RSS
 

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat

09 okt

2013. szeptember 21. szombat, 13.45

Hőn szeretett leányom, Erőm most szét fog áradni a hívők szívében, ahogy a Szentlélek Ereje által egyfajta békességet fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, melyet lassan kezdenek megtapasztalni Egyházamban.

Szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által nagy erőt és bátorságot fogok adni nektek, szeretett Tanítványaim, ezen megpróbáltatások során. Az Imahadjárati Imákon keresztül kapjátok ezeket az Ajándékokat, mert ezek nélkül lehetetlen lenne számotokra, hogy túléljétek a vallási üldöztetést, melynek elébe néztek. Azért kapjátok ezeket az Ajándékokat, hogy meg tudjátok menteni a többieket, akik elutasítják Mennyei Hívásomat, és akik ártatlanul belesétálnak az oroszlán barlangjába, ahol elszabadul a pokol. A sötétség barlangjában aztán pogány szertartásokba fognak sodródni. Lelkük megnyílik a gonosz szellem előtt, és nagyon rövid időn belül vakká válnak az Igazságra – az Isten Szent Igéjére, mely kezdettől fogva meg van határozva.

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat. Pedig megkapták az Igazságot Kereszthalálom által. Amikor a Földön jártam, sok Tanítványom árult el Engem a Keresztre feszítésemet megelőző napokban. Utánozván a farizeusokat, ezeket a szavakat kiáltozták:”Távozz tőlem, eretnekségeket beszélsz. Kigúnyolod a farizeusokat, akik Isten Nevében beszélnek. Egy hazug vagy, és gonoszságot beszélsz. Te a sátán fia vagy.”

Most, hogy készítelek fel benneteket Második Eljövetelemre, pontosan ugyanezeket a vádakat fogjátok fröcsögni újfent. Most azért jövök ezeken a Mennyből jövő Isteni Üzeneteken keresztül, hogy elhozzam nektek az Igazságot, annak ellenére, hogy már mindent tudtok Rólam. Én ezt azért teszem, mert az Igazságot el fogják törölni Egyházamban. Hamarosan a Nevemben tett hazugságokat fogtok elfogadni, és az Igazság már sehol sem lesz fellelhető.

Ne feledjétek ezeket a Szavakat. Csak azért jövök, hogy beteljesítsem az Atyámnak tett Ígéretemet. Azért jövök, hogy örök üdvösséget hozzak nektek, mely meg lett ígérve nektek. A sátán nem akarja, hogy ez megtörténjen, de nem tud megállítani Engem. Viszont amit tenni fog az az, hogy Isten gyermekei közül sokakat meg fog akadályozni abban, hogy elfogadják végső Irgalmamat. Ellenségeim segítsége révén teszi majd ezt, akiket már elcsábított földi Egyházamban.

Ébredjetek ti, akik alszotok. Úgy jövök el, mint éjjel a tolvaj. Csak azok fognak megmenekülni, akik felkészültek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd

09 okt

2013. szeptember 21. szombat, 12.22

Hőn szeretett leányom, sok minden fog történni a világban, amint nő a hamis próféta hatalma, és bárki, aki szembe merészel szállni vele, mellőzve lesz, még ha magas rangúak is Egyházamban.

A politikai nézeteltérések négy részre fogják osztani a Földet. Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd. Ahogy nő ezeknek a birodalmaknak a hatalma, ők fogják uralni a világ számos részét, de nem az egész világot, mivel ezt nem engedné Atyám.

Mindezek a nemzetek harcolni fognak egymással, habár azt fogják állítani, hogy együttműködnek. Ahogy egyre nő a bizalmatlanság, mindegyikük próbál majd túltenni a másikon, és így tovább folynak majd a harcok. Ők meg fogják semmisíteni saját szegény országuk nagy részét. Az embereknek, akiket ők kormányozni fognak, csak nagyon kevés hatalmuk marad, melynek során a demokrácia csak egy hajszálon fog függni. Ezek az ártatlan és szenvedő emberek azok, akik részesülni fognak Isten Védelmében, ha rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével.

Soha ne becsüljétek alá Istennek ezt az ingyen Ajándékát. Az Élő Isten Pecsétje meg fog óvni benneteket a testi és lelki haláltól a háborúk során. Kérlek, juttassátok el ezt a lehető legtöbb emberhez, minden országban.

Egyiptom és Szíria hatalmi harcba fog keveredni, mely hatással lesz Izraelre. Sok ellensége van a zsidóknak. Az összes olyan háború, mely ezt a két országot veszi célba és keveri bele, egy végső csatába fog torkollni, mely Izraelt is érinti majd, akik a Második Világháború óta látott legkegyetlenebb népirtást fogják elszenvedni.

Jeruzsálem bukása és felemelkedése meg van jövendölve, és ezeknek a csatáknak végbe kell menniük, még mielőtt a próféciák beteljesednek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se pápának nincs felhatalmazása arra, hogy átírja Isten Igéjét

07 okt

2013. szeptember 19. csütörtök, 19.26

Hőn szeretett leányom, azután, hogy a Liturgia meg lesz másítva és meg lesz szentségtelenítve Előttem, szegény felszentelt Szolgáim futva jönnek majd Hozzám nagy bánatukban. Amikor ez bekövetkezik, majd csak akkor fognak ráébredni arra, hogy Isten prófétája által ismerszik meg Isten Szava, és hogy az nem más, mint maga az Igazság. Isten Szava maga az Igazság. Az csakis a teljes Igazság lehet, és semmi más, amennyiben az Isten gyermekeinek adott próféciák Tőle valók.

Sokan fognak összegyűlni és egyesülni, arra készülvén, hogy oly módon adózzanak tisztelettel Nekem, mely valóban Engem tisztel, mert semmi sem állhat majd az útjukba, hogy megőrizzék Szent Igémet; Szentségeimet; Szentmisémet és a legszentebb Eucharisztiát. De sokan még akkor sem fogják felismerni az eltévelyedéseket, melyeket hamarosan a gyanútlan lelkek elé tárnak.

Csak akkor fogja még több felszentelt Szolgám valóban felfogni, hogy mi is történik, amikor Isten Egyházáról azt fogják állítani, hogy egyesülés alatt áll a pogányokkal, és azok nevetséges gyakorlataival. Csak akkor fognak futva menekülni, amikor a pogány szimbólumok és a sátáni jelképek kezdenek megjelenni a Keresztény Templomok belsejében, a tetejükön, és a külső bejáratuknál. Szívükben nagy lesz a félelem, mert sokuknak nem lesz hová menniük akkor, mivel nem készültek fel erre a napra. Ezek lesznek azok, akiket üldözni fognak, mert nem válaszoltak Hívásomra. Gőgjük és egójuk megakadályozza őket abban, hogy felismerjék Hangomat. Sok felszentelt Szolgámat váratlanul fogja ez érni, és sokan tehetetlenek lesznek a hamis próféta, és társának, az Antikrisztusnak az uralmával szemben. Ezek ketten könyörtelenek lesznek abbéli törekvésükben, hogy uraljanak minden nemzetet, és bárki, aki az útjukba mer állni, el lesz pusztítva.

Miközben a földi Egyházamban lévő felszentelt szolgák – hacsak nincsenek felkészülve – csapdába fognak esni, addig az Én, Jézus Krisztus hithű és hűséges követőinek lelke lesz az, akiket súlyos tévedésbe fognak vinni, ami oly keserű bánatot okoz Nekem. Sokan félnek majd hűtlenséget tanúsítani az Egyházzal szemben, még akkor is, amikor már megváltoztatták Tanításaimat, Szent Tanomat, és az összes Szentséget. Most tudatom velük, hogy senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se pápának nincs felhatalmazása arra, hogy átírja Isten Igéjét. Amikor ezt megteszik, azzal már meg is szegték Isten Törvényét. Isten azon Egyháza csalhatatlan csak, mely hű marad Tanításaimhoz. Ha egyszer a kötelék – az a kötelék, melynek során csakis az Igazságot hirdetik az Én Nevemben – megszakad, akkor ők elszakadnak Tőlem. Én vagyok az Egyház. Ti, Követőim és felszentelt Szolgáim, az Én részem vagytok, amikor követitek Szent Tanomat.

Az Egyház – az Én Egyházam – sértetlen marad, mert az Igazság soha nem tud változni. Azok, akik elszakadnak Tőlem, nem lehetnek földi Egyházam tagjai.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

03 okt

2013. szeptember 18. szerda, 23.30

Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

„Drága Jézus, kérlek Téged, szentelj engem, családomat, barátaimat és nemzetemet Drága Véred Oltalmának.

Te meghaltál értem, és Sebeid az én sebeim, amint kegyesen fogadom a szenvedést, melyet hordozni fogok egészen a Második Eljöveteledig.

Veled együtt szenvedek, drága Jézus, ahogy próbálod Szívedbe gyűjteni Isten valamennyi gyermekét, hogy Örök Életünk legyen.

Boríts be Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szüksége van Oltalmadra. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet -Imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel

03 okt

2013. szeptember 18. szerda, 23.30

Hőn szeretett leányom, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok ezt a különleges Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel.

Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

„Drága Jézus, kérlek Téged, szentelj engem, családomat, barátaimat és nemzetemet Drága Véred Oltalmának.

Te meghaltál értem, és Sebeid az én sebeim, amint kegyesen fogadom a szenvedést, melyet hordozni fogok egészen a Második Eljöveteledig.

Veled együtt szenvedek, drága Jézus, ahogy próbálod Szívedbe gyűjteni Isten valamennyi gyermekét, hogy Örök Életünk legyen.

Boríts be Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szüksége van Oltalmadra. Ámen.”

Csak bíznotok kell Bennem, és Én meg fogom védelmezni mindazokat, akik saját maguk és más lelkek üdvössége érdekében szólítanak Engem.

Menjetek, és készüljetek az Ítélet Napjára. Megáldalak benneteket, és megadom nektek az erőt, hogy továbbra is buzgók legyetek az Imahadjárati Imák iránt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Második Eljövetelemkor meg fogok ítélni minden egyes, akkor a Földön élő embert, aszerint, hogy mit tett Isten Dicsőségéért

03 okt

2013. szeptember 18. szerda, 17.08

Hőn szeretett leányom, amikor azt mondtam, hogy újra eljövök, ítélni élőket és holtakat, Én csak a következőt értettem. Az Első Ítéletnek be kell teljesednie, és ezalatt azt értem, hogy Második Eljövetelemkor meg fogok ítélni minden egyes, akkor a Földön élő embert, aszerint, hogy mit tett Isten Dicsőségéért. Ítéletem szigorú lesz, mivel Irgalmam addigra már kiáradt a Földre.

Ti, akik dacosak maradtok a végsőkig, azáltal, hogy elutasítotok Engem – annak ellenére, hogy az Igazság addigra már feltárult számotokra – száműzve lesztek Tőlem. Soha nem fogjátok elfogadni Irgalmamat, mindegy mennyire könyörgök üdvösségetekért. Irántam való elutasításotok és gyűlöletetek örök szenvedést hoz nektek, és Én keserű és szomorú könnyeket fogok hullajtani értetek. Ó mennyire fogtok vágyódni a Föld vigasza után, annak ellenére, hogy ott elvesztegettétek az időtöket a bűnös élvezetek valamint a hatalom gonosz hajszolására, és ahol sanyargattatok másokat. A Föld egy rég elveszett paradicsomnak fog tűnni, amikor Segítségemért fogtok kiáltani a sötétség mélyén.

Nektek, akik szerettek Engem, de akiknek lelkét megmételyezte a bűn, nincs mitől félnetek, mert Én elemésztelek benneteket Irgalmammal, ha kéritek. Minden bűnös meg fog menekülni, ha jóváteszik vétkeiket a Szememben, nem számít milyen súlyosak is a bűneik.

Az élők, akik Kegyeimet élvezik, felemeltetnek majd Dicsőséges Paradicsomomba. Ezek közé tartozik minden bűnös, minden vallás, minden rassz, akik Hozzám, az ő Megváltójukhoz, az Emberfiához kiáltanak, valamint mindazok, akik arra kérnek Engem, hogy mentsem meg őket.

Fel fogom támasztani a halottakat, azokat, akik megtisztultak a Tisztítótűz mélyén, valamint azokat, akik türelmesen várakoznak a Mennyben eme Nagy Nap elérkezésére. A többiek száműzve lesznek.

Földi időtöket Atyám határozta meg, és ez a nap továbbra sem ismert Számomra, de a közvetkezőt mondom nektek. Ti, ez a nemzedék, egybe lesztek gyűjtve, és elvitettek majd Új Paradicsomomba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik. Kaptatok időt a felkészülésre, így használjátok ki azt még ráadásként, hiszen Örök Életetek lehet, és osztozzatok ebben szeretteitekkel. Most arra kérlek benneteket, hogy szenteljétek Nekem minden szeretteteket, családotokat, barátaitokat és nemzeteteket, hogy Drága Vérem Oltalmába burkolhassam őket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát, és hogy véghezvigyem a Szövetséget

01 okt

2013. szeptember 17. kedd, 22.45

Hőn szeretett leányom, amikor nehéznek találod ezt a Munkát, és habozol rossz hírt közölni a világgal, akkor meg kell értened, hogy te vagy az egyetlen hírnök. Te vagy a Magasságos Szent Isten eszköze, és a te feladatod az, hogy válaszolj Hívásomra. Engedelmességed létfontosságú, és nem szabad félned azoktól a következményektől, melyek téged, mint az Úr prófétáját érhetnek.

Minden megjövendölt esemény már a kezdet kezdetén meg lett határozva, és Isten azon Tervének részét képezik, miszerint beteljesíti a Szövetséget, mellyel végre egybegyűjti az Ő gyermekeit, hogy békében élhessenek az Ő Isteni Akarata szerint. Az Atyám hierarchiája és a gonosz között végső csata azt jelenti, hogy sok ember, akik tárva hagyják magukat, meg fognak fertőződni a bűn által, és azon testvéreik ellen fordulnak majd, akik továbbra is hűségesek lesznek Istenhez.

A csata vívása során, Isten ellenségei sok gonosz rémtettet fognak végrehajtani az Ő szeretett gyermekei ellen. De ahogy már említettem nektek, ők csak eddig mehetnek el, mert nincs hatalmuk arra, hogy elpusztítsák az emberiséget, habár úgy vélik, hogy van.

Mindannyian nyugodjatok meg, mert Atyám be fog avatkozni azok gonosz intézkedéseibe, akik minden nemzetet irányítani akarnak, és Ő halálra fogja sújtani őket – azokat, akik bántani merészelik az Ő gyermekeit. Sok szegény lélek fog szenvedni az ilyen üldöztetések során, de Atyám örökké irgalmas. Az Ő Hatalma érinthetetlen. Az Ő Keze Mindenható. Ő bármikor elsöpörhetné az ellenségeit. De a megjövendölt próféciák, melyeknek Második Eljövetelem előtt be kell következniük, maguk a valóság. Oly módon fognak ezek kibontakozni, amely lehet, hogy nem lesz nyilvánvaló mindannyiatok számára, de tudnotok kell a következőt. Az ima a ti fegyveretek. Az ima fogja biztosítani számotokra a fegyvert, mellyel legyőzhetitek a gonoszt. Az ima enyhíteni fogja a háború hatását, a szenvedést, és mindenfajta üldöztetést, mellyel Isten ellenségei sújtják az emberiséget. Az ima meg fog menteni benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztok. Imáitok el fogják pusztítani a gonoszt, és amikor eljön a Nagy Nap, örömkönnyeket fogtok sírni, amikor tanúi lesztek az Új Nemzedéknek, azon több milliárd embernek, akik annak köszönhetően menekültek meg, hogy ti válaszoltatok Hívásomra.

Míg Üzeneteim a bánat, a félelem és a csalódottság keverékét eredményezik – ugyanakkor mivel sok megtérést eredményeznek, ezért reményt is hoznak. Atyám Terve sokatok számára ismeretlen. Amit meg kell értenetek az a következő. Terve el fogja pusztítani az összes ellenségét. Azáltal, hogy megengedi mindezeket a megpróbáltatásokat, meg fogja szabadítani az emberiséget végre a bűn rabságából. Legyetek türelemmel. Nyugodjatok meg. Mert hamarosan öröm, szeretet és béke lesz végül osztályrészetek mindörökre.

Én kizárólag azért jövök, mert mi egyek vagyunk – egy szent család Isten Királyságában. Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát, és hogy véghezvigyem a Szövetséget.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni

01 okt

2013. szeptember 16. hétfő, 16.20

Drága leányom, az emberi nem nagymértékben érzéketlen Létezésem iránt. Sokan alig tudnak valamit Rólam, az ő Atyjukról és Teremtőjükről. Felszentelt szolgáim – köztük mindazok, akik hisznek Bennem, minden létezőnek Teremtőjében – nem készítették fel az emberiséget a büntetésre, mely rájuk fog várni, ha nem ismerik el hibáikat.

A vágy, hogy úgy gondolják “minden rendben lesz”, azt eredményezte, hogy sok Gyermekem nem hisz a pokol létezésében. Ez az a hely, ahova azok az emberek jutnak, akik visszautasítják Irgalmamat, a lelkek megmentésére tett Beavatkozásomat. A halálos bűn – hacsak el nem törlődött a kiengesztelődés (gyónás) révén – a pokol mélyére fogja vinni a lelkeket. Azok, akik esetleg nem követtek el halálos bűnt, de nem hisznek Bennem, hanem ehelyett egy olyan létezésben hisznek, melyet a hamis bálványok teremtettek és gyártottak elméjükben, nekik jócskán van félnivalójuk.

Ha elutasítotok Engem, a ti Teremtőtöket, akkor Ellenem fogtok fordulni. El fogtok szakadni. Sokan közületek, amikor Istenségem igazsága feltárul előttetek, ádázul ellenálltok majd Nekem, és Én akármit is teszek, semmi sem fog megmenteni benneteket a pokol tüzétől. Bevethetek minden Isteni Hatalmat, de nem kényszeríthetlek benneteket, hogy fogadjátok el Irgalmamat. Csak a választott lelkek imái fognak segíteni rajtatok. Ez azt jelenti, hogy ti sohasem fogjátok látni Arcomat. Bárki, aki azt mondja nektek, hogy nem számít, ha nem fogadjátok el Létezésemet, az hazudik. Csak azok juthatnak Királyságomba, egyetlen Fiam Irgalmának köszönhetően, akik elfogadnak Engem. Ha kedves és szeretetteljes lelkek vagytok, de továbbra is elutasítotok Engem – még akkor is, amikor az Igazság kiderül számotokra –, akkor ti is száműzve lesztek Tőlem. Nem lesz tiétek az örök élet.

A megtisztulás Ajándékát adom most mindannyiatoknak, de különösen az ateistáknak és a pogányoknak. Ez a megtisztulás fájdalmas lesz, de sok esetben fel fogja nyitni szemüket az Igazságra. Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni. De ti, akik birtokában vagytok az Evangéliumnak, és tudatában vagytok a Háromságos Isten létezésének, és most mégis elutasítotok Engem, számotokra csekély a remény, amíg meg nem tértek, és nem teszitek jóvá bűneiteket. Ezután könyörögjetek lelketek üdvösségéért.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

28 szept

2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már

28 szept

2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50

Hőn szeretett leányom, a világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll. Hadseregem megalakult. Ők most gyarapodni, és terjeszkedni fognak szerte az egész világon, magukkal hozva sok-sok lelket, akikre Áhítozom. Ez a Hadsereg nagy Kegyelmeket kapott Általam, és ők a Szentlélek Ereje által égve tartják majd a Kereszténység Lángját, és hordozni fogják az Igazság Fáklyáját egészen az Utolsó Napig. Ők el fogják vinni Isten Világosságát a legsötétebb szegletbe is, és milliók szemét fogják felnyitni Isten Igaz Szavára, mivelhogy a hitehagyás felemészti földi Egyházamat. Én nekik adom ezt az Imahadjárati Imát, segítvén őket, hogy hűséget fogadhassanak Nekem.

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket, akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

Maradék Hadseregem, menjetek abban a tudatban, hogy meg fogtok kapni minden segítséget és Kegyelmet ahhoz, hogy sikerre vigyétek ezt az utolsó Szent földi Küldetést, hogy összegyűjthessem Isten valamennyi Gyermekét a Föld színéről, és elvihessem őket az Új Paradicsomomba.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy