RSS
 

Kísérletek egy egységes világpénznem bevezetésére Európában

10 dec

2011. december 9. péntek; 23.28

Drága, szeretett leányom, mennyire szeretném, ha Gyermekeim – különösen azok, akik az elnyomástól szenvednek Európában – Atyámhoz fordulnának segítségért.

A gonosz csoport, melyre időről időre utaltam, most kísérleteikben közelebb kerülnek valamennyi szegény gyermekem  kontrollálásához a világnak ezen részén.

Nekik – az ártatlan sakkfiguráknak egy kegyetlen tervben, mely egy egységes világpénznem bevezetésére irányul, egész Európa kontrollálására -, most kitartóan kell imádkozniuk Isten, a Mindenható Atya segítségéért.

Soha ne adjátok meg magatokat gyermekek az üldöztetésben, melyet zárt ajtók mögött szerveznek. Imádkozzatok, hogy enyhítsétek ezeket a körülményeket. Hívjátok Istent, az Atyát, az Én nevemben, szeretett Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, hogy elhárítsátok ezt a válságot, mondván:

Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében könyörgök Hozzád, állítsd meg ezt az irtózatot, mely gyermekeid kontrollálására irányul. Kérlek, védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, hogy békében és méltóságban élhessük életünket, megszabadulva a gonosztól.”

Leányom, az ima véget vethet, és véget is fog vetni ezeknek a baljóslatú terveknek.

Amint azt mondtam, Isten, az Atya meg fogja büntetni a felelősöket ezért a gonosz cselszövésért, ha nem térnek vissza az ő Mindenható Teremtőjükbe vetett hitükhöz.

Bízzatok bennem. Bízzatok az Én Örök Atyámban, és imádkozzatok, hogy ez az üldözés megállításra kerüljön, még mielőtt a tényleges terv, ezen lelkek elpusztítására, kontrollálására és megsemmisítésére végül kiderül.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért