RSS
 

Felhívás a Gyilkosság és az Abortusz megállítására

16 dec
2010. december 16. csütörtök, 13.10

Leányom, írd a következőt. Az ártatlan áldozatokra mért halál, egyike a legnagyobb bűnöknek, melyet ember tud okozni testvérének. Ez a legsúlyosabb test elleni bűn, és ez mély fájdalmat okoz Nekem. Ma az emberiség, emberi élet iránti tiszteletének hiánya, egyre nyilvánvalóbbá válik a világban.

Az élet egy értékes ajándék Istentől. Senkinek sincs joga elvenni egy másik ember életét. Senkinek sincs joga elvenni egy gyermek életét, aki még majd az első lélegzetét születésekor veszi. Ez égbekiáltó bűn, és megbocsáthatatlan. Minden lélek Örök Atyámtól származik, és a fogantatás pillanatában teremtődnek. A kisgyermekek – az ártatlan áldozatok – pont azon emberek által gyilkoltatnak meg, akik a táplálásukra küldettek – a saját édesanyjuk által, akik a felelősek azért, hogy ők nem kapják meg a megszületéshez való jogot.

Miért dőlnek hátra gyermekeim, és nem tesznek semmit? A szabadság nevében, ezeket az Atyám Királyságából való kis angyalokat eltávolítják a földről, mielőtt Isten gyermekeiként a számukra kijelölt idő letelt volna. Hát nem értik ezek a nők, hogy ezek az életek – amelyeket ők oly kevéssé értékelnek – Istené?  Ezek a gyermekek szenvednek. A meggyilkolásuk alatt gyötrelmes kínokat élnek át.  És ez igazolva van – a Kormányok, az orvosi szakma, és ezen anyák családjai által. Vajon nincs bűntudat a lelkükben?

Nem ismerik fel, hogy égbekiáltó tettük semmiben sem különbözik attól a tettől, amikor ember embert öl?

Valójában ez még nagyobb bűn, mivel ezek a gyermekek védtelenek. Könyörögjenek irgalomért ezek a nők, akik már beleestek ebbe a bűnbe, vagy kérjék Vezetésemet, ha épp egy abortuszt mérlegelnek. Mindenképpen bűneik után lesznek megítélve. A test ellen elkövetett bűnök a legvisszataszítóbbak Atyám szemében. Embertársatok meggyilkolásáért sem Én, sem Örök Atyám, nem tudunk elfogadni semmiféle mentséget sem.

Itt az ideje gyermekeim, hogy felébredjetek, és hogy megértsétek, hogy az emberi élet kioltásáért, a tettes a pokol tüzére kerül. A démonokkal teli mélységből nincs visszaút.  A csaló – a sátán – munkálkodása által, ugyanezen démonok meggyőzik a gyilkost arról, hogy amit tesz, az helyes. A sátán ravasz módon meggyőzi az anyákat például, hogy „helyes döntést” hoztak. A sátán, az emberi gondolkodással összefüggő, mindenféle trükköt bevetve, felmenteti a személlyel a cselekedetét, még ha az helytelen is. Azt a hazugságot alkalmazza a sátán, hogy a gyilkosnak saját jogai vannak, és elsődlegesen saját érdekeit kell figyelembe vennie. Az emberi jogok nevében nyilvánul meg a hazugság, miszerint csodálni kell egy anya jogait, és azt a szabadságát, hogy ő dönt arról, hogyan éli az életét. A hazugság aztán meggyőzi őt arról, hogy jó és helyénvaló az, hogy meggyilkolja gyermekét.

Kérlek, értsétek meg, hogy a világban történő népirtás fokozódása és terjedése előre meg volt jövendölve. Ez egyike annak a sok jelnek, amelyek a Végidőkre vonatkoznak.

Álljatok meg most, ti mind, és figyeljetek: a gyilkosság komoly, súlyos bűntett. Ha ezt teszitek, nem fogtok megmenekülni. Nincs visszaút. Bánják meg bűneiket azok, aki elkövették ezt a szörnyű bűnt. Esedezzenek bocsánatért most. Irgalmasságom által meg fogom hallani imátokat. Megmenekülhettek, és meg is fogtok menekülni, ha őszintén megbánjátok ezen súlyos bűnötöket. Én meg fogom hallgatni. Meg fogok bocsátani.  De az idő, nem a ti oldalatokon áll.

Híveim, imádkozzatok állhatatosan ezekért az elveszett és tévelygő gyermekeimért, akiket a csaló és az ő hatalmi pozícióban lévő csatlósai tévútra vezettek. Nekik most a ti imáitokra van szükségük. Nektek mindannyiatoknak meg kell védenetek a jogot az emberi élethez, melyet az emberi kéz semmilyen körülmények között sem befolyásolhat.

Mindennap imádkozzatok Hozzám. Ajánljátok fel Nekem minden esetleges szenvedéseteket az ártatlan áldozatokért.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az elkövetkezendő élet

11 dec

2010. december 11. szombat; 9:15

Drága, szeretett leányom, te már készen állsz a továbblépésre, és arra, hogy folytasd a feladatot, Szent Könyvem, az Igazság Könyvének befejezését. Te, leányom, most a tisztulás folyamatán mentél keresztül, ami azért volt szükséges, hogy erőt adjon neked ehhez a munkához.

Gyermekeim, akiket olyannyira magával ragadott ez a két részből álló világ, nem ismerik fel, hogy nemsokára minden eggyé válik.  A két rész a bánatot és az örömet is magában foglalja. A bánat oly módon van jelen a világban, ami mély összezavarodottságot és kétségbeesést okoz. Ez a bánat eltér minden más bánattól a föld megteremtése óta.

A szomorúság, ami ma a világban érezhető, az anyagi javak elvételéből eredő veszteségen alapul. Ott van még a testben, a lélekben, és a szellemben lévő béke utáni vágy. Ez egyedül csak az alázat által, az Én Örök Atyám elfogadása, és az iránta való szeretet által fog bekövetkezni. És aztán ott van az öröm. Szeretettel mosolygok, amikor gyermekeim nevetnek, mosolyognak, és jól érzik magukat.  Ez egy ajándék Tőlem. A nevetés és az öröm egy nagyon fontos ajándék az emberiség számára, feltéve, ha tiszta, és nem megy mások kárára.

Kicsinyhitű gyermekeim, tudom, hogy nehéz megállnotok és azt mondanotok: visszatérek Istenhez. Olyan sokan vannak közületek tudatában annak, hogy ki is az Örök Atya valójában. De csak kevesen értik azt meg, hogy Ő őrködik felettük, életük minden egyes napján, közülük egyenként mindenki felett. Ő mosolyog, nevet és az öröm nagy érzése keríti Őt hatalmába, amikor gyermekei boldogok. De Ő nem szívesen néz le azokra, akiknek örömük, vagy feltételezett örömük nem a szívükben lévő szeretetből fakad.

Én is, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus, szeretlek mindannyiatokat, Gyermekeim. De Én egy vagyok Örök Atyámmal. Mindannyiatokra mosolygok, és remélem, hogy vissza fogtok térni Hozzám.

Jöjjetek Hozzám Gyermekeim, egyként, és nyílt szívvel közeledjetek Felém.

Sok gyermekem félelmet érez szívében, azon üzenetek miatt, amelyek a Földre való Második Eljövetelemre utalnak. De nem kell félniük.  Ez a teljes öröm, a dicsőség és a tiszta boldogság pillanata lesz.  Mert mindazokat közületek, akik szívetekkel visszafordultok Hozzám, Karjaimba veszem, és örömkönnyeket fogok sírni.

Híveim, kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok most mindazokért, akik nem hisznek, vagy akik eltévedtek útjaikon. Az a pásztor, aki összetereli nyáját, mindig arra fog törekedni, hogy ha keservesen is, de megkeresse azokat, akik elvesztek. A győzelem édessége, amelyet akkor érez, amikor ők visszajönnek a nyájával, hasonló ahhoz az érzéshez, amit Én akkor érzek, amikor elveszett gyermekeim visszatérnek Hozzám.

Gyermekeim, még az öröm és a nevetés pillanataiban is ezen a földön, kérlek, mindig emlékezzetek egy dologra. Ez csak egy halvány fénye annak a tiszta örömnek és boldogságnak, ami az új földön fog létezni, amikor az elveszett Paradicsom felemelkedik. Amikor ez beteljesedik, akkor a választott nép, azok, akik igaz életet élnek, akik hisznek Teremtőjükben, egyesülni fognak mindazokkal, akik halottaikból feltámadtak. Azok az emberek, barátok, családtagok, akik eltávoztak az élők sorából, egyesülni fognak Velem, ebben az új dicsőséges örökkévalóságban.  Ne feledjétek gyermekek, fontos, hogy ne vegyétek magától értetődőnek ezt a földet. Azt se feltételezzétek, hogy benne minden a ti ellenőrzésetek alatt van. Mert ez nem így van. Ha továbbra is  felemésztenek ígéretei, megtévesztései, örömei és csodái, ne feledjétek, ez csak egy ideiglenes hely. Ez egy átmeneti szakasz, még mielőtt belépnétek Atyám Birodalmába, az új Ég és Új Földre, amelyek eggyé válnak.

Egy utolsó felhívás, Gyermekeim: imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám. Kérjétek Vezetésemet. Kérjetek Engem, hogy mutassam meg nektek a szeretetet és az igazságot oly módon, hogy annak értelme legyen. Ne dugjátok fejeteket a homokba, különben nem fogjátok élvezni az új Föld dicsőségét.

A semmibe vezető Üres Ösvény
Gyermekek, azok, akik kigúnyolnak és megtagadnak Engem, azt fogják mondani nektek, hogy ezután az élet után nem létezik másik élet. Biztosíthatlak benneteket, hogy ők nemcsak attól fosztják meg magukat, hogy bejussanak a Paradicsomba. Ehelyett egy üres ösvényt választanak, ami a semmibe vezet. Egyes esetekben ők a csaló – a gonosz – megtévesztését követik, aki oly halkan és halálos bátorsággal halad, hogy azok, akik nem hisznek létezésében, kézen fogva, vakon követik őt a pokol kapuján keresztül.

Szenvedésem a Getszemáni Kertben
Amikor Híveim ezeket az embereket látják, hogy milyen arrogánsan büszkélkednek, és azt, amint ateizmusukkal dicsekednek, akkor szörnyű fájdalmat éreznek. Ők, akik keresztemet magukra vették, átérzik azt a haláltusát, amelyet Én elszenvedtem a Getszemáni kertben töltött időm alatt. Itt, ahol Én önszántamból a végső áldozatot meghoztam, amikor a halált magamra vállaltam, azzal a szándékkal, hogy Gyermekeimnek esélyt adjak arra, hogy helyet kaphassanak Atyám Birodalmában, már akkor tudtam, hogy egyes Gyermekeimnek ez nem jelent majd különbséget a szívük mélyén. Ez volt a legrosszabb kínszenvedés, és emiatt adtam véres verejtékem. Az a rémület, amelyet az elveszett lelkekért éreztem, még ma is él Bennem.

Mindazok közületek, akik azt kérdezik: Ha te Isten vagy, vagy te vagy Jézus Krisztus, akkor biztosan megtehetsz bármit?  Válaszom: természetesen. Egyetlen dolog kivételével. Nem tudok beavatkozni a ti szabad akaratotokba, amely az emberiségnek adatott. Gyermekeimtől fog függni, hogy meghozzák-e ezt a végleges döntésüket szabad akaratukból.

Szerető Krisztusotok. Megváltótok.

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Figyelmeztetés az emberiség számára, az Igazság megértésére

07 dec

2010. december 7. kedd; 3:15

Igen, szeretett leányom, újra itt vagyok. Írd a következőket: te, leányom, aki az igazság megtagadása által fordultál el Tőlem, most segíteni fogsz Nekem visszavezetni Népemet a világosságra, az igazság világosságára.

Egyetlen embertől sem fogom megtagadni az esélyt, hogy láthassa Isten Igazságát. Látni fogják az irgalmasságot, Létezésem bizonyítékának ajándékaként. Ők akkor kapják meg ezt az ajándékot, amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt végre megismerik az igazságot. Sajnos, nem fog mindenki megtérni Hozzám, és nem fognak Atyám Örök Birodalma felé sem fordulni, még ez alatt az esemény alatt sem.

Leányom, már néhány napja nem kommunikáltam veled. Ez szándékos volt. Ez az idő lehetővé tette számodra, hogy az Üzeneteim tartalmát gondosan feldolgozhasd.

Most már tudod, hogy ezek az üzenetek Tőlem jönnek, és hogy mindegyiknek nagyon fontos témája van. Úgy gondolom, hogy Tanításaim igazságát most már meg tudod különböztetni a képzeletedtől. Leányom, te most láthatod azt a fájdalmat és kétségbeesést, amit Én érzek akkor, amikor te szinte naponta tanúja vagy annak a csalódottságnak, amit Én és Örök Atyám érzünk, ennek a szomorú, üres és hitetlen világnak a hozzáállása láttán.

Nemcsak a hitetlenek okoznak neked fájdalmat, de a Tőlem kapott ajándékok és kegyelmek által, még a zűrzavart is látod követőim fejében. Őket sem győzi meg könnyen az igazság, amelyet Szeretetem ajándékaként adok, Prófétáim által.

Milyen hosszú, kanyargós út ez Gyermekeim számára, amikor az Általam nekik adott igazság és ígéretek felé törekednek. Amikor te, személyesen, minden nap Gyermekeimre nézel, az utcán, a televízióban, a médiában és felebarátaid között, akkor az Én szememmel látod őket. Mit látsz?  A lelki világ teljesen feledésbe merült, és hiányzik életük valódi célja. A reménytelenség érzését látod, a világi csábítások hajhászása ellenére.

Gyermekeim most nem ismerik fel, de a tisztulás folyamatán mennek keresztül. Én engedtem meg ezt a tisztulási folyamatot, amely során az anyagi javak hiányának köszönhetően az üresség érzését tapasztalják meg. De mindezt az emberiség kapzsisága okozta. Azáltal, hogy az emberek megkapták a szabad akarat jogát, a gonoszok továbbra is a bankrendszer globális összeomlását készítik elő, ravasz megtévesztéseik által.

Megengedtem Népemnek, az ártatlan áldozatoknak, hogy keresztülmenjenek ezen a tisztulási folyamaton. Nagyon fontos, hogy keresztülmenjenek mindezen, mert azok a nehézségek, amelyeket elviselnek, segíteni fognak megtisztítani lelküket.

Nagyon közel az az idő, amikor az anyagi javakból kevesebb lesz, és nehezebb is lesz elérni, így az emberek az életet mélyrehatóbban fogják látni. Az egyszerűség segíteni fog felnyitni szemüket az igazságra, annak igazságára, hogy mi fontos valójában. E nélkül a tisztulás nélkül, amely során megengedem Gyermekeimnek, hogy lelkük érdekében szenvedjenek, nem tudnak és nem is fognak közelebb kerülni Szívemhez.

Megfosztva az anyagi javaktól, amelyeket megszállottan bálványoztak a múltban, vissza fognak térni az igazsághoz. Világosan látni fogják mások lelkében a szeretetet.  Így nagyon gyorsan fel fogják ismerni a gonoszt is, annak minden rút dicsőségében azokban, akik az önzés és a kapzsiság csábítását követik. Gyermekeim most Hozzám hasonlóan, teljes kétségbeeséssel és elkeseredéssel fogják látni ezeket az embereket, akik hitelt kapnak a médiában, lévén, hogy ők azok, akikre fel kellene nézni és csodálni kellene őket.

Menj most leányom, és értsd meg a feladatodat, lásd tiszta szemmel. Te már ismered az igazságot. Nem kételkedsz többé. Terjeszd a megmentés igazságát, amilyen gyorsan csak tudod, hogy az emberek esélyt kaphassanak a megmenekülésre, még a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A gazdagság hajhászása

30 nov

2010. november 30. kedd; 12.00

Szeretett leányom, összpontosíts, és hallgasd meg, amit Mondanom kell neked. Te most egy fájdalmas átmenetet élsz át, mióta az első üzenetet megkaptad, egészen a mostani üzenetekig. Kérlek, értsd meg, hogy ezek az üzenetek Tőlem jönnek, és kérlek, hagyd abba a kétkedést most. Ezáltal jobban tudsz majd összpontosítani arra a munkára, amelyre elhívást kaptál.

Azokkal kapcsolatban, amik a világban történnek, most napról – napra egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a gonosz Világhatalom mit próbál okozni a világnak. Az Egyesült Nemzetek Szervezete -  egyike ezen új világhatalom sok fedőszervének -, megpróbálja eltörölni Tanításaimat, és fel fognak használni minden rendelkezésükre álló gyilkos fegyvert ennek megtételére.

Ne féljetek, mert az Én híveim keményen fognak harcolni, és nem fognak megtagadni Engem, különösen azokban az országokban, amelyeket Nekem szenteltek, és amelyeknek buzgó és rendíthetetlen a hitük. Ők nem fognak  hátradőlni, és mindezt hagyni. De sokan tehetetlenek lesznek, a gyermekeik világosságra való vezetését biztosítandó költségek miatt.

Amint azt már elmagyaráztam neked korábban, az Én Örök Atyám haragja hamarosan megmutatkozik a földön, amint az emberek egyre közelebb és közelebb kerülnek ahhoz, hogy megtagadjanak Engem.

A világ ugyanolyannak tűnik. Az emberek is ugyanolyannak tűnnek. A televízió világa is, a maga rózsaszín varázsával, ugyanolyannak tűnik. Az emberek a homokba dugják a fejüket. Azt gondolják, hogy a világ úgy fog folytatódni, ahogy  most. Sajnos tévednek. Az Én kötelességem Gyermekeimmel szemben az, hogy megmentselek benneteket. Hogy ne engedjem meg, hogy továbbra is beszippantson benneteket az üres ígéretek, az üres álmok és a hamis becsvágy vákuuma. Ezek azok az élvezetek, örömök, amelyekhez sok – sok éven át ragaszkodtatok. Ezek azok az ígéretek, amelyek önhibátokon kívül, az önérzet, az önbecsülés, az önös haszon, és az önjutalmazás útjának követéséről győztek meg benneteket. Azt mondták nektek, hogy mindenáron az elsőséggel törődjetek.

Ti vagytok az elsők. Ti, a becsvágyatokkal, a gazdagság utáni vágyatokkal önmagatok és gyermekeitek számára, a vágyatokkal, hogy jobbak legyetek testvéreiteknél, és az önelismerés állandó könyörtelen hajhászásával be lettetek csapva.

Ezeket a törekvéseket a csaló táplálta Gyermekeimbe, ezen törekvések csillogásával és vonzerejével. Sok Gyermekem nevetni fog ezen az üzeneten, és azt fogják mondani, hogy ez nem igaz. Sajnos, a csaló valóban létezik, de a legtöbb Gyermekem nem fogadja el a létezését.

Ő ravasz módon megbújik a dolgok, az emberek, a cselekedetek és a vonzó ösztönzők mögött. Manapság az ő csillogó csábítása a következőt jelenti: ha valakit megkérdeztek, hogy mit szeretne jobban – a pénzt, vagy elveszett családjával ismét egyesülni -, akkor ő a pénz mellett döntene. Kérdezzetek meg mást, hogy elárulná – e testvéreit az anyagi haszon miatt, és a válasz igen lenne. Kérdezzetek meg egy fiatal gyermeket, hogy felcserélné – e az ő egyszerű életét, egy csodákkal teli és izgalmas életre, és a válasz igen lesz.

Akkor miért nehéz megértenie Gyermekeimnek, hogy ha már a fődíjat odaítélték nekik, még akkor is úgy érzik, hogy többet és többet akarnak? Egy gazdag ember, aki már egyszer nyereségre tett szert, az továbbra is folyamatosan többet akar elérni. Ennek az az oka, hogy a sátán ajándékai, egy nyers, üres érzést hagynak bennetek, amelyet nem értetek. Aztán folytatjátok a  keresést, hogy még többet hajszoljatok, és ezt általában felebarátotok jólétének kárára teszitek. Senki sem tehet nagy vagyonra szert anélkül, hogy ne okozna egy bizonyos fokú szenvedést azoknak az embereknek, akik az útjába kerülnek. Senki sem tehet úgy hírnévre szert, hogy valaki másnak ne kellene arról lemondania. Az az ember, aki másokkal nem osztja meg a vagyonát, elkárhozik. Az, akinek semmije sincs, sokkal jobban hajlik a megosztásra, mint az, aki anyagi jóléttel  van megáldva.

Tanításaimat nem lehet felhígítani
Miért hagyják figyelmen kívül Gyermekeim azokat a tanításokat, amelyeket Apostolaim  tanítottak,  amióta az Újszövetség megíródott? Miért nem szívlelik meg ezeket a tanokat? Azt hiszik, hogy azért írták le ezeket Tanítványaim, hogy az emberek ne hallgassák meg? Mióta Én ezt a Földet elhagytam, ezek a tanítások nem változtak. Ezek okkal léteznek. Ezek értelmezését megváltoztathatjátok, felhígíthatjátok, új értelmet adhattok neki, vagy egyes részeket kitörölhettek belőle, de egy dolog maradni fog. Az igazság. Az igazság mindig ugyanaz marad. Ez nem tud, és nem is fog megváltozni, hogy az emberiségnek megfeleljen. Most ide hallgassatok. Üljetek le, és figyeljetek. Nem várhatjátok el, hogy ezt az utat követve Atyám Birodalmába léptek. Sokan közületek megindokolják a gazdagságot és a dicsőséget, amit szereztek, és ezt a szerencsének tulajdonítják. Amit talán nem ismertek fel, az az, hogy sokan közületek időközben eladtátok a lelketeket a gonosznak.

Egyes Gyermekeim tisztában vannak azzal, hogy már elkövették ezt a súlyos bűnt, és nem törődnek vele. Mások pedig őszintén hiszik, hogy egyszerűen a legjobbat teszik önmaguk és családjaik részére, de meg kell érteniük, hogy az anyagi biztonság elfogadható, de a luxus és a gazdagság utáni hajsza nem.

A valóság az, hogy a hatalmas vagyon bűn által szerzett. Az a vagyon, amelyet talán bűn nélkül szereztek, a bűnhöz fog vezetni.

Atyám Egyházának tanításai ellenére az egész világon az emberek még most sem fogadják el Tanításaimat. A gazdag embereknek, akik az anyagi javak után törtetnek, van egy Istenük. A szegény embereknek, akik a gazdagságra törekednek, szintén van egy Istenük. Mind a kettő ugyanaz: a pénz. A pénz hiábavaló, ha az tisztességtelenül szerzett, és azon kevésbé szerencséseknél (vagyonosaknál), akik nem tanulnak a tapasztalatból.

A pénzt, az anyagi vagyont, és minden jó dolgot, amelyeket azok az emberek szereztek, akik szerencséseknek tartják magukat, el kell osztani a rászorulók között. A jótékonyságra adott pénz értelmetlen, ha ezt a dicsőség és figyelem hajhászása érdekében teszik.

Biztosak lehettek abban, hogy a gonoszság, melyet éppen most terveznek a világban, amikor is az az óhaj, hogy üres zsebbel maradjatok, valósággá válik, csak akkor fogjátok észrevenni, hogy milyen csekély értéke van a pénznek. Amikor ők, a gonosz szervezet, átveszik a pénzetek feletti hatalmat, és tehetetlenné tesznek benneteket, hogy hozzányúljatok anélkül, hogy feltételeiket elfogadnátok, akkor fogjátok végre felismerni, hogy a boldogsághoz szükségetek lesz egy másik útra.

A pénzetek értéktelen lesz. Akkor majd túl kell élnetek a dzsungelt. Akiknek megvan a túlélési ösztönük, könnyebbnek fogják találni ezt, mint azok, akiknek azelőtt sohasem kellett szolgamódra dolgozniuk. A saját élelmetek megtermeléséhez való magvak többet fognak jelenteni nektek, mint egy millió dollár. Egy egyszerű gyümölcs többet fog érni nektek, mint egy fényűző autó. Mert amikor mindent elvesznek tőletek, akkor fogjátok Teremtőtöket segítségül hívni. Egyedül csak akkor, és csakis akkor fogtok ráébredni, hogy  csak a szívetekben lévő szeretet számít. Mert szeretet nélkül nem tudtok növekedni, és nem tudtok majd bejutni Atyám Királyságába sem.

Gondolkodjatok most. Legyetek óvatosak a gazdagság hajhászásában. Most hagyjátok abba, mielőtt még túl késő lenne. Osszátok meg, és kövessétek Utamat. Ez egy kemény tanítás azon Gyermekeim számára, akiknek bizonytalanságérzete van.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az Igaz Látnokok üldözése

29 nov

2010. november 29. hétfő, 12.48

Leányom, írd a következőt, hogy figyelmeztesd a világot arra az üldöztetésre, melyet jelenleg okoznak az Én kiválasztott lelkeimnek, akik azért küldettek a világba, hogy közöljék az igazságot, azért, hogy megmentsék a lelkeket még a Második Eljövetelem előtt.

Észre fogjátok venni, hogy az Általam választott látnokokat és prófétákat még nyíltabban el fogják utasítani, mint a hamis prófétákat. Ezek az Én gyönyörű lelkeim, akik az egyszerű hűségükért választattak ki, Velem együttesen szenvedik majd el azt az elutasítást, amit Én szenvedtem el az emberiség keze által.

Azok, akik Bennem,Velem és Miattam szenvednek, ők az igaz próféták. Ők azok a lelkek, akiket az Én nevemben majd megkínoznak, megvetnek,és nyíltan elítélnek. Őket saját Egyházam is el fogja utasítani, de nem minden Felszentelt Szolgám. A hűséges követők is, akik Tanításaimat szigorúan követik, szintén kísértésbe fognak esni, hogy elutasítsák őket, míg idővel lassan rá nem ébrednek  az igazságra.

Az idők kezdete óta, mikor úgy döntöttem, hogy Isteni Irgalmasságomból fakadóan prófétákat küldök a világba, hogy minden Tanításomra emlékeztessenek benneteket, eleinte csak nagyon kevésnek hittek. Sokakat közülük kigúnyoltak, és úgy néztek rájuk, mint akik szenvednek a nagyon élénk  fantáziájuk, depressziójuk  miatt, vagy egyszerűen becsapottaknak ítélték őket. A legtöbb próféta maga is megrendült, amikor megtapasztalta az első isteni találkozást. Sokan közülük egy ideig maguk is kételkedtek ezekben a misztikus élményekben, mielőtt elfogadták volna ezek hitelességét. Lassan fedték fel bárkinek is élményeiket. Időbe telt, míg elfogadták.

Minden  Általam választott lélek, habár elfogadták a feléjük intézett hívást, mégis vonakodtak felfedni az Üzeneteimet vagy Utasításaimat még a felszentelt szolgáimnak is, beleértve az apácákat, papokat, püspököket és bíborosokat is. Ők megilletődöttséget éreztek ezen emberekkel szemben, és tudták a szívükben, hogy a nekik feltett kérdéseikkel nehéz lenne megbirkózniuk. Az elhívottak közül sokan nem fedték fel az általuk kapott üzeneteket, hanem az imát és a személyes szenvedést használták fel arra, hogy teljesítsék kötelességeiket Velem szemben.

Másoknak, akik követve Áldott Édesanyám és az Én utasításaimat, felfedték az üzeneteket, nem hittek. Ezeket csak az idővel nyilvánvalóvá váló Isteni megnyilvánulások révén hitték el.

Kérem minden Követőmet, hogy hallgassatok a szívetekre. Figyeljétek az üzeneteket, amelyeket drága Látnokaim juttatnak el hozzátok. Ezek az üzenetek tiszta szeretetből adatnak nektek, hogy segítsenek és vezessenek benneteket, és lelkeket mentsenek. Ez a cél. Ha úgy döntötök, hogy ezek nem Isteni eredetűek, imádkozzatok vezetésért. Ha úgy döntötök, hogy mégis Isteni eredetűek, akkor imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Látnokaimért, hogy meghallgassák őket.

Most hadd figyelmeztesselek benneteket a jelekre, amelyekre figyelnetek kell, mikor az Én nevemben, igaz Látnokaimat üldözik. A gonosz követői, látván Látnokaim világosságát, nemcsak úgy könnyedén veszik célba őket, hanem olyan gonoszsággal, hogy még a lélegzetetek is eláll. Nemcsak gúnyolódás által gyötrik majd őket, hanem attól sem fognak visszariadni, hogy lejárassák őket. És mindezt az Én nevemben. Az a fájdalom, amelyet Tanítványaim szenvednek el, semmiség ahhoz a fájdalomhoz képest, amit ezzel Nekem okoznak.

Az utóbbi időben szenvedésem oly méreteket öltött, hogy átélem újra mindazt a keserves kínszenvedést, melyen akkor mentem keresztül, amikor bűneitekért meghaltam. Az összes bűnért. Az egész emberiségért. Beleértve azokat is, akik Engem és Látnokaimat gyötrik. Beleértve a gyilkosokat, azokat az embereket, akik nyilvánosan megtagadnak Engem, és ezzel még dicsekednek is, ahogyan a világban jelenlévő rettenetes gonoszsággal is.

Kérlek, figyeljetek Látnokaimra. Érezni fogjátok a szívetekben, amikor az igazságot halljátok. Kérlek, ne essetek azoknak a csapdájába, akik üldözték Áldott Édesanyám látnokait, köztük Szent Bernadettet, vagy az Én  kis gyermekeimet Fatimában. A legnagyobb tiszteletlenséggel bántak velük, különösen az Én felszentelt szolgáim. Ők azok, akik a leginkább bántanak, amikor szeretetből fakadó Isteni Kinyilatkoztatásaim az emberiségnek adatnak. A Szívem még inkább gyötrődik, amikor ők nem hisznek az Isteni eredetű természetfelettiben, vagy nem ismerik fel azt, amikor az megmutatkozik előttük.

Kérlek, imádkozzatok a Látnokaimért, különösen azokért a Látnokaimért, akiknek az üzeneteit nem lehet elutasítani, a bennük megmutatkozó szeretet, és a bennük található figyelmeztetések miatt. Mert ők az Én igaz látnokaim. Fel fogjátok ismerni őket azokról a sértésekről, rágalmazásokról, gyötrelmekről és gyalázásokról, amelyeket Gyermekeim keze által kapnak.

Ha megfigyelitek azokat a gyalázásokat, amiket kapnak, és majd megfigyelitek azokat a hazugságokat, amelyeket olyan megalázó módon terjesztenek róluk, akkor fel kell majd tennetek magatoknak a kérdést: Ha ezt a személyt mindezidáig gyötörték, és nem hittek neki, akkor miért szidalmazzák őt továbbra is ilyen durván? Majd meg fogjátok kapni rá a választ. Imádkozzatok a Szentlélekhez a vezetésért, hogy  az Én igaz prófétáimat és látnokaimat meg tudjátok különböztetni azoktól, akik megtévesztenek benneteket.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Jelenések Könyve

26 nov

2010. november 26. péntek, éjfél

Drága, szeretett leányom, ma egy olyan nap van, amikor Szívem megszakad a világban levő nyugtalanság és mély boldogtalanság miatt. Kétségbeesetten nézem, ahogy nő az egymás elleni harag a világban. A szomorúság főként abból a tudásból fakad, hogy ezek a próféciák ki fognak bontakozni, de az emberek túlnyomó többségének nincs erről tudomása.

Imádkozzatok, hogy Oroszország Áldott Édesanyámnak legyen szentelve
Ők még mindig nem hajlandók elismerni, hogy mindezek az események meg voltak jövendölve János Könyvében. Oly sokan fognak most szenvedni a hit hiánya miatt. Imádkozzatok most, hogy Oroszország végre megenyhüljön majd, és engedje magát, hogy végre megszentelődjön majd Áldott Édesanyám nevében. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ez megtörténjen. Mert ez a nagy eredmény az imádság által lesz lehetséges. Ha ez megtörténik, akkor milliók fognak megmenekülni. Mert a veszély az, hogy a kommunista erők fel fognak emelkedni a kígyóval, és összefognak, tehetetlenül hagyva benneteket, Gyermekeim.

Nézzétek most azt a sebességet, ahogy a nemzetek harcra kelnek. A globális események, ahogy ezek a maguk gyorsaságával kibontakoznak, nagy megdöbbenést fognak okozni. Követőim, nektek meg kell hallgatnotok. Az imacsoportoknak nagy jelentőségük lesz a megtérés terjedésében, és ezen végzetes események terjesztésében. Még azok is közületek, akik önelégülten élitek életeteket, ahol mindent magától értetődőnek vesztek, többé már nem tudjátok figyelmen kívül hagyni ezeket az eseményeket. Nektek most meg kell hallgatnotok Engem, és el kell fogadnotok, hogy azok az események, amelyek a Jelenések Könyvében vannak megjövendölve, hamarosan bekövetkeznek.

Most kulcsoljátok imára kezeteket. Ha csak egy szikra szeretet is van szívetekben Irántam, kérjetek Engem, hogy öleljelek át benneteket, hogy lángra lobbanthassam és megerősíthessem a Bennem való hiteteket.

Harcolni fogok közületek mindenkiért
A végsőkig fogok harcolni, hogy a Szívemhez közelebb hozzalak titeket, lehettek akár gyermekek, tinédzserek, fiatal felnőttek, középkorúak, vagy idősek – az Én szememben ti mind egyformák vagytok. Ti vagytok az Én drága szeretett családom - közületek mindenki. Senki sincs kizárva. Még azok sem közületek, akik nem fogadják el Létezésemet. Még azok sem, akik elfogadják Létezésemet, mégis gyűlölnek Engem – Én mégis szeretlek benneteket. Szeretetem szenvedélyes, mely meghaladja felfogóképességeteket, és Én mindent meg fogok tenni, ami csak Hatalmamban áll, hogy visszatereljelek benneteket Nyájamba. Nem fogok olyan könnyen lemondani a lelketekről a sátán javára.

Kérlek, forduljatok Hozzám
Kérlek, forduljatok Hozzám – nem számít, hogy mennyi kétség van bennetek -, és engedjétek, hogy betöltsem szíveteket Isteni Szeretetemmel. Ha csak egyszer megízlelitek ezt a Szeretetet, ez segíteni fog nektek felkészülni az Örök Életre a Paradicsomban, Velem, Örök Atyámmal és testvéreitekkel. Ez a ti örökségetek. A ti jogos örökségetek.

Ne tékozoljátok el az üdvösség e lehetőségét. Amikor életetek a földön a végéhez ér, két választási lehetőségetek lesz az azt követő életre. Mennyország a Paradicsomban, vagy a pokol mélységei a sátánnal, aki magával visz benneteket a bűnök által, amelyek elkövetésére a földön ő kísért benneteket. Nyissátok ki a szemeteket most. Ne feledjétek, a halál a földön bármely nap, bármely pillanatban bekövetkezhet, és amikor a legkevésbé számítotok rá.

Ezáltal az üzenet által kérlek benneteket, hogy még az Ítélet Napja előtt ismerjétek fel az igazságot. Soha ne feledjétek,  hogy Én szeretlek benneteket. Nem számít, hogy milyen súlyosan vétkeztetek. Ha Hozzám fordultok, és szívetek mélyéből kéritek Megbocsátásomat, megbocsátást fogtok kapni. Még az utolsó lélegzetvételetekkor is.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Globális terv a világnépesség csökkentésére, és a világ vezetőinek megbuktatására

26 nov

2010. november 26. péntek; 3.00

Szeretett leányom, egy lelkivezető által hamarosan vezetésben lesz részed.

De ne felejtsd el, hogy sokakat Hívtam Követőim közül, de nem mindenki fogadta el. Amint azt tudod, nem tudok beavatkozni a szabad akaratba, mely egy ajándék az emberiségnek. Nem számít, most nagyon fontos folytatni ezt a sürgős munkát, hogy Gyermekeim meghallgassák majd, és hogy megmeneküljenek.

A jelek
Tévedés ne essék, változás van készülőben, és hamarosan oly sok jel lesz, hogy alig lesznek olyanok ezen a földön, akik ezeket majd nem veszik észre. A jelek, amelyekről Beszélek, azok amelyek látnokaimon keresztül adatnak, szeretett Áldott Édesanyám jelenései által, Európa szerte. Sok ember, aki megnyitja elméjét, és felszabadítja csapdába esett  lelkét,  meg fogja érteni,  hogy ez  egy Mennyből jövő kommunikáció. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot,  amikor a Napban látható csodálatos jeleket megpillantják.

Ne vegyél tudomást a gúnyolódásról, a csúfolódásról és a gyűlöletről, melyek megmutatkoznak majd, amikor az emberek ezen kézirat tartalmát olvassák. Ugyanez történt Apostolaimmal is, amikor a Szentlélek adománya által végezték munkájukat. Leányom, te is megkaptad ezt az adományt. Soha ne utasítsd azt vissza, és ne kételkedj benne. Ez valóságos,  és ezt most már te is tudod. Kétségeid végre elkezdtek enyhülni.

Mint ahogyan azt már mondtam neked, Én segítséget fogok küldeni neked. Most már kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövőbéli eseményekről is tájékoztatni foglak, amelyet fel kell tárnod mindenki előtt,  beleértve a hitetleneket is. Mit számít az, ha eleinte nem hisznek? Mert amikor az események kibontakoznak, nem lesz más választásuk, minthogy elismerjék az Igazságot.

Terv egy háború szervezésére
A világhatalmak által, egy gonosz terv van  készülőben  egy háború szervezésére,  azzal a szándékkal  hogy csökkentse a világnépességet. Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy segítsetek enyhíteni a kár mértékét,  amelyet ezek a gonosz emberek  akarnak okozni a Földön. A csalóhoz való ostoba ragaszkodásuk ahhoz vezet, hogy az ő befolyása által kapott sátáni hatalmuknál fogva, ők eltökélten be akarják teljesíteni ezt a feladatot, bármi áron.

Tervek Benedek pápa megbuktatására
Arra vonatkozóan is tervek vannak készülőben, hogy átvegyék a hatalmat az Egyházak és a különböző vallások felett, beleértve a Vatikánt is. Az Én Pápám, az Én szeretett Benedekem körül van véve azokkal, akik az ő bukását tervezik. Más világvezetők, nem lévén tudatában a saját soraikban megbúvó, mögöttes hatalmaknak, szintén célpontjai néhányaknak, akik meg akarják őket buktatni.

Ébredjetek fel Gyermekeim, és harcoljatok. Ez egy nagyon valóságos háború, bármely más, a földön megélt háborúval ellentétben. Ez egy ellenetek – minden egyes Gyermekem ellen – irányuló háború. Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy ti nem látjátok az ellenséget. Szívükben gyávasággal, nincs meg a bátorságuk, hogy felfedjék magukat.

Titkos találkozók
Eltelve önmaguktól, a  ti társadalmaitokon belül titokban találkoznak, és szétszóródtak az élet minden területén. Nemcsak Kormányaitok  folyosóin találjátok meg őket, hanem az igazságszolgáltatási rendszereitekben, a rendőrségen,  az üzleti világban, az oktatási rendszereitekben, és a hadseregnél is.

Soha ne hagyjátok, hogy majd ezek az emberek írják elő nektek azt, hogy hogyan kell imádkoznotok. Figyeljétek, hogy hogyan próbálják majd igazgatni életeteket, és már most kezdjetek el felkészülni arra, ami rátok vár.

Figyelmeztetés a Globális Védőoltásokra
Elsősorban csoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok ezekért az emberekért, akik a sátán lelkes hívei. Az ima segíteni fog  néhány ilyen katasztrófa elhárításában. Óvakodjatok a szörnyűségektől, melyeket majd a védőoltások által próbálnak okozni. Ne bízzatok a beoltással kapcsolatos hirtelen globális kezdeményezésben, amely szándékait tekintve könyörületesnek tűnhet. Legyetek éberek. Ezek országról – országra összejátszanak a lehető legtöbb ember irányítására és ellenőrzésére.

Ne féljetek, mert Én meg fogom védeni mindazon Követőimet, akik Hozzám imádkoznak. Imádkozzatok azokért a közöttetek lévő bátor lelkekért is, akik elhatározták, hogy terjesztik az Igazságot. Sokakat közülük kinevetnek, pedig ők többnyire az Igazságot beszélik.

Halmozzatok fel élelmet
Ne hagyatkozzatok az élelmiszer szállítókra. Most készüljetek fel a jövőre. Kezdjetek el élelmet felhalmozni, és megtermeszteni a sajátotokat. Szerelkezzetek fel, mintha egy háború közeledne. Azok, akik így cselekednek, rendben lesznek. Az ima és az áhítat meg fogja erősíteni a lelketeket, és megvéd benneteket ezeknek az embereknek a gonosz módszereitől. Soha ne engedjétek, hogy ők irányítsák és ellenőrizzék az elméteket vagy a hiteteket, abbéli ragaszkodásuk által, hogy olyan törvényeket vezessenek be, melyeknek célja, hogy elpusztítsák családjaitokat. Arra fognak törekedni, hogy szétválasszák a családokat, azáltal, hogy bátorítják a szétválasztást, beleértve a válás-, a szexuális-, és a vallásszabadság hirdetését.

Világvezetők meggyilkolása
A világ nemzetei között gyűlöletet fognak szítani, vezetőket fognak meggyilkolni merénylet által, és elveszik az emberek szabadságát, rákényszerítve őket, hogy a diktatúrájuktól függjenek.

Isten haragja hamarosan megmutatkozik, mert Ő már nem fogja sokáig eltűrni ezeknek az embereknek a gonoszságát, hacsak ezek az emberek – akik úgy döntöttek, hogy az ő sátáni ihletésű szervezeteiket követik-, hátat nem fordítanak ennek a gonosz rémtettnek. Imádkozzatok értük.

Legyetek elővigyázatosak, hogy országaitokban milyen emberekre szavaztok. Figyeljétek, hogyan mutatkoznak meg nektek, az általuk szólt szavak által. Azokra hallgassatok, akik megpróbálnak figyelmeztetni benneteket. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik nem  imádkoznak, hogy ők megtérhessenek, és így megmenekülhessenek.

Hamarosan kezdetüket veszik ezek az események, amelyekről most beszélek nektek. Szorosan tartsatok össze, saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben, törekedjetek megtermelni saját zöldségeteket, és a túléléshez szükséges egyéb dolgokat. Ez egy ellenetek irányuló háború, de nem annak fog tűnni. Csak legyetek éberek.

Az Egyházakat betiltják majd
Közületek azok, akik összeszeditek a bátorságotokat, hogy visszatérjetek egyházatokhoz, soha ne féljetek imádkozni, vagy hiteteket nyíltan kimutatni. Közületek azok, akik magától értetődőnek veszik Egyházamat, akkor majd nem fogják. Mert csak akkor fogtok végül ráébredni az igazságra, amikor ez a valódi ajándék, amely nyíltan mutatja hiteteket, elvételre kerül tőletek. És ez feldühít majd benneteket.

Leányom, mondd meg Népemnek, hogy ne essenek pánikba. Követőim megmenekülnek majd, és Magammal emelem őket a fellegekbe, hogy új földi Paradicsomomra várakozzanak. Ők élvezni fogják az új Paradicsomot, és újra egyesülni fognak eltávozott családtagjaikkal ebben az új Örök Életben. Nekik erősnek kell maradniuk, imádkozniuk kell, és szeretettel kell lenniük egymás iránt. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, legfőképpen azokért az elveszett, megtévesztett lelkekért, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövőjükre nézve, az elkövetkezendő életben.

A langyos lelkületűekről
Szintén imádkozzatok más Gyermekeimért, akik langyos lelkületűek. Nekik mielőbb vissza kell Hozzám térniük. Gyermekeim, egymás iránti szeretetetek érdekében, ne habozzatok figyelmeztetni ezeket az embereket az igazságra. Mutassátok meg nekik, példákon keresztül, az ima fontosságát, hogy ők se vesszenek el majd.

Maradjatok erősek. Soha ne adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Soha. Álljatok ki azért, amiben hisztek. Védelmezzétek családjaitokat most. Térjetek vissza Hozzám. Mindennap imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét. Keresztények mindenütt, imádkozzátok a Rózsafüzért.  Engedjétek,  hogy Édesanyám visszahozzon benneteket Hozzám az Ő közbenjárása által.

Gyermekeim, mindannyiatokért sírok, és most szükségem van Követőimre, hogy Velem egyesítsék erőiket ezen gonoszság ellen. Az ima a válasz.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

26 nov

2010. november 26. péntek, 12.00

Drága, szeretett Leányom, a Szentháromság egyként egyesül veled, hogy sürgősen továbbítsd az isteni igazságot a világon lévő minden lélek számára.

Leányom, most – Velem egyesülve – te is érzed az emberiségért való szenvedést és fájdalmat a szívedben. Elveszett hitük mély szomorúságot és jövőjükért való aggodalmat kelt benned.

Szeretett, hűséges és odaadó Követőim most, ebben az időben, az egész világon egyesülnek az erőteljes isteni szeretet köteléke által, hogy harcoljanak a lelkek kárhozattól való megmentéséért.

Követőim – az Én gyermekeim, a világosság gyermekei – minden nemzetből valók. Ők azonnal felismerik majd egymást, rasszra, bőrszínre és felekezetre való tekintet nélkül. Én vezetem őket, hogy ez a szeretet-hadsereg segítsen majd megerősíteni az emberiség hitét a történelemnek ezen a pontján.

Jelenlétemet eddig még sohasem tettem ennyire nyilvánvalóvá a hívek szívében. Ők is érzik azt a szenvedést, amit Én átélek, amikor tanúja vagyok annak a szívszaggató romlottságnak, amelyet az emberek sugároznak magukból, még azok is, akiket ti kedvesnek és figyelmesnek tartanátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet.

Az önzés, és az, hogy nem vagytok tekintettel a környezetetekben élőkre, valamint a sebezhető, gyenge emberekre, olyan szégyenfoltot hagy, amelyet nehéz eltüntetni. A kegyetlenség, amelyet az ember mutat felebarátjával szemben, mindezt egyetlen céllal – önmaguk kielégítésének céljával – elérte minden idők csúcspontját. A saját szükségleteink iránti megszállottság bűn Örök Atyám szemében.

Az önérzet nevében tett számtalan hamis mentegetőzés teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond Tanításaimnak. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással, ahogyan szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért, ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi előnyre tegyen szert.  Mutassatok szeretetet és együttérzést, még ellenségeitek felé is. Ez nem könnyű feladat a Gyermekeim által érzett anyagi bizonytalanság miatt. A gazdagság, a szépség, és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság tünetei – amelyeket sokan az ember természetes tulajdonságainak gondolnak – rettenetes zavart okoznak.

Azt az elképzelést, hogy az emberek – az agymosás eredményeként – saját szükségleteiket tegyék az első helyre az önérzet nevében, már nagyon régen elültették az emberi lélekben, de ez a filozófia a modern kommunikáció hatalma által megerősödött.

Amikor Gyermekeim szinte naponta hallják ezeket az üzeneteket a televízió, a média, a mozi, a zene és internet által, akkor ők ezeket az üzeneteket úgy fogadják el, hogy ezek fontosak.

A hamis ígéret ellenére, amelyeket ezek a tévhitek képviselnek – mely tévhitek vonzóak azáltal, hogy önmagunknak jóleső érzést nyújtanak, amit nehéz visszautasítani -, Gyermekeim elfogadják a hazugságot. Azt a hazugságot, amelyet a csaló, azaz a sátán plántál beléjük.

Nehéz megérteniük azt a nyugtalanságot, amit nem sokkal azután éreznek, miután valakit kihasználtak. Ők, az Én gyermekeim, mégsem boldogok, miután elnyerték a hőn áhított jutalmat. Aztán egyre többet és többet keresnek fel ugyanabból, oly kielégíthetetlen az étvágyuk. De hasztalan. Nem tudják magukat teljes elégedettséggel eltölteni. Hiányzik belőlük az igazi boldogság, egy természetes elégedettség, és nem értik azt az ürességet, amelyet belül éreznek.

Ha magatokat mások elé helyezitek, az önzés. Ha kihasználjátok a nálatok gyengébbeket és a sebezhetőbbeket, az bűn. Mélyen megbánt Engem az, ha az ilyen személyeket abban korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha elveszítek tőlük azt a jogot, hogy családjaikat megfelelően táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak tesztek rosszat, akkor azt Nekem teszitek. Amikor rosszindulatú szavak által bántjátok felebarátaitokat, akkor vétkesek vagytok a Szívemben okozott fájdalomért.

Amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bünteti, a kereszten való Kínszenvedésem fájdalmát szenvedem el. Újra átélem azt. Érzem a fájdalmukat, amikor testi fájdalmat okoztok nekik. Ha gyilkoltok, akkor bűnösök vagytok abban a végső megalázásban, amikor keresztre szegeztek Engem.

Gyermekek, vegyétek tudomásul, hogy a bűn a pokolba fog vezetni benneteket. Ez ijesztő azon híveknek, akik igazságos bíróként látnak Engem. Továbbra is biztosított azon Ígéretem, miszerint határtalan az Irgalmam, melyet mindenkinek megadok majd közületek, akik megbánják bűneiket. De hogyan is menthetném meg mindazokat, akik nem akarják felismerni összekuszált életük hibáit?

Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. A nagyon sok figyelemelterelő tényező vonzereje miatt van az, hogy sok Gyermekemnek rendkívül nehéz felismernie Isten igéjét. Sokaknak nem lesz ismerete Isten tanításairól sem a próféták, sem a Szentírás által. Sokan egyszerűen meg sem akarják ismerni. Mások pedig nem lesznek hajlandóak meghallgatni, még akkor sem, ha az igét jelenkori Prófétáim, vagy Látnokaim terjesztik, egyértelmű jelekkel, mindenki szeme láttára.  Ezért lesz a hívek feladata, hogy imádkozzanak a többiekért. Különleges imákra van most szükség. Az Én szeretett Fausztina nővéremnek adott hathatós ima, az Isteni Irgalmasság imádkozásával sok megtérés fog bekövetkezni.

Amikor ez történik, Én azt kérem, hogy valamennyi Gyermekem alkosson imacsoportokat, hogy továbbra is imádkozzanak tékozló gyermekeimért – a ti testvéreitekért-, és adjanak útmutatást nekik.

A Magam és a Szentháromság nevében arra buzdítom szeretett Gyermekeimet, hogy egyesítsék erejüket az Én Szívemmel egyesítve, és segítsenek Nekem megmenteni a lelküket. Oly nagyon szeretem mindannyiukat, hogy az irántuk való aggodalom szomorú és keserű könnyeit ontom. Nem akarom elveszíteni őket.

Követőim a világosságban, segítsetek Nekem, hogy újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket Családommal, hogy egykor ők is megtapasztalják az igaz Paradicsomot, amelyre oly nagyon vágyakoznak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk, és hallgassátok meg őket. Mutassatok együttérzést irántuk, még akkor is, ha ők ezt gúnyosan vágják vissza az arcotokba. Legyetek türelmesek. De mindenekelőtt rajtatok keresztül éreztessétek meg velük irántuk való Szeretetemet.

Nehezükre fog esni nekik, hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak veletek. Imáitok által megmenthetitek, és meg is fogjátok menteni lelkeiket.

Üdvözöllek benneteket, drága Követőim. Könnyeket csaltok Szemembe az Irántam, Szeretett Édesanyám, a Mennyek Királynője és a Szentháromság iránt mutatott szeretetetek és odaadásotok által.

Mi, és az Ég összes angyalai és szentjei örvendezünk, hogy válaszoltatok erre a hívásra most. Menjetek hát, végezzétek a feladatotokat Örök Atyám nevében. Hozzátok vissza Nyájamat.

A ti hűséges Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A lelki tökéletességhez vezető lépcső

24 nov

2010. november 24. szerda; 2.30

Szeretett leányom, írd a következőt. A hit néha elhagyja, még a leghűségesebb Követőimet is, akkor, amikor a legkevésbé számítanak erre.

Ez lényeges, mert ez próbára teszi hitüket, hogy aztán ezen tapasztalat után megerősödve térjenek majd vissza Szívembe. Ne féljetek, ez egy próbatétel, amelyet Én engedek meg, hogy Gyermekeim átéljék, hogy ezáltal ők erősebbé váljanak.

Nem könnyű, hogy megőrizzétek a Belém vetett hiteteket Gyermekeim, mert olyan sok akadály áll hűségetek útjában. Időről időre teljes ürességet fogtok érezni a lelketekben. Ez nyugtalanná tehet benneteket, mert azt érzitek, hogy támasz nélkül maradtatok.

Hűséges követőim, meg kell értenetek a következőt. Annak ellenére, hogy talán magányosnak érzitek magatokat, Én sohasem vagyok távol tőletek. Mindezeknek az  időszakoknak csak egyetlen céljuk van, hogy úgy megerősítsék hiteteket, hogy biztosan minden egyes alkalommal egy újabb lépést tegyetek Felém. Ez az úgynevezett lépcső, a lelki tökéletességhez vezet, amely maga a Mennyország. Ez egy hosszú lépcső, és jó ideig eltarthat, míg eléritek a felső lépcsőfokokat. Minden egyes lépcsőfok egy új felismerést jelenthet a megtapasztalandó leckék révén, mielőtt elnyerhetnétek a szükséges kegyelmeket a lelketek felemeléséhez a lelki tökéletességhez, amely szükséges az Atyám Paradicsomába való belépéshez.

Minden egyes megmászott lépcsőfokkal egy, az elvárásom szerinti új tudásra tesztek szert. Néha nehéz. Néha pedig igazságtalannak tűnhet. De minden megmászott lépcsőfok után egyre ügyesebben  fogjátok érteni Tanításaim igazságát.

Némelyek hamar megmásszák ezeket a lépcsőfokokat, miközben másoknak időbe telik. Ájtatos Követőim közül néhányan elveszítik a bátorságukat, és egy-két lépést visszalépnek, olykor pedig egyszerre hármat is. Ez természetes. Mások, akik túl gyorsan haladnak előre, olyan magabiztosságra tesznek szert, amely meggyőzi őket arról, hogy már minden lelki dolgot értenek. De ez a csaló módszere, mellyel elhiteti és elfogadtatja veletek ezt a hamis magabiztosságot. Minden nektek adott ajándék csakis Tőlem származhat. Ezeket határtalan szeretetemből kapjátok, hűséges Követőim. Soha nem szabad azt feltételeznetek, hogy mert hitetek erős, ezt egyedül csak magatoknak köszönhetitek. Igen, hitetek lehet erős, gyengéd szíveteknek köszönhetően. De ez is egy ajándék Tőlem. Ahhoz, hogy elérhessétek a legfelső lépcsőfokot, alázatosnak kell lennetek az Irántam való szeretetetekben. Legyetek erényesek minden időben.

Feltétlenül mutassatok magabiztosságot hitetekben, mert ez kedves Nekem. De soha ne essetek abba a tévedésbe, mintha ismernétek az Isteni Birodalom teljes misztériumát. Eredendő bűnben megszületett emberekként, csak az idő nyilatkoztatja ki nektek ezeket a misztériumokat, Gyermekeim.

Mindig igyekezzetek elfogadni mindent, még a megpróbáltatásokat is, amelyeket esetleg nektek Küldök, ajándékként Tőlem.  Minden nektek adományozott ajándékomnak az a célja, hogy megerősítse az Irántam érzett szereteteteket.

Nagyon büszke vagyok minden Gyermekemre, akik hisznek Bennem, akik megbecsülnek és tisztelnek Engem. Ahhoz, hogy felemelhesselek benneteket Atyám Paradicsomának teljes dicsőségébe, törekednetek kell a Bennem való tökéletes egyesülés dicsőségére.

Ez, Gyermekeim, egy kis időt és türelmet igényel, mielőtt még teljesen átadnátok Nekem lelketeket. Amint ez megtörténik, az Én misztikus testem részévé váltok az örökkévalóságig.

Gyermekeim, adjátok át magatokat tökéletesen tiszta Szeretetemnek, és soha nem kell majd visszanéznetek, vagy félnetek, mert Karjaimban biztonságban lesztek.

Legyetek erősek, hűséges Gyermekeim, még az akadályok láttán is, mert Én soha nem fogom elhagyni szeretett hűséges Követőimet. Soha.

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Figyelmeztetés az Atomháborúra

23 nov

2010. november 23. csütörtök; 3.00

Leányom, szenvedsz amiatt a munka miatt, amit az Én nevemben végzel. A sötétség, amit érzel, a csalótól jön, aki minden órában lecsap – másokon, az ismerőseiden keresztül, az ő sötétségén keresztül -, hogy támadjon téged. A kétségbeeséseid ellenére, valójában védve vagy. Megmondtam neked, hogy a csaló nem fog ártani a lelkednek. Továbbra is imádkoznod kell a legszentebb Rózsafüzért, hogy a támadások ellen állandó védelemben legyen részed. Ezen hathatós imádság Áldott Édesanyámhoz való imádkozásával, észre fogsz venni egy különbséget.

A munka, melyet próbálsz továbbra is teljesíteni az Én nevemben, nem könnyű, de erősnek kell maradnod, leányom. Mert ez az a munka, amely ha kiderül a világ számára, békét és megelégedést hoz gyermekeimnek.

Ha ők, az Én gyermekeim, megértik az Igazságot, akkor tudni fogják, hogy ők nincsenek eltaszítva vagy elfeledve a Teremtőjük által. A vigasz, melyet meg fognak tapasztalni a tudás által, melyet Én adok nekik ezen könyvön keresztül, közelebb hozza majd őket Hozzám.

Az előttünk álló Háború terve

Ne félj, leányom, biztonságban vagy, bár erőtlennek érzed magad, és félsz a bizonytalanságtól. A világ, beleértve a te hazádat is, hamarosan még több fájdalmat fog megtapasztalni, annak az egész világra kiterjedő ellenőrzésnek és irányításnak az eredményeként, amely tehetetlenné teszi majd az embereket, ezért nagyon fontos, hogy most felkészüljetek.

Már korábban is mondtam neked, hogy el kell mondanod gyermekeimnek, hogy most kezdjenek el tervezni, mielőtt a rettegett globális háború elkezdődik. A háborút, amelyről most beszélek, a Vörös Sárkány most tervezi meg. A Sárkány, az új világenergia, most cselszövést sző, és városokat fog elpusztítani a Nyugaton. Az idő közel van. Imádkozzatok, imádkozzatok a megtérésért, mivel ez a gonosz nem állítható meg, mert nincs elég ima, hogy megakadályozza  ezt. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik ebben az atomháborúban elvesztik majd életüket.

Három Év, mielőtt a Cselszövés Kibontakozik

Imádkozzátok azokért a lelkekért most. Amint egy globális hatalom, hamis együttérzéssel, finoman átveszi a hatalmat, nekik, leányom, az lesz a céljuk, hogy irányítsák és ellenőrizzék az élethez, a táplálkozáshoz és az imához fűződő szabadságotokat.

Ezért kell Népemnek igyekeznie, hogy önellátóvá váljon. Termeljétek meg magatok az élelmeteket. Időben keressetek olyan menedékeket, ahol találkozni tudtok, hogy Isteni Megváltótokat dicsőíthessétek.

Csak maradjatok erősek. Ne mondjátok el túl sok embernek, hogy ezt miért teszitek. Csak három évig fog tartani, míg ezen cselszövés jelei szemeitek előtt kibontakoznak. Addigra a terveitek egyfajta támaszt nyújtanak majd, melyet talán megkérdőjeleztek, és időnként különösnek gondolhattok. Termeljétek meg a saját táplálékotokat most. Vásároljatok meg a vetőmagokat most, mert a jövőben már nem tudtok majd venni. Ez táplálni fogja a családotokat, amint a világméretű éhínség bekövetkezik.

Menjetek most, és készüljetek fel.

A ti szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne