RSS
 

Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van

04 ápr

2014. február 21. péntek, 18.00

Hőn szeretett leányom, az ember sebezhető és gyarló teremtmény, de Isten gyermeke. A mélyen gyökerező létfenntartási ösztön miatt az ember mindent meg fog tenni, ami a túléléshez kell. Nagy fizikai szenvedés idején a benne rejlő erő szilánkjai hangsúlyosabbá fognak válni. Általában nagy erő látható a gyengékben, az éhezőkben, a testileg szenvedőkben, az üldözöttekben, és azokban, akik a fanatikusok kezétől szenvednek. Közületek a leggyengébbek lesznek majd a legerősebbek, viszont azok, akik azt gondolják magukról, hogy ők a legerősebbek, ők lesznek majd a leggyengébbek.

El fogom választani a gyengéket, a szelídeket, az alázatosakat és az igazakat azoktól, akik felmagasztalják magukat, és akik csak színleg fogadják el Tanításaimat, viszont átkoznak másokat a szívükben.  Most el fogom választani a búzát a konkolytól, és ennek következtében minden ember hite próbára lesz téve, egészen a végsőkig. Ebbe beleértem mindazokat, akik nem hisznek Istenben, azokat, akik elutasítják az Igaz Istent, és azokat, akik átadták szívüket ellenségemnek – a gonosznak. Minden lélek egyenlő Előttem, és minden Kegyelmet meg fognak kapni azok, akik most nem ölelnek át Engem.

A világ próbára lesz téve azon szeretet állapot alapján, amit minden egyes személy érez a másik iránt, ami az Isten iránti szeretetük valós tükörképe és mércéje. Időtök véges, és ahhoz, hogy képesek legyetek elviselni a vezeklés eme útját, el kell fogadnotok azt, hogy Isten prófétái egyszerűen csak közlik az Ő Akaratát, csak azért, hogy az Övéi lehessetek, testben és lélekben. Ne utasítsátok el Isten Kezét. Örvendezzetek, mert a megpróbáltatások, melyeket Atyám jelenleg megenged, nagy egyesülést fog eredményezni az Ő Két földi Tanúja – a keresztények és a zsidók – között, és ők ketten nagy megtérést fognak hozni. Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van. Annak köszönhetően, amit el kell majd nekik szenvedniük, még több megtérés lesz, és emberek milliárdjai fogják meglátni az Isten Dicsőségét, tiszta elmével, melyben nincs zavar, ami elrontaná az örömüket, amikor végre ráébrednek az Igazságra.

Közel van annak az ideje, amikor az Igazság – beleértve a jót és a rosszat is – a maga valójában látszik. És akkor többé már semmi sem fog ártani nektek. Nem lesz többé elszakadás Istentől. A szeretet végül  mindent legyőz. A szeretet maga az Isten, és Uralma örökkévaló. Nem lesz többé gyűlölet, mert az ki fog halni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.