RSS
 

Archive for december 22nd, 2011

Módosítás az Imahadjárat (15). imájában

22 dec

2011. december 22. csütörtök; 12.10

 

Az ima utolsó mondata módosításra került, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária (Maria Divine Mercy) lelkivezetőjének útmutatása alapján.

A (15). ima végleges szövege a következő:

Ó Mennyei Atyám,

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor Megváltót küldtél a világba.

Örömmel, hálaadással és alázatos hálával ajánljuk fel Neked imánkat, az Isteni Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet.

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli elfogadására.

Ámen.”


www.TheWarningSecondComing.com

 


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

Még a gyilkosság bűne is megbocsátható

22 dec

2011. december 21. szerda; 20.10

Legdrágább leányom, Én vagyok az.

Ma éjjel azért jövök, hogy vigaszt nyújtsak a bűnösöknek, akik azt hiszik, hogy nem méltóak arra, hogy Elém álljanak.

 Azokhoz a szegény meggyötört lelkekhez szólok, akik azt hiszitek, hogy bűneitek annyira visszataszítóak, hogy Én nem tudnék megbocsátani nektek. Mennyire tévedtek.

Nem tudjátok, hogy nincs olyan bűn, amit Én ne tudnék megbocsátani? Miért féltek annyira?

Nem tudjátok, hogy még a legsúlyosabb bűn, mint a gyilkosság, is megbocsátható?  Minden bűnt meg lehet bocsátani, és meg is lesz bocsátva, ha igaz szívből jövő bűnbánatot mutattok.

Én várok. Nyissátok meg a szíveteket Felém. Bízzatok Bennem. Én vagyok talán az egyetlen igaz barátotok, így elmondhattok Nekem mindent, nem fog megbotránkoztatni.

A bűn az élet része.  Csak nagyon kevés lélek tud – beleértve a választott lelkeket is -, megmaradni a kegyelem állapotában hosszú ideig.

Soha ne érezzétek úgy, hogy ti nem tudjátok meggyónni bűneiteket, függetlenül attól, hogy milyen súlyosak lehetnek.

Ha féltek Tőlem, és továbbra is elfordultok, még inkább eltávolodtok Tőlem.

Sok Gyermekem nem érzi magát méltónak Szeretetemre.  De Én mindenkit szeretek, még a megátalkodott bűnösöket is. Én nem tudom elnézni a bűnt. Soha nem tudnám megtenni. De szeretem a bűnöst.

A bűn miatt küldettem a világba, mint Megváltó, azért, hogy bocsánatot nyerhessetek.

Ahhoz, hogy bocsánatot nyerjetek, esedeznetek kell a bocsánatért. Amikor megbocsátást kerestek, mindenekelőtt alázatosnak kell lennetek. Mert alázat nélkül nincs igaz bűnbánat.

Én, a ti Megváltótok, könyörögve kérlek benneteket, hogy szálljatok magatokba, és gondolkodjatok el azon, hogy hogyan élitek az életeteket.  Ti vagy szeretitek az Istent, a jócselekedeteitek és a felebaráti szeretet révén, vagy nem.

Nem kell ismernetek Engem ahhoz, hogy szeressetek Engem, gyermekek. A munkátok, az egymás iránti szeretetetek, kedvességetek és nagylelkűségetek révén mutatjátok Irántam való szereteteteket, anélkül, hogy ezt észrevennétek.

Szívetek alázatossága által bizonyítani fogjátok Irántam való szereteteteket is, amikor igaz bűnbánatot mutattok az életetekben elkövetett minden rossz cselekedetért.

Mit gondoltok, hogyan másként kerülhettek közel Szívemhez?

Sosem szabad félnetek, közeledni Hozzám. Én sosem vagyok távol.

Jöjjetek Hozzám most, így tudom táplálni lelketeket, és az áhított békességet megadni nektek.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Azok a bűnösök, akik Hozzám fordulnak, azonnal kegyelmet találnak

22 dec

2011. december 20. kedd, 20.30

Legdrágább szeretett leányom, miért érzik Gyermekeim oly elhagyatottnak magukat a világban éppen most?

Miért esnek kétségbe a bánattól, a fájdalomtól és a magánytól, mikor mindössze annyit kell tenniük, hogy bizalommal Hozzám fordulnak, az ő Jézusukhoz, hogy megvigasztalhassam őket?

Mindegyiküknek Hozzám kell fordulniuk, és Tőlem kell segítséget kérniük. Én válaszolni fogok minden egyes imára. Egyetlen egy kérés sem lesz figyelmen kívül hagyva, és imáik Szent Akaratom szerint meghallgatásra fognak találni.

Olyan sokan elfelejtik, hogy amikor Hozzám fordulnak, Én folyamatosan ott állok mellettük.

Minden lélek a földön nagyon értékes Számomra.

Bárcsak megértenék, hogy milyen nagy örömet jelent Számomra, amikor Hozzám fordulnak segítségért.

Még nagyobb örömet és boldogságot jelent Nekem az, amikor a bűnösök kérnek Engem, hogy bocsássak meg nekik, és bűnbánatot gyakorolnak.

Ezek azok a lelkek, akik azonnal kegyelmet találnak (Istennél). Mondd meg nekik, hogy sosem szabad félniük Hozzám fordulni, mert Én mindig irgalmas vagyok.  A megkönnyebbülés, amit ezután érezni fognak, maga a kegyelem, amellyel eltöltöm a meleg, őszinte szívűeket.

Ez az az időszaka az évnek, amikor Irgalmam a leginkább kiárad az egész világra. Hát forduljatok Hozzám most erőért és a szükséges kegyelmekért, amelyek segítenek nektek elviselni megpróbáltatásaitokat a világban.

A ti Jézusotok,

Az Emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy