RSS
 

† Imák a Nagyfigyelmeztetés üzeneteiből

Jézus hívja a gyermekeket az egész világon

“Jézus, ha hallasz engem,
Hallgasd meg segélykiáltásomat,
Kérlek, segíts kezelni azokat, akik fájdalmat okoznak nekem,
Segíts nekem, hogy ne az irigység uralja az életemet, és ne vágyódjak olyan dolgok után, ami nem lehet az enyém,
Inkább nyisd meg szívem Feléd, drága Jézus,
Segíts nekem, hogy igaz szeretetet – a Te szereteted -, és igaz békét érezzek szívemben. Ámen.”

(2012. január 8. vasárnap, 15.30)

 

Egyesüljetek imában, a következőket mondva: 

„Magasságos Isten, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit Te feláldoztál, hogy megments minket, szegény gyermekeidet a pokol tüzétől, hallgasd meg imánkat. Felajánljuk szerény áldozatainkat, elfogadjuk a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy ezzel elnyerjük az üdvösséget valamennyi lélek számára a Nagyfigyelmeztetés során.

Könyörögve kérünk, bocsáss meg a bűnösöknek, akik számára nehéz, hogy visszatérjenek Hozzád, elfogadják irgalmas jóságodat, és meghozzák a szükséges áldozatokat, hogy megválthatóvá váljanak a Te Szent Szemedben.”

(2011. november 15. 11.00)

 

Ima a Mennyországba való belépéshez

Szeretlek és dédelgetek egyenként mindenkit közületek, gyermekeim. Ezt sohase feledjétek. Amikor naponta Hozzám imádkoztok, a következő imát mondjátok:

„Ó, drága Jézusom, ölelj át engem karjaiddal és engedd, hogy fejem a válladon nyugodjék, hogy felemelhess a Te dicsőséges Királyságodba, amikor itt az ideje. Engedd, hogy a Te drága Véred átáradjon szívemen, hogy így eggyé válhassunk.”

 (2011. július 24. 23.00)

 

Ima Üdvözülésért

Minden gyermekemnek, ha csak családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogyha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni (felém fordulni), mondván a következőket:

„Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív és jóságod által, add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át engem.”

(2010. november 16. 9.55)

 

Ima az Ateistákért és az Agnosztikusokért

Nem látjátok, hogy az oly rég megjövendölt Igém, Próféciám, az igazság lehet?

Nyissátok ki szemeteket, és szóljatok még egyszer Hozzám a következőképpen:

“Isten, ha te vagy az Igazság, mutasd meg nekem szereteted jelét. Nyisd meg a szívemet, hogy útmutatást kapjak. Ha létezel, engedd, hogy érezzem szeretetedet, hogy láthassam az Igazságot. Imádkozz most érettem”

(2010. november 18. 21.00) 

 

Ima a Szentlélek segítségül hívására

Amint már azt nektek megmondtam, az Én Irgalmasságomnak nincs határa. Most, követőim, szerte a világon, akik el vagytok telve a Lélek fényétől és szentségétől, legyetek bátrak és hirdessétek Igéimet mindenkinek, akivel csak kapcsolatba kerültök. Ne törődjetek a gúnyolódással, amiben talán részetek lesz, mert most nagyon fontos, hogy a megtérésre vonatkozó kérésemet figyelembe vegyétek.

Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá:

„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek.
Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, drága Véred imáival, úgy hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.”

(2011. május 10. 16.00) 

 

Ima Megtérésért

Soha ne hagyjátok abba imáitokat, melyeket ezen a héten az Én Atyám trónja elé fogtok vinni. Kérlek, válasszátok ki azokat az általatok ismert lelkeket, akik nem akarják ismerni Istent, az Atyát, és tegyétek le az Én Atyám elé nevüket. Kérlek, mondjátok a következőt:

„Magasságos Isten, trónod elé járulok ezen a héten, képviselve azon testvéreim lelkét, akik nem hajlandók elismerni létezésed. Arra kérlek, hogy töltsd el őket kegyelmeiddel, hogy szívüket megnyissák Legszentebb Szavaid meghallására.”

(2011. augusztus 30.)

Comments are closed.