RSS
 

† Új Imahadjárat Jézustól

 

Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő) által, 2011. november 17-én kapott üzenetben Jézus azt kéri, hogy vegye kezdetét egy Jézus az Emberiséghez „Imahadjárat”, a Jézus Krisztus által a világnak adott imákból, azok naponta történő elimádkozásával. Maria minden nap fog kapni imákat és a www.TheWarningSecondComing.com (magyarul a http://nagyfigyelmeztetes.hu/) oldalon kerülnek közzétételre, 2011. november 18-tól. Az első ima ezen a napon lesz közzétéve, majd naponta kerülnek fel az újabbak, Jézus kérésének megfelelően.

Imahadjárat (1) „ Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentésére”
Imahadjárat (2) Ima a Globális Uralkodókért
Imahadjárat (3) Szabadítsd meg a világot a félelemtől
Imahadjárat (4) Egyesíts minden Családot
Imahadjárat (5) A Magasságos Isten dicsőítése
Imahadjárat (6) Ima az Antikrisztus megállítására
Imahadjárat (7) Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot
Imahadjárat (8) A gyónás - Ima a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után
Imahadjárat (9) Szenvedés felajánlása ajándékként
Imahadjárat (10) Szeretetlángod hordozása
Imahadjárat (11) A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása
Imahadjárat (12) Ima a gőg bűnének elkerülésére
Imahadjárat (13) Ima a védettség kérésére
Imahadjárat (14) Ima Istenhez, az Atyához, egy nukleáris háború elleni védelemért
Imahadjárat (15) Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért
Imahadjárat (16) Ima a Nagyfigyelmeztetés alatt felkínált kegyelmek elfogadására
Imahadjárat (17) Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért
Imahadjárat (18) Állítsd meg az Antikrisztust és az ő csoportját
Imahadjárat (19) Ima a fiatalokért
Imahadjárat (20) Akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa a világot
Imahadjárat (21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért
Imahadjárat (22) Ima a Katolikus Papság részére
Imahadjárat (23) Ima Benedek pápa biztonságáért
Imahadjárat (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért
Imahadjárat (25) Ima az egész világon lévő látnokok védelmére
Imahadjárat (26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket
Imahadjárat (27) Ima a Békéért a Világban
Imahadjárat (28) Ima Szűz Máriától valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére
Imahadjárat (29) Ima a kereszténység gyakorlásának megvédéséért
Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés elhárítására
Imahadjárat (31) Védelmi imalánc
Imahadjárat (32) Ima az abortusz megállításáért Írországban
Imahadjárat (33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét
Imahadjárat (34) Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak
Imahadjárat (35) Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez
Imahadjárat (36) Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy igaz Istent
Imahadjárat (37) Ima Isten valamennyi gyermekének egyesítésére
Imahadjárat (38) Ima a Katolikus Egyház megmentéséért
Imahadjárat (39) Segítség a lelkek felkészítésére, az Új Paradicsomra
Imahadjárat (40) Ima a Papságnak, a lelkek - Második Eljövetelre való - felkészítésére
Imahadjárat (41) Ima a Hitetlenek lelkéért
Imahadjárat (42) Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására
Imahadjárat (43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt”
Imahadjárat (44) Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben
Imahadjárat (45) Ima a negatív gondolatok legyőzésére
Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől
Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére
Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére
Imahadjárat (49) Hűségeskü a Keresztény Papság részére
Imahadjárat (50) Jézusom segíts, hogy megismerjelek Téged
Imahadjárat (51) Ima a Szentlélek ajándékáért
Imahadjárat (52) Ima az Atyához
Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért
Imahadjárat (54) Ima az Atyához a III. Világháború hatásának enyhítéséért
Imahadjárat (55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre
Imahadjárat (56) Ima a Papoknak, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának
Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat
Imahadjárat (58) A Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért
Imahadjárat (59) Hűségeskü az Isteni Akaratnak
Imahadjárat (60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért
Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására
Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek
Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során
Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet
Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért
Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz
Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától
Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától
Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért
Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére
Imahadjárat (71) Ments meg minket az üldöztetéstől
Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája
Imahadjárat (73) Ima a Fiatal lelkekért, a Fiatal Gyermekekért
Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért
Imahadjárat (75) Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus
Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája
Imahadjárat (77) Ima Nagy-Britanniáért
Imahadjárat (78) Ments meg engem a gonosztól
Imahadjárat (79) Ima a kétmilliárd elveszett lélekért
Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért
Imahadjárat (81) Ima a Szentáldozás Ajándékáért
Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért
Imahadjárat (83) Ima a büntetések enyhítéséért
Imahadjárat (84) Ima a világot irányító elit lelkének megvilágosítására
Imahadjárat (85)-ös imája, hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a csaló kezétől
Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrő kételytől
Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól
Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után
Imahadjárat (89) Ima a Nyomorult Bűnösök számára
Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért
Imahadjárat (91) Ima, hogy hűséges maradjak Hitemhez
Imahadjárat (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért
Imahadjárat (93) Ima a Megtérés Könnyeiért
Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért
Imahadjárat (95) Segíts időt szakítanom az imádságra
Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat
Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére
Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit
Imahadjárat (99) Ima Ausztrália és Új-Zéland Üdvösségéért
Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért
Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez
Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére
Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal
Imahadjárat (104) Szabadítsd meg ezt a lelket a szolgaságból
Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára
Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent
Imahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől
Imahadjárat (108) Felmenetel a Kálvária Hegyére
Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért
Imahadjárat (110) Ima a Papok számára, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz
Imahadjárat (111) Szenteljétek gyermekeiteket Jézus Krisztusnak
Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért
Imahadjárat (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban
Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát
Imahadjárat (115) Ima a Megtérés Ajándékáért
Imahadjárat (116) Ments meg engem a gonosz hazugságoktól
Imahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket
Imahadjárat (118) Ima a fiatal lelkek elveszett nemzedékéért
Imahadjárat (119) Ima azért, hogy érezzem Jézus Szeretetét
Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését
Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének
Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének
Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek
Imahadjárat (124) Hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet
Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért
Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést
Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért
Imahadjárat (128) Ima az összes lélek egybegyűjtésére és egyesítésére
Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért
Imahajárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája
Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája
Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében
Imahadjárat (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében
Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében
Imahadjárat (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért
Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet
Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája
Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől
Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez
Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért
Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen
Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra
Imahadjárat (143) Ima az Üdvösség-Küldetés megvédelmezéséért
Imahadjárat (144) Ima a Keresztény Hit megvédelmezéséért
Imahadjárat (145) Tölts be engem Szereteted Ajándékával
Imahadjárat (146) Oltalom a megtévesztéssel szemben
Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat
Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!


Imahadjárat (1) „ Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentésére”
2011. november 17. csütörtök, 21.00

Szeretett leányom, kérlek, kérd meg Gyermekeimet, hogy imádkozzák ezeket az imákat a mai naptól kezdve a Nagyfigyelmeztetésig. Követőimtől azt kérem, hogy imádkozzák ezeket az imákat, amelyeket adni fogok nekik, minden nap a lelkek mentésére.  Ez az első ima:

Imahadjárat (1) "Ajándékom Jézusnak a Lelkek Megmentésére"

"Legdrágább Jézus, Te, aki oly nagyon szeretsz minket, engedd, hogy a magam szerény módján segíthessek megmenteni a Te drága lelkeidet.

Légy irgalmas minden bűnöshöz, függetlenül attól, hogy mennyire súlyosan sértenek meg Téged.

Engedd, hogy imám és szenvedésem által segíthessek azoknak a lelkeknek, akik lehet, hogy nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy helyet kereshessenek Melletted, a Te Királyságodban. Ó édes Jézus, halld meg imám, hogy segítsen  Neked megnyerni azokat a lelkeket, akik után Epekedsz.

Ó Jézus Szent Szíve, hűséget fogadok a Te Legszentebb Akaratodnak minden időben. Ámen."

Megváltótok

Jézus Krisztus

Imahadjárat (2) Ima a Globális Uralkodókért
2011. november 18. péntek, 21.00

Drága, szeretett leányom ma sürgetve kérem Követőimet, hogy ajánlják fel ezt az imát azon szegény gyermekek megmentéséért, akiket gyötörnek a saját országbeli vezetőik, akiknek a Globális hatalmak parancsolnak (diktálnak), nem pedig Isten.

Imahadjárat (2) Ima a Globális Uralkodókért

„Örök Atyám, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében kérlek, Védd meg gyermekeidet az üldöztetéstől, melyet a globális hatalmak terveznek az ártatlan nemzetek ellen.

Imádkozom azon lelkek bűneinek bocsánatáért, akik ezt az üldöztetést okozzák, hogy ők alázatos és töredelmes szívvel visszatérhessenek Hozzád.

Kérlek, adj a Te meggyötört gyermekeidnek erőt, hogy elviseljék az ilyen szenvedéseket, engesztelésül a világ bűneiért, Krisztus, a Mi Urunk által. Ámen." Imahadjárat (3) Szabadítsd meg a világot a félelemtől
2011. november 19. szombat, 19.00

Drága szeretett leányom, most adok neked egy imát, hogy a világ megszabaduljon a félelemtől:

„ Ó, Uram, Jézus Krisztus, könyörgök Hozzád, szabadítsd meg a világot a félelemtől, mely elválasztja a lelkeket a Te szerető szívedtől.

Imádkozom, hogy azok a lelkek, akik valós félelmet fognak érezni a Nagyfigyelmeztetés alatt, azokban szűnjön majd meg a félelem, és engedjék, hogy a Te Irgalmad elárassza lelküket, hogy szabadon szeressenek Téged, úgy, ahogy szeretniük kellene Téged. Ámen.” 

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Imahadjárat (4) Egyesíts minden Családot
2011. november 20. vasárnap; 18.00

Leányom, ez az ima fontos, mert segíteni fog összetartani a családokat, hogy együtt maradhassanak az Én Új Paradicsomi Királyságomban a földön.
 

„Jézus, egyesíts minden családot a Nagyfigyelmeztetés alatt, hogy elnyerhessék az örök üdvösséget.

Imádkozom, hogy minden család együtt maradjon, egységben Veled Jézus, hogy így örökölhessék a Te Földi Új Paradicsomod. Ámen.”

Szerető Megváltótok Az Emberiség Megváltója Jézus Krisztus

Imahadjárat (5) A Magasságos Isten dicsőítése
2011. november 21. hétfő; 19.00

Leányom, a világnak fel kell ajánlania ezt a különleges imát dicsőítésként és hálaadásként Istennek, az Atyának, az Ő irgalmasságáért, melyet az egész világnak ad.
 

„Ó Örök Atya, felajánljuk imáinkat örömteli hálaadással Irgalmasságod drága ajándékáért, melyet az egész emberiségnek adsz.

Örvendünk és felajánljuk Neked, legdicsőségesebb Királyunknak, dicsőítésünket és imádásunkat szerető és gyengéd irgalmadért.

Magasságos Isten, Te vagy a mi Királyunk, lábaid elé borulunk alázatos szolgaságban ezért az ajándékodért, melyet most hozol el nekünk.

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez. Ámen.”

A ti Jézusotok

Imahadjárat (6) Ima az Antikrisztus megállítására
2011. november 22. kedd; 11.00

„Ó Jézusom, kérlek, hogy Isten, az  Õ irgalmasságában akadályozza meg az Antikrisztust, és annak aljas hadseregét, hogy rémületet keltsenek és nehézséget okozzanak a Te gyermekeidnek.

Könyörgünk, állítsd meg az Antikrisztust, és kérünk, hogy a Büntetés Keze kerüljön el bennünket a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkező megtérések által. Ámen.”Imahadjárat (7) Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot
2011. november 22. kedd; 20.00

Drága, szeretett leányom, Érkezésem, hogy az emberiséget ismételten megmentsem a végső ítélet előtt, már nagyon közel van. Örömömet beárnyékolja a mély szenvedés, azok miatt a lelkek miatt, akik vissza fogják utasítani Irgalmasságomat.

Neked, leányom, tovább kell harcolnod a kereszt gyermekeiből - az Én szeretett gyermekeimből  - álló Hadseregemmel, ezen lelkek megmentéséért.
Ez az az ima, melyet mondaniuk kell, könyörögve irgalomért a sötétségben lévő lelkek számára.

Jézus, esedezve kérlek, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek lelke oly sötétségben van, hogy vissza fogják utasítani irgalmasságod fényét.

Könyörögve kérlek, bocsáss meg nekik Jézusom, hogy megválthasd őket azokból a bűnökből, melyektől saját maguk oly nehezen szabadulnak.

Áraszd el az ő szívüket a Te irgalmad sugaraival, és add meg nekik az esélyt, hogy visszatérhessenek a Te nyájadhoz. Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Imahadjárat (8) A gyónás - Ima a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után

2011. november 22. kedd, 22:30

Én, Jézus, Királyotok és Megváltótok, most bemutatom a gyónásra szánt Imámat. Ezt az imát kell imádkozni könyörögve az irgalomért, a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után.

„Legdrágább Jézusom, bocsánatot kérek minden bűnömért, a bántásokért és sértésekért, amiket másoknak okoztam.

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy felajánljam a Te legszentebb akaratod szerinti vezeklést.

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet elkövethetek, és amellyel fájdalmat és szenvedést okozok majd Neked.

Vigyél engem Magaddal a Béke új korszakába, hogy én is a Te családod részévé válhassak mindörökre.

Szeretlek téged Jézusom.

Szükségem van Rád.

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz.

Segíts nekem Jézusom, hogy méltó legyek arra, hogy beléphessek a Te Királyságodba. Ámen."

 Megváltótok Jézus Krisztus


Imahadjárat (9) Szenvedés felajánlása ajándékként
2011. november 28. hétfő, 20.30

"Ó Jézus Legszentebb Szíve

Taníts meg elfogadnom a Te Szent Nevedért engem ért bántásokat, amikor szavadat hirdetem alázatos hálaadással.

Taníts meg megértenem, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés hogyan visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez.

Add, hogy az ilyen megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam, hogy ezeket Számodra oly drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére. Ámen."Imahadjárat (10) Szeretetlángod hordozása
2011. november 29. kedd, 15.35

 

“Segíts nekünk drága Jézus, hogy bátran kiálljunk a Te nevedben, és hordozzuk Szeretetlángodat, minden nemzeten át.


Add meg nekünk, gyermekeidnek, az erőt, hogy szembenézzünk a gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.”Imahadjárat (11) A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása
2011. november 30. szerda, 20.00

“ Ó Jézus Szent Szíve, kérlek, állítsd meg a gyűlöletet és féltékenységet, amely jelen van követőid között az igaz látnokok iránt ezekben az időkben.

Kérlek, hallgasd meg imám, és add meg a Te látnokaidnak a szükséges erőt, hogy hirdetni tudják a Te Legszentebb Szavad egy hitetlen világnak. Ámen.”Imahadjárat (12) Ima a gőg bűnének elkerülésére
2011. december 3. szombat; 19.40

Leányom, szükségem van minden hívő imájára, hogy meg tudják menteni a gonosz lelkeket.  Sokan olyannyira telve vannak gőggel, Tanításaim ismeretével való kérkedésük folytán, hogy alázatuk hiánya fájdalmat okoz nekem. Nekik imádkozniuk kell a kegyelmekért, hogy újra kicsinyekké válhassanak, és bízni tudjanak Bennem. Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát:

„Ó Jézusom, segíts, hogy ne essek a gőg bűnébe, amikor a Te szent nevedben beszélek.

Bocsáss meg nekem, ha valaha becsmérelnék bárkit is a Te Szent Nevedben.

Segíts meghallanom, Jézusom, amikor Hangod szól, és tölts el engem Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni Szavad igazságát, amikor az emberiséghez szólsz.  Ámen.”Imahadjárat (13) Ima a védettség kérésére
2011. december 11. vasárnap 15.33

Ezt az imát Isten, az Atya adta az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriának, sürgetvén az imádságot azon lelkekért, akik visszautasítják Jézus Irgalmát, mely a Nagyfigyelmeztetés során megmutatkozik.

"Fiam most majd beborítja az egész emberiséget, és amikor a Lelkiismeret Átvilágítása megtörténik, akkor imáitokra igazán nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekek, segíteni fognak megmenteni azokat az embereket, akik továbbra is fennhangon el fogják utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik.

Gyermekek, ünnepélyes Ígéretem az, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében hívnak Engem, hogy mentsem meg testvéreiteket, meg fogják kapni az azonnali védettséget. Különleges kegyelmeket kaptok ti mindannyian, akik egy teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az alábbi imát mondjátok:

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét.

Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg imám, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól.  

Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. 
Ámen.”

Mennyei Atyátok,

A Magasságos IstenImahadjárat (14) Ima Istenhez, az Atyához, egy nukleáris háború elleni védelemért
2011. december 14. szerda, 19.15

Ezt az imát az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián keresztül adta Jézus mindenkinek, hogy imádkozzunk Istenhez, az Atyához, egy lehetséges nukleáris háború elleni védelemért, és hogy kérjük az Üdvösséget.

 „Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten,
Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz.
Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják az üdvösséget, és befogadják kegyelmeid özönét.
Hallgasd meg kéréseimet saját családomért, és add, hogy mindegyikünk kegyelmet találjon majd a Te szerető szívedben.
Ó, Mennyei Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a földön, minden nukleáris háborútól, és minden cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek.
Tarts távol minket minden ártalomtól, és védelmezz meg minket.
Világosíts meg bennünket, így fel tudjuk nyitni szemeinket, hogy meghalljuk és elfogadjuk megváltásunk igazságát, félelem nélkül lelkünkben. Ámen.”

Menjetek békével.  Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus

Imahadjárat (15) Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért
2011. december 19. hétfő, 19.30

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük mélyéről jövő mély tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt.

Buzgó óhajom az, hogy hadd töltse be Szent Lelkem az egész emberiség szívét és lelkét most.

Mikor Születésemet ünneplik, azt azért kell tisztelni, amit az képvisel. Ne feledjétek, hogy Megváltásom ajándékát tisztelitek Születésemben.

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal.

Ezért fogok visszatérni újra, hogy egy második esélyt ajánljak az emberiségnek a megváltásra.

Azt akarom, hogy Gyermekeim felajánlják az Imahadjárat ezen következő imáját erre a Karácsonyra:

Ó Mennyei Atyám,

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor Megváltót küldtél a világba.

Örömmel, hálaadással és alázatos hálával ajánljuk fel Neked imánkat, az Isteni Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet.

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli elfogadására. Ámen.”


Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

Imahadjárat (16) Ima a Nagyfigyelmeztetés alatt felkínált kegyelmek elfogadására
2011. december 31. szombat, 12.00

Részlet az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknőnek kinyilatkoztatott személyes üzenetből, amely tartalmazza az Imahadjárat (16) Imáját, mely a Nagyfigyelmeztetés során Jézus által az emberiségnek adott kegyelmek elfogadásáról szól, valamint ígéret az Ő – világnak adott – Legszentebb Szavainak hirdetésére.

Leányom, a Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja mindenki számára ezen – a világnak adott – Szent Üzeneteimnek hitelességét. Sohasem szabad kételkedned bennük. Egyetlen egy sem lett közülük beszennyezve.

Készülj fel a Nagyfigyelmeztetésre, és kérd meg családodat és gyermekeidet, hogy mondjanak egy röpke fohászt bűneik bocsánatáért esedezve.

Egy különleges imát fogok most neked adni, a világ számára, hogy segítsen a lelkeknek erősnek maradni az Irgalmasság Nagy Cselekedete alatt, melyet most mutatok be a világnak.

“Ó Jézusom, adj erőt a Te Nagy Irgalmad megpróbáltatása alatt.
Add meg a szükséges kegyelmeket, hogy kicsinnyé váljak a Te szemedben.
Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára.
Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti kezedet.
Végy engem a Szent Család ölelő karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk.
Szeretlek Jézusom, és megígérem, hogy a mai naptól kezdve hirdetni fogom a Te Szent Szavad, 
félelem nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. Ámen.”

Soha ne félj az Én nagy Irgalmasságom ezen Cselekedetétől, melynek meg kell történnie, máskülönben a nemzetek egymást pusztítanák el.

Az emberiség nagy része meg fog térni, de a lelkekért folytatott harc most fokozódni fog.

Szeretett Jézusod Az egész Emberiség Megváltója    

Imahadjárat (17) Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért
Szűz Mária,  az Isteni Irgalmasság Máriájának ma adott üzenetében, egy újabb imát adott, amelyben szeretné, hogy az Üdvösség Anyjaként imádkozzunk hozzá. 

2012. január 1. vasárnap, 15.00

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, erre buzdítalak benneteket. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként ezeket a lelkeket mentse meg.  Több imára van szüksége, gyermekek. Esedeznetek kell  irgalomért ezen sötét lelkek számára.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy ajánlják az Imahadjárat ezen imáját nekem, az Üdvösség Anyjának:

"Ó Mária szeplőtelen szíve
Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője
Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától
Imádkozz érettünk

Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen,
és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus  által bemutatott szeretetet 
és irgalmat, Aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt 
adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Kapcsolódó link:
Teljes üzenet - Szűz Mária: Sokan túl gyengék lesznek majd, hogy megragadják az irgalmasságot, melyet Fiam fog felkínálni nekik.Imahadjárat (18) Állítsd meg az Antikrisztust és az ő csoportját
2012. január 11. szerda; 15.00

Imádkozzátok az Imahadjárat (18) imáját, hogy segítsetek megállítani az Antikrisztust és az ő csoportját, akikről beszélek.

Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól
Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól
Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól
Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy megvédjük magunkat a háborúktól, valamint a sátán és annak terrorista-hadserege által tervezett üldöztetéstől.
Ámen.”

Szeretett Jézusotok Az egész emberiség Megmentője és Megváltója

Imahadjárat (19) Ima a fiatalokért
2012. január 13. péntek, 08.00

Gyermekem, nagyon szomorú vagyok ma, mert nagyon szenvedek, amikor azokra a szegény lelkekre gondolok, akik meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Kérned kell, hogy sürgősen imádkozzanak ezekért a lelkekért, akik haragra gerjesztik Atyámat. Viselkedésük utálatos Atyám szemében.

Kérlek imádkozzatok, imádkozzatok,imádkozzatok ezekért, a sötétség gyermekeiért, akik közül sokan nem tudják, mit cselekszenek.

Gonoszságuk készteti Fiamat sírásra, és felfakasztja sebeit. Fontos, hogy a lehető legtöbb lelket Fiam karjaiba, az Ő Isteni Irgalmába kell helyezni. Kérlek, kérd meg, hogy imádkozzák az Imahadjárat ezen imáját hozzám, az Üdvösség Anyjához, hogy ezek a szegény gyermekek megmeneküljenek.

"Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz irgalomért azon fiatalok számára, akik szörnyű sötétségben vannak, hogy felismerjék a te Szeretett Fiadat, mikor Eljön megmenteni az egész emberiséget.

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is elvesszen az úton,

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát,

Kérlek Édesanyám, ments meg mindenkit, és kérlek, borítsd be ezeket a lelkeket Szent Palástoddal, hogy megadd nekik a szükséges védelmet a csalóval szemben. Ámen."

Gyermekem, minden lélek fontos Fiamnak, de a halálos bűnben levő fiatal lelkek bántják Őt a legjobban.

Imádkozzatok, hogy az irgalmasság fénye ragyogja át elméjük és lelkük sötétségét. Imádkozzatok, hogy tagadják meg a romlottság és üresség által vezérelt életüket. Imádkozzatok, hogy felemeljék kezüket és irgalomért esedezzenek, máskülönben soha nem fogják megkapni a kegyelmeket, melyek nélkül nem tudnak belépni az Új Paradicsomba.

Micsoda veszteség lesz ezen fiatalok elvesztése nektek többieknek, akik el fogjátok fogadni a Nagyfigyelmeztetés ajándékát, és beléptek a Paradicsom Új Korszakába a földön. Meg fog szakadni Fiam szíve, ha nem lehet őket megmenteni.

Szeretett Édesanyátok

Mária, a Mennyek Királynője

Az Üdvösség Anyja


Imahadjárat (20) Akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa a világot
2012. január 19.

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet:

"Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy rettegésben tartsa gyermekeidet

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, akik tehetetlenek lesznek vele szemben

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a szörnyű gonoszságtól. Ámen."

Szeretett Jézusotok


Kapcsolódó link:
Teljes üzenet - A színfalak mögött rejtőzködő Antikrisztus hamarosan megjelenik a világban  

Imahadjárat (21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért
2012. január 25. 

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:

"Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára. Ámen.”

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

Szeretett Jézusotok Az egész Emberiség Megváltója

Imahadjárat (22) Ima a Katolikus Papság részére
2012. január 27.

Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy imádkozzák:

"Ó, szeretett Jézusom,
Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom minden pillanatában
Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy kialudjon
Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet
És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait
Felajánlom Neked hűségemet minden időben
Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága Jézus, amikor újra eljössz. Ámen."

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus Az egész Emberiség Királya

Imahadjárat (23) Ima Benedek pápa biztonságáért
2012. január 28.

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért:

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.

A Föld mennyei Királynője Az Üdvösség Anyja

Imahadjárat (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért
2012. január 31. kedd; 21.30

Hadseregem, Irántam érzett szeretete révén, nagyon különleges kegyelmekben részesül most.

Megadom számukra ezt a Teljes Búcsút, hogy képessé tegyem őket Fáklyám hordozására, hogy a megtérést terjeszthessék.

Ezen ajándékom képessé teszi majd őket arra, hogy terjesszék Szent Szavam (Üzenetem) igazságát, amely így megérinti a szíveket, mindenütt, amerre járnak.

Hét egymást követő napon ezt az imát kell nekik imádkozniuk, és meg fogják kapni a teljes bűnbocsánat ajándékát és a Szentlélek erejét:

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.

Menjetek békével szeretett Követőim, és ne feledjétek, hogy az Irántam érzett szeretetetek lángra lobbantja szívemet, és nagy örömet szerez az Én Örök Atyámnak, Áldott Édesanyámnak, az angyaloknak és az összes szenteknek a Mennyben.

Várom a pillanatot, amikor Én majd mindegyikőtöket átölelhetem és Karjaimban tarthatom, hogy megleljétek majd azt a békét, szeretetet és örömet, melyre mindannyian vártok földi életetekben.

  Szeretett Jézus KrisztusotokImahadjárat (25) Ima az egész világon lévő látnokok védelmére
2012. február 4. szombat; 10.09

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben.

"Ó, Magasságos Isten
Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek
Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől
Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon
Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől
Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben
Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak meghallgatásra
Ámen."

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül.

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától.

Szeretett Édesanyátok Az Üdvösség Anyja

Imahadjárat (26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket
2012. február 5. vasárnap, 13.15

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária által 2012. február 5-én, vasárnap kapott üzenetben, a Miasszonyunk kéri az embereket, hogy imádkozzuk az ő Szent Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket.

Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha ezt imádkozzátok naponta, segíteni tudtok nemzetetek megmentésében.
A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő nagy kínjában elmenekül, és tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, hogy a rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok."

Rózsafüzér bevezető imája

Szent Rózsafüzér Királynője, Te, aki méltóztattál eljönni Fatimába, hogy kinyilatkoztasd a három pásztorgyermeknek a kegyelem kincseit, melyek a Rózsafüzérben elrejtve vannak,
ébressz őszinte szeretet szívemben ehhez az ájtatossághoz, hogy  Megváltásunk Misztériumáról való elmélkedés által, melyre ez emlékeztet, gazdagodhassak ennek gyümölcseivel, és elnyerhessem a békét a világ számára, a megtérést a bűnösök és Oroszország számára, valamint azokat a kegyelmeket, melyeket kérek Tőled ebben a Rózsafüzérben. 
(Itt említsük meg kérésünket.)
Ezt Isten nagyobb dicsőségére, a Te tiszteletedre, és a lelkek javára kérem, különösen a magam javára. Ámen.


Link: Szent Rózsafüzérek

Imahadjárat (27) Ima a Békéért a Világban
2012. február 6. hétfő, 20.15

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban.

"Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára

Kérlek, áraszd el ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az egész világra kiterjednek. Ámen."

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd.

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba.

Megváltótok

Jézus Krisztus


Kapcsolódó link:
Teljes üzenet - Imádkozzatok, hogy elháruljon egy nukleáris háború, mely az emberiség egyharmadát eltörölné a föld színéről

Imahadjárat (28) Ima Szűz Máriától valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére
2012. február 8. szerda; 20.30

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén,  félre kell tennetek nézetkülönbségeiteket, és egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen.

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen különleges imájával.

„Ó, Magasságos Isten
Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk, egyesítsd valamennyi gyermekedet a harcban, hogy megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön
Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás ezen idejében a világban, az Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben
Könyörgünk Hozzád, add meg nekünk a kegyelmeket, hogy a Te szeretett Fiad, a mi Megváltónk, Jézus Krisztus nevében szeressük egymást
Imádunk Téged
Szeretünk Téged
Egyesülünk, hogy harcoljunk az erőért, hogy megőrizzük a te Keresztény Egyházaidat a földön a megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az előttünk álló években.
Ámen.”

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és bízzatok Fiam uralmában a földön, ahogyan az elrendeltetett.

Szerető Édesanyátok Az Üdvösség Anyja

Imahadjárat (29) Ima a kereszténység gyakorlásának megvédéséért
2012. február 12. vasárnap; 10.30

Kérlek, imádkozzátok ezt, az Imahadjárat (29) imáját, hogy megvédjétek a kereszténység gyakorlását:

„Ó, Uram, Jézus Krisztus,
Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre


Könyörgök, bocsáss meg azoknak, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében Irántad
Kérlek, hogy az ateisták nyissák meg megkeményedett szívüket a Te Nagy Irgalmasságod alatt
És kérlek, hogy gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal tisztelhessenek Téged, hogy felülemelkedjenek minden üldöztetésen


Kérlek, töltsd el valamennyi gyermekedet a Lelked ajándékával, hogy bátran felállhassanak, és vezethessék a Te hadseregedet a döntő csatába a sátán és az ő démonai ellen, valamint mindazon lelkek ellen, akik rabjai az ő hamis ígéreteinek. 

Ámen.”

Most menj békével gyermekem, és mondd meg a világnak, hogy készüljön fel erre a nagy igazságtalanságra.

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma.

Mária, minden angyalok Királynője

Az Üdvösség Anyja


Kapcsolódó link: 
Teljes üzenet - Szűz Mária: Más országok is követni fogják Angliát, és szintén betiltják a nyilvános imádkozást

Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés elhárítására
2012. február 14. kedd, 18.00

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel az Imahadjárat (30) imájával:

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban szeressünk Téged

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod szerint.

Ámen.“

Imahadjárat (31) Védelmi imalánc
2012. február 16. 20.00

Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket.

„ Ó, Jézusom
Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet
Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet
Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését
Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet
És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szívüket Szereteted igazságára.
Ámen.”

  A ti szeretett Jézusotok  

Imahadjárat (32) Ima az abortusz megállításáért Írországban
2012. február 17. péntek, 15.30

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért.

„Ó, Üdvösség Anyja,
Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz - törvény rájuk erőszakolását
Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat
Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet
Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.
Ámen.”

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes.

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez.

Szeretett Mennyei Királynőtök
Az Üdvösség Anyja

A szerkesztők megjegyzése: Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért.

Imahadjárat (33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét
2012. február 20. hétfő 00.20

Isten, az Atya azt kéri, hogy mindenki fogadja el ezt a Pecsétet, mintegy védelmet, mindannyiunk és családjaink számára, az eljövendő nehéz időkre, melyekben élnünk kell majd. 

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy elismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, Szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, védj meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön örökké.

Szeretlek, Drága Atyám.

Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.

Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. 

Ámen.”

Szerető Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten
Imahadjárat (34) Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak
2012. február 22. szerda; 19.00

Kérlek, készüljetek fel a Nagyhétre és a Húsvétra az Imahadjárat (34)-es imájával, Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak:

"Ó, Jézusom
Segíts nekem, hogy a magam szerény módján kövessem a Te életáldozatodat az emberiség megmentése érdekében
Engedd, hogy felajánljam Neked a heti egy nap böjt ajándékát az egész Nagyböjtben, hogy megmentsd az egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új Földi Paradicsom kapuin
Felajánlom Neked, drága Jézus, Áldozatomat, szeretettel és örömmel szívemben, hogy megmutassam Neked szeretetem nagyságát
Ezzel az áldozattal esedezem minden lélek üdvösségéért, akik talán elestek a kegyelemtől.
Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Imahadjárat (35) Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez
2012. március 1.

Imádkozzatok, és egyesüljetek, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket egybegyűjteni, amikor belépünk az Új Paradicsom kapuin.

Ó, Jézusom
Segíts nekem, hogy segíthessek Neked megmenteni gyermekeid maradékát a földön
Kérlek, hogy Irgalmad által mentsd majd meg a lelkeket a sötétség szellemétől
Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseit és fájdalmait a lelkek megmentésére a pokol tűzétől
Tölts el engem a kegyelmekkel, hogy felajánljam neked ezeket a szenvedéseket szeretettel és örömmel szívemben, hogy mi mindannyian egy emberként egyesüljünk a Szentháromság iránti szeretetben, és Veled éljünk, mint egy szent család a Paradicsomban.
Ámen.”

Szeretett Jézus Krisztusotok

Imahadjárat (36) Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy igaz Istent
2012. március 7. szerda; 15.40

Ti, és mindazok, akik most tudatosan elhagyjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a tisztánlátás ajándékát, ha kértek Engem ebben az Imahadjárat (36)-os imájában: Segíts nekem az igaz Istent tisztelni

„Jézusom segíts nekem, mert elvesztem és összezavarodtam
Nem ismerem a halál utáni élet igazságát
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged a hamis istenek tisztelésével, amelyek egyike sem az igaz Isten
Ments meg és segíts nekem, hogy tisztán lássam az igazságot, és ments meg engem lelkem sötétségétől
Segíts nekem Irgalmasságod fényébe jutnom
Ámen.”


Imahadjárat (37) Ima Isten valamennyi gyermekének egyesítésére
2012. március 14. szerda, 15.30

Ó, drága Jézusom

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök üdvösségre tett Ígéreted igazságát

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat - értelmüket, testüket és lelküket - Neked

Vessék majd le gőgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre, és a Te szent családod tagjai legyenek a földön

Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat és szeretetünket

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni

Ámen.”

Imahadjárat (38) Ima a Katolikus Egyház megmentéséért
2012. március 20. kedd, 20.30

„Ó, Üdvösség Áldott Anyja

Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, hogy enyhüljenek az ő szenvedései

Arra kérünk téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek

Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanításainak megfelelően törődjenek majd nyájukkal

Ó, Isten Szent Anyja add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk vezetni a lelkeket Fiad Királysága felé

Arra kérünk téged, Üdvösség Anya, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől azon igyekezetükben, hogy megoltalmazzák lelküket, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Földi Paradicsom kapuin.

Ámen.”

Mária, az Üdvösség Anyja

Imahadjárat (39) Segítség a lelkek felkészítésére, az Új Paradicsomra
2012. március 21. szerda; 20.30

Az Imahadjárat (39) imája adatik most nektek, hogy Isten valamennyi gyermeke között járva, segítsetek nekik felkészíteni lelküket az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre.

Ó Jézusom, szeretett Megváltóm
Kérlek, áraszd rám Szentlelkedet, hogy Legszentebb Szavadról meggyőződéssel tudjak beszélni, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljöveteledre
Könyörgök Hozzád, Uram Jézus, minden szükséges kegyelemért, hogy segíthessek valamennyi vallásnak, felekezetnek és nemzetiségnek, bármerre járok
 

Segíts a Te nyelveden szólnom, 
segíts megnyugtatnom a szegény lelkeket a Te ajkaid által,
és segíts szeretnem valamennyi lelket, azzal a különleges isteni szeretettel, mely a Te Szent Szívedből árad
Segíts megmentenem a szívedhez oly közel álló lelkeket, és engedd, hogy vigaszt nyújtsak Neked, drága Jézusom, mikor az elveszett lelkek továbbra is elutasítják Irgalmadat

Jézusom, nélküled semmi vagyok, de a Te nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Nevedben, hogy segítsek megmenteni az egész emberiséget.

Ámen.


Imahadjárat (40) Ima a Papságnak, a lelkek - Második Eljövetelre való - felkészítésére
2012. március 24. szombat, 11.45

Forduljatok Hozzám útmutatásért ezzel az Imahadjárat (40) imájával: Ima a Papságnak, a lelkek, Második Eljövetelre való felkészítésére

„Ó Jézusom
Én csak egy alázatos szolgálód vagyok, és szükségem van a Te Vezetésedre
Hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre

Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket
A Te Szent Akaratodnak megfelelően, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és az Új Földre, melyet megígértél az egész emberiségnek Kereszthalálod által
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy átadhassam Szavad a szomjazó lelkeknek, és hogy soha ne adjam fel az Irántad való kötelességem Drága Jézusom, kinek hűséget esküdtem Szent Fogadalmam által.
Ámen.”

Imahadjárat (41) Ima a Hitetlenek lelkéért
2012. március 25. vasárnap, 15.30

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a Hitetlenek lelkéért

Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre

Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért

Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy oldozd fel őket bűneik alól.

Ámen.”

Imahadjárat (42) Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására
2012. március 27. kedd, 18.00

"Ó, Magasságos Isten

Felajánlom Neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd  a gonosz szorítását a világban, melyet azért terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, beleértve az élet kenyerét is

Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy megakadályozzam az ő szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez

Ments meg minket, Drága Urunk, ettől a gonoszságtól, és oltalmazd meg a mi hitünket, hogy azzal a szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk van, hogy örökkön örökké szerethessünk és imádhassunk Téged. Ámen.”

Imahadjárat (43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt”
2012. április 3., kedd 20.00

„Ó, Mindenható Atyaisten

Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő kereszthalálának, bűneink megváltásának emlékére

Könyörögve kérlek, mentsd meg a lelkeket, akik nem tudják megmenteni saját magukat, és lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt

Engesztelésül szeretett Fiad szenvedéseiért, arra kérlek Téged, bocsáss meg azoknak, akik nem képesek keresni az üdvösséget, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Irgalomért esedezzenek Jézushoz, a Te Fiadhoz, hogy szabadítsa meg őket a bűntől.

Ámen.”

Imahadjárat (44) Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben
2012. április 12.

Legyetek elővigyázatosak minden időben. Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (44)-es imáját: Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben:

Drága Jézusom, adj erőt, hogy a Te tanításaidra összpontosítsak, és hogy a Te Szent Szavadat hirdessem minden időben

Soha ne engedj engem ama kísértésbe, hogy bálványozzam a Hamis Prófétát, aki megpróbál majd úgy fellépni, mint Te

Erősítsd meg az Irántad való szeretetemet

Add nekem a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelmét, hogy soha ne tagadjam meg a Szent Bibliában lévő igazságot, függetlenül attól, hogy mennyi hazugságot mutatnak be nekem, arra buzdítva, hogy fordítsak hátat a Te igaz szavadnak

Ámen.”  

Imahadjárat (45) Ima a negatív gondolatok legyőzésére
2012. április 17. kedd, 18.30

Én vagyok a ti mentőköteletek. Csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok Engem ebben az Imahadjárat (45)-ös imájában:

„Ó, Jézusom, oly keveset tudok Rólad.

De kérlek, segíts megnyitnom szívemet, hogy beengedjelek a lelkembe, hogy meg tudj gyógyítani engem, hogy meg tudj vigasztalni engem, és hogy el tudj tölteni engem a Te békéddel.

Segíts, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és segíts megtanulnom megérteni, hogyan szerezzek örömet Neked, azért, hogy beléphessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a szeretet, az öröm és a csodák életét élhetem Veled örökkön örökké. Ámen.”

Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől
2012. április 20. péntek, 15.45

Ha most benne vagytok a megtévesztés és a gonoszság hálójában, ahonnan nem tudtok kiszabadulni, akkor Én arra kérlek benneteket, hogy hívjatok Engem a következő imádkozásával:

Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől

„Ó, Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit foglyul ejtett egy háló, amelyből nem tudok szabadulni

Bízom benned, Jézusom, hogy a segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán, és az ő démonainak kötelékeitől

Segíts nekem, mert elvesztem

Szükségem van a Te szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy higgyek és bízzam Benned, azért, hogy megmenekülhessek ettől a gonoszságtól, és láthassam a világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a szeretetet és a boldogságot.

Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére
2012. április 22. vasárnap, 10.00

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem újraéledhessen

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet
Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust
Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen
Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és
Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad.
 Ámen.”  

Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére
2012. április 22. vasárnap, 15.30

” Ó, Jézusom

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek megmenekülhessenek

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.”

Imahadjárat (49) Hűségeskü a Keresztény Papság részére
2012. április 24. kedd, 19.45

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód
Szeretetet és hűséget fogadok Neked
Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat
Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet
Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni
Mutasd meg nekem az igazságot
Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te Legszentebb Akaratodat
Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség lelkét.
Ámen.”

Imahadjárat (50) Jézusom segíts, hogy megismerjelek Téged
2012. április 30. hétfő; 17.45

„Ó, Drága Jézusom, segíts, hogy megismerjelek Téged
Bocsásd meg, hogy ezidáig nem beszélgettem Veled
Segíts békére lelnem ebben az életben, és segíts, hogy meglássam az örök élet igazságát
 
Nyugtasd meg szívemet
Enyhítsd aggodalmaimat
Adj nekem békét
Nyisd meg most szívemet, hogy betölthesd lelkemet a Te szereteteddel.
Ámen.”

Barátotok
Szeretett Jézusotok

Imahadjárat (51) Ima a Szentlélek ajándékáért
2012. május 4. péntek; 21.05

„Ó jöjj, Szentlélek
Áraszd ki alázatos lelkemre Szereteted, Bölcsességed és Tudásod Ajándékát
Tölts el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten igazságát a sátán és az ő angyalai által terjesztett hazugságoktól
Segíts megragadnom a fáklyát, és terjesztenem a megértés lángját mindazok számára, akikkel találkozom
Krisztus, a mi Urunk által
 Ámen.”

Imahadjárat (52) Ima az Atyához
2012. május 8. kedd, 12.30

„Drága Atyám
A Te drága Fiad nevében, és az Ő Kereszten való Kínszenvedésére emlékezve kiáltok Hozzád

Te, a Magasságos Isten,
A Világmindenség Teremtője
Tartsd a mi üdvösségünket a Te Szent Kezedben
Öleld át valamennyi gyermekedet, azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik ismernek, mégsem törődnek Veled

Bocsásd meg bűneinket, és ments meg minket a sátán és az ő serege általi üldöztetéstől
Végy minket Karjaidba, és tölts el bennünket a reménnyel, melyre szükségünk van, hogy meglássuk az igazság útját. Ámen.”

Menjetek békével. Szeretett Édesanyátok Az Üdvösség Anyja

Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért
2012. május 10.

„Ó, Atyaisten

Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, hogy kiállják az üldöztetést, melyet elszenvednek

Segítsd meg őket, hogy kitartsanak Fiad, Jézus Krisztus Tanításainak igazsága mellett, és soha ne adják fel, soha ne gyengüljenek el, vagy soha ne hódoljanak be a hazugságoknak a Szent Eucharisztia létezését illetően. Ámen.”

Szerető Édesanyátok, a Világ Királynője
Az Üdvösség Anyja

Imahadjárat (54) Ima az Atyához a III. Világháború hatásának enyhítéséért
2012. május 16. szerda, 03.10

"Ó, Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki rettenetesen szenvedett az emberiség bűneiért, kérlek segíts meg minket ezekben a nehéz időkben, melyeknek elébe nézünk
Segíts meg minket, hogy túléljük az üldözést, melyet a kapzsi vezetők terveznek, és azok, akik el akarják pusztítani Egyházaidat és gyermekeidet
Kérünk Téged, Drága Atyánk, segíts táplálni családjainkat, és oltalmazd meg azok életét, akiket akaratuk ellenére bele fognak kényszeríteni egy háborúba
Szeretünk Téged, Drága Atyánk
Könyörögve kérünk, segíts meg minket szükségünk idején
Ments meg minket az Antikrisztus szorításától
Segíts meg minket, hogy túléljük az Antikrisztus bélyegét - a fenevad bélyegét -, anélkül, hogy azt elfogadnánk
Segítsd meg azokat, akik szeretnek Téged, hogy hűek maradjanak a Te Szent Szavadhoz minden időben, hogy nekik tudd ajándékozni a kegyelmeket, hogy túléljék Testben és Lélekben. Ámen."

Jézusotok

Imahadjárat (55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre
2012. május 21. hétfő, 20.15

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (55)-ös imáját: Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

"Ó, Drága Jézusom, kérlek nyisd meg Isten valamennyi gyermekének a szívét a Te Nagy Irgalmasságod ajándékára

Segítsd meg őket, hogy elfogadják a Te Isteni Irgalmasságodat, szeretettel és hálával

Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsőséges Királyságod részévé válhassanak. Ámen.”Imahadjárat (56) Ima a Papoknak, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának
2012. május 26. szombat, 16.00

Most kérnetek kell Segítségemet ezen, az Imahadjárat (56)-os imája által. Ez a Papoknak szól, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának.

„Ó, Drága Atyám, a Te Drága Fiad nevében, aki feláldozta Magát a Kereszten az egész emberiségért
Segíts meg engem, hogy hűséges maradjak az Igazsághoz
Boríts be engem a Te Fiad Drága Vérével, és add meg nekem a Kegyelmeket, hogy továbbra is hittel, bizalommal és becsülettel szolgáljalak Téged, papi szolgálatom hátralevő részében

Soha ne engedd, hogy eltérjek a Szentmise-Áldozat valódi értelmétől vagy a Szent Eucharisztia, Gyermekeidnek való bemutatásától
Add meg nekem az erőt, hogy Téged képviseljelek, és úgy tápláljam a Te nyájadat, ahogy táplálni kell őket, a Te Fiad, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltójának Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével.
Ámen.”

Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat
2012. május 28. hétfő, 20.45

Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat

„Ó, drága Jézusom, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam a Te Hangodat Nyisd meg szívemet a Te szerető Hívásodra
Töltsd el lelkemet a Te Szentlelkeddel, hogy fel tudjalak ismerni Téged ebben az időben

Felajánlom Neked alázatos hűségemet minden iránt, amit kérsz tőlem
Segíts, hogy megkülönböztessem az igazságot, felkeljek, válaszoljak és kövessem a Te Hangodat, hogy segíteni tudjak neked az egész emberiség lelkének megmentésében

Akaratod számomra parancs
Add meg nekem a bátorságot, hogy hagyjam, hogy Te vezess engem, hogy kellőképpen fel tudjam vértezni magam, hogy vezessem a Te Egyházadat, Új Királyságod felé.
Ámen.”

Imahadjárat (58) A Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért
2012. május 31. csütörtök; 21.00

... Arra buzdítalak benneteket gyermekek, hogy június havát szenteljétek az emberiség megtérítésének, és annak biztosítására, hogy az üdvösséget keressék.

Legyen ennek a hónapnak a neve: ’Keresztes Hadjárat a Megtérésekért’ hónap, és imádkozzatok egyként az imacsoportokban, az egész világon.

Íme, az Imahadjárat imája: Keresztes Hadjárat a Megtérésekért

Imahadjárat (58) A  Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért

„Ó drága Jézusom, Hozzád kiáltok, hogy öleld Magadhoz Isten minden gyermekét, 
és borítsd be őket Drága Szent Véreddel
A Te Véred minden egyes cseppje borítson be minden egyes lelket, 
védőpajzsként a gonosz ellen  

Nyisd meg minden ember szívét, különösképpen a megkeményedett lelkűek szívét, és azokét, akik ismernek Téged, de túl gőgösek ahhoz, hogy leboruljanak, és Szereteted – lelküket elárasztó - világosságáért könyörögjenek

Nyisd fel szemüket az Igazságra, hogy Isteni Irgalmasságod hajnala hulljon rájuk, és Irgalmasságod Sugarai borítsák be őket.

Drága Jézusom, kérlek most Téged, téríts meg minden lelket a kegyelmek által (személyes szándékok felsorolása)

Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, engesztelésül minden bűnért.

Ámen.”Imahadjárat (59) Hűségeskü az Isteni Akaratnak
2012. június 13. szerda, 16.00

Imahadjárat (59) Hűségeskü az Isteni Akaratnak

"Ó, Magasságos Isten

Ó, Mennyei Atya

Felajánlom Neked kitartó hűségemet, Irántad való tiszteletből és engedelmességből mindenben, egységben a Te Isteni Akaratoddal a földön

Felajánlom Neked, a Te egyetlen, szeretett Fiad, az Igaz Messiás Szent Vére által, értelmemet, testemet és lelkemet valamennyi lélek nevében, hogy egyesülhessünk a Te eljövendő Mennyei Királyságodban, hogy meglegyen a Te Isteni Akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a földön is.

Ámen.”

Jézusotok

Imahadjárat (60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért
2012. június 14. csütörtök, 18.15

„Ó, Drága, Édes Jézusom

Irgalomért esedezem családom minden tagjának lelkéért (NEVEZD MEG ŐKET ITT)

Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat lelkük megmentéséért a sötétség szellemétől

Ne engedd, hogy ezen Gyermekeid közül akár egy is elítéljen Téged vagy elutasítsa Irgalmas Kezed

Nyisd meg szíveiket, hogy egybefonódjanak a Te Szent Szíveddel, hogy így keresni tudják a megbocsátást, amely szükséges a Pokol tüzétől való megmentésükhöz

Add meg nekik a lehetőséget a jóvátételre, hogy így megtérhessenek a Te Isteni Irgalmasságod Sugarai által.

Ámen.”

Isten Gyermekei, minden nap készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, mert bármikor bekövetkezhet.

A ti JézusotokImahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására
2012. június 17. vasárnap, 20.15

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására

Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet.

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban.

Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden időben.

Ámen.”Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek
2012. június 21. csütörtök 0.15

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van
Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged
Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből

Drága Jézusom, vigyél engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem
Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe.
Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a Te Isteni Irgalmasságodnak.

Ámen.”Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során
2012. június 29. péntek; 9.20

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája, mely segít erősnek maradnotok küldetésetekben.

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Eledelét,  hogy az megőrizzen engem ezen küldetés során,  Isten  valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, felnyitván szemüket a te Fiad – Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet szerző – Kereszthalálának Igazságára.

Ámen”

Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség AnyjaImahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet
2012. július 4. szerda; 12.50

Íme, az Imahadjárat imája a bűnösök megmentésére.

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

"Ó legdrágább Üdvözítőm, Jézus Krisztus,
fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak
Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében

Könyörögve kérlek, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel, hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük van, hogy el ne vesszenek örökre
Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az ilyen lelkekért.
Ámen"

Gyermekek, ti egyek vagytok Fiammal.

Szeretetetek nagy vigaszt nyújt Neki, áldozataitok és imáitok segíteni fognak Neki elvezetni az egész emberiséget az Ő földi Új Paradicsomának biztonságába.

Csak akkor tud a Magasságos Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni örökkön-örökké.

Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

 Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért
2012. július 9. hétfő; 23.00

Most egy különleges imát is nektek adományozok, hogy azon szegény lelkekért imádkozzátok, akik lehet, hogy meghalnak a sokkhatástól a Nagyfigyelmeztetés során, és lehet, hogy halálos bűnben vannak.

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

„Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítője

Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény bűnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebből a világból a Nagyfigyelmeztetés során

Bocsásd meg bűneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bűneikért

Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az ő lelkük megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet.

Ámen.”Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz
2012. július 16. hétfő; 15.15

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

„Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hű maradjak Legszentebb Szavadhoz
Adj erőt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette
Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az  Általad tanított módon szolgáltassam ki a Szentségeket

Segíts, hogy  az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem

Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz Szavának hirdetésekor

Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak, kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk iránti hűségünkben.

Ámen.”

Szeretett JézusotokImahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától
2012. július 17. kedd; 16.00

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket)
, és kérlek, hogy a Te Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos, szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Jézusotok

 

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától
2012. július 23. hétfő; 16.36

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Szerető Édesanyátok
A Világ Királynője
Az Üdvösség Anyja

Kapcsolódó linkek:
Teljes üzenet - Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.
† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért
2012. július 26. csütörtök; 23.55

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat
Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt 
Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez 
Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot
Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket
Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a Te Szentlelkeddel
Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen. 

Menjetek békével.

JézusotokImahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére
2012. július 30. hétfő; 1.00 Szükségem van rátok Követőimre, és azon felszentelt szolgáimra közöttetek, akik értik, hogy mi folyik körülöttetek, hogy mondjátok ezt az imát: Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére „Ó, Drága Jézus, segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy felismerjék az Egyházadon belüli szakadást, amikor az kibontakozik. Segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy megingathatatlanok és hűek maradjanak a Te Legszentebb Igédhez. Soha ne engedd, hogy a világi törekvések elhomályosítsák az Irántad való tiszta szeretetüket. Add meg nekik a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak maradjanak Előtted, és hogy tiszteljék a Te Legszentebb Jelenlétedet az Oltáriszentségben. Segítsd és vezesd mindazon felszentelt szolgákat, akik szeretete esetleg kihűlt Irántad, és éleszd újra Szentlelked tüzét az ő lelkükben minden pillanatban. Segítsd meg őket, hogy felismerjék - az eltérítésükre elébük helyezett – kísértést Nyisd fel szemüket, hogy meglássák az Igazságot minden időben. Áldd meg most őket, Drága Jézus, és borítsd be őket a Te Drága Szent Véreddel, hogy megóvd őket minden veszedelemtől. Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a sátán csábításának, ha eltérítené őket annak varázsa, hogy tagadják a bűn létezését. Ámen.” Jézusotok

Kapcsolódó link:  Teljes üzenet - Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha.

Imahadjárat (71) Ments meg minket az üldöztetéstől
2012. július 31. kedd, 20.00

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (71)-es imáját: Ments meg minket az üldöztetéstől

„Ó, Jézusom, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Oltalmazz meg minket a világ irányítását célzó tervektől.

Uram, ments meg minket az üldöztetéstől.

Oltalmazd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szemedben.

Segíts bennünket gyengeségünkben.

Erősíts meg bennünket lélekben, hogy felemelkedjünk, és vezessük egymást, amint a te Hadseregedben menetelünk a Paradicsom Kapui felé.

Szükségem van Rád, Drága Jézusom.

Szeretlek Téged, Drága Jézusom.

Dicsőítem Jelenlétedet a földön.

Őrizkedem a sötétségtől.

Imádlak Téged, és átadom magamat, testben és lélekben, hogy Te fel tudd tárni nekem Jelenléted Igazságát, hogy mindenkoron bízzam majd Irgalmadban.

Ámen.”

Menjetek most, és készítsétek fel lelketeket, hogy erősek és Hozzám hűségesek maradjatok, amint Én az Örök Élet felé vezetlek benneteket.

Jézusotok

 

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája
2012. augusztus 7. csütörtök, 15.50

Ezzel, az Imahadjárat különleges imájával, kérjétek Segítségemet, hogy erősítselek meg benneteket.

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

„Drága Jézusom, készen állok terjeszteni Szent Szavadat.

Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást az igazság hirdetéséhez, hogy minél több lelket tudjak Hozzád vinni.

Fogadj engem a Te Szent Szívedbe, és boríts be engem a Te Drága Véreddel, hogy elteljek a kegyelmekkel, hogy terjesszem a megtérést Isten valamennyi – a világ minden táján lévő, bármilyen vallású - gyermekének megmeneküléséért, üdvösségéért.

Mindörökké bízom Benned.

A Te szeretett tanítványod. Ámen.”

JézusotokKapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak

Imahadjárat (73) Ima a Fiatal lelkekért, a Fiatal Gyermekekért
2012. augusztus 16. csütörtök, 03.15 Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (73)-as imáját a Fiatal lelkekért, a Fiatal Gyermekekért. Ó, Jézusom, segíts megmentenem a fiatalok lelkét szerte az egész világon. Segítsd meg őket a Te kegyelmeddel, hogy meglássák Létezésed Igazságát. Vond őket Szent Szívedhez, és nyisd fel szemüket a Te szeretetedre és irgalmadra. Mentsd meg őket a pokol tüzétől, és imáim által könyörülj az ő lelkükön. Ámen.” Jézusotok

Kapcsolódó link: Teljes üzenet - A pogányság burjánzik, és az okkultizmus varázsát népszerűsítik

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért
2012. augusztus 22. szerda; 21.18

Kérlek, hívjatok engem, Áldott Édesanyátokat, hogy az Imahadjárat ezen imája által segítsek felkészíteni benneteket.

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

„Ó Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek Ajándékára.

Fogd meg a kezemet, mint egy gyermeknek, és vezess engem az úton a tisztánlátás és a megkülönböztetés felé, a Szentlélek ereje által.

Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden eddigi bűnömért, hogy lelkem megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak, hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom ezt az Ajándékot, melyre örömmel áhítozom. Ámen.”Kapcsolódó link:
Teljes üzenet - Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés.

Imahadjárat (75) Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus
2012. szeptember 4. kedd; 23.05

Legközelebb, ha valaki gyötör benneteket, kegyetlenül bánik veletek és mentálisan bántalmaz titeket gyermekek, ha eszetekbe jut ez, akkor felül fogtok emelkedni fájdalmatokon.

Imádkozzátok Hozzám az Imahadjárat ezen (75) imáját: Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus

Jézus, átadom fájdalmamat és szenvedésemet annak, amit Te szenvedtél el a Kálvárián való Haláltusád során. Minden általam elszenvedett becsmérlést és szóbeli támadást felajánlok a Töviskoszorúd iránti tiszteletből. Minden engem ért jogtalan kritizálást felajánlok a Pilátus előtti Alázatosságod iránti tiszteletből. Minden, mások kezétől általam elszenvedett testi kínt felajánlok az Oszlopnál való Ostoroztatásod iránti tiszteletből. Minden általam elszenvedett támadást felajánlok a Töviskoszorúval való Megkoronázásodkor Általad elszenvedett borzalmas testi gyötrelem iránti tiszteletből, mikor a tövisek átszúrták Szemedet. Minden alkalommal, amikor Téged követlek, amikor Tanításaidat adom tovább, és amikor a Te Nevedben kigúnyolnak engem, hadd segítsek Neked a Kálváriához vezető úton. Segíts, hogy megszabaduljak a gőgtől, és hogy soha ne féljek megvallani, hogy szeretlek Téged, drága Jézus. Majd ha minden reménytelennek tűnik az életemben, drága Jézus segíts, hogy bátor legyek, emlékezvén arra, hogy Te hogyan engedted át Magadat önként, az oly aljas és kegyetlen módon való Keresztre feszítésnek. Segíts, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, igaz katonának Hadseregedben, aki alázatos és töredelmes szívű, emlékezvén az értem hozott Áldozatodra. Fogd a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan tud másokat ösztönözni a Hadseregedhez való csatlakozásra, a hasonló gondolkodású lelkekhez, akik szeretnek Téged. Segíts, hogy elfogadjam a szenvedést, és felajánljam Neked ajándékként, a lelkek megmentésére, a gonosz zsarnoksága elleni végső csatában. Ámen.  Kapcsolódó link: 
Teljes üzenet- Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet.

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája
2012. szeptember 10. hétfő, 18.00

Amikor megkapjátok az Igazságot, és a kételyek még mindig gyötörnek benneteket, kérlek, kérjétek Segítségemet. Csak egy szó, csak egy kiáltás, ez minden, amit tennetek kell.

Íme ez az, amit Szeretném, hogy imádkozzatok Hozzám.

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája

Jézus, segíts, hogy elfogadjam Isten szeretetét, amikor az bemutatásra kerül számomra. 
Nyisd meg szemem, értelmem, szívem és lelkem, hogy megmenekülhessek. 
Segíts, hogy higgyek, azáltal, hogy betöltöd szívemet a te szereteteddel.
Majd ölelj át, és ments meg engem a gyötrő kételytől. Ámen.

Imahadjárat (77) Ima Nagy-Britanniáért
2012. szeptember 17. hétfő; 21.15

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája Isten, Britanniában lévő gyermekeinek.

Ó Mennyei Atya, az emberiség Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.

Könyörögve kérlek, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaiból és a diktatúrától.

Kérlek, egyesíts mindannyiunkat, minden egyházat, felekezetet és bőrszínű embert, egy családként a Te Szemedben.

Add meg nekünk az erőt, hogy egyesüljünk, dacolva minden - Tanításaidat megtiltó - bevezetett törvénnyel.

Add meg nekünk az erőt és a bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el Téged, és hogy imáink által segítsünk megmenteni valamennyi Gyermekedet.

Egyesítsd valamennyi testvéremet, hogy hódolattal adózzunk az Örök Életre és Paradicsomodba való belépésünkre tett Ígéretednek. Ámen.Imahadjárat (78) Ments meg engem a gonosztól
2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.

Imahadjárat (79) Ima a kétmilliárd elveszett lélekért
2012. szeptember 27. csütörtök, 09.00

Hívlak mindannyiatokat, hogy mentsétek meg azokat a lelkeket, akik makacsul nem hajlandók elfogadni az Istent, imádkozván ezt az imát, az Imahadjárat (79)-es imáját: Ima a kétmilliárd elveszett lélekért

„Ó, Drága Jézus, könyörögve kérlek, áraszd ki Irgalmadat a tévelygő lelkekre.

Bocsásd meg nekik, hogy elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet arra, hogy Irgalmad által, kiáraszthasd rájuk a lelkük megszentelődéséhez szükséges Kegyelmeket.

Kérlek, add meg lelküknek az irgalom ajándékát.

Kérlek, nyisd meg szívüket, hogy Hozzád menjenek, és kérjenek Téged, hogy töltsd el őket Szentlelkeddel, hogy el tudják fogadni Szereteted Igazságát, és Veled éljenek, valamint Isten teljes családjával, mindörökké.

Ámen.”Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet- Kétmilliárd lélek fogja visszautasítani Irgalmas Kezem

Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért
2012. október 14. vasárnap; 18.10

Buzdítalak mindannyiatokat, hogy hívjatok Engem az Imahadjárat ezen imájával, hogy üdvösséget nyerjetek a halálos bűnben lévő lelkek számára, akik gyilkosságot követnek el.

Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért

„Ó, drága Jézus
Könyörgök, irgalmazz a gyilkosságot elkövetőknek.
Kérlek, kegyelmezz a halálos bűnben lévőknek.
Felajánlom saját szenvedésemet és nehézségeimet Neked, hogy meg tudd nyitni a Te Szívedet, és meg tudd bocsátani nekik az ő vétkeiket.
Kérlek, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék lakozik, hogy tisztára moshassák bűneiket.
Ámen.”
 


Kapcsolódó link: 
Teljes üzenetAzok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, imáitok által megmenthetőek  

Imahadjárat (81) Ima a Szentáldozás Ajándékáért
2012. október 19. péntek; 09.06

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért

Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.
Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.
Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.
Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.
Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.
Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk, Jézus Krisztus Dicsőségét.
Tisztítsd meg szívemet.
Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát magamhoz veszem.
Add meg nekem a kegyelmeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.


Kapcsolódó link: 
Teljes üzenet - Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért
2012. október 25. csütörtök, 21.50

2012. november 9-én – a második évfordulóján annak, hogy Én először szólítottalak meg téged, leányom – szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház Győzelméért.

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hűségünket és tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsőséged.

Segíts, hogy erőt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az Igazságot mindenkoron.

Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a győzelem felé való menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben.

Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól, amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítőnk.

Egyesítjük magunkat - testünket, lelkünket és szellemünket - a Te Szent Szívedben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmét.

Boríts be minket a Te Drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.


 

Imahadjárat (83) Ima a büntetések enyhítéséért
2012. november 1. csütörtök; 18.00

Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt. Az Imahadjáratom imái segítenek majd enyhíteni a sok szörnyűséget, melyeket az emberiség bűnei okoztak. Kérlek, imádkozzátok ezt az imát a büntetések enyhítéséért.

„ Ó drága Atya, Magasságos Isten, mi, a te szegény gyermekeid, leborulunk a Te Mennyei Dicsőséges Trónod előtt.

Könyörögve kérünk Téged, szabadítsd meg a világot a gonosztól.

Irgalmadért esedezünk azon lelkek számára, akik rettentő nehézségeket okoznak Gyermekeidnek a földön.

Kérünk, bocsáss meg nekik.

Kérünk, távolítsd el az Antikrisztust, amint ő felfedi magát.

Kérünk Téged, drága Urunk, csillapítsd le büntető Kezed.

Könyörögve kérünk Téged, inkább fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, Gyermekeid szenvedéseinek enyhítésére, ebben az időben.

Bízunk Benned.

Tisztelünk Téged.

Hálát adunk Neked az Általad hozott nagy áldozatért, mikor elküldted egyetlen Fiadat, Jézus Krisztust, hogy megváltson bennünket a bűntől.

Örömmel fogadjuk a Te Fiadat, újra, mint az emberiség Megmentőjét.

Kérünk, oltalmazz meg minket. Óvj meg bennünket minden veszedelemtől. Segítsd meg családjainkat. Irgalmazz nekünk.

Ámen.”


 Kapcsolódó link:
Teljes üzenet: Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt

Imahadjárat (84) Ima a világot irányító elit lelkének megvilágosítására
2012. november 9. péntek; 21.00

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (84)-es imáját, a világot irányító elit lelkének megvilágosítására.

„Ó drága Jézus, könyörögve kérlek Téged, világosítsd meg a világot irányító elit lelkét.

Mutasd meg nekik Irgalmad bizonyítékát. Segíts nekik, hogy nyitott szívűekké váljanak, és hogy őszinte alázatot mutassanak, tisztelvén a Te - Kereszthalálod által hozott - nagy Áldozatodat, amikor meghaltál az ő bűneikért.

Segíts nekik tisztán látni, ki az ő Igaz Alkotójuk, ki az ő Teremtőjük, és töltsd el őket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.

Kérlek, akadályozd meg azirányú terveiket, hogy emberek millióinak ártsanak a védőoltások révén, hogy élelmiszerhiány, hogy ártatlan gyermekek kényszerű örökbefogadása és családok szétszakadása következzen be.

Gyógyítsd meg őket. Áraszd rájuk a Te Világosságodat, és vedd őket a Te Szívedbe, megmentvén őket a gonosz kelepcéjétől. Ámen.”


Kapcsolódó link:
Teljes üzenet: Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként mutatják majd be

Imahadjárat (85)-ös imája, hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a csaló kezétől
2012. november 17. szombat, 19.00

Íme az Imahadjárat (85)-ös imája, hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a csaló kezétől

“Ó drága Jézus, borítsd be nemzetünket a Te legdrágább védelmeddel. Bocsásd meg az Isten Tízparancsolata ellen elkövetett bűneinket. Segítsd meg az amerikai népet, hogy visszatérjen Istenhez. Nyisd meg értelmüket az Úr Igaz Útjára.

Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy örömmel fogadják majd Irgalmas Kezedet. Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy szembeszálljunk az istenkáromlásokkal, melyeket ránk erőszakolhatnak, kényszerítve bennünket, hogy tagadjuk meg a Te Jelenlétedet.

Könyörögve kérünk Téged, Jézus, ments meg minket, oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, és öleld a mi népünket a Te Szent Szívedre. Ámen." 


Kapcsolódó link:
Teljes üzenet: Van egy Üzenetem, melyet Közölnöm kell az Amerikai Néppel    

Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrő kételytől
2012. november 27. kedd, 20.08

Íme, az Imahadjárat imája, mely segít nektek válaszolni Hívásomra, és megszabadít benneteket a gyötrő kételytől.

Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrő kételytől

Összezavarodottan, bizonytalanul és nyugtalanul járulok Eléd, Drága Jézus, mert aggódom az Üzeneteidben Általad hirdetett Igazság miatt. 
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged. 
Bocsáss meg nekem, ha nem hallak meg Téged. 
Nyisd meg szemem, hogy megláthassam azt, amit szeretnél, hogy megértsek. 
Esedezve kérlek, add nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot. 
Szeretlek Téged, Drága Jézus, és könyörögve kérlek, szabadíts meg engem a gyötrő kételytől. 
Segíts, hogy válaszoljak Hívásodra. 
Bocsáss meg nekem, ha bántottalak Téged, és vonj közelebb Szívedhez engem. 
Vezess engem Új Királyságodba, és add meg nekem a kegyelmet, hogy imáim és szenvedésem által segíthessek neked megmenteni a lelkeket, akik oly kedvesek a Te Szent Szívednek. Ámen.

Jézusotok

 †


Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Papjaim, ne bántsatok Engem azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

 


Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól
2012. november 30. péntek, 15.55

Enyhítendő a gonosz törvényeket, melyeket be fognak vezetni országaitokban, ahol az Igazság rejtve marad majd előttetek, imádkoznotok kell az Imahadjárat ezen, (87)-es imáját, hogy megvédelmezzétek a nemzeteket a gonoszságtól.

Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonoszságtól

„Ó Atya, Fiad nevében ments meg bennünket a kommunizmustól.
Ments meg bennünket a diktatúrától. 
Védelmezd meg nemzetünket a pogányságtól.
Oltalmazd meg gyermekeinket minden veszedelemtől.
Segíts, hogy meglássuk Isten Világosságát. 
Nyisd meg szívünket Fiad Tanításaira. 
Segíts meg minden Egyházat, hogy hűek maradjanak Isten Igéjéhez.
Könyörögve kérünk, óvd meg nemzetünket az üldöztetéstől. 
Legdrágább Urunk, tekints reánk Irgalommal, függetlenül attól mennyire bántunk Téged. 
Jézus, Emberfia, boríts be minket Drága Véreddel. 
Oltalmazz meg minket a gonosz kelepcéitől. 
Esedezve kérünk, Édes Istenünk, avatkozz be, és akadályozd meg a gonoszt abban, hogy elnyelje most a világot. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad

Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után
2012. december 3. hétfő, 19.05

Az Imahadjárat ezen imáját kell imádkozni a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után.

Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

„Ó, Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz mindannyiunknak, szegény bűnösöknek.

Világosítsd meg a kőszívűeket, akik oly kétségbeesetten keresik a vezetést.

Bocsásd meg nekik gonoszságaikat.

Segítsd meg őket Szereteted és Irgalmad által, hogy megtalálván azt szívükben, megragadják a Te nagy Ajándékodat, a Megváltás Ajándékát.

Esedezve kérlek, bocsáss meg mindazon lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát.

Borítsd be őket Fényeddel, Drága Jézus, hogy az vakká tegye majd őket a gonoszságra és az ördög kelepcéire, aki próbálja majd őket örökre elszakítani Tőled.

Könyörögve kérlek, adj erőt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek a Te Nagy Irgalmasságodért.

Kérlek, hogy Te nyisd ki Királyságod ajtaját minden tévelygő lélek számára, akik a tehetetlenség és a reménytelenség állapotában bolyonganak a földön. Ámen.”Kapcsolódó link:
Teljes üzenet - Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra  

Imahadjárat (89) Ima a Nyomorult Bűnösök számára
2012. december 15. szombat, 21.45

Imahadjárat (89) Ima a Nyomorult Bűnösök számára

„Drága Jézus, segíts meg engem, szegény nyomorult bűnöst, hogy bűnbánattal lelkemben járuljak Eléd. 
Tisztíts meg engem a bűnöktől, melyek tönkretették az életemet. 
Add meg nekem a bűn rabláncaitól mentes új élet ajándékát és a szabadságot, melyektől bűneim megfosztanak engem.
Újíts meg engem Irgalmasságod Fényében. 
Ölelj Szívedre engem. 
Hadd érezzem Szeretetedet, hogy közel kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való szeretetem lángra lobbanjon. 
Irgalmazz nekem, Jézus, és óvj meg engem a bűntől.
Tégy engem méltóvá arra, hogy belépjek a Te Új Paradicsomodba. Ámen.”

Szeretett Jézusotok


Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam nektek a szabadulást a bűnöktől, melyek fogva tartanak benneteket

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért
2012. december 22. szombat, 20.36

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma. Szeretném, ha elfogadnátok Védelmi Áldásomat, az Imahadjárat ezen imája által, hogy örömmel fogadjatok Engem, a Messiást, amikor Én bemutatom Új Királyságomat.

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

„Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.

Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bűntől.

Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre. Ámen.”


Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma      

Imahadjárat (91) Ima, hogy hűséges maradjak Hitemhez
2013. január 4. péntek, 12.30

Amikor más Keresztények támadnak, megfélemlítenek, és üldöznek benneteket, hogy fogadjátok el az új törvényeket, melyekről tudjátok a szívetekben, hogy nem Istentől valók, akkor imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy hűségesek maradjatok Hitetekhez.

Imahadjárat (91) Ima, hogy hűséges maradjak Hitemhez

„Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem szükségem idején, amikor gonoszsággal szembesülök.

Segíts meg engem, hogy félelem nélkül lelkemben, erővel és bátorsággal védelmezzem Isten Igéjét.

Imádkozz, hogy hűséges maradjak Krisztus Tanításaihoz, és hogy teljes mértékben, maradéktalanul át tudjam adni félelmeimet, aggodalmaimat és szomorúságomat.

Segíts meg engem, hogy bátran meneteljek előre ezen a magányos  úton, hirdetvén Isten Szent Igéjének Igazságát, még akkor is, ha Isten ellenségei ezt szinte lehetetlenné is teszik.

Ó Boldogságos Szűzanya, kérlek, hogy közbenjárásod által, erős maradjon minden Keresztény hite, mindvégig az üldöztetés során. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Szűz Mária: Az elkövetkezendő időszak megpróbáltatásokkal teli lesz valamennyi Keresztény számáraImahadjárat (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért
2013. január 6. vasárnap, 17.50

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért

„Ó, drága Jézus, az Állhatatosság Adományát kérem Tőled.

Könyörögve kérlek, add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy meg tudjam őrizni a Te Legszentebb Igédet.

Kérlek, szabadíts meg engem minden maradék kételytől.

Kérlek, áraszd el lelkemet jósággal, türelemmel és állhatatossággal.

Segíts, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Te Szent Nevedben sértegetnek engem.

Erősíts meg engem, és árassz el a kegyelemmel, hogy tovább folytassam, még akkor is, amikor fáradt vagyok, amikor nincs erőm, és amikor az előttünk álló megpróbáltatásokkal kell szembenéznem, amint fáradhatatlanul munkálkodom azon, hogy segítsek Neked megmenteni az emberiséget. Ámen.” Kapcsolódó link: 
Teljes üzenet - Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért    

Imahadjárat (93) Ima a Megtérés Könnyeiért
2013. január 11. péntek, 11.25

Imahadjárat (93) Ima a Megtérés Könnyeiért

„Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz szívemhez.
Én egy vagyok Veled.
Szeretlek Téged.
Féltve őrizlek Téged.
Hadd érezzem Szeretetedet.
Hadd érezzem Fájdalmadat.
Hadd érezzem Jelenlétedet. 

Add meg nekem az alázat Kegyelmét, hogy méltóvá váljak Királyságodra, amint a földön, úgy a Mennyben is.

Add meg nekem a Megtérés Könnyeit, hogy valóban fel tudjam ajánlani magam Neked, mint egy igaz tanítvány, segítvén Téged azon Küldetésedben, hogy megments minden egyes lelket a földön, mielőtt eljössz ítélni élőket és holtakat. Ámen.”

Szeretett Jézusotok


Kapcsolódó link: 


Teljes üzenet - Én most nekik adományozom a Szeretet és a Megtérés Könnyeinek AdományátImahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért
2013. január 15. kedd, 22.50

Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért

„Ó, drága Jézus, Eléd borulok, fáradtan, betegen, kínok közt, és arra vágyva, hogy meghalljam Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen, hogy Isteni Világosságod elárassza testemet, lelkemet és szellememet.

Bízom Irgalmadban.

Maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat, szenvedésemet, és kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebből a kínból és sötétségből, hogy újra egészségessé válhassak, és követni tudjam az Igazság Útját, valamint engedjem, hogy Te elvezess engem az Új Paradicsomban való életre.

Ámen.”

Kapcsolód link:  Teljes üzenet - Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek  

Imahadjárat (95) Segíts időt szakítanom az imádságra
2013. január 23. szerda; 16.05

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”


Kapcsolódó link:
Teljes üzenet - Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban  

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat
2013. január 25. péntek, 20.00

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

„Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat, hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során.

Add, hogy hűségesek és erősek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megőrizni a Te Szent Nevedet a világ előtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad Igazságát.

Ámen.”

Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó előtt és után.

Jézusotok


Teljes üzenet - Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére
2013. február 5. kedd, 19.45

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

„Ó, Üdvösség szeretett Anyja, könyörögve kérlek, imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregének egészét, szerte az egész világon.

Boríts be minden Imahadjárati Imacsoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által árad mireánk.

Küldd el angyalaidat mindannyiunk védelmére, különösen azon papok védelmére, akik az Imahadjárati Imacsoportokat vezetik.

Segíts, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket, melyek megosztottságot okoznak közöttünk, és oltalmazz meg minket védőpajzsod ajándékával, hogy ellenállóvá váljunk a támadásokkal szemben, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünk miatt kell majd elviselnünk, e lélekmentő Szent Küldetés során. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja


Teljes üzenet - Isten Anyja: Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit
2013. február 6. szerda, 14.55

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit 

„Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy árassza ki Kegyelmeit és Szeretetét a világot irányító vezetőkre. 

Imádkozz, hogy Isten Világossága gyógyítsa ki őket vakságukból, és nyissa meg kőszívüket. 

Akadályozd meg őket abban, hogy ártatlan embereknek üldöztetést okozzanak. 

Kérlek, imádkozz, hogy Jézus vezesse őket, és állítsd meg őket, hogy ne tudják megakadályozni azt, hogy Jézus Tanításainak Igazsága eljusson a nemzetekhez, az egész világon. Ámen.” 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja


Teljes üzenet - Isten Anyja: Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek hatalmuk van nemzeteitek felettImahadjárat (99) Ima Ausztrália és Új-Zéland Üdvösségéért
2013. február 10. vasárnap, 02.18

Imahadjárat (99) Ima Ausztrália és Új-Zéland Üdvösségéért

“Ó, Mindenható Atyaisten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, Irgalmazz valamennyi gyermekednek Ausztráliában és Új-Zélandon.

Bocsáss meg nekünk Szent Igéd elutasításáért.

Bocsáss meg nekünk a közömbösség bűnéért.

Szabadíts meg bennünket pogány kultúránktól, és árassz el bennünket a Kegyelmekkel, hogy felkeltsük a hitet, a reményt és a szeretetet testvéreink körében.

Könyörgünk a Tisztánlátás és a Megkülönböztetés Adományáért, és kérünk Téged, add meg mindannyiunknak a szükséges kegyelmeket, annak biztosítására, hogy csak a Te Szent Igéd Igazságát lehessen hallani, hogy minden lélek elnyerje a kulcsot az örök élethez. Ámen.”Teljes üzenet - Szavam (Üzenetem) terjedni fog Ausztráliában és Új-Zélandon  

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért
2013. február 13. szerda; 11.20

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

“Ó, drága Jézus, azokért a készségekért könyörgünk Hozzád, melyekkel túlélhetjük a most ránk váró megpróbáltatásokat, amint az utolsó Igaz Pápa befejezi a Tőled kapott Megbízatását.

Segíts elviselnünk a szörnyű bánásmódot, mellyel most szembe kell majd néznünk, az általunk egykor megismert Egyház összeomlása miatt.

Ne engedd, hogy valaha is eltérjünk Isteni Igéd Igazságától.

Segíts, hogy csendben viseljük, amikor vállunkra nehezednek a támadások, melyek arra csábítanak bennünket, hogy fordítsunk hátat Neked, és a Szentségeknek, melyeket te adtál a világnak.  

Borítsd be Hadseregedet azzal az erőteljes Szeretettel, melyre szükségünk van, mint egy védőpajzsra, hogy megvédelmezzen bennünket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.

Segítsd meg földi Egyházadat, hogy terjeszkedjen és sokasodjon, hogy ki tudjon tartani az Igazság mellett, és segítsen Neked testvéreinket vezetni az Igazság Útján, hogy kellően felkészüljünk Második Eljöveteledre. Ámen.”

 Teljes üzenet - A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében

Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez
2013. február 19. kedd, 14.30

Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez

“Ó, Drága Mindenható Atya, minden létezőnek és leendőnek Teremtője, segíts meg mindannyiunkat, akik fel tudjuk ismerni szeretett Fiad Jelenlétét az Egyházban ma, hogy nagyon erősekké váljunk.

Segíts meg, hogy leküzdjem félelmemet, magányomat és az elutasítást, melyet szeretteimtől szenvedek el, Fiadat, Jézus Krisztust, Megváltómat követvén.

Kérlek, oltalmazd meg szeretteimet, hogy ne essenek abba a csapdába, hogy elhiszik a hazugságokat, melyeket a sátán eszelt ki, hogy elpusztítsa, megossza és zűrzavart okozzon Isten valamennyi gyermekének körében.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akik követik az utálatosságot* Egyházadban, hogy megmeneküljenek a pokol örök tüzétől. Ámen.”

 
*Mt 24,15Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg);

Mk 13, 14Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene (aki olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

 


Teljes üzenet - Azt fogják mondani, hogy ő egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan  

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére
2013. március 21. csütörtök, 20.00

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

“Drága Jézus, amikor magamba roskadok, emelj fel engem. 
Amikor kételyek gyötörnek, világosíts meg engem. 
Amikor szomorú vagyok, éreztesd velem Szereteted. 
Ha kritizálnék, segíts, hogy hallgassak. 
Ha nyilvánosan ítélkeznék mások fölött, tégy lakatot a számra. 
Ha istenkáromlásokat ejtek ki a számon, a Te Nevedben, ments meg engem, és vigyél ismét Védelmed alá. 
Ha nincs bátorságom, add nekem azt a kardot, mellyel harcba szállhatok, és megmenthetem az Általad áhított lelkeket. 
Ha ellenállok Szeretetednek, segíts, hogy teljes mértékben átadjam magam, és a Te Szerető gondviselésedre bízzam magam.
Amikor eltévelyedem, segíts, hogy visszataláljak az Igazság Útjára.
Ha megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem az általam keresett választ. 
Segíts, hogy türelmes, szeretetteljes és kedves legyek, még azokhoz is, akik átkoznak Téged. 
Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a kegyelmet, mely révén követni tudlak Téged, akár a világ végére is.” 

Jézusotok


Teljes üzenet - Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal
2013. március 22. péntek, 21.45

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk javára.
Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.
Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket, akik reményvesztetten tévelyegnek.
Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.
Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét. Ámen.”

Jézusotok

 

Teljes üzenet - Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot, jövő hétfőtől egészen Nagypéntek, délután fél 4-igImahadjárat (104) Szabadítsd meg ezt a lelket a szolgaságból
2013. április 11. csütörtök, 21.20

Imahadjárat (104) Szabadítsd meg ezt a lelket a szolgaságból

“Drága Jézus, Eléd tárom testvérem lelkét, aki átadta lelkét a sátánnak.

Vedd ezt a lelket, és mentsd meg őt a Te Szent Szemedben.

Szabadítsd meg ezt a lelket a fenevad szolgaságából, és szerezz neki örök üdvösséget. Ámen.”

Jézusotok


Teljes üzenet- Minden lélekért, akit Irgalmamba ajánlotok, Én száz annyit fogok megmenteni

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára
2013. április 19. péntek, 17.00

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

“Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való szeretetemmel kérlek, vedd lelkemet, hogy egységben legyen Veled.

Vedd lelkemet, áraszd el Szentlelkeddel, és segíts, hogy ezen Ima által megmenthessem mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök.

Áraszd el Szent Kegyelmeddel mindazon lelkeket, akikkel találkozom, és nyújts számukra menekülést, mely nélkül nem juthatnak Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kéréseimet, és Irgalmad által mentsd meg az egész emberiség lelkét. Ámen.”


Teljes üzenete - Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent
2013. május 9. csütörtök, 22.45

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

„Drága Jézus, vedd Védelmed alá Isten azon gyermekeinek lelkét, akik nem ismernek Téged, akik nem ismerik el Szeretetedet, és akik nem fogadják el Ígéretedet.

Áraszd ki Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben, és akik nem törekednek a bűneikért való bűnbánatra. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétekImahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől
2013. május 17. péntek, 23.50

Imahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől

„Én egy szörnyű bűnös vagyok, Jézus.
Tetteimmel borzalmas szenvedést okoztam másoknak.
Ezért eltaszítottak.
Már nem tűrnek meg engem sehol ezen a földön.
Ments ki engem ebből a vadonból, és óvj meg engem a gonosz karmaitól.
Engedd, hogy megbánjam bűneimet.
Fogadd el bűnbánatomat.
Tölts el engem a Te Erőddel, és segíts felemelkednem a kétségbeesés mélységéből.
Átadom Neked, drága Jézus, szabad akaratomat, hogy tégy velem, amit Akarsz, hogy így megmenekülhessek a pokol tüzétől. Ámen.”

Jézusotok


Teljes üzenet - Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukbólImahadjárat (108) Felmenetel a Kálvária Hegyére
2013. június 4. kedd, 22.30

Azok, akik úgy érzik, hogy nincs erejük vagy bátorságuk folytatni, kérlek, ne féljetek, mert Én különleges Kegyelmeket fogok adni nektek, ha ezt az imát imádkozzátok: Imahadjárat (108) Felmenetel a Kálvária Hegyére

„Jézus, segíts, hogy erőt, bátorságot és kitartást merítsek ahhoz, hogy kiálljak, hogy csatlakozni tudjak Maradék Hadseregedhez, és hogy fel tudjak menni ugyanarra a Kálvária Hegyre, melyet Neked kellett elszenvedned Bűneimért.

Adj nekem erőt, hogy hordozzam Keresztedet és Terhedet, hogy így segíthessek Neked lelkeket menteni.

Szabadíts meg engem gyengeségeimtől.

Oszlasd el félelmeimet.

Zúzd össze minden kétségemet.

Nyisd fel szememet az Igazságra.

Segíts nekem, és mindazoknak, akik válaszolnak a Hívásra, Keresztedet hordozni, követni Téged őszinte és alázatos szívvel, hogy példám által mások is bátorságot merítsenek ahhoz, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Ámen.”

Szeretett JézusotokTeljes üzenet - Az Én Utam nagyon egyszerű. Követhettek Engem, ahogy akartok, de Keresztény Egyházaimban kell tisztelnetek Engem

Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért
2013. június 10. hétfő, 23.00

Imahadjárat (109) Ima a Bizalom Ajándékáért

„Ó, drága Jézusom, 
Segíts, hogy bízzam Benned.
Hogy bízzam Ígéretedben, miszerint eljössz újra. 
Hogy elfogadjam Második Eljöveteled Igazságát. 
Hogy bízzam az Atyaisten Ígéretében, amikor azt mondta, hogy Neked adja majd Királyságodat.
Segíts, hogy bízzam Tanításaidban, és a világot megmentő Tervedben. 
Segíts, hogy szívélyesen fogadjam Ajándékaidat. 
Segíts, hogy bízzam Benned, hogy elengedjem félelmemet, és hogy lehetővé tehessem, hogy Szereteted elárassza szívemet és lelkemet.
Ámen.” 

Jézusotok


Teljes üzenet - Ne szabad félnetek, mert amit Én Ígérek, az a tiétek, és ez a ti örökségetek

Imahadjárat (110) Ima a Papok számára, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz
2013. június 23. vasárnap, 18.37

Imahadjárat (110) Ima a Papok számára, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz

„Ó, drága Jézusom, könyörögve kérlek, tarts meg engem erőben és bátorságban, hogy meg tudjam védeni az Igazságot a Te Legszentebb Nevedben.

Könyörgök, add meg nekem a szükséges Kegyelmet, hogy mindenkoron tanúságot tegyek Szent Szavadról.

Tégy képessé engem arra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy hazugságokat hirdessek, amikor a szívem mélyén tudom, hogy azok bántanak Téged.

Segíts, hogy hű maradjak Szent Szavadhoz, egészen a halálom napjáig. Ámen.”

Jézusotok


Teljes üzenet - Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket  

Imahadjárat (111) Szenteljétek gyermekeiteket Jézus Krisztusnak
2013. június 26. szerda, 16.50

Imahadjárat (111) Szenteljétek gyermekeiteket Jézus Krisztusnak

Ó, Üdvösség drága Anyja,

Fiadnak szentelem gyermekeimet (a gyermek/ek nevének felsorolása itt), hogy Ő elhozhassa számukra a lelki békét és a szív szeretetét.

Kérlek, imádkozz, hogy gyermekeimet Irgalmas Karjaiba ölelje Fiad, és megóvja őket minden veszedelemtől.

Segítsd meg őket, hogy hűek maradjanak Isten Szent Igéjéhez, különösen akkor, amikor arra csábítják őket, hogy elforduljanak Tőle. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Hozzátok hozzám gyermekeiteket, hogy - mint Isten valamennyi gyermekének igaz édesanyja – Fiamnak, Jézus Krisztusnak szentelhessem őket 

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért
2013. július 5. péntek, 14.10

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért

„Drága Jézus, kérlek, borítsd be Különleges Kegyelmeddel, a Szabadulás Kegyelmével azok lelkét, akiket megfertőzött a sátán.

Szabadíts ki szegény lelküket a gonosz rabságból, melyből ők maguk nem tudnak szabadulni. Ámen.”Teljes üzenet - Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb gúny


Imahadjárat (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban
2013. július 10. szerda, 15. 26

Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban

„ Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és áraszd hazánkra oltalmadat.

Tipord el a fenevad fejét, és irtsd ki közülünk az ő gonosz befolyását.

Segíts, hogy a te szegény tévelygő gyermekeid felálljanak, és az Igazságot szólják, amikor hazugságok vesznek körül bennünket.

Ó, Isten Anyja, kérlek, oltalmazd meg hazánkat, tarts meg bennünket erőben, hogy hűségesek tudjunk maradni Fiadhoz üldöztetésünk idején. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók
 

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát
2013. július 15. hétfő, 17.52

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet
 

Imahadjárat (115) Ima a Megtérés Ajándékáért
2013. július 18. csütörtök, 19.14

Mindazoknak, akik hozzájutnak az Üdvösség-Éremhez, ezt az Imahadjárati imát kell imádkozniuk (115) Ima a Megtérés Ajándékáért:

„Ó, Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet Üdvösség-könnyeiddel.
Szabadíts meg a kételyektől. 
Emeld fel szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét. 
Adj nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy őszintén megtérjek. 
Segíts, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg szívemet, hogy befogadjam Fiad, Jézus Krisztus Irgalmát. 
Ámen.”

Édesanyád

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Az Üdvösség-Érem a Megtérés Ajándékát kínálja


Imahadjárat (116) Ments meg engem a gonosz hazugságoktól
2013. július 23. kedd, 15.30

Imahadjárat (116) Ments meg engem a gonosz hazugságoktól

„Drága Jézus, segíts meg engem. 
Belefulladok a bánat könnyeibe. 
Szívem össze van zavarodva. 
Nem tudom, kiben bízhatok. 
Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy a Királyságodba vezető helyes utat tudjam választani. 
Drága Jézus, segíts, hogy hűséges maradjak Igédhez, mely Péter által adatott a világnak, és hogy soha ne térjek el attól, amit Te tanítottál nekünk, és hogy soha ne tagadjam meg Kereszthalálodat. 
Jézus, Te vagy az Út. 
Mutasd nekem az Utat. 
Ölelj át, és vigyél engem Nagy Irgalmasságod útján. Ámen.”

Jézusotok Teljes üzenet - Én kinyilatkoztatom a Jelenések Könyvében szereplő titkokat, és azok nem lesznek kellemesekImahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket
2013. augusztus 29. csütörtök 23.53

Imahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket

„Drága Jézus, oltalmadba ajánlom (sorold fel itt azokat, akiknek) a lelkét, és mindazoknak a lelkét, akik elcserélték lelküket a hírnévért cserébe.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Hárítsd el tőlük az Illuminátusok általi fenyegetést, akik bekebelezik őket.

Adj nekik bátorságot, hogy félelem nélkül ott tudják hagyni ezt a bűnös szolgaságot. Vedd őket Irgalmas Karjaidba, és dédelgesd őket újra a Kegyelem Állapotába, hogy méltóak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által segíts nekem ezzel - a sátán fogadott lelkeiért való - imával megkaparintani őket a Szabadkőművesektől. Szabadítsd meg őket a béklyóktól, melyek megkötözik őket, és melyeknek a pokol kamráiban való szörnyű kínzatás a vége.

Segítsd meg őket a választott lelkek szenvedései által, imáim által, és Irgalmad által, hogy az első sorban álljanak, készen arra, hogy belépjenek az Új Békekorszak - az Új Paradicsom Kapuin. Könyörögve kérlek, szabadítsd ki őket a fogságból.

JézusotokTeljes üzenet - Imádkoznotok kell a lelkükért, mivel eladták a lelküketImahadjárat (118) Ima a fiatal lelkek elveszett nemzedékéért
2013. szeptember 2. hétfő, 18.45

Imahadjárat (118) Ima a fiatal lelkek elveszett nemzedékéért

"Drága Jézus, Irgalmadért kiáltok a fiatal lelkek elveszett nemzedéke számára. 

Azok számára, akik nem ismernek Téged, hogy borítsd be őket a látás Ajándékával. 

Azok számára, akik bár ismernek Téged, mégis elutasítanak Téged, hogy vond ismét Irgalmadba őket. 

Kérlek, minél hamarabb adj nekik bizonyítékot Létezésedet illetően, és vezesd őket azok felé, akik segíteni tudnak nekik, valamint vezesd őket az Igazság felé. 

Töltsd be szellemüket és lelküket az Irántad való vágyakozással. 

Segíts nekik felismerni az ürességet, mely azért van bennük, mert nem érzik Jelenlétedet. Könyörögve kérlek, drága Uram, ne hagyd el őket, és Irgalmasságodban adj nekik Örök Életet. Ámen.” 

JézusotokTeljes üzenet - Talán nem vagytok tisztában azzal, hogy fiatalok egy egész generációja távolodik el most Tőlem?


Imahadjárat (119) Ima azért, hogy érezzem Jézus Szeretetét
2013. szeptember 3. kedd, 16.45

Imahadjárat (119) Ima  azért, hogy érezzem Jézus Szeretetét

„Jézus segíts rajtam, annyira össze vagyok zavarodva.
Szívem nem akar megnyílni Feléd.
Szemem nem lát Téged. 
Elmém kirekeszt Téged. 
Szám nem képes vigasztaló szavakat suttogni Neked. 
Lelkemet sötétség borítja. 
Kérlek, könyörülj rajtam, szegény bűnösön. 
Jelenléted nélkül tehetetlen vagyok. 
Tölts el engem Kegyelmeiddel, hogy legyen bátorságom Feléd nyújtani kezem, és Irgalomért könyörögni Hozzád. 
Segíts rajtam, a Te elveszett tanítványodon, aki szeret Téged, de aki már nem érzi, hogy szeretet izzana a szívében ahhoz, hogy meglássa és elfogadja az Igazságot. Ámen.” Teljes üzenet - Életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekben. Ti száműzetésben vagytok


Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését
2013. szeptember 8. vasárnap, 21.10

Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését

Ó, édes Jézusom, vess véget a háborúknak, melyek elpusztítják az emberiséget.

Óvd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.

Óvd meg azokat a lelkeket, akik igaz békét próbálnak szerezni.

Nyisd meg a háború gyötrelme által sújtottak szívét.

Óvd meg a fiatalokat és a védteleneket.

Mentsd meg mindazokat a lelkeket, akik a háború következtében életüket vesztik.

Erősíts meg mindannyiunkat, drága Jézus, akik Isten valamennyi gyermekének lelkéért imádkozunk, és add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben lehet, hogy részünk lesz a viszály idején.

Könyörögve kérünk, állítsd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szíved Szent Menedékébe. Ámen.” 

JézusotokTeljes üzenet - Itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az Imahadjárati Imacsoportok


Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének
2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már


Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének
2013. szeptember 18. szerda, 23.30

Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

„Drága Jézus, kérlek Téged, szentelj engem, családomat, barátaimat és nemzetemet Drága Véred Oltalmának.

Te meghaltál értem, és Sebeid az én sebeim, amint kegyesen fogadom a szenvedést, melyet hordozni fogok egészen a Második Eljöveteledig.

Veled együtt szenvedek, drága Jézus, ahogy próbálod Szívedbe gyűjteni Isten valamennyi gyermekét, hogy Örök Életünk legyen.

Boríts be Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szüksége van Oltalmadra. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet -Imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam őket Drága VéremmelImahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek
2013. október 2. szerda, 22.15

Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket, szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az Én Szememben


Imahadjárat (124) Hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet
Imahadjárat (124) Hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet

2013. október 24. csütörtök, 19.45

„Ó, Istenem, Irgalmas Atyám, minden létező Teremtője, hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet. Szabadíts meg engem a szolgaság kötelékeitől, és oltalmazz meg engem a gonosz üldöztetéstől. Segíts, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre, még ha össze is vagyok zavarodva, és esetleg kételkedem Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged, és vigyél engem Új földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.”

Teljes üzenet - Isten, az Atya: Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogjátok megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért
2013. október 29. kedd, 19.30

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért

„Ó Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten alázatos szolgájának, megvédelmezni az Ő Legszentebb Igéjét, a gyötrelem idején. Drága Édesanyám, ajánlj engem Fiadnak, hogy be tudjon borítani az Ő Drága Vérével. Fiad, Jézus Krisztus Közbenjárására add meg nekem a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Szorongattatás idején, mely fel fogja emészteni az Ő Legszentebb földi Egyházát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni 


Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést
2013. november 14. csütörtök, 12.00

Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést:

„Drága Jézus, segíts meg engem, hogy kiálljak mindenféle üldöztetést, a Te Szent Nevedben.

Segítsd meg azokat, akik tévesen abban a hitben vannak, hogy ők tanúságot tesznek Művedről.

Nyisd fel mindazok szemét, akik esetleg kísértést éreznek arra, hogy gonosz tetteikkel, cselekedeteikkel és megnyilvánulásaikkal elpusztítsanak másokat.

Védelmezz meg engem Isten ellenségeitől, akik fel fognak emelkedni, hogy megpróbálják elhallgattatni Szavadat, és akik megpróbálnak száműzni Téged.

Segíts, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik elárulnak Téged, és add meg nekem a Kegyelmet, hogy szilárdan kitartsak az Irántad való szeretetemben.

Segíts, hogy az Igazságot éljem, amit Te tanítottál nekünk, és hogy továbbra is Védelmed alatt maradjak, mindörökké. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még sohaImahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért
2013. november 18. hétfő, 20.10

Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért

„Ó Jézus, készíts fel engem, hogy szégyenérzet nélkül járulhassak Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek (nevezd meg itt őket), hogy készek legyünk megvallani minden helytelen cselekedetünket. Hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy kérjük minden bűn megbocsátását. Hogy szeretetet tanúsítsunk azok iránt, akiket megbántottunk. Hogy Irgalomért esedezzünk az üdvösség reményében. Hogy megalázzuk magunkat Előtted, hogy a Nagy Átvilágítás Napján, a magam és a többiek (nevezd meg itt őket) lelkiismerete tiszta legyen, és hogy eláraszd majd lelkemet Isteni Irgalmaddal. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöketImahadjárat (128) Ima az összes lélek egybegyűjtésére és egyesítésére
2013. november 20. szerda,14.15

Imahadjárat (128) Ima az összes lélek egybegyűjtésére és egyesítésére

„Drága Jézus, segíts nekünk, szeretett Tanítványaidnak, Karjaidba gyűjteni a világot, és bemutatni Neked azokat a lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Nagy Irgalmadra.

Tölts el minket a Szentlélek Ajándékával, annak érdekében, hogy az Igazság Lángja elborítsa mindazokat, akik elszakadtak Tőled.

Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapjon minden lehetőséget a kiengesztelődésre.

Add meg mindannyiunknak az erőt, hogy szilárdan kitartsunk Szent Igéd mellett, amikor arra kényszerítenek bennünket, hogy utasítsuk el az Igazságot, melyet a Legszentebb Evangéliumok hirdetnek a világnak.

Mi továbbra is Benned, Veled és Érted vagyunk ezen utunk, az üdvösségre vezető út minden egyes lépésénél. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Amikor eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben sem marad semmi kétely azt illetően, hogy Ki Vagyok, és Mi VagyokImahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért
2013. november 23. szombat, 17.00

Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért

„Ó Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel. 
Segíts, hogy meg tudjam osztani a Szeretet Ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak Irgalmadra. 
Segíts, hogy jobban tudjalak szeretni Téged. 
Segíts, hogy szeretni tudjam mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre. 
Segíts, hogy szeretni tudjam ellenségeidet. 
Engedd, hogy a szeretet, mellyel Megáldottál engem, arra használódjon, hogy elárassza mindazoknak a szívét, akikkel kapcsolatba kerülök. 
Segíts, hogy a Szeretettel, melyet lelkembe öntesz, győzedelmeskedjek minden gonosz felett, megtérítsem a lelkeket, valamint legyőzzem az ördögöt és mindazon gonosz megbízottját, akik megpróbálják lerombolni Szent Szavad Igazságát. Ámen.” 

JézusotokTeljes üzenet - Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt Imahajárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája
2013. december 1. vasárnap, 16.12

Most egy különleges, Fiam által megáldott Ajándékot adok nektek, hogy az összes lélek mentességet kapjon a pokol tüzétől, és elnyerje az üdvösséget. Fiam azt szeretné, hogy minden lélek megmeneküljön, függetlenül bűnük súlyosságától. Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet. Most rögtön el kell kezdenetek, és kérésemnek megfelelően folytatnotok kell ezt az idők végezetéig. Egymást követő hét teljes napon át kell imádkoznotok ezt az Imát, egy naptári hónapban, mindig hétfővel kezdődően, reggeli, délelőtti időben. Háromszor kell ezt elimádkoznotok a hét nap mindegyikén, és ezen napok egyikén böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy amikor böjtöltök, mindössze egy főétkezést fogyasszatok a nap folyamán, a másik két étkezés alkalmával kenyeret és vizet fogyasszatok.

Ezt az imát kell imádkoznotok a hét nap mindegyikén.

Imahadjárat (130) Az Üdvösség Kilenced Imája

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát, a te Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által.

Közbenjárásodra kérlek, imádkozz azért, hogy minden lélek megszabaduljon a sátán fogságából.

Kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy gyakoroljon Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik elutasítják Őt, akik közömbösségükkel bántják Őt, és akik tévtant és hamis isteneket imádnak.

Esedezve kérünk téged, drága Édesanyánk, esdekeld ki a kegyelmeket, hogy megnyissák azon lelkek szívét, akik legjobban rászorulnak segítségedre. Ámen. „

Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjetek el most egy Üdvösség KilencedetImahadjárat (131) Az Irgalom Imája
2013. december 28. szombat, 23.50

Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája

„Ó, drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy Irgalmazzon (nevezd meg itt mindazokat, hogy kiknek) a Nagyfigyelmeztetéskor, és az utolsó Napon is, mielőtt még Fiad színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmenekülhessen, és élvezhesse az Örök Élet gyümölcseit.

Oltalmazd meg őket, minden egyes nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy megláthassák az Ő Jelenlétét, és hogy lelki békét és nagy Kegyelmeket nyerjenek. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnakImahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében
2014. január 31. péntek, 15.27

Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében

"Ó, Üdvösség Anyja, jöjj eme Küldetés segítségére. Segíts meg minket, Isten Maradék Hadseregét, hogy ellene tudjunk mondani a sátánnak. Könyörögve kérünk, taposd el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt a lelkeket mentő Küldetésünk folyamán. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni


Imahadjárat (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében
2014. február 5. szerda, 15.27

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak


Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében
2014. február 5. szerda, 15.27

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk - Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében: 

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak


Imahadjárat (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért
2014. február 6. csütörtök, 16.15

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem
 

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet
2014. február 22. szombat, 18.35

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem


Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája
2014. február 23. vasárnap, 16.03

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

„Ó Mindenható Isten, ó Magasságos Isten, tekints reám a Te alázatos szolgálódra, szeretettel és könyörülettel Szívedben. Alkoss újjá engem Világosságodban.

Fogadj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem a Kegyelemmel, hogy fel tudjam ajánlani magam Neked, alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratodnak megfelelően.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és mindattól, ami sért Téged, és segíts, hogy úgy tudjalak szeretni Téged, hogy egy mélyről fakadó és szűnni nem akaró vággyal szolgáljalak Téged életem minden napján, örökkön örökké. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon


Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől
2014. február 27. csütörtök, 14.48

Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem minden gyűlölettől. Segíts, hogy csendben tudjak maradni, amikor gyűlölettel találkozom. Tarts meg engem erőben a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tegyél lakatot a számra. Segíts, hogy hátat tudjak fordítani azoknak, akik olyan beszéddel foglalnak le engem, melyek tagadják Fiad Tanításait, vagy azoknak, akik gúnyolnak engem hitem miatt. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyánk, hogy ellene mondjanak a sátánnak, és hogy érezzék lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet


Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez
2014. március 8. szombat, 13.37 Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez „Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem Drága Véreddel, és mindazokat, akik gyengék és védtelenek a jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy elutasítsam őt, és segíts, hogy kitérjek mindazon kísérlete elől, hogy bármilyen módon is lefoglaljon engem, minden egyes nap. Ámen.” Jézusotok Teljes üzenet - Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért
2014. március 13. csütörtök, 20.45

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Szeretett Atyátok

A Magasságos IstenTeljes üzenet - Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében


Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen
2014. március 18. kedd, 16.20

Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen

„Drága Jézus, védelmezz meg engem azon küzdelmemben, hogy bármi áron hű maradjak a Te Igédhez. Oltalmazz meg engem ellenségeidtől. Óvj meg engem azoktól, akik üldöznek engem Miattad.

Osztozz fájdalmamban. Enyhítsd szenvedésemet. Emelj engem Arcod Ragyogásába, addig a Napig, amíg el nem jössz, hogy Örök Üdvösséget hozz a világnak.

Bocsáss meg azoknak, akik üldöznek engem. Fordítsd szenvedésemet bűneik engesztelésére, hogy békére lelhessenek szívükben, és hogy bűnbánattal lelkükben üdvözölhessenek Téged az utolsó Napon. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben


Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra
2014. március 22. szombat, 14.00

Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra

„Drága Jézusom, bocsásd meg nekem bűneimet. Tisztítsd meg lelkemet, és készíts fel engem, hogy bebocsátást nyerhessek Országodba.

Add meg nekem a Kegyelmeket, hogy felkészülhessek a Veled való egyesülésre. Segíts, hogy le tudjak győzni minden félelmet.

Add meg nekem a bátorságot, hogy felkészítsem lelkemet és elmémet, hogy méltó legyek megállni Színed előtt.

Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom magam testestül, lelkestül és elméstül az örökkévalóságig. Legyen Akaratod az enyém, és szabadíts meg engem a fájdalomtól, a kételyektől és az összezavarodottságtól. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog


Imahadjárat (143) Ima az Üdvösség-Küldetés megvédelmezéséért
2014. március 25. kedd, 15.30

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok (143) Ima az Üdvösség-Küldetés megvédelmezéséért:

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd meg ezt a Küldetést, Isten Ajándékát, hogy Örök Életet szerezhessen Isten minden Gyermekének, szerte az egész világon. Kérlek, járj közben értünk szeretett Fiadnál, Jézus Krisztusnál, hogy adjon nekünk bátorságot azon kötelességünk teljesítéséhez, hogy Istent szolgáljuk mindenkor, különösen, amikor ezért szenvedünk. Segíts, hogy ez a Küldetés több milliárd lelket megtérítsen, Isten Isteni Akarata szerint, és hogy a kőszívűeket Fiad szerető szolgálóivá alakítsa. Adj nekünk erőt, akik szolgáljuk Jézust eme Küldetés során, hogy felül tudjunk kerekedni a gyűlöleten és a Kereszt üldözésén, és hogy nagylelkű szívvel, valamint a teljes elfogadásával mindannak, aminek jönnie kell, fogadjuk a velejáró szenvedést. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Kérjetek engem, szeretett Édesanyátok, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez


Imahadjárat (144) Ima a Keresztény Hit megvédelmezéséért
2014. április 2. szerda, 16.27


Imahadjárat (144) Ima a Keresztény Hit megvédelmezéséért

„Ó, Üdvösség Anyja, kérlek, járj közben a Keresztény lelkekért, szerte az egész világon.

Kérlek, segítsd meg őket, hogy megőrizzék hitüket, és hűségesek maradjanak Jézus Krisztus Tanításaihoz. Imádkozz, hogy legyen szellemi és lelki erejük ahhoz, hogy mindenkoron fenntartsák hitüket.

Drága Édesanyám, járj közben értük, hogy megnyíljon szemük az Igazságra, és hogy részesüljenek abban a Kegyelemben, hogy fel tudják ismerni mindazokat a tévtanokat, amiket Fiad Nevében ismertetnek velük.

Segítsd meg őket, hogy továbbra is igaz és hűséges szolgálói legyenek Istennek, és ellene mondjanak a gonosznak és a hazugságoknak, még ha emiatt fájdalmat és gúnyolódást is kell elszenvedniük.

Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet, és imádkozz, hogy minden keresztény az Úr útját kövesse, egészen az utolsó leheletéig. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Isten AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Az Atyám által Ígért megtérés ebben a hónapban veszi kezdetét


Imahadjárat (145) Tölts be engem Szereteted Ajándékával
2014. április 3. csütörtök, 17.11

Imahadjárat (145) Tölts be engem Szereteted Ajándékával

„Drága Jézus, tölts be engem, egy üres edényt, Szereteted Ajándékával. Áraszd el lelkemet Jelenléteddel. Segíts, hogy úgy szeressek másokat, ahogy Te szeretsz engem. Segíts, hogy a Te Békéd, Nyugalmad és Irgalmad eszköze legyek. Nyisd meg szívemet mindenkor mások nehéz helyzetére, és add meg nekem a Kegyelmet, hogy megbocsássak azoknak, akik elutasítanak Téged, és akik vétkeznek ellenem. Segíts, hogy azon példán keresztül hirdessem Szeretetedet, ahogyan Te cselekednél az én helyemben. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Amíg él a szeretet, addig az emberi nem képes a túlélésre


Imahadjárat (146) Oltalom a megtévesztéssel szemben
2014. április 14. péntek, 15.22

Imahadjárat (146) Oltalom a megtévesztéssel szemben

„Drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem azon Kegyelemmel, mely oltalmat nyújt a megtévesztésekkel szemben, amiket a sátán azért hozott létre, hogy lerombolja a Keresztények hitét. Oltalmazz meg minket Isten ellenségeivel szemben. Óvj meg minket a hazugságoktól és az eretnekségtől, amiket azért vetnek be, hogy gyengítsék Fiad iránti szeretetünket. Nyisd fel szemünket a hazugságokra, a megtévesztésre, és minden olyan próbálkozásra, amivel szembekerülhetünk, melyek arra buzdítanak bennünket, hogy tagadjuk meg az Igazságot. Ámen. „

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség AnyjaTeljes üzenet - Üdvösség Anyja: Jézus mindenben hasonló volt hozzátok, a bűnt kivéve, mert az képtelenség lett volna


Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat
2014. április 20. vasárnap, 17.40

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

Ó, Istenem, Örök Atyám, kérlek Téged, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat. Esedezem azokért a lelkekért, akik megpróbálják elpusztítani Prófétáidat. Könyörgök azon lelkek megtéréséért, akik Számodra elvesztek, és kérlek, hogy Te segíts gyermekeidnek felkészíteni a lelküket, és a Te Isteni Akaratod szerint alakítani az életüket, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Második Eljövetelét várván. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

Comments are closed.