RSS
 

Olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat

04 ápr

2014. február 20. csütörtök, 18.39

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az idő Számomra, hogy megmutatkozzam Második Eljövetelemkor, nem fogtok ráismerni a világra, olyan nagyon meg fog változni.

Meg fog döbbenteni benneteket az az iram, amellyel az emberiség a bűn mélységébe zuhan. Mindenféle utálatos testi bűn lesz látható, és sokan kénytelenek lesznek nézni ezeket, a köztereken elkövetett bűnöket. Csekély szégyenérzet fog mutatkozni az elkövetők részéről, akik, mint az etetés őrületében lévő oroszlánok, a romlottság legmélyebb szintjére fognak süllyedni, melyre nem volt példa Szodoma és Gomora napjai óta. Olyan nagyfokú lesz az emberiség fertőzöttsége, melyet a gonosz idézett elő, hogy gyilkosságok lesznek elkövetve mindenütt, és szélsebesen fog terjedni az öngyilkosság. Ahogy a sátán bekebelezi a lelkeket, mindent meg fog tenni, hogy az Atyám által lefektetett minden egyes Törvény meg legyen szegve. Hideg szívek, sivár lelkek, valamint hamis istenekkel és gonosz lelkekkel való megszállottság fogja felváltani a szeretetet, ami most még létezik a világban.

Nevemet trágárságokra fogják használni, és átkozni fogják egymást a szívükben. Leányom, időnként elviselhetetlen az Igazság, de Atyám igazságot fog osztani azoknak a földrészeknek, melyek meggyalázzák az Ő Igéjét. Az Atyám által kirótt mindennemű büntetés még Második Eljövetelem előtt be fog következni. Városok fognak eltűnni, országokat fog elárasztani Atyám Haragjának árja, és olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat.

Leányom, te már tudod, hogy mely városok fognak nagyon szenvedni. Fel kell ajánlanod Nekem könnyeidet, engesztelésül azok bűneiért, akiknek sorsa sötétségben nyugszik. Szenvedésed nélkül nem tudom megtenni azt, ami ezeknek a lelkeknek a megmentéséhez szükséges. Ezért kérlek, légy nagylelkű szenvedéseddel, és Én Irgalmat fogok tanúsítani azok iránt, akiket Elém hozol.

Hegyek fognak elsüllyedni, tavak fognak egybeolvadni a tengerekkel, és földrészek fognak egyharmadukra zsugorodni. Folyamatosak lesznek az esőzések – melyek az Én Bánatkönnyeim, az emberi szívekben lévő gyűlölet miatt -, egészen addig, amíg Könnyeim el nem apadnak, a majdan megtérő bűnösök kiengesztelődése révén.

Tudjátok meg most, hogy azokat az Ajándékokat, melyeket Édesanyám adott a világnak az évszázadok során, saját védelmetek érdekében kell alkalmazni. Azt is tudnotok kell, hogy az Üdvösségérem – mely mindennél nagyobb erővel bír – lesz a ti védelmetek az antikrisztus csábításával szemben. Minden próbálkozás be lesz vetve az Üdvösségérem akadályozására, de semmi sem állíthatja meg azt az Erőt, ami ezzel az Ajándékkal jár.

Szeretett Követőim, összpontosítsatok az imádságra ezekben a napokban, és vessétek minden bizodalmatokat Belém, mert azok, akik az Enyéim, ők védelem alatt lesznek, és ti lesztek az Ok arra, hogy Irgalmat tanúsítsak a nyomorultak és a pogányok iránt. Nem szabad elgyengülnötök vagy feladnotok, mert ha így tesztek, akkor lehetetlen lesz tájékozódnotok a Hozzám vezető úton Világosságom nélkül, melyre szükség lesz utatok minden egyes lépésénél, ha teljesíteni szeretnétek ezt az utat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ

03 ápr

2014. február 18. kedd, 18.09

Hőn szeretett leányom, amikor fokozódik a lelkekért vívott eme csata, sokan előbb elkezdenek kételkedni Létezésemben, majd aztán teljesen elutasítanak Engem.

A világ tudatában egy új, hamis változatot fognak kialakítani Rólam. Bátran fogják alkalmazni Nevemet, de a szavak, amelyeket Nekem fognak tulajdonítani, nem Tőlem származnak majd. Ki fogják jelenteni, hogy Isten nem hagyja, hogy az emberi bűnök elhomályosítsák az Ő Ítéletét. Isten inkább nem fogja figyelembe venni a bűnt, mert annak csekély jelentősége van, hiszen az ember gyarló, és szüntelen vétkezni fog, mindegy mit. Azt fogják mondani nektek, hogy Jézus mindenkinek megbocsát, mert az Ő Irgalma háttérbe szorítja Ítéletét. Ez egy hazugság lesz, de sokan el fogják hinni, és nem fognak semmiféle kötelességet érezni, hogy elkerüljék a bűnt, vagy hogy keressék a megbocsátást, mert akkorra már azt fogják hinni, hogy a bűn valójában nem létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akik a leginkább rászorulnak az imára. Senki ne keverje össze Irgalmamat Ítéletemmel, mert ez két különböző dolog.

Irgalmam csak azok iránt fog megmutatkozni, akik bűnbánatot tanúsítanak bűneikért. Azok iránt viszont nem fog megmutatkozni, akik gőgösen állnak Színem előtt, melynek során semmiféle próbálkozást nem tettek azért, hogy Megbocsátásomat keressék. Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ. És amikor Irgalmam a végére ér, bárdként fog lesújtani Igazságosságom. Meg fogom büntetni a gonoszokat, akiken már nem lehet segíteni.

Az embernek egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. Eljövök, hogy összegyűjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos sokuk soha nem fog Paradicsomomba jutni, mert akkorra már tagadni fognak Engem, Létezésemet és a bűn létezését.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok

03 ápr

2014. február 17. hétfő, 00.15

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az Utolsó Ítélet Napja, addigra már sok lélek meg fog tagadni Egem, és nagy lesz a félelem a szívükben. Mert addigra az Igazság olyan lesz, mint egy kristálytiszta tó, szennyfolttól mentes. Olyan világos lesz az Igazság, mintha csak tükörbe néznének. És mit fognak látni? Arcomat, Bánatomat, Szeretetemet, Szánakozásomat, Haragomat, és tanúi lesznek Igazságosságomnak, mert akkor már nincs visszaút.

Most zajlik az emberiségnek – a vétkeik jóvátételére – adott idő. Azért kaptam ezt az időt, hogy felkészítselek benneteket. Használjátok ki bölcsen, és akkor meg fogjátok látni Isten Dicsőségét. Ha eltékozoljátok, akkor sosem fogjátok meglátni Királyságom Ragyogását, sem pedig Dicsőségét. Ehelyett a Tőlem való örök elszakadást kell majd elviselnetek. Egyedüli társaságotok egy farkasfalka lesz – dühös démonok – a pokolban, amely a fenevad lakhelye. Mindazok, akik megadják magukat a gonoszságnak, nem számít milyen mértékben, egyre messzebb fognak távolodni Tőlem – és annál inkább meg fogják tagadni Isten Igéjét.

Azért kapta az emberiség ezt az időt, hogy megfelelően felkészüljön. Küldetésem az, hogy letöröljem szemetekről a pókhálót, így meg tudom mutatni nektek, hogy mit kell tennetek azért, hogy Új Paradicsomomban üdvözölhesselek benneteket.

Lehet, hogy ez a Küldetés az egyetlen esélyetek arra, hogy meg tudjátok ragadni Kezemet, még mielőtt elmerülnétek a megtévesztés nagy légüres terében. A sátán kijelentette, hogy folytatni fogja azok lelkének ellopását, akik szeretnek Engem. Az ő kizárólagos célja ebben az időben az, hogy elhurcolja Tőlem azokat, akik igazán szeretnek Engem. Így el fog ültetni minden kételyt, minden hazugságot és istenkáromlást azon lelkekbe, akik életüket az Igazság szerint élik. Befolyása révén ezek az emberek el fognak hagyni Engem. A sátán gőgösen gúnyol Engem, most és minden egyes alkalommal, amikor elveszítek egy lelket az ő javára, és esküszik, hogy szüntelenül akadályozni fog minden olyan Küldetést a Földön, melyre Áldásomat adtam a lelkek megmentése érdekében.

Soha ne foglalkozzatok ellenségeimmel, vagy védjetek meg Engem ellenségeimmel szemben. Soha ne tévesszétek szem elől a Legszentebb Bibliát. Ne hagyjátok, hogy valaki is megmásítsa. Ne törődjetek azokkal, akik próbálnak meggyőzni benneteket arról, hogy Isten jóváhagyna mindennemű próbálkozást egyetlen egy szó, egyetlen egy prófécia, egyetlen egy Parancsolat megváltoztatására, mert ez a legnagyobb bűn. Soha ne szegjétek meg az Első Parancsolatot. Senki sem helyezheti magát Isten fölé.

Akármelyikőtök is vétkezik, vissza kell térnetek Hozzám, újra és újra. Ne szégyelljetek futva jönni Hozzám. Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet bármilyen formája is eltöltsön benneteket. A bűnötök az, amitől irtózom – mégis megbocsátom. Szeretlek titeket, és mindig is szeretni foglak. Mivel szeretlek benneteket, megkaptam ezt az időt arra, hogy összegyűjtselek benneteket. Ne engedjétek, hogy a gonosz elszakítson benneteket testvéreitektől. Ne hallgassatok semmire és senkire, aki megpróbál elvonni benneteket Művemtől – eme Küldetéstől, az Üdvösség-Küldetéstől.

Irántam való hűségetek fontos, mert ti, Maradék Hadseregem vagytok azok, akik jelentős szerepet fogtok játszani abban, hogy megmentsétek a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint azok, akik nem voltak hajlandóak Noéra hallgatni. Bárki, aki felelős akár csak egyetlen egy lélek Tőlem való elvételében, szenvedni fog ezért. Haragom tetőfokára hágott, amikor nemhogy eleget tennétek annak, hogy saját lelkeket állapotára összpontosítotok, még szándékosan is próbáltok másokat magatokkal vinni, és eltávolítani őket Szeretetemtől és Királyságomtól.

Korábban már figyelmeztetve lettetek a következményekre. Most ismételten emlékeztetlek benneteket. Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered

30 márc

2014. február 16. vasárnap, 15.47

Hőn szeretett leányom, amikor gyűlölet költözik a lelkekbe, akkor egész lényükkel azon kell küzdeniük, hogy kiirtsák azt. Ellenkező esetben be fogja kebelezni a szóban forgó lelket, és folyamatosan marcangolja egészen addig, amíg teljesen fel nem emészti.

Az ördög bizalmatlanságot, nyugtalanságot, összezavarodottságot, félelmet kelt, aztán addig nem nyugszik, amíg az általa célba vett lélek el nem telik gyűlölettel, saját maga és mások iránt. A lélekben lévő gyűlölet pusztítást okoz minden egyes személy körül, akivel az adott lélek kapcsolatba kerül. A megfertőzött lélek minden cselt és trükköt be fog vetni, hogy arra sarkalljon másokat, hogy vele foglalkozzanak, amíg meg nem fertőződik a másik lélek is, és így a séma folytatódik.  A gyűlölet terjed, mint a vírus, és egyre csak nő, mert bekebelezi és hatalmába keríti a lelket, amíg a lélek késztetést nem érez arra, hogy kiváltsa ezt a gyűlöletet mások körében is. Így követődik el a gyilkosság is, azon gyűlölet következtében, amit az ember érez mások iránt. A gyűlöletet a hazugságok és a valótlanságok táplálják, és egyre csak nő, amíg hatalmába nem kerít annyi lelket, hogy már csak gonoszság tud áradni belőle. Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered.

A sátán egy hazug, és elülteti a kétely csíráit azokban a lelkekben, akik hagyják ellankadni az éberségüket. Ő a gőg bűnét használja minden alkalommal arra, hogy gyűlöletet szítson a lélekben, egy másik személy iránt. Viszályt szít Isten gyermekei között, akik az eredendő bűn következtében gyarlók, és hacsak nem őszinte Követőim és nem ragaszkodnak Atyám Igéjéhez, áldozatul fognak esni a megtévesztésnek.

Soha ne merjétek Isten gyermekének vallani magatokat, egyfelől, míg másfelől kettéhasítotok valakit. Soha ne állítsátok, hogy a Szentlélekkel vagytok eltelve, egyfelől, míg másfelől azt mondjátok egy másik lélekről, hogy az az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik személyt az alapján, amit ti bűnnek tartotok, amikor ti magatok csúfítjátok el a Rólam kialakult Képet. Soha ne helyezzétek magatokat Fölém, és soha ne mondjátok azt, hogy jártasabbak vagytok Nálam, miközben a sátán parancsait követitek. Azok, akiknek a szeme visszatükrözi az Enyémet, mindent látnak, és nekik imádkozniuk kell az ilyen lelkekért, hogy azok megkapják a Kegyelmet, hogy ki tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból.

Az Előttem álló Út egyre nehezebb. Csak azok fogják tudni megmászni, akik bátorságot kaptak a Szentlélek Ereje által. Sajnos sokan az útszélre fognak esni, a gonosz legnagyobb örömére.

Meglehet, hogy eme Küldetés tövisei felszaggatják testeteket, és a gyűlölet kegyetlen döfései járják át szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki előttetek jár, és így Az, Aki a legtöbb gyűlöletet szenvedi el. Mindig gondoljatok arra, hogy az eme Küldetést érő támadások, támadások Ellenem. Az eme Küldetés elleni gyűlölet, gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Nem mondhatjátok, hogy egy bizonyos szempontból szerettek Engem, aztán meg különböző módon kinyilvánítjátok az Irántam való gyűlöleteteket. Akár hisztek Bennem, akár nem. Ha hisztek Bennem, nem szabad üldöznötök egy másik lelket, mert ha így tesztek, akkor már ellenségem elvett benneteket Tőlem, és nincs jogotok azt állítani, hogy az Enyéim vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek

 

Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus

27 márc

2014. február 15. szombat, 17.14

Gyermekem, amikor a megtévesztés bekebelezi a lelkeket az antikrisztus uralma alatt, a tőle eredő számos cselekedet, tett és szó meg fogja téveszteni az embereket. Nyájas, megnyugtató és higgadt viselkedésével határozottan meg fog indokolni minden Isten elleni bűnt. Még az emberiség elleni legaljasabb bűnt is finoman ki fogja magyarázni, mintha annak semmi következménye sem lenne. Meg fog győzni sokakat arról, hogy az élet kioltása mások javát szolgálja, és fontos része az emberi jogoknak. A szájából ömlő istenkáromlásokat jogosnak és helyénvalónak fogják tartani. Meg fog indokolni mindent, a visszájaként idézvén a Szentírásból. Azok, akik csüngeni fognak minden szaván, nem fogják eléggé ismerni az Isten Igéjét ahhoz, hogy képesek legyenek ellentmondani neki. Majd azt a benyomást fogja kelteni, hogy szüntelenül imádkozik, és azt fogja állítani, hogy lelki adományokkal van megáldva.

Az antikrisztus azoknak a társaságát fogja keresni, akik látszólag nagyszabású jótékonysági tevékenységeket végeznek, és azokat fogja körüludvarolni, akik látszólag szentek Isten Szemében.

Idővel az emberek át fognak térni arra, amit egy valóban felvilágosult egy-világvallásnak hisznek majd, melyben az antikrisztus jelentős szerepet fog játszani. Aztán be fogja vetni minden démoni erejét, melyet a sátántól kapott, hogy meggyőzze a világot arról, hogy neki stigmái vannak, ami a szentekre jellemző. Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus. Majd azt fogja állítani, hogy éppen a Második Eljövetelt jelenti be, és azokat, akik imádattal a lábai elé borulnak, vele együtt el fogja söpörni a föld színéről az Úr Angyala, aki a tüzes tóba fogja vetni őket.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben

27 márc

2014. február 14. péntek, 22.00

Hőn szeretett leányom, amikor valaki azt állítja, hogy ő jártas a tudományokban, akkor neki ezt bizonyítania kell annak érdekében, hogy higgyenek neki. Amikor egy tanár azt állítja, hogy nagy a tudása, abból fogjátok tudni, hogy mennyire jó ő, ha tudtok tanulni tőle. Amikor Isten embere azt állítja, hogy ő mindent tud Istenről, ő átadhatja ezt a tudást, és ti jártasak lesztek. De amikor Isten embere azt állítja, hogy őt a Szentlélek indítja, csak azokról a gyümölcsökről fogjátok felismerni őt, melyeket terem, és nem arról a tudásról, melyet átad.

Amikor a Szentlélek Munkálkodik, az sok gyümölcsöt eredményez, melyek a következőképpen fognak jelentkezni: azok az emberek, akiket vonz a Szentlélek, közelebb fognak kerülni Istenhez. Nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint korábban. Meg fogják osztani szeretetüket. Aztán több időt akarnak majd imádságban tölteni, melynek során sokkal inkább fognak mások lelkéért imádkozni, mint saját szándékaikra.

Az Isten Szeretete mélyebb és személyesebb lesz. És, ahogy engedik, hogy a Szentlélek betöltse őket, égető vágyat fognak érezni arra, hogy teljesen átadják magukat az Isten Akaratának. Azok, akiket a Szentlélek indít, nem fognak gyűlöletet tanúsítani azok iránt, akik megvetik őket. Ehelyett arra fognak törekedni, hogy imádsággal könyörögjenek Hozzám, hogy mentsem meg azt a lelket.

Az Isten Szeretete csak a Szentlélek Ereje által tudja átjárni a lelket. A lélek szüntelen békét és nyugalmat fog érezni, és a szenvedés ellenére, melyet elkerülhetetlenül el kell majd viselniük, közelebb kerülnek Hozzám, az ő Jézusukhoz.

Én nem osztályozom az embereket. Szent Szívemhez vonzom az áldottakat – azokat, akiknek elegendő szeretetük van, mely az Isten iránti mélységes alázatból fakad. Ha már eggyé váltak Velem, egyetlen vágyuk az, hogy lelkeket hozzanak Hozzám. Amikor már, Velem egyesülve, igazán az Enyéim, a gyűlölet tárgyává válnak. Az irántuk tanúsított gyűlölet nem fog számítani nekik, mert ők nem fognak elhagyni Engem, ha elég erős az Irántam való szeretetük. Meglehet, hogy elbuknak időnként, mert az igazságtalanság célkeresztjében lesznek. Érezni fogják az elutasítottság fájdalmát – úgy, ahogy Én is. Gúnyolni, büntetni fogják őket, és bolondnak nevezik majd őket – ahogy anno Engem is. Tudásukkal és bölcsességükkel, amit a Szentlélek által kaptak, kíméletlenül szembe fognak helyezkedni, és mégis, amit ők az Én Nevemben mondanak, be fog vésődni mindazok emlékezetébe, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. 

Ezért hát, szeretett Tanítványaim, gondoljatok Rám, ahogy köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok Engem, nem tudtok megérinteni Engem vagy Arcom Ragyogásába nézni, de tudjátok, hogy Én veletek vagyok, mint egykor, amikor szeretett Apostolaimmal jártam a világot. Én nem kutatom ki az intelligenseket, a tudálékosakat vagy a társadalom oszlopos tagjait – habár örömmel üdvözlöm és átölelem őket, ahogy Isten valamennyi gyermekét. Én nem kérem a beleegyezését a tanultaknak, a közöttetek felmagasztaltaknak, országaitok és egyházaitok vezetőinek. Én nem kérem a jóváhagyás pecsétjét, amelyre az ember hőn áhítozik. Én inkább a szelídeket, az alázatosakat, és azokat keresem, akik csak mások jólétével törődnek, a saját igényeiken túl. Ezek azok a lelkek, akiket Kezem megáldott. Mások iránti szeretetük az Én Szeretetemet tükrözi. Elfogadják a szenvedést, ahogy Én is, és nem igazán számít az nekik. Ezek az emberek alkotják a Kereszténység gerincét, és a Szentlélek beleívódott a lelkükbe, Isten minden gyermekének javára.

Soha ne szégyelljétek a Szentlélek Ajándékát. Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mert ha továbbra is lehajtott fejjel álltok, az ördög és mindaz a szerencsétlen lélek, akiket ő a gyötrésetekre használ, kudarcot fognak vallani azon próbálkozásaikban, hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem.

Álljatok fel, és könnyű szívvel valamint tiszta lélekkel valljátok meg Irántam való hűségeteket, és Én megáldalak benneteket a Béke és a Nyugalom Ajándékával.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön

24 márc

2014. február 13. csütörtök, 13.43

Édes gyermekem, miért aggódsz a nehézségek miatt, amelyekkel minden egyes nap szembe kell nézned eme Küldetés során? Talán nem tudod, hogy Minden Hatalom az Én Atyám, a Magasságos Isten Kezében nyugszik?

Amikor a végső megtisztuláson megy át az emberiség, meglehet, hogy az nem kellemes, de enélkül a lelkek nem tisztulnának meg. Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön. Csak a bűntelenek és tisztalelkűek léphetnek be az Új Paradicsomba, ami maga az Isten Királysága. Így ahelyett, hogy félnétek, én arra buzdítalak benneteket, hogy fogadjátok el az Isten Beavatkozását a világban. Törődjetek bele abba, aminek lennie kell, aminek meg kell történnie, és minden olyan szükséges lépésbe, melyek megóvnak benneteket a gonoszságtól és az igazságtalanságoktól, melyeket azok fognak okozni az emberiségnek, akik csak saját magukhoz valamint a sátán képviselőihez hűségesek.

Fiam vágya az, hogy elsődlegesen azokat az ártatlan lelkeket egyesítse, akik nem hisznek Istenben. Fiam tudja, hogy azok, akik szeretik Istent, de esetleg nem fogadják el Őt, idővel meg fognak térni Hozzá. Ő bízik azokban, akik valóban szeretik Őt, de elutasítják az ezen Isteni Üzeneteken keresztüli Beavatkozását, mivel ők is rohannak majd Hozzá. Azokért aggódik Ő a legjobban, akik nem ismerik Őt, és akik nem hajlandóak elfogadni, hogy Ki Ő. Ezért hát mindig gondoljatok arra, hogy elsőként ezek után az elveszett lelkek után vágyik Fiam a legjobban. Ezek azok az emberek, akik a legjobban bántják Őt; akik szörnyű fájdalmat és szenvedést okoznak Neki, és akik Véres Könnyekre fakasztották, amikor a (Getszemáni) Kerti Haláltusát szenvedte el.

Fenyítések küldetnek, nem csupán büntetésekként az emberiség bűneiért, hanem eszközként arra, hogy az emberiséget észre térítsék, és alázattal térdre kényszerítsék. Amikor az ember megszabadul arroganciájától, saját nagyságába vetett hitétől, és abbéli tévhitétől, hogy hatalma nagyobb, mint az Istené, csak az ilyen megtisztulás által válhat méltóvá arra, hogy megálljon Isten színe előtt.

Az, aki halálos bűnben van, és nem hajlandó bűnbánatot tanúsítani, soha nem lesz képes állni az Isten Világossága okozta gyötrelmet. Ezért az, hogy az Isten beavatkozik, egy Irgalmassági Cselekedet annak érdekében, hogy felkészítse az ilyen lelket, hogy ő is részesülhessen Isten Dicsőségében. Isten Szeretetének és Nagylelkűségének köszönhető az, hogy megengedi, hogy végbemenjenek ezek a nehéz idők, melyek már kezdetüket vették. Nem azért, mert Ő egyszerűen csak meg akarja büntetni Gyermekeit a gonoszságaikért, hanem mert biztosítani akarja azt, hogy ők méltóak legyenek az Örök Életre.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent

24 márc

2014. február 12. szerda, 23.00

Hőn szeretett leányom, mit gondolt az ember, hogy meddig fogok várni, amíg ismét szólok hozzájuk, még Második Eljövetelem előtt? Azt gondolta, hogy majd az előtte levő évben teszem ezt? Vagy az előtte levő hónapban? Vagy az előtte levő héten? Vagy azt hitte, hogy nem is fogom figyelmeztetni őt egyáltalán?

Születésem előtt, a világnak megígértetett a Messiás. Atyám a próféták által szólt, hogy az emberiség reményt és bölcsességet kapjon, valamint Kegyelmet, Isten Igéjének elfogadására, hogy készen álljanak Érkezésemre. Vajon meghallgatták? Sokan igen, és fel is készültek Időmre. Sajnos, amikor Én megszülettem, ők nem álltak készen. Aztán Keresztelő János átadta nekik az Igét, és figyelmeztette őket a felkészülésre. Készen álltak? Nem, mert nem hittek neki. És mégis sokan megmenekültek, mert Kereszthalálom által – amihez az vezetett, hogy ők elutasítottak Engem -, megváltottam őket Atyám Szemében.

Oly sokan harcoltak akkor Küldetésem ellen, és mégis nagyon sokan követtek Engem. A világ most ismételten felkészítés alatt áll, Atyám – minden Gyermeke iránti – Szeretetének köszönhetően. Ezúttal viszont ez nehezebb lesz. Minden Rólam való tudásuk ellenére, továbbra sem lesznek hajlandóak elfogadni azt, hogy Isten avatkozik be, és készíti fel őket Prófétáin keresztül. Minél messzebb távolodnak Istentől, annál kevesebbet tudnak Ígéretemről. Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent, mert sokuk valójában egyáltalán nem tud semmit erről.

Ezúttal nem igazán marad más választásuk, mint látni a jeleket, melyeket tanúsítaniuk kell majd, mivel Én ki fogok nyilatkoztatni mindent.  Amikor Én azt mondom, hogy valami meg fog történni, és az meg is történik, ők továbbra is tagadni fogják, hogy az a prófécia az Ajkamról fakadó Szavakból származott. Amikor látják a Földet eltorzulni, rázkódni, és egyéb más büntetéseket rájuk zúdulni, továbbra is azzal fognak érvelni, hogy erre van tudományos magyarázat.

Amikor a nagy hitehagyás elárasztja a világot, és szétzúzza a Kereszténységet, a pogányság javára, vajon azt fogják mondani, hogy ez jó dolog? A válasz, igen. Ahogy sokan egyre kevésbé tisztelik Jelenlétemet, így milyen eséllyel száll szembe a világ a sátánnal? Ezért készít fel most benneteket Atyám, mert Ő sosem adja fel, ha az Ő Nagy Irgalmára készíti fel Gyermekeit.

Az emberiség felkészítése folytatódik, és a világnak meg fog adatni az Igazság, annak érdekében, hogy megmentse az embert a végső pusztulástól. Az Én Időm közel, és az egész emberiségnek kellő időt kell szánnia lelke felkészítésére. Nem szabad elherdálni az időt, amikor Üdvözlésemre készültök. Nem szabad elvetnetek az Isten prófétájának adott Szót. Mert ha így tesztek, akkor Arcul üttök Engem, a ti Jézusotokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában, sem azon kívül

22 márc

2014. február 12. szerda, 22.45

Gyermekem, ahogy Fiam Képét, Igéjét és Ígéretét, miszerint eljön újra, semmibe veszik, majd eltörlik, ugyanez fog történni minden rám, a ti szeretett Édesanyátokra vonatkozó utalással.

Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában, sem azon kívül. Nagy ellenérzés fog mutatkozni azok iránt, akik felkeresik szent Kegyhelyeimet, és a Máriás csoportokat, minden ok nélkül, több szempontból is bírálni fogják. Nem lehet majd hallani semmilyen elismerő nyilatkozatot azoknak a jelenéseknek a hitelességét illetően, melyek velem, a Boldogságos Szűz Máriával, Isten Anyjával kapcsolatosak. Fiam földi Egyházának újonnan kialakított szerkezete be fog tiltani minden rám vonatkozó utalást. Az irántam való ájtatosságokat be fogják szüntetni sok templomban az újonnan kinevezett, és a jövőben bemutatandó vezetés alatt. El fognak felejteni, és meg fognak vetni engem azok, akik azt állítják majd, hogy egy új modern, mindenkit befogadó egyházat képviselnek, mely alig fog hasonlítani a Sziklára, Fiam szeretett Péter apostolára épített Egyházra.

Amikor azt látjátok, hogy ilyen módon bánnak az irántam, az Isten Szent Anyja iránti mindennemű ájtatossággal, akkor legyetek tudatában, kérlek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz megvet engem, éppen annyira, amennyire fél tőlem. Tudja, hogy a lelkek irántam való ájtatossága távol tartja az ő gonosz módszereit, és hogy a Legszentebb Rózsafüzérem imádkozása gyötri őt, valamint tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az eljövendő napokkal szembe kell majd nézniük azoknak, akik szeretnek engem, és eljön az idő, amikor meg fog szakadni az Egyház kapcsolata Kegyhelyeimmel. Amikor ez bekövetkezik, tudni fogjátok, hogy mindez azért történik, hogy elszakítsák Isten gyermekeit befolyásomtól, melyre akkor szükség lesz majd, hiszen azért vagyok, hogy segítsen nektek Fiam felé közeledni.

Feladatom az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Amíg el nem jön ez a Nap, folyamatosan hívni akarom gyermekeimet. Csak arra vágyom, hogy Fiam elé vihessem a lelkeket, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de mindent el fog követni a gonosz, hogy megakadályozza ennek megtörténtét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát

21 márc

2014. február 11. kedd, 23.41

Hőn szeretett leányom, mennyire kibontakozott már ez a Küldetés, és milyen gyorsan fog most továbbfejlődni, ahogy közelgő Időmre készülök.

Megkezdtem a következő tervet, hogy tudatára ébresszem Isten valamennyi gyermekét, a nagyszerű új világot illetően, mely rátok vár, és ez az előkészület szakaszos lesz.  Az első szakasz a megtisztulás. Ez nem jelent majd mást, mint szakadásokat, éghajlati változásokat, megbolydulásokat és rettenetes hitehagyást, mely végig fog söpörni a Földön. Mindezek egyazon időben történnek majd. Aztán Egyházam elbukik, és csak a Maradék fog ragaszkodni az Igazsághoz, és fog tanúbizonyságot tenni Szent Igémről.

Össze fogom gyűjteni az embereket a világ minden szegletéből – elsőként a Keresztény hitűeket. Aztán a többieket is Magamhoz vonzom. Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát, és Isten Királyságába vitetnek majd, amint az meg lett jövendölve.

Sok hang elnyomja most a Saját Hangomat, de ennek ellenére csak az Én Hangomra fognak felfigyelni, mert Nyelvem olyan, mint egy kard, Jelenlétem pedig, mint egy ágas-bogas villám. Amikor érezhetővé teszem Jelenlétemet, akkor az a legalázatosabb lakóhelyeken történik majd, és megosztásra kerül a kedves lelkekkel – a szelídekkel és az okosakkal egyaránt. Megismertetem Jelenlétemet a pogányok körében, és életükben először kérdezősködni fognak örök jövőjükről, és kezdik megnyitni szívüket Felém. Láthatjátok, hogy egy lélek sem marad megérintetlenül. Lesznek, akik nem fognak örömmel fogadni Engem, de tudni fogják, hogy ott Vagyok.

Nagyon közel van már az Én Időm, amikor is érezhetővé teszem Jelenlétemet a Szentlélek Ereje által. Azt szeretném, ha lecsillapítanátok lelketeket Előttem, és készek lennétek befogadni Engem, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Egy dolgot elárulok nektek, mégpedig azt, hogy ez hirtelen és váratlan lesz.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy