RSS
 

Archive for június 27th, 2012

“Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.” (Rm. 15:5–6)

27 jún

Kedves Testvérek!

Szeretnénk benneteket tájékoztatni arról, hogy az Imahadjárat (33)-as imáját, és az abban foglalt Élő Isten Pecsétjét, bármely formátumban is helyeztétek ki korábban otthonaitokban (Hír – 2012. május 18., TheWarningSecondComing), ugyanazt a védelmet fogja nyújtani számotokra.

Megkérdeztük Maria Divine Mercy-t, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknőt.

Az ő válasza szerint nem számít, hogy az Élő Isten Pecsétje védelmi ima díszes változatát használjátok, vagy egy saját készítésű, egyszerűbb változatot.

Maria azt mondta, csak egy dolog számít: maga az Élő Isten Pecsétje ima.

Használjátok azt, amelyik a szíveteknek kedves. Egy a lényeg, hogy mondjuk, terjesszük, és megáldatva tegyük ki az otthonunkban.

 

„A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:

Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.”

(Rm. 15:5–6)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk, Imádkozz velünk!

 

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem

27 jún

2012. június 25. hétfő, 11.50

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, ennek a küldetésnek a nagyságát.

Sokszor leszel csapdába csalva, amiket a gonosz helyez el, hogy elgáncsoljon téged.

A gonosz és mindazok, akiket ő könnyen vezet, könyörtelenül meg fognak tenni mindent, amit csak tudnak, hogy hitelétől megfosszák a neked adott Szavamat (Üzenetemet).

Felül kell emelkedned, és figyelmen kívül kell hagynod az ilyen gúnyolódásokat.

Mivel átadtad a szabad akaratodat, csak a te teljes, Irántam való engedelmességed számít.

Engedd, hogy Én, az Én Isteni Bölcsességemben, kijelöljem előtted Tökéletes Utamat a földi Paradicsomba.

Követőim, nektek szintén figyelnetek kell Figyelmeztetésemre. Heves támadásoknak lesztek kitéve ti, mindannyian, mert hirdetitek Szavamat (Üzenetemet).

Ez egy semmihez sem fogható küldetés.

Ti, az Én hadseregem, fogjátok vezetni Maradék Egyházam nyáját a Paradicsom kapuihoz.

Ez személyes üldöztetéssel fog járni, és nem lesz egy könnyű út. Egyesülnötök kell, és erősítenetek kell egymást, mert ha sokan vagytok, vigaszra leltek majd egymásban.

A föld minden szegletében gyülekezik Hadseregem most.

Minden látnok – akivel közölték az Isteni Igazságot Édesanyámon keresztül – fel fogja lobbantani a Szentlélek tüzét Prófétáimmal együtt, hogy maradék hadseregem megfelelően felkészült legyen az előttük álló harcra.

Soha ne kételkedjetek Szeretetemben. Ne feledjétek, hogy csak azok léphetnek be az Új Paradicsomba, akik követnek Engem.

Amikor azok, akik hozzátok jönnek, gyötörnek titeket, emlékezzetek arra, hogy a ti kötelességetek az, hogy megbocsássatok nekik, és imádkozzatok a lelkükért.

Mutassatok szeretetet azok iránt, akik az Én nevemben gyötörnek titeket. Ily módon le tudjátok győzni a sátánt, és ő elveszíti a hatalmát felettetek.

Én irányítani foglak titeket, utatok minden egyes lépésénél.

Én mindig mellettetek vagyok.

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy