RSS
 

Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra

05 máj

2014. március 22. szombat, 14.00

Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra

„Drága Jézusom, bocsásd meg nekem bűneimet. Tisztítsd meg lelkemet, és készíts fel engem, hogy bebocsátást nyerhessek Országodba.

Add meg nekem a Kegyelmeket, hogy felkészülhessek a Veled való egyesülésre. Segíts, hogy le tudjak győzni minden félelmet.

Add meg nekem a bátorságot, hogy felkészítsem lelkemet és elmémet, hogy méltó legyek megállni Színed előtt.

Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom magam testestül, lelkestül és elméstül az örökkévalóságig. Legyen Akaratod az enyém, és szabadíts meg engem a fájdalomtól, a kételyektől és az összezavarodottságtól. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog

05 máj

2014. március 22. szombat, 14.00

Hőn szeretett leányom, nem szabad félni a haláltól, ha elfogadjátok Kereszthalálomat. A halál csak egy pillanatnyi átmenet ebből a világból Atyám Országának Házába. A haláltól való félelem Irgalmasságom megtagadása, mert Én meg fogok menteni minden olyan lelket, aki elismer Engem, és aki arra kér, hogy bocsássam meg neki a bűneit.

Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog. Örök Élete lesz, amennyiben a lélek engedi, hogy jogot formáljak rá. Máskülönben el fog veszni a sátán javára, amennyiben a lélek megtagad Engem, miközben tudja, hogy Én Ki Vagyok.

Egy földi lélek halála olyan természetes, mint a születése. Amikor egy lélek elhagyja testét, és Színem elé járul, Kegyelmek özöne fogja eltölteni őt, és Atyám családja veszi majd körül – az Ő Országa, mely olyan nagy szeretettel, örömmel és boldogsággal teli, amit soha nem lehetne elérni itt a Földön. Sokatok, akik szeretetet, örömet és boldogságot tapasztaltatok meg életetekben, csak egy parányi morzsát ízleltetek meg az Örök Élet ízéből. Örömmel a szívetekben, mindig arra a pillanatra kell törekednetek, amikor beléptek Atyám Országába, mert ezt örömmel kell várni – és nem félni kell tőle.

Ha szembe kell néznetek a halállal, vagy ha egy szeretteteknek kell szembenéznie a halállal, akkor mindig forduljatok Hozzám, a ti Jézusotokhoz, segítségért. Ha így tesztek, felemellek benneteket lélekben, letörlöm könnyeiteket, száműzök minden félelmet szívetekből, amikor a következő imát imádkozzátok.

Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra

„Drága Jézusom, bocsásd meg nekem bűneimet. Tisztítsd meg lelkemet, és készíts fel engem, hogy bebocsátást nyerhessek Országodba.

Add meg nekem a Kegyelmeket, hogy felkészülhessek a Veled való egyesülésre. Segíts, hogy le tudjak győzni minden félelmet.

Add meg nekem a bátorságot, hogy felkészítsem lelkemet és elmémet, hogy méltó legyek megállni Színed előtt.

Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom magam testestül, lelkestül és elméstül az örökkévalóságig. Legyen Akaratod az enyém, és szabadíts meg engem a fájdalomtól, a kételyektől és az összezavarodottságtól. Ámen.”

Én kivétel nélkül üdvözölni fogom mindazokat a lelkeket, akik ezt az imát imádkozzák.  Irgalmam különösen azokra a lelkekre terjed ki, akik a halállal néznek szembe, viszont nem hisznek Bennem, ha utolsó napjaikban, naponta háromszor elimádkozzák ezt az imát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen

04 máj

2014. március 18. kedd, 16.20

Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen

„Drága Jézus, védelmezz meg engem azon küzdelmemben, hogy bármi áron hű maradjak a Te Igédhez. Oltalmazz meg engem ellenségeidtől. Óvj meg engem azoktól, akik üldöznek engem Miattad.

Osztozz fájdalmamban. Enyhítsd szenvedésemet. Emelj engem Arcod Ragyogásába, addig a Napig, amíg el nem jössz, hogy Örök Üdvösséget hozz a világnak.

Bocsáss meg azoknak, akik üldöznek engem. Fordítsd szenvedésemet bűneik engesztelésére, hogy békére lelhessenek szívükben, és hogy bűnbánattal lelkükben üdvözölhessenek Téged az utolsó Napon. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben

04 máj

2014. március 18. kedd, 16.20

Hőn szeretett leányom, senki se szégyenkezzen az üldöztetés miatt, mert az keresztényként Engem védelmez. Nem szabad félnetek a Szent Nevemért való üldöztetéstől, mert amikor úgy találjátok, hogy azért bírálnak benneteket, mert az Igazságot szóljátok, akkor legyetek tudatában, hogy hű szolgáim vagytok.

Csak azok, akik Bennem és Velem vannak, szenvednek el gúnyolódást és gyűlölködést az Én Nevemben. Ti, akik valóban az Enyéim vagytok, amikor átadjátok akaratotokat, hogy az az Enyém legyen, fogtok a legjobban szenvedni. Mindig meg kell értenetek, hogy amikor a legintenzívebb a gyűlölet bármely szeretett Követőmmel szemben, biztosak lehettek benne, hogy Jelenlétem ott a legerősebb. Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben.

Drága követőim, hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy Kezem vezet benneteket minden áldott nap, eme utolsó földi Küldetésem során. Szavam megindítja lelketeket, és annak a több milliárdnak a lelkét, akik követni fognak benneteket – mert hamarosan a világ meg fogja hallani Hangomat. Ne hagyjátok, hogy bármilyen akadály is az utatokba álljon, amikor Rólam beszéltek; amikor emlékeztetitek az embereket Tanításaimra, és amikor emlékeztetitek szent Szolgáimat azon kötelességükre, hogy hűnek kell maradniuk a Szent Evangéliumokba foglalt Igémhez.

Amikor azt kérik tőletek, hogy tagadjatok meg Engem, akár a Szent Eucharisztia által, akár a Szent Biblia egy módosított változata által, nyíltan és szégyenérzet nélkül vissza kell utasítanotok ennek megtételét. Meg kell védelmeznetek az Igét, azáltal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni a hazugságokat a Nevemben. Annak érdekében, hogy megvédelmezzétek magatokat az üldözőktől, akik gaztetteket fognak elkövetni Egyházam ellen, és mindazok ellen, akik hűek maradnak az Isten Igéjéhez, kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát.

Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen

„Drága Jézus, védelmezz meg engem azon küzdelmemben, hogy bármi áron hű maradjak a Te Igédhez. Oltalmazz meg engem ellenségeidtől. Óvj meg engem azoktól, akik üldöznek engem Miattad.

Osztozz fájdalmamban. Enyhítsd szenvedésemet. Emelj engem Arcod Ragyogásába, addig a Napig, amíg el nem jössz, hogy Örök Üdvösséget hozz a világnak.

Bocsáss meg azoknak, akik üldöznek engem. Fordítsd szenvedésemet bűneik engesztelésére, hogy békére lelhessenek szívükben, és hogy bűnbánattal lelkükben üdvözölhessenek Téged az utolsó Napon. Ámen.”

Menjetek, és vigasztaljon benneteket a remény, hogy Nagy Irgalmasságom Menedékébe fogom vinni ellenségeimet, és mindazokat, akik üldöznek benneteket az Én Nevemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

01 máj

2014. március 13. csütörtök, 20.45

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

Teljes üzenet - Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében

01 máj

2014. március 13. csütörtök, 20.45

Legdrágább leányom, Védelmem kiterjed most mindazon Gyermekemre a világban, akik szeretnek Engem. Én ezt bőséggel teszem, azon fenyegetések miatt, melyekkel az emberiség szembenéz a történelem ezen idejében.

Nektek, Gyermekeim, imádkoznotok kell mindazokért, akik elvesztek a Számomra. Epekedem utánuk. Vágyom a szeretetükre. Sírok értük. Várom a napot, amikor végre megértik Szövetségemet, mely Általam jött létre a kezdetben. Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében. Szövetségem által kellő időt adtam az embernek arra, hogy észre térjen, és felismerje, hogy mi is ő valójában, és mi nem. Szerető Kezem teremtette az embert, a Saját Képmásomra. Elárasztottam lelkét Szeretetemmel, teljes szabadságot adtam neki Ajándékom, a szabad akarat és a szabad választás Ajándéka révén. Sosem akartam azt, hogy az ember a Tőlem való félelmében szeressen viszont Engem. Mindössze annyit akartam, hogy úgy szeressen Engem, ahogy Én szeretem őt. Még az ember előtt teremtettem Angyalaimat, azért, hogy szolgáljanak Engem, de irántuk való Szeretetemnek köszönhetően, ők is részesültek a szabad akarat Ajándékában.

Lucifer árulása következtében szenvedett az ember. Lucifer szeretett és kegyelt volt Általam. Rendkívüli adományokkal és hatalommal volt megáldva, és sok angyal szolgált alatta. Amikor megteremtettem az embert, Lucifer féltékeny haragra gerjedt. Nem bírta elviselni, hogy nagymértékben fogom szeretni az embert, és így elhatározta, hogy elszakít Engem Gyermekeimtől. Megkísértette Ádámot és Évát, és ez azt jelentette, hogy ők szabad akaratukból megtagadták Hatalmamat, és azt gondolták – ahogy Lucifer is -, hogy elnyerhetik Hatalmamat, és jogot formálhatnak Istenségem egy darabjára.

Lucifer és hűséges angyalai – akik mind rémtetteket követtek el Gyermekeim ellen, akkor és most -, a pokolba lettek vetve az örökkévalóságig. De szabad akaratuk révén, amit Én önként, és az emberiség iránti Szeretettel adtam, Én sosem követeltem vissza szabad akaratukat. Ezért létrehoztam a Szövetséget, hogy visszanyerjem a lelküket, a megváltásukat érintő Tervem által. Hatalmas kegyekben részesültek Általam. Prófétákat küldtem, hogy figyelmeztesse őket annak veszélyeire, ha engednek az ördög kísértésének. A Tízparancsolatot adtam nekik, hogy vezesse őket, és segítsen nekik abban, hogy Akaratom szerint éljenek. Elküldtem nekik egyetlen Fiamat, tulajdon Véremet, hogy szabadulást hozzon nekik a Pokoltól. Nem akarták elfogadni ezt, de Fiam Kereszthalála fordulópont volt a Végső Szövetséget érintő Tervemben.

Az Igazság Könyve az utolsó szakasza Beavatkozásomnak, még az Utolsó Nap előtt, amikor is összegyűjtöm valamennyi Gyermekemet, és visszaviszem őket a Paradicsomba, amit elsősorban nekik teremtettem. Azok, akik hallgatnak az Igazságra, és hűek maradnak Szent Igémhez, nagy kegyelmet fognak találni Nálam. Akik viszont nem hallgatnak az Igazságra és nem maradnak hűek Szent Igémhez, azok továbbra is kegyelmet fognak találni Nálam, az általuk élt élet miatt, az általuk mások iránt tanúsított szeretet miatt, és lelkük tisztasága miatt. Üdvözölni fogom őket, ha már elismerik, hogy elfogadják az Irgalmas Kezet, melyet Fiam fog nyújtani nekik.

Szövetségem beteljesülésének utolsó szakasza fájdalmas lesz. A sátán és démonainak befolyása révén sok ember, tévedésből, imádni fogja őt és minden szolgáját, akik közöttetek járnak. Meg fogom engedni a lelkek szenvedését és a megpróbáltatásokat, melyeket sok ártatlan ember fog elviselni, de csak egy rövid ideig. Akkor el fogom söpörni ellenségeimet a Föld színéről. Megígérem nektek, drága gyermekek, hogy enyhíteni fogom fájdalmatokat, bánatotokat és félelmeteket, hathatós Kegyelmeket és Áldásokat ajándékozván nektek. Védelmezve lesztek Angyali Hierarchiám köre által.

Ahhoz, hogy arra kérjetek Engem, hogy elűzzem félelmeteket és bánatotokat, és hogy megadjam nektek az üldöztetéstől való szabadulást, kérlek, imádkozzátok ezt az imát.

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Gyermekek, erősnek kell maradnotok ebben az időben. Soha ne hallgassatok a gyűlöletre és utálatra, mely be fogja borítani a Földet, az eljövendő fertőzés következtében. Ha figyelmen kívül hagyjátok, akkor a legjótékonyabb módon tudtok szolgálni Engem, mindennemű rosszindulat nélkül szívetekben.

Készüljetek fel a világban hamarosan kitörő nagy dühre, mely Ellenem, a Magasságos Isten, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus ellen fog irányulni. Imádkozzatok azokért, akiket be fog szippantani a hazugságok légüres tere, mely hazugságok csak bánatot fognak okozni nekik.

Maradjatok Bennem, Velem és Értem.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez

27 ápr

2014. március 8. szombat, 13.37

Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez

„Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem Drága Véreddel, és mindazokat, akik gyengék és védtelenek a jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy elutasítsam őt, és segíts, hogy kitérjek mindazon kísérlete elől, hogy bármilyen módon is lefoglaljon engem, minden egyes nap. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben

27 ápr

2014. március 8. szombat, 13.37

Hőn szeretett leányom, a Szentlélek Ereje most a legerősebb a világban, ezen Üzenetek által. Ahogy fokozódott a sátán emberiség iránti gyűlölete, szerte az egész világon, úgy fokozódott a Szentlélek Ereje is, és nagy erővel fog lesújtani a gonoszság magvára.

Mindig gondoljatok arra, hogy az Isten és a sátán között dúló csata az emberek lelkekért folyik. És miközben Atyám által minden erő és Kegyelem kiárad az emberiségre – a gonosz is elkövet minden gonosz tettet és cselekedetet a lelkek ellen. Sok ember közömbös azt illetően, hogy mi is történik jelenleg, és sajnos sokan önként átadják magukat a sátánnak, azáltal, hogy megnyitják lelküket előtte, és engedik neki, hogy behatoljon a lelkükbe.

Eltarthat egy ideig, amíg a sátán valóban kinyilvánítja magát a lelkekben, és azoknak, akik szüntelen keresik a kiengesztelődést Általam, Jézus Krisztus által, meg fogják kapni a Kegyelmeket ahhoz, hogy szembeszálljanak vele, hogy meg tudják védeni magukat attól, hogy engedjenek azoknak a cselekedeteknek, melyek teljes romlottsághoz vezethetnek. Nagyon kérlek benneteket, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik áldozatul esnek a sátán gonosz cselvetéseinek és szándékának. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imát:

Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez

„Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem Drága Véreddel, és mindazokat, akik gyengék és védtelenek a jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy elutasítsam őt, és segíts, hogy kitérjek mindazon kísérlete elől, hogy bármilyen módon is lefoglaljon engem, minden egyes nap. Ámen.”

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül Figyelmeztetésemet, azokat a veszélyeket illetően, hogy az ördöggel cimboráltok, azáltal hogy engedtek az ő gonosz útjainak. Amikor utánozzátok az ő tulajdonságait, mint például a hazudozást, saját vágyaitok kielégítését, a másoknak való fájdalomokozást, felebarátotok rágalmazását, akkor tudni fogjátok, hogy ő már bekebelezett benneteket, és csak Általam, valamint az Általam adott Kegyelmek által lesztek képesek kivonni magatokat a majdan felettetek gyakorolt szorításából.

Minden alkalommal kiáltsatok Hozzám, Jézus Krisztushoz, amikor tudjátok a szívetekben, hogy az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ fejet fog hajtani, és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint bálványozni fogja őt

22 ápr

2014. február 28. péntek, 21.42

Hőn szeretett leányom, amikor a hitehagyás vakká tesz mindenkit az egyesítés nevében, Én hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Hadseregemnek és mindazoknak, akik soha nem térnek el Szent Igémtől.

Nagy Kegyben, nagy Kegyelmekben fogtok részesülni, és abban a hatalomban, hogy vezessétek a hűségeseket, a gyengéket, és azokat, akik tévelyegnek a kietlen pusztaságban. Ti lesztek az Igaz Lélek, az Úr Lelkének egyetlen megmaradt Maradéka egy olyan egyházban, mely meg lesz fosztva Szent Jelenlétemtől. Jelenlétem csak azokban fog lakozni, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy az Isten Igéjét tanítsák, és az Élet Forrásához vezessék a szomjazó lelkeket.

Amikor hamarosan fellépnek a hamis hírnökök, akik azt állítják magukról, hogy üzeneteket és útmutatást kapnak a Mennyből, olyanok lesznek, mint a trónoló hercegek, akik hamarosan lelepleződnek az utálatosság új templomában. Ezt az új uralkodói központot saját hű szolgái, jövendőmondói fogják ékesíteni, valamint azok, akik a sötétség szellemével vannak betöltekezve – akik mind hízelegni fognak az antikrisztusnak.

A világ fejet fog hajtani és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint bálványozni fogja őt. Egy fikarcnyi tiszta szeretet sem marad a szívükben – de tudnotok kell a következőt. Miközben jobb kezetekkel elszakítjátok magatokat Istentől, addig bal kezetekkel kezet fogtok rázni a fenevaddal, aki gonosz szorításába fog vonni és burkolni benneteket. Amikor megnyitjátok lelketeket a gonosz előtt, ő be fog hatolni, és soha egy perc nyugtot sem fog hagyni nektek. Szabad akaratotoknak köszönhetően megpróbálhatjátok felvenni vele a harcot, de nem lesztek elég erősek.

Ekkor Maradék Hadseregem bátran és Arcom Fényével megjelölve halad tovább, miközben milliókat gyűjtenek egybe a Föld négy sarkából, hogy elhozzák nekik az Igazságot. Tanítani fogják az Evangéliumot, hirdetni fogják Igémet, és soha nem térnek el az Igazságtól. Megvetettek lesznek, gúnyolni és üldözni fogják őket, és elárulják őket – még a hozzájuk legközelebb állók is -, de ennek ellenére sosem fogják levenni szemüket Rólam.

A világ nem fogja üdvözölni az Igazságot, miután már belenevelődött a hamis könyörületesség, valamint az elégedettség miatt, amit azért fog érezni, mivel ekkorra már a bűn minden formája tagadva lesz.

Minden háborúnak csak egy győztese lehet. Amikor az ember Isten ellen harcol, mindig kudarcot fog vallani. Ha a megtévesztő oldalára áll, akkor száműzve lesz, és soha nem fogja meglátni Arcom Ragyogását.

Imádkozzatok, szeretett Maradék Hadseregem, azokért, akiket meg fog téveszteni az antikrisztus. Azt szeretném, ha ezek a lelkek Védelmem alá kerülnének. Ők nem fognak keresni Engem, de imáitoknak köszönhetően, Atyám be fog avatkozni, hogy Nagy Irgalmam alá jöhessenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől

22 ápr

2014. február 27. csütörtök, 14.48

Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem minden gyűlölettől. Segíts, hogy csendben tudjak maradni, amikor gyűlölettel találkozom. Tarts meg engem erőben a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tegyél lakatot a számra. Segíts, hogy hátat tudjak fordítani azoknak, akik olyan beszéddel foglalnak le engem, melyek tagadják Fiad Tanításait, vagy azoknak, akik gúnyolnak engem hitem miatt. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyánk, hogy ellene mondjanak a sátánnak, és hogy érezzék lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat