RSS
 

Isten Anyja: Hűnek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve

03 júl

2013. június 24. hétfő, 14.18

Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az angyalok Királynője, Isten Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.

Gyermekeim, talán nem tudjátok, hogy Fiam vezeti most mindazokat közületek, akik nyitott szívvel járulnak Elé?

Annak érdekében, hogy tanúságot tegyetek az Úristenről, az Ő egyetlen Fia által, hűnek kell maradnotok az Ő Tanításaihoz. Ezek kőbe vannak vésve, és így sosem változhatnak. Az Igazság sosem változhat. Isten minden gyermekének megadatott az Igazság, de nem mindenki fogadta el azt, hogy Ki is Ő, és hogy honnan való. Akik elfogadják az Igazságot, mely szeretett Fiam, Jézus Krisztus Keresztre feszítése által adatott az emberiségnek, azoknak sosem szabad elfeledniük azt, amit Ő mondott nektek.

Ő mindent elmondott nektek. Semmi nem változott. Ébernek kell lennetek mindenkor, mert már most megtévesztés alatt álltok, és hamarosan sokatok tévedésbe fog esni.

A bűn az bűn. A bűn nem tetszik Istennek, de megbocsáttatik, ha bűnbánat mutatkozik, és ha jóvátevésért könyörögtök. Az Örök Élet Kegyelmei Isten mindazon gyermekeié, akik kérik ezeket. Fiam Irgalmasságának köszönhetően, Isten minden egyes gyermeke kap majd időt, majd aztán egy hatalmas Ajándékot, emlékeztetve őket az Igazságra. Így a világ népességének nagy része meg tud, és meg is fog menekülni, és akkor el fogják nyerni az Új Paradicsomban való Élet Ajándékát.

Nektek, mint bűnösöknek, továbbra is könyörögnötök kell megbocsátásért Fiam által, azért, hogy a Kegyelem Állapotában maradhassatok. Nem lehet megbocsátani nektek bűneitekért, amíg nem kéritek Fiamtól a Kiengesztelődés Ajándékát.

Hűnek kell maradnotok ahhoz, amit Fiam tanított nektek. Ő mindenben olyan volt, mint ti, a bűnt kivéve. Isten Mindenható. Isten maga a Szeretet. Isten maga a Tökéletesség. Istent, az Ő Fia által, soha nem lehetett arra csábítani, hogy bűnt kövessen el.

Menjetek békével drága gyermekek, és ha szilárdan ragaszkodtok és hűségek maradtok az Igazsághoz, mely egyedül Istentől eredhet, akkor egy teljes és dicsőséges életet fogtok élni testben és lélekben, valamint tökéletes harmóniában Fiammal.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (110) Ima a Papok számára, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz

02 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.37

Imahadjárat (110) Ima a Papok számára, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz

„Ó, drága Jézusom, könyörögve kérlek, tarts meg engem erőben és bátorságban, hogy meg tudjam védeni az Igazságot a Te Legszentebb Nevedben.

Könyörgök, add meg nekem a szükséges Kegyelmet, hogy mindenkoron tanúságot tegyek Szent Szavadról.

Tégy képessé engem arra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy hazugságokat hirdessek, amikor a szívem mélyén tudom, hogy azok bántanak Téged.

Segíts, hogy hű maradjak Szent Szavadhoz, egészen a halálom napjáig. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket

02 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.37

Hőn szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény szeretett Szolgáim szenvedése miatt, akik most kezdik látni az Egyházamban jelen lévő zűrzavart. Nekik a következőt mondom. Maradjatok Egyházam hajlékában, és tegyétek azt, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Tartsatok ki szilárdan Tanításaim mellett. Ne fogadjatok el új és állítólagos teológiai magyarázatokat, arra vonatkozólag, hogy Ki Vagyok Én; hogy mit tettem az emberiségért, vagy hogy hogyan fogok visszatérni, jogot formálván Isten valamennyi gyermekére, aki elfogadja Irgalmamat. Egyedül Szent Szavamban bízzatok, mely Apostolaim által, a Legszentebb Bibliában adatott nektek. Bármi, ami eltér a Szentségektől, vagy attól, amiről azt mondták nektek, hogy a megmenekülésetekhez szükséges – ne fogadjátok el azt!

Én Vagyok az Igazság. Ti birtokában vagytok az Igazságnak. Egyedül az Igazság mentheti meg lelketeket a kárhozattól. Az Igazság szabaddá tesz benneteket. A hazugságok viszont elpusztítanak titeket.  Amennyiben a következő imát imádkozzátok, Én ünnepélyesen, rendkívüli Kegyelmeket ígérek mindenkinek közületek, drága felszentelt Szolgáim, azért, hogy kitartsatok az üldöztetés ellenére, amikor hitetek a végletekig próbára lesz téve:

Imahadjárat (110) Ima a Papok részére, hogy hűek maradjanak Szent Szavadhoz

„Ó, drága Jézusom, könyörögve kérlek, tarts meg engem erőben és bátorságban, hogy meg tudjam védeni az Igazságot a Te Legszentebb Nevedben.

Könyörgök, add meg nekem a szükséges Kegyelmet, hogy mindenkoron tanúságot tegyek Szent Szavadról.

Tégy képessé engem arra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy hazugságokat hirdessek, amikor a szívem mélyén tudom, hogy azok bántanak Téged.

Segíts, hogy hű maradjak Szent Szavadhoz, egészen a halálom napjáig. Ámen.”

Felszentelt Szolgáim, lenne még egy intő szavam a számotokra.

Meg kell védenetek a Kiengesztelődés Ajándékát, és el kell ismernetek, hogy csak azok csatlakoznak majd Hozzám a Paradicsomban, akik törekednek a bűneikért való bűnbánatra, és elfogadnak Engem, Jézus Krisztust, mint az ő üdvösségük kulcsát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás

01 júl

2013. június 23. vasárnap, 18.18

Drága leányom, hogyan reagálna egy szülő, ha tudná, hogy gyermekeire halál vár? Nem harcolna-e a végsőkig, hogy megmentse őket minden veszedelemtől? Pontosan ezért lépek most közbe a világban, arra utasítván Fiamat, hogy közölje az Igazságot, Gyermekeim életének megmentése érdekében.

Ezeknek az apró dolgoknak az életben, globális méretű hatásuk van. Egy méhecskének, akinek megváltozik a viselkedése, és ahol nem tud virágpor termelődni, közvetlen hatása lesz a földi életre. Fiam földi Egyháza által tartható fenn a lélek élete. Az Igazság nélkül, Fiam Egyháza nem tudná fenntartani az életet. Így, ha hazugságok terjengenek az Egyház falain belül, akkor ennek – Beavatkozásom hiányában – hatása lesz a lélek életére.

Amikor az Egyház Az ellen fordul, Aki létrehozta azt, akkor fogják elpusztítani az életet. Ennek a fertőzésnek közvetlen hatása lesz az egész világra, köztük azokra is, akik nem hisznek a túlvilági életben. Ez még azokra is hatással lesz, akik olyan vallásúak, melyek nem Tőlem valók. Amikor a hazugságok megfertőzik Fiam, Jézus Krisztus földi Misztikus Testét, azok betegséget fognak okozni. A betegség, ha nincs kezelve, halálhoz vezet. Ezért, mint Isten, mint minden Teremtés Atyja, Én nem fogok félreállni, és hagyni, hogy Ellenségeim elpusztítsák Gyermekeim lelkét.

Amikor hazugságokkal kerültök szembe, azok értelmetlen, kusza zagyvaságként buggyannak majd ki a csalók szájából. A hazugságok, melyek már kezdetüket vették, alázatszerű megfogalmazásba lesznek burkolva, de az Egyház Igaz tanai elleni legnagyobb hazugságokat fogják álcázni.  A maguk valójában kell látnotok a hazugságokat – azért zúdítják azokat rátok, hogy bűn elkövetésére csábítsanak benneteket. Legyetek tudatában, hogy amikor Fiamat bűnösnek tekintik, az a legnagyobb istenkáromlás, mivel ez képtelenség.

Én húsvér emberként küldtem el Fiamat, mint amilyenek ti is vagytok, mindannyian, egyet leszámítva. Ő bűn nélkül született, és ezért ő képtelen volt a bűnre. Bárki, aki éli az Igazságot, és elferdíti azt annak érdekében, hogy egy új jelentését vezesse be szeretett Fiam Keresztre feszítésének, az egy hazug. Az ilyen nem Tőlem való, és ellensége Fiamnak.

Kisgyermekeim, figyeljétek meg most, ahogy a fenevad és a démonok, akiket ő azért küldött, hogy elragadjon benneteket Tőlem, közöttetek járnak. Erősnek kell lennetek. Folyamatosan észben kell tartanotok, hogy Fiam az Igazságot adta nektek, amikor Ő a Földön járt, és amikor Ő meghalt a bűneitekért. Ő a Saját Testét áldozta fel azért, hogy megváltson benneteket, de Ő sohasem vált bűnössé, mert Ő nem közületek való.

Maradjatok hűek Szavamhoz, és Fiam Tanításaihoz. Ha nem így tesztek, akkor kísértésbe fogtok esni, hogy elfogadjátok a hazugságokat, melyek csak örök szenvedést hoznak nektek.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges

01 júl

2013. június 21. péntek, 11.50

Hőn szeretett leányom, ahogy a pogányság továbbra is terjed, mint egy vírus, szerte a világon, az ember kezdi Istennek képzelni magát. Számos szekta, akik nem fogadják el az Igaz Isten Létezését, ehelyett a fenevadat tiszteli templomaikban. Ezek a szegény lelkek – kiknek önszeretete ádáz nagyravágyásból fakad – templomokat állítottak fel, melyek szemtelenül a sátánt tisztelik. A sok kívülálló számára ezek a templomok úgy néznek ki, mint azok a templomok, melyek Istent tisztelik, de ez ne tévesszen meg senkit. Ezek egyedüli célja az, hogy a fenevadat imádják, aki örök életet ígér nekik. Ő azt ígéri nekik, hogy ha az önszeretetüknek hódolnak, mely Isten szeretetét helyettesíti, akkor az élvezetek örök paradicsomát nyerik majd el.

Az ígéreteknek – melyeket a fenevad tett nekik, aki egyértelműen és világosan kommunikál velük – az a célja, hogy fondorlatos módon rávegyék őket arra, hogy elhiggyenek egy hazugságot. Miszerint, ha a fenevad – azaz a hamis isten, akit szeretett Atyám helyett imádnak – oltára elé helyezik a világi élvezetekre és önmaguk megelégítésére irányuló kéréseiket, elnyerik majd jutalmukat. Azt hiszik, hogy ha mások elé helyezik saját igényeiket, akkor hatalmas vagyonra, hatalomra és szabadságra lesznek jogosultak.

Ezeket az embereket arra buzdítják, hogy helyezzék magukat Isten elé, és olyan hatalomra tegyenek szert, hogy le tudják győzni az Isten Isteni Királyságát. Sajnos ők puszta kapzsiságból bármit hajlandóak lesznek megtenni azért, hogy elérjék a gazdagságra, és a mások feletti hatalomra irányuló céljaikat. Ők tönkre fogják tenni mások életét. Ők ölni fognak céljaik elérése érdekében, és nap mint nap gyalázni fogják Istent.

Amikor ők gyalázzák Istent, fekete miséket tartanak, melyek közül számos misét titokban tartanak, befolyásos emberek részvételével, beleértve azokat is, akik azt mondják, hogy Istent szolgálják az Ő templomaiban. Sátánista szertartásaik mindennaposak, és ők büszkék cselekedeteikre. Büszkén hirdetik, hogy épületeik templomok, mert semmi szégyenérzet sincs a lelkükben. Ezeket a templomokat azért állították, hogy a sátánnak hódoljanak, nem pedig Istennek, mégis el akarják hitetni veletek, hogy ez másként van.

Meg fogom büntetni őket az emberiség elleni bűneikért, és az Isten elleni szentségtörésekért, melyeket elkövettek. Közülük sokan gyalázzák Atyámat, olyan kifejezéseket használván, melyek Számára elképesztőek. Atyám azt mondta:”Én Vagyok a Kezdet.” Az „Én Vagyok”-at az önszeretetük kifejezésére használják, és utánozni fognak minden szent tettet és cselekedetet, valamint az Isten által a világnak adott szavakat fogják szajkózni azért, hogy meggyalázzák Őt.

A Nagy Szorongattatás során templomaikat Isten darabokra fogja tépni, és ők sivárrá és üressé lesznek, anélkül, hogy bármi hatalmuk is lenne Isten gyermekei felett. Ugyanakkor, Isten minden gyermekéhez hasonlóan, nekik is megadatik majd a lehetőség, hogy visszautasítsák a sátánt még a Nagy Nap előtt. Lesznek, akik el fogják fogadni Irgalmas Kezem, de sokan vissza fogják utasítani, mert ők az ördögi hazugságokban hisznek, melyeket a fenevad vésett a lelkükbe.

Ők azt hiszik, hogy a világ irányításával, a világegyetemről való ismeretük bővítésével, az élet szabályozásával – azáltal, hogy meghosszabbítják az emberi életet, és csökkentik a világ össznépességét-, olyanok lesznek mint Isten.

A sátán nagyon körültekintő a tekintetben, hogy hogyan ejtse foglyul az ő lelküket. Remek jövőképet mutat nekik, melyről azt mondja, hogy az övék. Nagy eseményekről mesél nekik, melyek a jövőben fognak megtörténni, mely jövő az övék, és csak arra vár, hogy megragadják. Mindez hazugság. Semmi sem igaz, amit ő mond nekik. A sátánnak nagy hatalma van, melyet Isten adott neki, és mint Lucifer, Atyám hierarchiájában az egyik legnagyobb hatalommal bíró angyal. Gyönyörű képeket vonultat fel az őt követőknek egy csodálatos jövőről, melyről azt mondja nekik, hogy az övék lesz, ha lelküket átadják neki. Ők hisznek a sátán jövővel kapcsolatos ígéreteiben.

A legnagyobb hazugság az, hogy a sátán meg tudja mondani a jövőt, de ez nem lehetséges. A próféciák csak Istentől eredhetnek. Senkinek sem adatott meg ez az Adomány, mely egyedül csak Isten Ajkáról fakadhat. A sátán nem tudja előre megmondani a jövőbeni eseményeket, melyek részletei egyedül csak Isten prófétáinak adatnak meg. Ha hisztek a sátán ígéreteiben, életetek hazugsággá válik, és az Örök Élet nem lehet a tiétek, hacsak nem fogadjátok el az Igazságot.

Isten Örök Életet ígért nektek. Ígéretem, miszerint eljövök újra, és elviszlek benneteket a Paradicsomba, Igaz. Ne sértsétek meg Istent azzal, hogy elutasítjátok az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő egy és ugyanaz.

26 jún

2013. június 19. szerda, 03.00

Hőn szeretett leányom, azon Óhajom, hogy megalakuljon földi Hadseregem magja, most van beteljesedőben. Kis makkokból szétszóródva, növekedni és terjeszkedni fognak mindenütt.

Leányom, az alapozás a fontos szakasz. Csakúgy, mint az anyaméhben fejlődő csecsemő, időt és gondos törődést igényel az, hogy a gyermek jólétét biztosítsa, aki a méhlepényből kapja a táplálékot. Lassan, ámbár tökéletesen fog fejlődni mindaddig, mígnem végül távozik az anyaméhből, készen állva arra, hogy az Atyám számára meghatározott életet élje.

Maradék Hadseregem születése ugyanilyen lesz. Ez is nagy előkészületet fog igényelni, mielőtt készen áll majd arra, hogy elfoglalja a helyét a világban, de alapja erős és szilárd lesz, és a lelkek, akik az építőkockák maguk, egyként fognak egyesülni, felépítvén egy félelmetes Hadsereget. Majd ez a Hadsereg egyszerre és olyan erővel fog terjeszkedni és gyarapodni szerte az egész világon, hogy nehéz lesz nem tudomást venni róla. A Maradék Hadseregemben lévők nem lesznek önzőek, sem gőgösek, és nem lesz szükségük arra sem, hogy Szavam tudományos értékelésére támaszkodjanak, melyet követelni fognak majd tőlük, Isten Igazságát bizonyítandó.

A tudomány egy Adomány Istentől, de a tudomány nem tud magyarázatot adni Isten Misztériumára. Így akiknek logikus magyarázatokra van szükségük arra vonatkozólag, hogy Én miként beszélek jelenleg Isten gyermekeihez a Földön, azok csalódni fognak. Egy válasz sem lesz kielégítő a számukra.

Az egyik legnagyobb Ajándék, mely az emberiségnek adatott, a szeretet. A szeretetet nem lehet tudományosan megmagyarázni vagy bizonyítani, mert az Isten Lelkétől ered. Az jelen van mindannyiatokban. Azt érzitek. Ez az a kötelék, mely egybetartja az emberiséget, és amelyet a gonosz hatalma sem tud aláásni.

Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok Isten. E kettő és ugyanaz. Szeretet nélkül nem lehetne életetek. A szeretet egyesít majd benneteket, megerősít benneteket, és összetart titeket. A szeretet segít majd nektek, hogy lelkeket hozzatok Hozzám.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten benne Él minden egyes – e világban született – emberben, függetlenül saját vagy szüleik hitétől

26 jún

2013. június 15. szombat, 23.44

Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, Aki a lelketeken keresztül működöm. Még ha nem is foglalkoztok Velem, Én akkor is jelen Vagyok. Én a lelketeken keresztül munkálkodom, mivel átadtátok  Nekem azt, és így mindenkoron Értem és Velem szenvedtek.

Leányom, ma mindazokhoz szólok, akik azt mondják, hogy nem hisznek Istenben. Ha tényleg nem hisztek Istenben, akkor most el kell magyaráznom, hogy honnan ismeritek fel azt, hogy Isten valóban Létezik. Isten benne Él minden egyes – e világban született – emberben, függetlenül saját vagy szüleik hitétől. Isten minden életformával hoz egyfajta félelemmel vegyes tiszteletet és csodálatot, mely mindig egy mély szeretetérzést kelt a lélekben Isten egy másik Teremtménye iránt.

Mindegyikőtök Isten Teremténye. Ez tény. Vannak, akik gyönyörűnek születnek. Némelyek meg hibákkal. Mások pedig szörnyű tökéletlenségekkel. Mégis mindannyian megszületnek, mert Isten megengedi ezt.

Sokan közületek mentséget fogtok találni az élet megakadályozására Isten azon gyermekeiben, akik nem tökéletesek. Néhányan közületek meg fogjátok ölni Isten gyermekeit az anyaméhben, majd megindokoljátok azt, zömében önző indokokkal. Ezért el lesztek ítélve, hacsak nem kértek Engem, hogy bocsássak meg nektek. Meg lesz bocsátva nektek, de csak, ha őszintén bánjátok azt, amit tettetek, amivel meggyaláztátok Atyámat.

Néhányatok olyan tökéletlenségekkel születtek, melyek traumát okoznak életetekben. Bár kegyetlen lehet ez, mégis azért kapjátok ezt a szenvedést, hogy megmentsetek másokat, akik egyébként nem léteznének. Láthatjátok, hogy azok a lelkek, akik meggyalázzák Atyámat, és akik sosem fognak bűneik bocsánatáért esedezni, a pokol tüzében fogják végezni, mindörökre. Szenvedésetek segíteni fog megmenteni őket, mert ők nem tudják, és nem is fogják megmenteni magukat. Ti választjátok ezt a szenvedést, még mielőtt megszülettek. Elfogadhatjátok ezt most, vagy esetleg később, de biztonságban lesztek Királyságomban, mert Dicsőségem örökké a tiétek lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Római Birodalmon belül fog felemelkedni Ellenem a nagy utálatosság

25 jún

2013. június 15. szombat, 16.48

Hőn szeretett leányom, ahogyan Én is egyedül tettem meg a lassú és kínokkal teli utat a Kálvária Hegy tetejére, ugyanígy fogja Maradék Hadseregem is megtenni.

Amikor ezen a gyötrelmes dombon mentem fel, Római katonák százai vettek körül, akik akadályozták az út mentén állókat, akik vigaszt akartak nyújtani Nekem. Habár nem lett volna szükség ilyen nagyszámú katonaságra mindössze egy ember őrzése miatt, jelenlétükkel számos dolgot demonstráltak. Meg akarták mutatni Követőimnek, és mindazoknak, akik hirdetni próbálták Tanításaim Igazságát, hogy ki is parancsol. Ennek az agresszív cselekedetnek az volt a célja, hogy megrémítsék és megfélemlítsék azokat, akik hűséget mernek mutatni Irántam.

A Zsidók megtagadtak, majd elárultak Engem. A Rómaiak keresztre feszítettek Engem, ugyanakkor Rómában volt az is, hogy az Én szeretett Péter apostolom azt az utasítást kapta, hogy alakítsa meg földi Egyházamat, mert Én azt akartam, hogy Egyházam azok között alakuljon meg, akik üldöztek Engem.

Ahogy Második Eljövetelem hamarosan megtörténik, és ahogy Végső Küldetésem feltárul, miszerint eljövök újra, hogy az Általam ígért végső üdvösséget elhozzam az emberiségnek, a történelem meg fog ismétlődni. A Zsidók továbbra is el fognak utasítani Engem, amíg a Nagyfigyelmeztetés be nem következik. Isten ellenségei fel fognak kelni Ellenem, mindenütt. Azok, akik szeretnek Engem, és azok, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek, el fognak árulni Engem.

A Római Birodalmon belül fog felemelkedni Ellenem a nagy utálatosság. Babilon – a Római Birodalom hazája, és ahol azok a nemzetek találhatóak, melyek elhagyták Istent a hamis istenek javára – lesz a székhelye annak, ahonnan az összes hazugság tódulni fog.

A tízszarvú fenevad maga Európa, és Rómában egy hadsereg fog Ellenem kelni. Ismételten ők lesznek a felelősek a keresztre feszítésért, még a Nagy Nap előtt. Ők fogják okozni a végső sértést, amikor ők keresztre feszítik és megsemmisítik Misztikus Testemet a Földön. Azok, akik elszakadnak Testemtől, azáltal, hogy egy új tan követése mellett döntenek, el fognak árulni Engem, és mégis meglesz a bátorságuk ahhoz, hogy kiálljanak, és azt mondják, hogy Tőlem valók.

Azon a napon, amikor az Új Egy-Világvallás ismertetésre kerül – melyet a Katolikus Egyházon belüli csoportok hagynak majd jóvá, a megjövendöltek szerint – elsötétül majd az ég, és egy hatalmas villám sújt le a Földre. Ez olyan lesz, mint az a pillanat, amikor az utolsó Lélegzetemet vettem a Kereszten, amikor Atyám Haragja lesújtott a Kálvária Hegyére. Amikor ez megtörténik, valamint a jel, hogy Egy Igaz Egyházamat megdöntötték, és azt egy hamis pogány utálatossággal váltották fel, akkor tudnotok kell a következőt. Ekkor fognak az egész világon lezúdulni a büntetések az emberiségre.

Minden jel meg fog adatni a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a hamis próféta és az ő leendő társának, az Antikrisztusnak az oldalán állnak, hogy az ő napjaik meg lesznek számlálva. Meg fogják látni, milyen lesz az, ha megtapasztalják Atyám Haragját. Ekkor sok pap és püspök fog ráébredni az Igazságra, és harcolni fognak eme gonoszság ellen. Ők nem fognak cserbenhagyni Engem, és továbbra is vezetni fogják Igaz Egyházamat a Földön. Sajnos, sokaknak nem lesz bátorsága ahhoz, hogy ezt megtegye, és ők olyanok lesznek, mint a vágóhídra vezetett bárányok, de vigaszt fog nyújtani számukra az a tudat, hogy Én sosem hagyom el őket. Én sok segítséget fogok nekik küldeni, és Maradék Hadseregem felkel, és hirdeti majd az Evangéliumot, amikor az már mindenhol mellőzve lesz. Ők prédikálni fognak a világ minden szegletében, és rettenthetetlenek lesznek. Irántam való szeretetük győzedelmeskedni fog az Antikrisztus műve felett. Irántam való engedelmességük, és Imahadjárati Imáimra adott válaszuk lelkek millióit fogja megmenteni.

És akkor Tervem beteljesedik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök

24 jún

2013. június 14. péntek, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor egy ember elkezd hinni abban, hogy ő legyőzhetetlen, akkor ő el van veszve.

Oly sokan, akik nem fogadják el azt, hogy a földi élet nem más, mint egy rövid szakasza a Királyságom felé történő lelki utazásuknak, nagyon sok értékes időt vesztegetnek el. Arra az időre utalok, mely Isten által adatik nektek, mely során az Ő Parancsolatai szerint kell élnetek, ha ki akarjátok vívni az Örök Életet. Ha nem fogadjátok el Istent, akkor elszakítjátok magatokat Tőle. Ha ezt teszitek, életeteknek vége szakad majd, és így az Örök Élet Ajándéka helyett, életetek befejeződik, amikor meghaltok ebben az életben. Ne vesztegessétek az időt – mely ebben az életben adatik nektek – azzal, hogy azt haszontalanságok hajszolására fordítjátok.

Isten nem várja el tőletek, hogy időtöket úgy töltsétek, hogy elhanyagoljátok a mindennapi dolgokat, vagy azt az időt, amit a családdal és a barátokkal töltötök. Ez nem jelenti azt, hogy ha élvezitek a földi élet gyümölcseit, akkor nem követhetitek az Úr útjait. Követhetitek.

Leányom, szeretném, ha tudnád, hogy nagy a zavar az emberiség iránti Óhajaimat illetően, amikor is azt Szeretném, hogy kövessék Tanításaimat.

A nevetés jó. A társaság fontos. Élvezni egy örömteli életet jó, ha alázatot és hálát tanúsítotok Isten iránt, és köszönetet mondotok még a legkisebb örömökért is. Bármilyen Adomány, melyet ebben az életben kaptok mások javát szolgálandó, csak Istentől jöhet. Fontos szerepet fog játszani lelketek üdvösségében az, hogy miként éltek ezekkel az Adományokkal, amikor az Isten által nyújtott Adományok megosztásra kerülnek másokkal. Egyeseknek hatalmas tehetség adatik, de minden lélek Adományokkal születik. Ezek arra szolgálnak, hogy segítsenek nektek másoknak segíteni. Azoknak, akik úgy születtek, hogy tehetségük van az üzlethez, kötelességük gondoskodni arról, hogy az jó célra legyen felhasználva, mások javát szolgálva. Mások arra használják Adományaikat, hogy felebarátaikkal törődjenek, és örömet vigyenek más emberek életébe. És aztán vannak azok a lelkek, akik szenvednek. Az ő szenvedésük szintén egy Adomány, mert ők segítenek majd megmenteni mások lelkét, és ez által el fogják nyerni a legnagyobb Ajándékot – az Örök Életet.

Az élet Isten által adatik, egyetlen okból. Hogy Megdicsőítse Istent, és arra ösztönözze az Ő gyermekeit, hogy egyesüljenek Vele végül, amikor az élet megváltozik majd. Isten gyermekei felkészítés alatt állnak erre a változásra, amikor végül övék lesz az Ádámnak és Évának megígért dicsőséges Örök Élet.

Fontos, hogy próbáljatok sok szeretetet és együttérzést tanúsítani egymás iránt, éppúgy, ahogyan elvárnátok, hogy Én bánjak veletek, amikor eljövök Ítélni. Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól, minden cselekedetek alkalmával, vajon ez megörvendeztetné-e Istent? Eleget teszek azért, hogy megtartsam Isten Parancsolatait? Megszegem Isten Törvényeit, és ha igen, mik lesznek a következmények?

Ha nem törődtök mások szükségleteivel, akkor a ti szükségleteitek is hanyagolva lesznek. Ha előre megfontolt szándékkal megbántjátok Isten bármely gyermekét, akkor szenvedni fogtok. Ha megölitek Isten akár csak egy gyermekét is, akkor nem lesz életetek. Annak ellenére, hogy a földi élet sok szeretetet, örömet és reményt nyújt, tele van megpróbáltatásokkal. Szembe kell nézni minden megpróbáltatással, és el kell fogadnotok, hogy ez Isten tervének a része, Gyermekei megtisztításában.

Amikor a nélkül élitek életeteket, hogy elismernétek Istent, akkor saját vágyaitokhoz illeszkedő életet éltek. Ha nem állítjátok fel azt az értékrendet, melyet Isten határozott meg, el fogjátok veszteni az utat. Ha olyan messzire tévelyedtek, hogy már nem tudjátok megtalálni a visszavezető utat, akkor imádkoznotok kell Isten Kegyelméért, hogy segítsen nektek.

Minden egyes Istenhez intézett kérés – ha az lelketek javát és szeretteitek szükségleteit szolgálja – minden esetben meghallgatásra talál.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sose kövessétek el ezt, mert ez az egyetlen bűn, mely álszentsége miatt undorít Engem

23 jún

2013. június 12. szerda, 23.50

Hőn szeretett leányom, ahogy minden Erőmmel Próbálom lángra lobbantani a hívők lelkét, elsősorban a világnak szóló eme Szent Üzeneteim által, ismételten Figyelmeztetnem kell azokat, akik rosszakat mondanak Szent Szavamról. Míg Én a hitükben lanyha lelkeket keresem fel, miért kell nektek – akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben beszéltek –  tagadnotok az Igazságot, amikor az az Isten Báránya által adatik nektek, ezen Üzeneteken keresztül?

Miféle ember szólna így hozzátok, az Én Szent Nevemben, és merne megállni előttetek? Senki. Egyedül Isten Hatalmának köszönhetően lehet Szavamat közérthető nyelven a tudomásotokra hozni.

Az ember továbbra is vétkezni fog, akár olyan bűnöket követ el, melyeket mindenki közületek a világban, akár súlyos természetűeket. Ti mindannyian bűnösök vagytok.

Egyik bűnös sem mentheti fel soha a másikat az Én Nevemben, hacsak az az Én Felhatalmazásommal nem történik a Gyónás Cselekményében, mely egy rövid időre megszabadít benneteket a bűntől. Egyik bűnös sem ítélheti el a másik bűnöst az Én Nevemben, mert ahhoz nincs joga. Ha elítéltek egy bűnöst, még ha a legsúlyosabb Isten elleni vétket követte is el, ugyanolyan megfeketedett lelkek lesztek, mint az a személy, akit nyíltan elítéltek az Én Nevemben.

Talán nem tudjátok, mivel okoztok Nekem Fájdalmat és bánatot, amikor egymást bántjátok? Egyáltalán nem értettetek meg Engem? Nem értettétek meg, hogy miért haltam meg értetek? Ti, akik még mindig nem értitek az Igazságot, hallgassatok meg most. Én nem ítéllek el benneteket bűneitek miatt, mert Én szeretlek titeket, és meg fogok bocsátani nektek minden bűnt, bármennyire szörnyű legyen is az. De ha az Én Nevemben egyenlőnek állítjátok be magatokat Velem, és elítéltek egy másik bűnöst az Én Nevemet használván, Én is el foglak ítélni benneteket.

Bármennyire is Szeretlek benneteket, egyikőtök sem ítélheti el a másikat. Egyedül Én, Jézus Krisztus kaptam Felhatalmazást Atyámtól arra, hogy Ítélkezzem az emberiség fölött – senki más nem. Ha elkövetitek ezt a bűnt, Ítéletemmel kell majd szembenéznetek. Sose kövessétek el ezt, mert ez az egyetlen bűn, mely álszentsége miatt undorít Engem.

Csaknem elérkezett az idő az emberiség számára, hogy tanúja legyen az Igazságnak. Nem sokan fognak válaszolni Hívásomra, beleértve azokat is, akik Hozzám tartozónak vallják magukat, egészen addig, amíg Atyám számos büntetéssel le nem sújt. Olyannyira vakok vagytok az Örök Élet Igazságára, annyira ellenálltok annak, hogy meghalljátok Isten Szavát, hogy csak akkor fogjátok meghallani, ha büntetések zúdulnak rátok.

Amikor az első büntetések érnek benneteket, sokan azt fogják ezekre mondani, hogy természeti katasztrófák, de amikor ezek nagy hirtelenséggel záporoznak rátok, és amikor nincs hova futnotok, csak akkor fogjátok felismerni, hogy ez Isten Keze, mely lesújt rátok.

Atyám meg fogja rázni az egész világot. Ti, akik kételkedtek abban, hogy Én Létezem, tudni fogjátok, hogy ezek az események nem tulajdoníthatók csak a természetnek. Ti, akik hisztek Bennem, de akik kinevetitek ezeket az Isteni Üzeneteket, vissza fogjátok vonni szavaitokat, és ki akarjátok majd vágni nyelveteket, mert hamarosan rá fogtok ébredni, hogy aljas szavaitok mennyire sértenek Engem. Ezzel nemcsak Istent gyalázzátok, hanem ezt az Isteni Küldetést is akadályozzátok a lélekmentésben.

Minden egyes lélekért, akitől megvontok Engem, egy örökkévalóságon át fogtok szenvedni. Amikor dacosan álltok Isten Színe előtt, nem tehettek majd így. Ne feledjétek, bármennyire is Szeretlek benneteket, Én be fogok avatkozni, ha megpróbáljátok szabotálni Isten Munkáját ebben, az emberiség megmentését szolgáló Végső Küldetésben.

Már most zajlik annak az ideje, amikor az Igazság Könyve a világnak adatik. Ha követtek Engem, de nem fogadtok el Engem most, amint Hívlak benneteket, ne aggódjatok, mert nem foglak Elítélni titeket. De ha megpróbáltok megakadályozni Engem Isten gyermekeinek megmentésében, Én le fogok sújtani rátok.

Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy