RSS
 

Szűz Mária: Kérd meg gyermekeimet, hogy Nagypénteken egy napot böjtöljenek, az egy-világ-pénznem bevezetésének magakadályozásáért

28 márc

2012. március 27. kedd, 18.00

Gyermekem, szenvedésed – más választott lelkekével együtt – fokozódni fog a Nagyhét alatt.

Ez az a hét, amikor a csaló, Isten gyermekei közül a lehető legtöbbnek ártani fog, háborúk, üldöztetés és erőszak révén.

Ebben az időben a csaló nagy szenvedést okoz, ugyanolyat, mint amit drága Fiam elszenvedett Kereszthalála során.

Gyermekem, el kell mondanod mindazoknak, akik arra buzdították a lelkeket az egész világon, hogy imádkozzák Szent Rózsafüzéremet minden pénteken, húsvétig, hogy nagyon megörvendeztettek engem.

A lelkek – akiket ők folyamatosan mentenek együttesen saját nemzetük szenvedésével –, valamennyien, folyamatos segítséget kapnak ezen áhítatok által.

Fiam szeretetét már egyre több ember érzi szerte az egész világon, a nagy szenvedés időszakában.

Fiam az Ő különleges kegyelmeivel enyhíti fájdalmaikat, és megnyugtatja lelküket a Szentlélek ereje által.

Gyermekek, az imáitok, melyek oly nagy szeretettel kerülnek bemutatásra általatok a Mennyekben meghallgatásra találnak.

Minden időben keresnetek kell Fiam és Örök Atyám segítségét. Minden egyes ima, nem számít milyen rövid, meghallgatásra talál, és megválaszolásra kerül a Magasságos Isten akaratának megfelelően.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy egy napot böjtöljenek Nagypénteken, azért, hogy megakadályozzák az egy-világ-pénznem bevezetését.

Imáitok és böjtölésetek képes erre.

Amint ezt az imát imádkozzátok Böjtölésetek alatt, Örök Atyám meg fogja akadályozni ezeket az embereket abban, hogy az általuk tervezett megszorításokat alkalmazzák annak érdekében, hogy ellenőrizni és irányítani tudjanak benneteket.

Ugyanezek az emberek el akarják törölni a Kereszténységet, így fontos, hogy különleges áldozatok által megakadályozzátok, hogy ez megtörténjen.

Imahadjárat (42) Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására

“Ó, Magasságos Isten

Felajánlom Neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd  a gonosz szorítását a világban, melyet azért terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, beleértve az élet kenyerét is

Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy megakadályozzam az ő szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez

Ments meg minket, Drága Urunk, ettől a gonoszságtól, és oltalmazd meg a mi hitünket, hogy azzal a szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk van, hogy örökkön örökké szerethessünk és imádhassunk Téged. Ámen.”

Gyermekem, egy nap böjtölés, Nagypénteken, nagy szabadságot fog hozni a nemzeteknek a sátántól, és azoktól, akik követik az ő – valamennyi nemzet pénzügyi irányítására és ellenőrzésére irányuló – gonosz vágyait.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Isten Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért