RSS
 

Archive for november, 2011

Én meg foglak védeni benneteket világotok borzalmaitól

30 nov

2011. november 30. szerda; 15.30

Drága, szeretett leányom, azok, akik oly izgatottan igyekeznek bizonyítani Irántam érzett szeretetüket, nagyon gyakran találkoznak kétségbeeséssel és reménytelenséggel lelkükben, mely az Én szeretetem hiányának érzését hagyja maga után. Ez annyira váratlan lehet, és annyira elhagyatott állapotba sodorhatja a lelket, hogy úgy tűnik, sosem fog felépülni a tehetetlenségnek és a hit hiányának érzéséből.

Ne féljetek gyermekek. Az elhagyatottság olyan valami, melyet akkor fogtok érezni, ha közel vagytok Hozzám. Én ugyanezt az elhagyatottságot éreztem szeretett Atyám által, míg a földön éltem. Elveszettnek és magányosnak éreztem magam, amint próbáltam Vele számtalanszor kommunikálni. Ez egy kemény megpróbáltatás, melyet el fogtok szenvedni, ha igaz Istenhívők vagytok. Ez a sátán módszere, hogy elvonjon benneteket, amely által reménykedik, hogy idővel fel fogjátok adni az Én keresésemet, és visszatértek a világi dolgaitokhoz, melyek örömet fognak szerezni nektek, de nem fognak kielégíteni benneteket.

Nem tudjátok, hogy az ima fogja megakadályozni, hogy ez megtörténjen? Nem veszitek észre, hogy Én engedem ezt meg, a saját érdeketekben, mintegy a felkészítésetek részeként, hogy azt a lelki erőt megszerezzétek, mely kizárólag ezen az elhagyatottságon keresztül érhető el?

Az Én Atyám útjait nehéz megértenetek gyermekek. Csak higgyetek Bennem, Jézusotokban, és hívjatok Engem, hogy adjam meg számotokra a Velem együtt való harchoz szükséges kegyelmeket, felebarátaitok megmentéséhez. Meg kell őket menteni azon erőknek az ördögi terveitől, amelyek a túlélésetekhez szükséges alapvető dolgokon keresztül akarnak ma titeket a világban ellenőrzés alatt tartani.

Ne feledjétek gyermekek, Én oly közel vagyok minden követőmhöz, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, az Én hadseregem azonnal a sátán erős ellenfelévé válik.

Gyermekek, sohase veszítsétek el a reményt. Én meg foglak védeni benneteket a borzalmaktól a világotokban, mely teljes összezavarodottságban van az Én Örök Atyámba vetett hitnek a hiánya miatt.

Ez mind meg fog most változni, amikor a világ tanújává válik annak a bizonyítéknak, mely ahhoz szükséges, hogy elfogadja Isten, az Atya létezését.

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ajándékom a kígyó legyőzésére és elpusztítására

30 nov

2011. november 28. hétfő, 21.00

Gyermekem, mondd meg, szeretett Fiam, Jézus Krisztus minden követőjének, hogy keresniük kell az Én védelmemet minden időben. A sátán napjai gyorsan véget érnek, és sok gyermek van kitéve a kísértéseinek.

Azáltal, hogy védelmemet és különleges kegyelmeimet kéritek, a sátán nem fog ártani gyermekeimnek, illetve nem fogja elfordítani őket Fiamtól.

Mindenki a sátán célpontja ma, ahogy járkál mindenütt és keresi, hogy hogyan tudja tönkretenni a lelkeket. Támadásai akkor a legördögibbek, ha Isten ájtatos követője vagy, és erős a hited. Az ilyen lelkek iránti gyűlölete fájdalmat és zűrzavart fog okozni nekik.

A csalónak csak egyetlen egy célja van, és ez nem más, mint elcsábítani minden lelket, annak érdekében, hogy majd kövessék őt, és így meg tudja semmisíteni lehetőségüket az örök üdvösségre.

Minden szabad pillanatodban imádkozz védelmemért a gonosz ellen. Én megkaptam Mennyei Atyám által a nagy ajándékot a kígyó legyőzésére és elpusztítására.

Amikor Hozzám fordulsz segítségért, Én mindig segíteni fogok neked, hogy visszatérj Fiamhoz azért a vigaszért, amit oly kétségbeesetten keresel, és amely megnyugtatja lelkedet.

Imádkozz, imádkozz, imádkozz és mondd a Szent Rózsafüzért, mert ez a leghatásosabb fegyver, hogy távol tartsd életed lerombolásától a sátánt.

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra gyermekem, mert emlékeztetnem kellett téged annak fontosságára, hogy keresned kell segítségemet, mert kegyetlen támadásoknak vagy kitéve küldetésed ezen szakaszában.

Menj békével.

Mennyei Édesanyád

Mária, a Mennyek Királynéja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (9) Szenvedés felajánlása ajándékként

28 nov

2011. november 28. hétfő, 20.30

“Ó Jézus Legszentebb Szíve

Taníts meg elfogadnom a Te Szent Nevedért engem ért bántásokat, amikor szavadat hirdetem alázatos hálaadással.

Taníts meg megértenem, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés hogyan visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez.

Add, hogy az ilyen megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam, hogy ezeket Számodra oly drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére. Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Jöjjetek Mellettem és megvetésben lesz részetek

28 nov

2011. november 28. hétfő; 20.00

Drága, szeretett leányom, ne feledd, hogy ha Engem szolgálsz, az életed mindig nehézségekkel lesz tele.

Semmi sem lesz könnyű, de tudnod kell, ha kiválasztott lélek vagy, az nem megy áldozatok nélkül. Ezen az utazáson, melyben felvállaltad, hogy Mellettem jössz, megvetésben lesz részed, el fognak gáncsolni, kigúnyolnak, ellöknek és meggyötörnek, mikor a legkevésbé számítasz rá. Mindazok, akik nyíltan hirdetik Szavamat, szintén ugyanezeket a megaláztatásokat fogják elszenvedni.

Ez mindaddig így lesz, míg elfogadod ezeket a megaláztatásokat és megpróbáltatásokat a kereszthordozásod részeként, mikor úgy döntesz, hogy Nekem dolgozol, ezáltal éretté fogsz válni a tőled elvárt lelki tökéletességre.

Leányom, fogadd el az utadba kerülő megaláztatásokat, fájdalmat és szenvedést. Mostanra neked és minden szeretett harcosomnak, akik elfogadják ezen üzeneteken keresztül adott Legszentebb Útmutatásaimat, biztosan tudnotok kell, hogy Én vagyok az, aki mellettetek lépdel.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem fedem fel az időpontokat

27 nov

2011. november 27. vasárnap; 15.00

Drága szeretett leányom, nyugodtnak és higgadtnak kell maradnod, és minden bizalmadat Belém kell helyezned.

A Nagyfigyelmeztetés ideje majdnem itt van, és neked türelmesnek kell lenned. Imádkozz leányom, hogy az egész emberiséget meg lehessen menteni Ajándékom által.

Kérlek, ne találgasd az időpontokat, hiszen Én már többször megmondtam neked, hogy nem fogom felfedni az időpontokat. Azokat nem kell tudnod.

Légy türelmes. A Nagyfigyelmeztetés ideje az Én Legszentebb Akaratom szerint lesz.

Helyezd minden bizalmad Belém, és hagyj mindent az Én kezemben.

Szeretett Jézusod

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Legfrissebb hír a TheWarningSecondComing.com oldalról: Napi Üzenetek

27 nov

2011. november 27. vasárnap; 15.49

Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő) szeretné világossá, egyértelművé tenni, hogy ugyan ő minden nap kap üzeneteket, és többségüket közzé is teszi – feltölti a honlapjára -, kap azonban olyan üzeneteket is, melyek nem közzétehetőek (nem publikusak). Ezért fordul elő, hogy vannak napok és szünetek, mikor nem kerül fel üzenet. Reméljük, ez választ ad az emberek kérdéseire.

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

A világ örökre meg fog változni

25 nov

2011. november 24. csütörtök, 21:00

Drága, szeretett leányom ne félj, mert az idő csaknem elérkezett hozzád, és az egész világhoz.

Ez az utazás nagyon intenzív volt számodra, leányom, amit ilyen rövid idő alatt megtettél.

Engedelmes voltál Szent Akaratomnak kezdettől fogva, habár kétségeid voltak.  Annak ellenére, hogy kigúnyolnak bizonyos körökben – különösen azok, akik az Én, és szeretett Édesanyám szent tanítványainak vallják magukat -, soha nem tétováztál közölni Szent Szavamat (Üzenetemet) a világnak.  Hagyd figyelmen kívül mindezt a sértést, mert ez most már a múlté.

Most, hogy Nagy Irgalmasságommal eljövök, minden Gyermekem igaz hittel fog térdre borulni alázatos hálaadással, hogy üdvözöljenek Engem és elfogadják Irgalmasságomat. Az igazság most fel fog tárulni.

Keljetek fel mind, és örömmel várjátok Érkezésem.

A világ örökre meg fog változni.

Ne feledjétek, hogy mindannyiatok – beleértve azokat is közületek, akik kigúnyolják Szent Szavamat (Üzenetemet) vagy megtagadnak Engem – iránt érzett őszinte Szeretetem miatt jövök, hogy megmentselek benneteket még egyszer.

Megmentőtök és Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (8) A gyónás – Ima a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után

24 nov

2011. november 22. kedd, 22:30

Én, Jézus, Királyotok és Megváltótok, most bemutatom a gyónásra szánt Imámat. Ezt az imát kell imádkozni könyörögve az irgalomért, a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után.

„Legdrágább Jézusom, bocsánatot kérek minden bűnömért, a bántásokért és sértésekért, amiket másoknak okoztam.

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy felajánljam a Te legszentebb akaratod szerinti vezeklést.

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet elkövethetek, és amellyel fájdalmat és szenvedést okozok majd Neked.

Vigyél engem Magaddal a Béke új korszakába, hogy én is a Te családod részévé válhassak mindörökre.

Szeretlek téged Jézusom.

Szükségem van Rád.

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz.

Segíts nekem Jézusom, hogy méltó legyek arra, hogy beléphessek a Te Királyságodba. Ámen.”

 Megváltótok

Jézus Krisztus 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imahadjárat (7) Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot

23 nov

2011. november 22. kedd; 20.00

Drága, szeretett leányom, Érkezésem, hogy az emberiséget ismételten megmentsem a végső ítélet előtt, már nagyon közel van. Örömömet beárnyékolja a mély szenvedés, azok miatt a lelkek miatt, akik vissza fogják utasítani Irgalmasságomat.

Neked, leányom, tovább kell harcolnod a kereszt gyermekeiből – az Én szeretett gyermekeimből  - álló Hadseregemmel, ezen lelkek megmentéséért.

Ez az az ima, melyet mondaniuk kell, könyörögve irgalomért a sötétségben lévő lelkek számára.

Jézus, esedezve kérlek, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek lelke oly sötétségben van, hogy vissza fogják utasítani irgalmasságod fényét.

Könyörögve kérlek, bocsáss meg nekik Jézusom, hogy megválthasd őket azokból a bűnökből, melyektől saját maguk oly nehezen szabadulnak.

Áraszd el az ő szívüket a Te irgalmad sugaraival, és add meg nekik az esélyt, hogy visszatérhessenek a Te nyájadhoz. Ámen.”

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A Nagyfigyelmeztetés nem a világvége

22 nov

2011. november 22. kedd; 15.28

Maria Divine Mercy – az Isteni Irgalmasság Máriája-, szeretne minden embert emlékeztetni, akik aggódnak és félnek a közelgő Lelkiismeret Átvilágítástól (a Nagyfigyelmeztetéstől), hogy legyenek kedvesek újra elolvasni azt az üzenetet, amit 2011. november 11-én kapott Jézus Krisztustól:

 

2011. november 11. péntek; 16.00

„Elsőként a jelek fognak megjelenni az égen – a nap forogni fog”

Ima, és még több ima szükséges most a lelkek megmentéséhez. Neked Leányom fel kell készítened a családod, és el kell mondanod azoknak, akiknek szükségük van az Én nagy irgalmasságomra, hogy álljanak készen.

Elismétlem újra: elsőként a jelek fognak megjelenni (az égen). Sok ember fog elcsendesedni és figyelni, amikor meglátják a változásokat az égen. Tanúi lesznek, amint a nap úgy forog, mint még azelőtt sohasem.  Utána meg fogják látni a keresztet. Ez közvetlenül azelőtt fog megtörténni, hogy a csillagok összeütköznek az égen, és amikor az Én Isteni Irgalmasságom sugarai beburkolják a földet.

Csend fog beállni, minden egyes lélek a teljes egyedüllét állapotában lesz, mikor ők Elém fognak járulni. Mondjátok el Gyermekeimnek, hogy mire ügyeljenek (számítsanak), mert nem szabad félniük. Ez nem egy olyan esemény, melytől félniük kell. Épp ellenkezőleg, nektek mindannyiatoknak üdvözölnötök kell ezt a találkozást.

Minden Gyermekemnek el kell fogadnia, hogy Én vagyok az, aki most jön eléjük. Nem szabad azt gondolniuk, hogy ez a világ vége.  Mert ez nem az. Ez egy új korszak kezdete, amikor is minden Gyermekem tudni fogja végre az igazságot.

Én örvendezem, és nagy gyengédséget érzek minden egyes lélek iránt, akiket meg lehet váltani, ha megengedik nekem, hogy átadjam nekik ezt az ajándékot.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most minden lélekért, különösképpen azokért, akik annyira fognak félni, hogy esetleg nem lesznek elég erősek, hogy elfogadják Irgalmas Kezem.

A ti Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy