RSS
 

Posts Tagged ‘A Második Eljövetel’

Üdvösségérem – elérhető és rendelhető

05 jún

Kedves Testvérek,

Elkészült az oldal, ahol az Üdvösségérem megrendelhető: www.salvido.com/shop

A rendelésnél az Eurot kell kiválasztani fizetőeszköznek. 1 Üdvösségérem 1 Euroba kerül.
25 darabos csomagokat lehet rendelni, melynek egységára így 25 Euro. 

Valószínűleg el fogják árasztani őket rendelésekkel a világ minden tájáról, így a türelmeteket kérik. 

Ugyanezen az oldalon lehet majd megrendelni az Élő Isten Pecsétje skapulárét is, de az egyelőre még folyamatban van.

Az Üdvösségéremmel kapcsolatos üzenetek: 

Üdvösség Anyja: Az Üdvösség-Érem a Megtérés Ajándékát kínálja

Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni

Üdvösség Anyja: Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez

 

Imával, szeretettel:

A szerkesztők

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére

22 máj

2014. március 9. vasárnap, 17.25

Gyermekeim, mindig oltalmam alatt lesztek, amikor hívtok engem, az Üdvösség Anyját, eme Küldetés során. Isten egy szolgálója vagyok, és feladatom az, hogy szolgáljam Fiamat, Jézus Krisztust, és segítsek Neki a lelkek utáni kutatásban, mely ki fog terjedni az egész Földre. Nem fog kizárni egy nemzetet sem. Fiam Tervei, miszerint felkészíti a világot, felölelnek minden rasszt, nemzetet, vallást, és minden férfi, nő és gyermek tudatában lesz annak, hogy Ő azért jön, hogy segítsen nekik. Ő ezt azon mélységes Szeretetből fakadóan teszi, amit Isten érez a Szívében az Ő gyermekei iránt.

Sokan, akik nem gyakorolnak semmilyen vallást sem, nem tudják majd figyelmen kívül hagyni Fiam, Jézus Krisztus Beavatkozását a világban. Le lesznek taglózva, és először nem lesznek képesek felfogni azt a földöntúli spirituális élményt, amit szívük-lelkük minden ízében érezni fognak. Micsoda öröm lesz a Nagyfigyelmeztetés sok ember számára, mivel ez Fiam Létezésének bizonyítékát fogja elhozni. Ezen Ajándék révén, sokakat egy olyan béke fog betölteni, amit soha addig nem tapasztaltak még, valamint egy nagy vágyakozás arra, hogy Jézus társaságában legyenek.

Habár el fog oszlani minden kétely Fiam Létezését illetően azok fejéből, akik vakok Isten Igéjének Igazságára – sokaknak lelki vezetésre lesz szükségük, miután a Nagyfigyelmeztetés Valósága feltárul. A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére. Ez a nagy megpróbáltatások időszaka lesz; mert Isten ellenségei minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés – a Lelkiismeret Megvilágosítása – nem történt meg.

Amikor Isten megalázza Magát azért, hogy hívja az Ő gyermekeit, és amikor Ő könyörög nekik, hogy figyeljenek Rá, ez az egyik legnagyobb Cselekedete a Nagylelkűségnek az Ő részéről. Gyermekek, kegyesen fogadjátok a Nagyfigyelmeztetést, mert sokak számára ez lesz az a mentőkötél, amire szükségük van ahhoz, hogy a vég nélküli világban élhessenek. Soha ne utasítsátok el a Mennyből jövő nagy cselekedeteket vagy csodákat, mert ezek mindenki javát szolgálják, annak érdekében, hogy tömegeknek, és ne csak keveseknek adassék meg az üdvösség.

Mindig adjatok hálát Fiam Nagy Irgalmáért. Hallottátok már mennyire Nagylelkű Ő, és hamarosan tanúi lehettek Irgalma nagyságának is, mely körül fogja ölelni a világot.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak

22 máj

2014. március 6. csütörtök, 13.45

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek próbálnak másokat bűnre sarkallni, akkor ők ezt különbözőképpen teszik, amik esetleg nem is tűnnek nyilvánvalónak.

A bűnre kísértés az csábító, és az áldozatnak mindig nehezére fog esni, hogy elhessegesse. Lopás esetében a bűnöst vonzani fogja a nagy zsákmány, ami majd az övé lesz, ha kész arra, hogy lopjon. A másokon elkövetett fizikai erőszak és testi bántalmazás esetében az áldozatot (a megkísértett áldozatot) csábítani fogja a gyűlölet, ami jó dologként van tálalva számára. Meg lesz győződve arról, hogy ő egyszerűen csak részt vesz a megbüntetésben, ami az igazság nevében szükséges. Más esetekben az áldozat belesodródik a bűn elkövetésébe, és semmi rosszat nem fog látni ebben, mert a csábítás nagyon vonzó lesz.

A bűn és az elkövetésére való kísértés mindig jó és ártalmatlan dologként lesz tálalva, és sok esetben még helyesnek is tartják. A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak. Minden dolog, amiben a sátán benne van – különösen, amikor arra kísérti az embert, minden elképzelhető érvvel, hogy fordítson hátat Istennek -, az ellentéte lesz. Mindenütt, ahol a sátán jelen lesz, zűrzavar lesz. Semmi sem lesz olyan, mint aminek lennie kellene. Semmi jó nem származhat az általa való fertőzésből. A lelkek, akik részt vesznek az ő cselszövéseiben, egy mélyen felkavaró lelkifurdalástól fognak szenvedni, a bűn elkövetése alatt és után. A fontos tanulság itt az, hogy el kell kerülni az olyan helyzeteket, amikor kísértéssel néztek szembe. Ahhoz, hogy ezt tegyétek, imádkoznotok kell az erőért, hogy a Kegyelem állapotában tudjatok maradni.

Soha senki ne higgye azt, hogy elegendő akaraterővel rendelkezik ahhoz, hogy ellen tudjon állni a gonoszlélek által rá nehezedő nyomásnak. Ha ezt hiszitek, akkor hirtelen és váratlanul fogtok elbukni. Ébernek kell maradnotok, a nap minden pillanatában, mert soha nem tudhatjátok, mikor munkálkodik a gonosz. Ő nagyon ravasz és nagyon óvatos. Sokaknak fogalma sincs arról, hogyan munkálkodik a sátán, de egyvalami azonban nyilvánvaló. Ő nem hoz számotokra mást, csak nyomorúságot és bánatot. Éppen ezért minden nap imádkoznotok kell a Szent Mihály imát.

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig, Mennyei Seregek Vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten Erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.”

A sátán és minden démon, akik körüljárnak a Földön, nagyon keményen azon munkálkodnak, hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem most – sokkal inkább, mint bármikor, amióta a Földön jártam. Rajtam kell tartanotok a szemeteket, és Rám kell figyelnetek, hogy továbbra is oltalmazni tudjalak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem állok bosszút

22 máj

2014. március 4. kedd, 21.25

Hőn szeretett leányom, ne feledjétek, hogy Isten mindig az elnyomottak javára ítél. Ő soha nem fogja felmagasztalni azokat, akik magukat felmagasztalják. Minden felmagasztalt embernek: a világotokban lévő kicsinyek legkisebbikjei lesznek felmagasztalva Királyságomban. A világotokban lévő elnyomók válnak majd az elnyomottakká az Utolsó Ítélet Napján.

Én végtelenül Irgalmas vagyok. Nem állok bosszút. Én nem dorgállak benneteket, hajtogatván a rosszat, amiket másokkal tettetek, a gyűlöletet, amit másoknak okoztatok, vagy a keménységet, ahogyan megítéltetek másokat. Szeretetem olyan nagy, hogy én bármilyen bűnt meg fogok bocsátani nektek, kivéve az örökké tartó bűnt, az Isten Igéjének káromlását. Én mindig meg fogok bocsátani nektek, nem számít, hogyan feszítetek keresztre Engem vagy Szolgáimat, akik azért küldettünk, hogy megmentsünk benneteket. Keresztre feszítésem óta nem volt az emberiség tanúja Beavatkozásomnak, úgy, mint most, amikor is elhozom nektek az Igazság Könyvét.

Közel már az idő, hogy összegyűjtsek minden nemzetet a végső egyesülésre. Azokat, akik az Enyéim, tettük, szavuk és cselekedetük által, el fogom vinni egy új kezdetbe, amely az új világ, az Új Paradicsom lesz. Királyságom a tiétek lesz. Össze fogom gyűjteni Népemet a Föld minden szegletéből. Némelyek az Enyéim lesznek, míg mások meg lesznek büntetve gonoszságukért. Azok, akik hívást kaptak, és azok, akik ki lettek választva a kezdetektől, olyanok lesznek, mint az oroszlán. Bátorságot fogtok kapni a Mennyből, és szükségetek lesz erre, ha le akarjátok győzni a majdan ellenetek tanúsított gyűlöletet.

Kérlek, ne féljetek ellenségeimtől. Ne törődjetek gyűlöletükkel. Hangjuk döröghet, harsogásuk fülsiketítő lehet, de nincs hatalmuk felettetek. Ha valóban az Enyéim vagytok, akkor a Pokol tüze soha nem fog erőt venni rajtatok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

Terjedni és fokozódni fognak a háborúk, mígnem bejelentésre kerül a Nagy Háború

21 máj

2014. március 4. kedd, 17.00

Hőn szeretett leányom, fontos, hogy az emberek, a világon mindenütt, forduljanak Hozzám most, és kérjenek Engem, hogy védelmezzem meg őket a háború csapásától.

Terjedni és fokozódni fognak a háborúk, mígnem bejelentésre kerül a Nagy Háború, és akkor a legnagyobb ellenség, maga a kommunizmus, nagy zűrzavart fog kelteni minden nemzet körében. A hatalom, és az iránta való éhség az önzésből fakad. Azoknak, akik hatalomra törekednek, idővel nem lesz semmilyen hatalmuk, amikor meg kell állniuk Színem előtt. Azok, akik üldözik a gyengéket és a sebezhetőeket, el fogják szenvedni a saját maguk által való üldözést, méghozzá háromszorosát annak, amit ők másoknak okoztak.

Ezek a háborúk zűrzavarba fognak torkollni. Életek vesznek majd oda, de akkor a Keleten lévő háború egy még nagyobb háborút fog kirobbantani. Amikor ez a háború zajlik, életek milliói vesznek oda. Amikor minden reménytelennek tűnik, fel fog tűnni a béke embere, és akkor a vég kezdetének lehettek a tanúi.

Életem, Jelenlétem gondoskodni fog arról, hogy továbbra is élni fog a remény, a szeretet és az ima, annak érdekében, hogy ezekben az időkben enyhítse Isten gyermekeinek fájdalmát. Biztosíthatlak benneteket, hogy minden háború rövid lesz. Mindezek a szörnyű események rövid életűek lesznek, de legyetek tudatában, hogy amikor ezek megtörténnek, akkor Atyám kezében lesz az időzítése mindannak, aminek meg kell történnie.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Szeretet képes legyőzni minden csapást, amit az emberiség elszenved

21 máj

2014. március 3. hétfő, 23.37

Hőn szeretett leányom, szeretettel a szívedben gondolj Rám, mert csak Szeretet által szólok a világhoz, az Igazság Könyvén keresztül.

Atyám Parancsára Én összegyűjtöm az Ő drága gyermekeit, mind, egységben Ővele és Őbenne. A Szeretet az, ami lehetővé teszi ezt az Isteni Beavatkozást. Atyám Fájdalmat, Haragot, Türelmetlenséget és Csalódottságot él át a bűn szennyének következtében, amely megmételyezi minden egyes Gyermekének a lelkét. De mindannyiatok iránti örök Szeretete az, ami lángolva tartja Isten Világosságát a Földön.

E nélkül a Világosság nélkül csak sötétség lenne, nemcsak szellemi értelemben, hanem magán a Földön is. Napfény nem létezne. A Nap nem sütne, és a Hold sem ragyogná be az éjjelt. A csillagok eltűnnének. Mégis mindezek az Ajándékok a helyükön maradnak Isten Szeretetének köszönhetően. Amikor ez a Szeretet viszonzásra lel, az nagy örömet szerez Atyámnak, mert Ő tudja, hogy ha már a szeretet lelke jelen van a lelkekben, akkor az le tudja győzni a lélek minden sötétségét.

A Szeretet képes legyőzni minden csapást, amit az emberiség elszenved. Az egymás iránti szeretet elpusztítja a gonoszt. Az Isten iránti Szeretet megsemmisíti a sátán hatalmát az ember felett. Az Isten Parancsolataihoz való hűség tökéletesíti a lelket, ugyanakkor viszont megmenti az emberi nemet a száműzetéstől és az Istentől való elszakadástól.

Amikor Isten Világossága megőrződik szívetekben, és az Isteni Szeretet a másik iránt jelen van a lelketekben, akkor minden gonosz legyőzhető, és le is lesz győzve. Amikor szeretitek Istent, egy mélységes békét fogtok érezni magatokban, mert amikor szeretetet tanúsítotok Iránta, Ő el fog tölteni benneteket Kegyelmeivel. Mindig abban a hatalmas Szeretetben kell vigasztalódnotok, melyet Isten érez a Szívében irántatok. Akárkik is vagytok, akármilyen sérelmet is okoztatok Neki esetleg, és mindegy mennyire gonosz bűneitek vannak, Ő meg fog bocsátani nektek – mindig. Csak annyit kell tennetek, hogy hívnotok kell Őt, kérvén Engem, az Ő szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy járjak közben értetek a kiengesztelődés által.

Jöjjetek Hozzám imáitokkal, és mondjátok: „Jézus, vigyél engem Menedékedben Atyámhoz, és hozz nekem Örök Üdvösséget.”

Ha őszinte bűnbánattal lelketekben jöttök Hozzám, tiétek lesz a Mennyek Országa.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

Ha Én már a tiétek vagyok, akkor már minden a tiétek

20 máj

2014. március 2. vasárnap, 20.14

Hőn szeretett leányom, vannak küzdelmes idők, amikor az emberek tehetetlennek érzik magukat. Vannak tragikus idők, amikor az emberek félnek. És vannak olyan idők, amikor az ember kétségbe esik, és minden remény elillan az életéből. Aztán vannak nyomorúságos idők, amikor az ember elszakítja magát azoktól, akiket szeret – amikor úgy érzi, hogy túl nehéz az élet számára ahhoz, hogy elviselje. Én azt mondom nektek, akik ilyen kínokat viseltek el, hogy hívjatok Engem, és kérjetek Engem, Jézus Krisztust, hogy vegyem el minden szenvedéseteket. Ajánljátok fel Nekem minden megpróbáltatásotokat, amikor az már túl sok, hogy elviseljétek. Abban a pillanatban, amikor átadjátok iszonyatos gyötrelmeteket, megszüntetem a homályt, mely beárnyékolja lelketeket, és összezavarja elméteket.

Soha ne adjátok meg magatokat a szenvedésnek. Soha ne érezzétek azt, hogy minden reménytelen, mert ha Én már a tiétek vagyok, akkor már minden a tiétek. Én Vagyok a ti támaszotok ebben az életben, és csak Én segíthetek nektek. Az embernek mindig küzdenie kell az életben maradásért, harcolnia kell az igazságtalanság ellen, meg kell őriznie az erkölcsi tisztaságot, és soha nem szabad félnie attól, hogy hirdesse az Igazságot. De amikor az, aminek tanúi vagytok, nagy fájdalmat és szenvedést hoz számotokra az igazságtalanságok miatt, akkor egyedül Én tudlak életben tartani benneteket az ilyen szorongattatások idején.

Semmi, amit a világ kínálhat, sem tud valódi vigaszt nyújtani számotokra szükségetek idején. Egyedül Én, Jézus Krisztus tudom megadni nektek a lelki békét, az erőt és a bátorságot, hogy el tudjátok viselni a gyűlöletet, az igazságtalanságot, az üldöztetést és az elszigetelődést. Én kell, hogy legyek az első választásotok, szükségetek idején, amikor is Hozzám kell kiáltanotok. Csak Én fogok megnyugvást, békét és aggódásmentességet hozni számotokra, mert Én Vagyok maga a Szeretet, és amikor szeretet lakozik a lelketekben, akkor bármire képesek vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

18 máj

2014. május 3. szombat, 15.50

Hőn szeretett leányom, amikor Én arra kérem az embereket, hogy bízzanak Bennem, ennek megtétele sok ember számára egy nagyon nehéz dolog. Sokak számára nehéz bízni az emberiség iránti Szeretetemben, ha saját hitükre hagyatkoznak, hogy teljes mértékben átadják magukat Nekem. Csak ha teljesen átadjátok magatokat Gondviselésemnek, akkor érezhetitek magatokat biztonságban, védelem alatt és békességben.

Szeretetem, ha keresitek, be fog burkolni benneteket, amikor Felém nyújtjátok kezeteket, és Hozzám kiáltotok, mint egy kisgyermek. A gyermekek, amikor még kicsik, minden bizodalmukat szüleikbe vetik. Ők csak a különbséget tudják aközött, amit jónak és rossznak éreznek, és ezért ők teljes mértékben a felnőttekre hagyatkoznak, hogy megvédjék őket. A gyermekek habozás nélkül szüleikhez szaladnak vigaszért, és menedékért. Egy gyermek hite erős. Nem kérdez, mert őszintén hiszi, hogy biztonságra fog lelni a szerető szülő karjában.

Bennem lehet bízni, mert minden, amit kérnek Tőlem, teljesülni fog, ha az a lélek javát szolgálja. A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről. Én élvezem, amikor Ajándékaimmal halmozhatlak el benneteket. Amikor arra kértek, hogy segítsek nektek, Én hallom, érzem és válaszolok mindarra, amire vágytok. Adjatok lehetőséget Számomra, hogy bizonyíthassam irántatok való Szeretetemet. Hadd mutassam meg nektek Beavatkozásom bizonyítékát. A létezés ezen idejében Én, Jézus Krisztus tudtul adom Jelenlétemet mindabban, amit kértek Tőlem. Most van az, hogy lehetővé teszem számotokra, hogy érezzétek Jelenlétemet, hogy tanúi legyetek a mindennapi életetekbe való Beavatkozásom Nagy Cselekedeteinek, és hogy felfogjátok imáitok erejét. Mert ez a nagy csodák ideje, melyeket az emberiségnek adok, többet, mint bármikor, amióta a Földön jártam.

Ha igazán Belém vetitek minden bizodalmatokat, nagy csodákat tehetek, melyek nemcsak elhozzák nektek a szenvedéstől való szabadulást, hanem közelebb vonnak benneteket Szentséges Szívemhez. Amikor egy gyermek tudja, hogy szüleje szereti őt, biztonságban érzi magát, abban a tudatban, hogy védelmezve van. Tudjátok, hogy azáltal, hogy bíztok Bennem, Én megoltalmazlak benneteket, mind, és olyan mély békével árasztom el lelketeket, melyre sehol máshol nem lelhettek ezen a Földön.

Jöjjetek Hozzám, még ma, és kérjetek Engem, hogy segítselek meg benneteket – függetlenül attól, hogy milyen gondjaitok lehetnek. Imádkozzátok ezt a különleges Imát, minden alkalommal, amikor gyötrődtök, és Én válaszolni fogok minden egyes alkalommal.

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

Mindig kiáltsatok Hozzám, amikor szomorúak vagytok, vagy segítségre van szükségetek, és Én megígérem, hogy jelet fogtok kapni arra, hogy válaszoltam a Hozzám, szeretett Megváltótokhoz intézett kiáltásotokra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz

12 máj

2014. április 20. vasárnap, 17.40

Legdrágább leányom, amikor elküldtem Fiamat, hogy megváltsa az emberiséget, a világ elutasította Őt, ahogy a prófétákat is, akiket Őt megelőzően küldtem.

Most, amikor arra készülök, hogy elküldöm Fiamat, másodszor és utoljára, hogy összegyűjtse gyermekeimet, és Örök Életet adjon nekik, ők el fogják utasítani ezt a Nagy Irgalmassági Cselekedetet is. Igém révén Én átadtam az embernek az Igazságot, de ő továbbra is elutasítja azt. Milyen könnyen felejtenek. Mennyire vakok, mert Én megmondtam a világnak, hogy elhozom nekik Királyságomat – egy Új Világot, melynek nem lesz vége – de nem igazán fogják fel, hogy mit is jelent majd az ő örökségük. Nem mindenki fogja elfogadni Fiam Irgalmát, ezért emlékeztetem a világot az eljövendőre, hogy jöjjenek majd, és fogadják el Királyságomat.

Nagy ellenállás lesz Gyermekeim részéről azt a sok csodát illetően, amit a világnak mutatok majd, Fiam Eljövetele előtt. Sokat fognak beszélni róla, de ellenségeim gondoskodni fognak arról, hogy Gyermekeim meg legyenek tévesztve, hogy ne készítsék fel lelküket arra a Dicsőséges Életre, melyet Én készítettem mindegyikőtök számára.

Ahogy Fiam harmadnapon feltámadt a halálból, ugyanúgy fog harmadnapon megmutatkozni, a háromnapos sötétség végén, Második Eljövetelekor. Azt szeretném, ha tisztában lennétek ezzel a háromnapos sötétséggel, hogy ne féljetek tőle. A szentelt gyertyák fogják biztosítani az egyetlen, Általam megengedett világosságot, hogy lehetővé tegye azok számára, akik szeretnek Engem, hogy lássanak, és örömmel várják Fiam Érkezését.

Ne tartsatok irántatok való Szeretetemtől, vagy az Általam gyakorolt Hatalomtól, mert a ti javatokat szolgálja az, hogy Én megengedem, hogy mindezek az események megtörténjenek a Nagy Napig tartó időszakban. Megengedem ellenségeimnek, hogy körüljárjanak a Földön. Én megengedem a pusztítóknak, hogy megtévesszék az embert, mert így fogom próbára tenni azok hitét, akik meg lettek áldva az Igazsággal. De tudnotok kell a következőt. Azok, akik elárulják Isten Igéjét, száműzve lesznek a pusztába. Azok, akik lesújtanak, és megbüntetik felszentelt Szolgáimat, akik szeretik Fiamat, keményen meg lesznek büntetve. Meg fogom engedni a gyengéknek, és azoknak, akiket könnyű megvezetni, hogy meg legyenek tévesztve, hogy amikor, leányom, a neked adott Próféciáim bekövetkeznek, akkor majd bánják meg bűneiket, és keressenek Engem.

Gyermekek, azért készítelek fel benneteket, hogy Akaratom beteljesedjék, és hogy Országomban éljetek majd, hiszen erre születettek. A világ, amelyben éltek, beszennyeződött a gonosz és annak hatása következtében. A Földet bűn sújtja, most jobban, mint valaha, és a bűn fokozódni fog, melynek mindegyikőtök, akik igazhitűek vagytok, tanúi lesztek. Emlékeztetni kell benneteket az Igazságra, mától, azaz húsvét vasárnaptól fogva minden egyes nap, mert enélkül tévelyegni fogtok, és el fogtok veszni.

Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz. Magamhoz foglak vonzani benneteket, felemellek titeket, amikor a hitehagyás gyötrelme elviselhetetlenné válik, és megmentem lelketeket bármilyen Általam választott eszközzel, inkább, minthogy elveszejtselek benneteket ellenségeim javára. Azt szeretném, hogy kedvesen, szeretetteljesen tekintsetek azokra, akik Fiam ellen harcolnak eme Küldetése miatt, hogy felkészítse a világot az Ő Második Eljövetelére. Azt kérem, hogy ezzel a különleges Imahadjárati Imával kérjetek Engem, Örök Atyátokat, hogy gyakoroljak Irgalmat mindazok iránt, akik megpróbálják meggátolni Kezemet, Nagylelkűségemet, Hatalmamat és Istenségemet:

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

Ó, Istenem, Örök Atyám, kérlek Téged, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat. Esedezem azokért a lelkekért, akik megpróbálják elpusztítani Prófétáidat. Könyörgök azon lelkek megtéréséért, akik Számodra elvesztek, és kérlek, hogy Te segíts gyermekeidnek felkészíteni a lelküket, és a Te Isteni Akaratod szerint alakítani az életüket, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Második Eljövetelét várván. Ámen.”

Menjetek Gyermekeim, és készítsétek fel mindazokat, akiket ismertek, különleges imákat ajánlván fel Nekem, Örök Atyátoknak, Nagy Irgalmamért.

Szeretlek benneteket, mind. Én Csupa Szeretet Vagyok, Csupa Türelem, és várom válaszotokat. Soha ne gondoljátok azt, hogy Én nem fogom meghallani imáitokat, mert hangotok édesség Füleimnek, és Irántam való szeretetetek nagy örömet szerez Nekem. Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Semmi.

Menjetek szeretettel és örömmel, mert biztosak lehettek abban, hogy Én Irgalmas vagyok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Jézus mindenben hasonló volt hozzátok, a bűnt kivéve, mert az képtelenség lett volna

11 máj

2014. április 14. péntek, 15.22

Drága gyermekem, hét bukott angyal fogja támadni ezt a Küldetést, és megpróbálják majd rávenni Isten gyermekeit, hogy ne maradjanak hűek az Ő Maradék Hadseregéhez. Azoknak, akiket megtévesztenek, a Világosság angyalaiként fognak megjelenni, holott valójában egyáltalán nem azok.

A sátán hatalma nagyon erős, és jelenléte a világban nyilvánvaló, ahogy kiválogatja híveit, arra buzdítva őket, hogy kérkedjenek jelenlétével. Ő ezt a zenén keresztül teszi, azokon a vallásokon keresztül, melyek nem Fiamtól, Jézus Krisztustól valók, valamint azokon keresztül, akik olyan állítólagos szent csoportok mögött tetszelegnek, melyek a fenevadat és annak földi birodalmát bálványozzák.

Gyermekek, szüntelen kövessétek Fiamat, mindazon által, amit Ő földi Ideje alatt tanított. Az Ő Szent Igéje szent és sérthetetlen, és ez minden, amit tudnotok kell, ha követni akarjátok az Ő Örök Életre vezető Útját. Mindig azon vágyatok legyen a szemetek előtt, hogy elnyerjétek az Örök Életet, és ezért úgy éljétek életeteket, ahogy Fiam mutatta nektek. Ne fogadjatok el soha semmit, ami kételyt ébreszt az Ő Istenségét illetően. Az az ember, aki valótlanságokat mer állítani Fiamról, az nem rendelkezik a Szentlélek Ajándékával, és ezért nem méltó arra, hogy meghatározza mindazt, ami Fiam.

Fiam, a ti Isteni Megváltótok, Aki megalázta Magát azért, hogy emberré legyen. Amikor megszületett, az Ige testté lett, és így Jézus Krisztus minden tekintetben ember volt. Jézus mindenben hasonló volt hozzátok, a bűnt kivéve, mert az képtelenség lett volna.  Az Isten Fia azért küldetett, hogy megváltsa az emberiséget, és megmentse mindegyikőtöket a haláltól, ami a sátán iránti szolgaságból következik. Istensége Mindenható, Csupa Jóság, Csupa Kifürkészhetetlenség, és tagadni az Ő Istenségét, annyit tesz, mint tagadni az Isten Hatalmát. Amikor így tesztek, az ördög iránti hűségeteket nyilvánítjátok ki.

Gyermekek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, és hívjatok engem, szeretett Édesanyátokat, hogy oltalmazzalak meg benneteket a megtévesztéstől, melyet elétek fognak tárni, arra buzdítva benneteket, hogy tagadjátok az Isten Hatalmát.

Imahadjárat (146) Oltalom a megtévesztéssel szemben

„Drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem azon Kegyelemmel, mely oltalmat nyújt a megtévesztésekkel szemben, amiket a sátán azért hozott létre, hogy lerombolja a Keresztények hitét. Oltalmazz meg minket Isten ellenségeivel szemben. Óvj meg minket a hazugságoktól és az eretnekségtől, amiket azért vetnek be, hogy gyengítsék Fiad iránti szeretetünket. Nyisd fel szemünket a hazugságokra, a megtévesztésre, és minden olyan próbálkozásra, amivel szembekerülhetünk, melyek arra buzdítanak bennünket, hogy tagadjuk meg az Igazságot. Ámen. „

Köszönöm, hogy válaszoltok hívásomra, mellyel figyelmeztetlek benneteket a nagy megtévesztésre, ami hamarosan le fog ereszkedni Fiam földi Egyházára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy