RSS
 

Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára

28 jan

2014. január 4. szombat, 13.40

Hőn szeretett leányom, habár Igazságosságomat félni kell, Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára. Megígérem nektek, hogy Imahadjárati Imáim és más imák imádkozása során, melyekben arra kértek Engem, hogy mutassak Könyörületet, Én meg fogom hallgatni, és aszerint fogok cselekedni.

Irgalmam határtalan, és beborít minden bűnöst, amikor ők és mások a szabadulást keresik. Szeretetem végtelen. Könyörületem véget nem érő. Senki se kételkedjen soha Ígéretemben és Óhajomban, miszerint megmentek mindenkit, még ellenségeimet is. Arra buzdítalak benneteket, szeretett Követőim, szerte az egész világon – sőt még azokat is, akik nem ismerik ezeket az Üzeneteket -, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok saját magatok és mások lelkéért. Ez vonatkozik a hívőkre, nem hívőkre egyaránt, és azokra is, akik nem ismerik az Igazságot.

Irántatok való Szeretetem mindannyiatokért van, hogy lássátok, érezzétek és éljétek. Csak annyit kell tennetek, hogy válaszoltok, ahogyan tanítottalak titeket. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretek. Legyetek irgalmasok, amikor ostoroznak benneteket, azáltal, hogy imádkoztok értük. Legyetek nagylelkűek időtöket illetően, azáltal, hogy állhatatosan dolgoztok és imádkoztok azok lelkének megmentéséért, akik messzire távolodtak Tőlem.

Ez az Én leghőbb Óhajom. Menjetek békével.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz

28 jan

2014. január 19. vasárnap, 14.35

Hőn szeretett leányom, ki lesz az közületek – aki magát szent követőmnek tartja, és büszke erre a tényre -, aki veszi az Én Kelyhemet?

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz? A válasz az, hogy csak nagyon kevesen. És ennek ellenére jogosnak érzitek, amikor ostoroztok Engem választott lelkeimen keresztül, akik önként elfogadták Kelyhemet.

A választott lelkek, a látnokok és a próféták elfogadják Kelyhemet, mert ők átadták nekem szabad akaratukat, az Én feltételeim szerint – és nem a sajátjuk szerint. Amikor magatokat mindentudónak és jártasnak tartjátok Szent Igémet illetően, ugyanakkor nem fogadjátok el a szenvedést, amit szegény üldözött Prófétáim hordoznak, akkor ti nem ismertek Engem. Ha pedig nem ismertek Engem, akkor nem szerethettek Engem igazán. Ha pedig nem szerettek Engem, akkor nem hirdetitek az Igazságot. Ehelyett kiválogatjátok a nektek tetsző részeket a Legszentebb Evangéliumból, és mint mércét alkalmazzátok Prófétáim, és minden olyan választott lélek megdöntésére, akik fájdalmas Keresztemet hordozzák.

Amikor eltiportok más lelkeket, kegyetlenül bántok velük a Nevemben, akkor benneteket már megfertőzött a gyűlölet. A gyűlölet a sátántól ered. Nem Tőlem származik. Amikor Színem elé járultok a Nagyfigyelmeztetéskor – azaz a Lelkiismeret-Átvilágításkor – Én meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan bántottatok meg Engem. Sokan közületek, akik vétkesek vagytok abban, hogy a Szeretetről szóló Szavaimat a Prófétáim elleni gyűlöletté ferdítettétek, továbbra is dacosan fogtok Előttem állni. Mert annyira el vagytok telve önszeretettel és gőggel, hogy még Nekem, Jézus Krisztusnak is nehéz lesz Magamhoz vonzani benneteket.

A mások iránti gyűlöletetek elszakít benneteket Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni

28 jan

2014. január 20. hétfő, 12.09

Drága gyermekem, Isten meg akar menteni minden egyes embert, minden egyes valláshoz tartozóan, valamint azokat, akik tagadják az Ő és Fia, Jézus Krisztus Létezését. Ezért kell mindenféle korú, kultúrájú és felekezetű embernek kapnia egy Üdvösség-Érmet.

Mindenki, aki kap egy ilyen Érmet, még ha nincs is megáldatva, egy rendkívüli Ajándékot fog kapni. Röviddel azután Isten Kegyelmet önt beléjük, betekintést saját tehetetlenségükbe, és felismerést Isten Mindenható Szeretetét illetően. Isten meg fogja világosítani még a legmegátalkodottabb lelkeket és a kőszívűeket is. Ezt követően ők keresni fogják az Igazságot, és Istenhez fognak kiáltani, könyörögvén Neki, hogy segítsen megkönnyíteni szívüket, és hogy árassza el őket Nagy irgalmával.

Ne utasítástok el az Üdvösség-Érem Ajándékát, mert ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni. Amikor Atyám azt az utasítást adta nekem, hogy ajándékozzam meg a világot a Szent Domonkosnak adott Legszentebb Rózsafüzérrel, sokan elutasították azt. Ők a mai napig elutasítják, mert úgy gondolják, hogy ezt én kreáltam. Én azt azért kaptam, hogy mindenki, aki azt imádkozza, megvédelmezhesse magát a gonosztól. Közbenjárásomnak köszönhető, hogy rendkívüli Kegyelmeket és védelmet kaptak a lelkek, a gonosz befolyása ellen.

Ne kövessétek el azt a hibát, hogy elutasítjátok ezt az Érmet, mert ez az egész világ számára adatik, és sok csoda fogja kísérni. Azok, akik elutasítják az Érmet, vagy próbálnak másokat megakadályozni annak elfogadásában, meg fogják tagadni az üdvösséget – különösen az ateisták, akiknek pedig a legnagyobb szükségük van az Isteni Beavatkozásra. Szüntelenül helyezzétek Atyám Trónja elé azokat az embereket, akik elutasítják Istent, és könyörögjetek Irgalomért lelkük számára.

Kérlek, gondoskodjatok arról, hogy a lehető legtöbb ember kapjon Üdvösség-Érmet.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem

28 jan

2014. január 21. kedd, 15.44

Legdrágább leányom, legyen meg az Akaratom, lévén, hogy végéhez közeledik az ideje annak, amikor az ember szabadon dönthet arról, hogy azt tegye, amit önnön vágyai diktálnak.

Én adtam az embernek szabad akaratot. Ez egy Ajándék. Én hagyományoztam ezt az Ajándékot, sok másikkal egyetemben, Gyermekeimre. Annak ellenére, hogy ők úgy döntenek, saját akaratukat követik, többször, mint azt Én szeretném, Én továbbra is tiszteletben tartom szabad akaratukat.

Én feltétel nélkül szeretem Gyermekeimet. Én nem tudnám nem szeretni őket, annak ellenére, hogy nagyon sokféle módon megbántanak Engem. Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem eltávolodott Tőlem, a csillogó ígéretek miatt, melyek naponta kísértik őket, amikor a szépség, a gazdagság, a hírnév és a hatalom után vágyakoznak, melyek mind eltávolítják őket Tőlem.

Én vagyok az ő Menedékük, de ők nem fogják fel ezt. Bennem fogják megtalálni mindannak a kezdetét és a végét, ami örömet, békét és szeretetet adhat nekik.

Annak ellenére, hogy a gonosz arra használja a szabad akaratot – amit Én adtam az embernek -, hogy elcsábítsa őket, Én vissza fogok fogadni Országomba minden bűnöst, amikor végre rájönnek, hogy mindazok, amiket azért kerestek, hogy attól majd békére lelnek, nem tudták beteljesíteni ezt számukra. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesüljön. Ígérem nektek, hogy a lelkek erős késztetést fognak érezni, hogy futva jöjjenek Hozzám, az ő szeretett Atyjukhoz, amikor ennek eljön az ideje. Akkor ők majd letörlik szemükről a pókhálót, levetik szívükről a megkeményedett kérget, valamint a lelkükben lévő sötétséget, és Engem fognak keresni.

Gyermekeim, mindenkoron bízzatok irántatok érzett Nagy Szeretetemben, mert hogyan is lehetne ez másként? Ti Hozzám tartoztok, akár egy végtag, vagy Szívem egy darabja. Ha ellöknélek Magamtól benneteket, vagy száműznélek titeket, az olyan lenne, mintha elveszítenék Magamból egy darabot. Ezért hát, amikor megteszem a végső Hívást, majd ezt követően minden intézkedést, hogy megnyerjem szíveteket, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek, és Szent Országomba ölellek majd benneteket, távol minden veszedelemtől.

Azon a Napon el fogjátok felejteni akaratotokat, és összefonódtok az Enyémmel, mert az már nem fogja szolgálni sem hasznotokat, sem érdeketeket, mert amikor hazajöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el

24 jan

2013. december 30. hétfő, 20.06

Hőn szeretett leányom, amikor megkérdőjelezitek Hatalmamat, azzal tagadjátok az Igazságot. Amikor vitatjátok Igémet, mely kőbe van vésve, akkor nem fogadjátok el az Igazságot. Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el. A világ figyelmeztetve lett, hogy soha senki – sem felszentelt szolga, sem választott lélek, sem próféta – nem adhat hozzá, vagy vehet el az Atyám Könyvében rögzített Igéhez – Igéből. Mégis pontosan ez fog történni, amikor azok, akik azt állítják magukról, hogy földi Egyházam választott vezetői, megmásítják az Igazságot. Ez a nap nagyon közel van. Ez az a nap, melyre figyelmeztetve lettetek. Mert bárki, aki meg meri másítani az Igét, azt állítja, hogy ő Isten fölött áll. Aki cselekedeteivel vagy tetteivel azt állítja, hogy Isten fölött áll, az sosem lehet az Én képviselőm.

Mivel nagyon gyenge az ember hite, és mivel kevés az ismerete az Újszövetségről, sokakat fondorlatos módon rá fognak venni, hogy fogadják el az eretnekséget az Igazságnak. Ez lesz az ő vesztük.

Beavatkozásom a Szentlélek áradásán keresztül történik majd, hogy megvilágosítsa azokat, akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzám. Most a következő lesz a próbatétel. Ha ti valóban hisztek Létezésemben, Küldetésemben, Keresztre feszítésemben, a halálból való Feltámadásomban, és az Üdvösség Ígéretében, akkor sosem kérdőjelezitek meg Igémet, mely a Szent Bibliában adatott nektek. Ha csak egy pillanatra is azt gondoljátok, hogy Én áldásomat adnám bármilyen új értelmezésére Evangéliumomnak, a Tízparancsolatnak, illetve mindannak, amit tanítottam nektek, csak azért, hogy megfeleljenek egy modern társadalomnak, akkor nagyon nagyot tévedtek.

Az a nap, amikor az a vezető, aki azt állítja, hogy földi Egyházamat vezeti, azt mondja nektek, hogy bizonyos bűnök többé már nem számítanak, az a vég kezdetének a napja. Mert ez lesz az a nap, amire nagyon kell ügyelnetek. Ez lesz az a nap, amikor Egyházam a sötétség korszakába lép. Azon a napon nem szabad kísértésbe esnetek, hogy megtagadjatok Engem – hogy megtagadjátok az Igazságot. A hazugságok sosem pótolhatják az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes a számotokra

24 jan

2013. december 29. vasárnap, 19.48

Hőn szeretett leányom, amikor feltártam az Igazság Könyvének titkait, kezdettől fogva azt mondtam nektek, hogy a Könyv már meg lett jövendölve a prófétáknak – összesen háromnak -, a Legszentebb Háromságot jelképezvén. Én nem azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy megrémisszelek benneteket. Azért mondom el nektek ezeket a tényeket, hogy teljes mértékben bízzatok Bennem.

Leányom, Atyám azon Terve, hogy terjedjen a megtérés, abban a pillanatban vette kezdetét, amikor ez a Küldetés is megkezdődött. Nagyon nagy szükség van erre a megtérésre, a nagy hitehagyás, az Isten Igéje iránti közöny és szégyenteljes közömbösség idejében. Isten gyermekei megkapták az Igazságot a Legszentebb Könyvben, de a benne foglaltak nagy része csekély hatással van a mai világban élő emberekre. Hogy lehet ez? Nagyon sokak figyelmét elvonja a szórakozás, könnyedén szórakoznak, és hamar megragadja őket minden, ami izgalmat nyújt. Sőt még az ember Teremtésének Igazságát is tagadják. Viszont felváltották az Igazságot, a saját maguk alkotta hamis istenekbe vetett nevetséges tévhittel. A mágiával kapcsolatos gyakorlataik, és az okkultizmussal való gonosz foglalatoskodásuk, sokak figyelmét felkeltette, és felgyújtja a képzeletét azoknak, akik a feltűnéskeltésre törekednek életükben.

Aztán vannak azok, akik visszaélnek a spirituális világot illető tudásukkal, és akik miatt sok lélek tévelyedett el Tőlem. Annak érdekében, hogy szellemi adományokkal ruházzák fel magukat, ezek a szegény lelkek inkább a gonosz szellemet hívják, amikor azok szellemeit idézik meg, akik a Pokolba jutottak. Ezek a szellemek csak bele fogják sodorni őket egy olyan hálóba, melyből sosem fogják kiszabadítani magukat. Azok, akik new age gyakorlatokkal foglalkoznak – a boszorkánysággal, a tarot kártyával és a távolbalátással -, lesznek az okozói a másokat ért rettenetes csapásoknak, habár sok esetben nincs is tudomásuk arról a kárról, amit okoznak. Minden ilyen ember, aki hamis isteneket helyez az Egy Igaz Isten elé, vétkesek egy förtelmes bűnben – a pogányságban -, mert ők már ismerték az Igazságot, mielőtt elfordultak attól.

Aztán vannak azok, akik átkoznak másokat, amikor sátánizmussal foglalkoznak. Ők már annyira elfajzottak, hogy szüntelenül gúnyolnak Engem, és ilyen gonosz tevékenységeket folytatnak, mivel már lepaktáltak az ördöggel. Bármit teszek, semmi sem fogja megváltoztatni őket. Ó mily keserű Könnyeket ontok ezen szegény félrevezetett lelkek miatt.

Aztán vannak azok, akik valóban ismernek Engem, de kevés időt töltenek Társaságomban. Nagy bánatot okoznak ők Nekem, mert természetesnek veszik lelküket. Úgy vélik, hogy természet adta joguk az Örök Élet, de nem gondolják, hogy azt ki kell érdemelniük. Sokan közülük annyira önteltek, hogy nem törődnek a Szentségekkel, és ritkán szentelnek bármi figyelmet is a Tízparancsolatnak, mert nem gondolják, hogy azok rájuk vonatkoznának manapság. Többségük nem hisz a Pokolban, sem a Tisztítótűzben. Ők egy nagyon veszélyes úton járnak. Hamarosan még jobban meg lesznek tévesztve, amikor egy új felhígított tannal fogják etetni őket, melyet ellenségeim fognak ismertetni.  Nekik most sok imára van szükségük.

Végül, vannak azok, akik a legközelebb vannak Hozzám, és akik jártasak minden Szent dologban. Ezek azok a lelkek, akik nagy vigaszt nyújtanak Nekem, és akikre támaszkodom. De vannak olyanok köztük, akik nem élik az Igazságot. Hirdetik az Igazságot, de nem gyakorolják alapvető Tanításaimat. Nem szeretik egymást úgy, ahogyan kellene. Lenézik azokat, akiket – a szent dolgokat illetően- náluknál kevésbé tájékozottaknak tartanak. Némelyikük úgy véli, hogy a többiek fölött áll, és különösen kegyeltek Isten által. Ezek a képmutatók dühítenek Engem a legjobban, mert ők nem látják, hogy mennyire vétkeznek az Én Szememben.

Nos, láthatjátok, hogy az Igazságot sosem szabad magától értetődőnek venni. Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes – túl időigényes – a számotokra, mert sokan úgy tekintitek az Igazságot, mint olyasvalamit, ami már nem időszerű mai, elfoglalt életetekben. Sokan meg fogtok tagadni Engem, mígnem végül teljesen elutasítotok Engem, amikor hazugságokkal fognak etetni benneteket azok, akik el akarnak távolítani benneteket az üdvösségtől. Ezért kell újra elsajátítani az Igazságot.

Csak egy Igazság lehet, és ez az az Igazság, amit Isten kezdettől fogva meghatározott.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája

24 jan

2013. december 28. szombat, 23.50

Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája

„Ó, drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy Irgalmazzon (nevezd meg itt mindazokat, hogy kiknek) a Nagyfigyelmeztetéskor, és az utolsó Napon is, mielőtt még Fiad színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmenekülhessen, és élvezhesse az Örök Élet gyümölcseit.

Oltalmazd meg őket, minden egyes nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy megláthassák az Ő Jelenlétét, és hogy lelki békét és nagy Kegyelmeket nyerjenek. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak

24 jan

2013. december 28. szombat, 23.50

Gyermekem, Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak. Ő azt szeretné, hogy mindazok, akiknek családjuk és barátaik elutasítják Istent, és tagadják szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, tudják, hogy Isten el fogja árasztani őket Kegyelmeivel, amikor ezt a különleges Imahadjárati Imát imádkozzátok értük. Amikor ezt az Imát imádkozzátok, Ő nagy Könyörületet fog tanúsítani mindegyikük iránt, és meg fogja menteni őket, valamint vissza fogja rántani őket a pusztulás széléről.

Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája

„Ó, drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy Irgalmazzon (nevezd meg itt mindazokat, hogy kiknek) a Nagyfigyelmeztetéskor, és az utolsó Napon is, mielőtt még Fiad színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmenekülhessen, és élvezhesse az Örök Élet gyümölcseit.

Oltalmazd meg őket, minden egyes nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy megláthassák az Ő Jelenlétét, és hogy lelki békét és nagy Kegyelmeket nyerjenek. Ámen.”

Ennek a Küldetésnek köszönhetően, Fiam rendkívüli Kegyelmeket fog árasztani azokra a lelkekre, akik rászorulnak Irgalmára. Ő minden esetben nagylelkű lesz, ha a lelkek az Ő Szent Akarata szerint élnek, és örömmel fogadják Őt a szívükbe.

Menjetek és örvendezzetek, mert ez az egyik legkülönlegesebb Ajándék, amit Ő azoknak adott, akik válaszoltak erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja

24 jan

2013. december 28. szombat, 23.36

Hőn szeretett leányom, sokaknak, akik hisznek Istenben, csak halvány fogalmuk van arról, hogy Ki is Ő, és miért teremtette a világot.

Atyám maga a Szeretet. Mindazok, akik körülötte vannak, szeretik Őt, pont úgy, ahogy egy nagyon kedves édesapa iránti szeretetet képzelnétek. Vele lenni a legtermészetesebb érzés, és a Mennyben mindenki teljes egységben van Vele. Ők dédelgetve, és nagyon szeretve érzik magukat, és ez a teljes odatartozás érzését kelti bennük. Amikor mindazok, akik kegyeltek Atyám Királyságában, egyesülnek Vele, olyan földöntúli örömöt tapasztalnak meg, ami nem fogható semmihez, amit a Földön ismertek. Amikor ti – akik követtek Engem, Jézus Krisztust, és egyesültök Velem – megismeritek Atyámat, ti is meg fogjátok tapasztalni ezt az odatartozás érzést.

Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja, és Ő minden egyes gyermekét örök szenvedéllyel szereti. Ti, akik Égi Kegyelmekkel vagytok megáldva, és akik közel érzitek magatokat Atyámhoz, nektek tudnotok kell, hogy egy félelemmel vegyes tiszteletet fogtok érezni, amikor Vele beszélgettek a szívetekben – egyrészt. Másrészt viszont ösztönösen érezni fogjátok, hogy szeretve vagytok, amit nem fogtok érteni, de tudni fogjátok, hogy az Ő gyermekei vagytok. Ez Isten valamennyi gyermekére vonatkozik, kortól függetlenül. Mert Isten Királyságában nem létezik a kor. Minden lélek a maga állapota szerint emeltetik fel, illetve aszerint, hogy hogyan teljesítette Atyám Akaratát.

Ó, mennyire feledésbe merült Atyám, és mennyire félreértik Őt. Ő nem félelmetes. De azért Igazságossága Véges. Ő szeretetteljes és igazságos, és minden Tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megújítsa a világot, hogy az méltóképpen fel legyen készülve Fogadásomra, az Ő szeretett Fia fogadására.

Nem szabad azt éreznetek, hogy nem tudjátok megszólítani Atyámat, mert Ő a ti Atyátok, a Mindenható, Aki a Parancsot adta, hogy az élet elkezdődjék, és Aki a Parancsot adja, hogy az élet kioltódjék. Kövessétek Atyám Parancsolatait. Fogadjátok hálával Születésem, Halálom és Feltámadásom Ajándékát, akkor az Örök Élet a tiétek lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Terveim – az egész világ megmentésére – már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni

24 jan

2013. december 26. csütörtök, 14.20

Hőn szeretett leányom, Szeretnék vigaszt nyújtani nektek ebben az időben. Terveim – az egész világ megmentésére – már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni. Isten minden egyes gyermeke képes a szeretetre – még azok is, akik elszakadtak Istentől. Minden egyes lélek a Szeretet Adományával – az Isten Ajándékával született, Aki bennük lakozik, még ha nem is ismerik fel Őt.

A szeretet egy olyan jellemvonás, amit gyűlöl a sátán, mert Isten maga a Szeretet. Mindenki, aki szeret egy másik embert, örömet érez a szívében. A szeretet a legtermészetesebb érzés, és ettől világít Isten Világossága egy sötét világban. A sátán minden adandó alkalommal támadni fogja a szeretetet. El fogja venni a szeretetet azoktól, akiktől csak tudja, és sok gonosz dolgot ültet majd a helyébe. Amikor a Házasság Szentségét támadja, egészen addig gyengíti a szeretetet minden ilyen egységben, hogy már csak a gyűlölet marad. Barátságokat zúz szét. Megosztottságot, bizalmatlanságot és gyűlöletet szít, amikor és ahol csak tud. Ő az oka a gyilkosságnak, az emberek közötti erőszakos cselekedeteknek, a zsarnoki cselekedeteknek, a gyötrelemnek, és a háborúnak. Amikor a sátán a szeretet természetes törvényét támadja, amit Atyám alkotott, akkor rettenetes gyötrelembe sodorja az embereket. Nem fognak békét érezni, ha hiányzik a szeretet az életükből. Nem fognak bízni másokban, ott, ahol nincs szeretet, és amikor valaki lelkében gyűlölet van, akkor az szörnyű kegyetlenséggel fog bánni másokkal.

A gyűlölet sosem származhat Istentől. A gyűlölet az ördögtől való. Az az ember, aki gyűlöl, azokat a tulajdonságokat utánozza, amik a sátánra jellemzőek. Mivel a sátánt utánozza, ezért gyakran édes és ravasz mázzal fogja álcázni a gyűlöletet. Az az ember, aki gyűlöl valakit, nagyon gyakran azt fogja mondani, hogy ő csak szeretetből szól, amikor kárt okoz másoknak, csakhogy összezavarja őket.  Az az ember, aki pont úgy gyűlöl, mint a sátán, nagyon fog ügyelni arra, hogy ne derüljön fény gyűlöletére.  Sokan azt fogják mondani, hogy ők jó szándékkal cselekszenek, mert szükség van az őszinteségre. De semmilyen gyűlöletcselekedet sem teremhet jó gyümölcsöket, mert mint a rothadó hús, rothadást fog okozni, majd a lélek enyészetét.

Csak a Szeretet számít a Szememben. Biztosak lehettek abban, hogy mindazok, akiket szeretet tölt be – akár mások iránt, akár Isten iránt -, ők már kegyeimben vannak. Azok iránt, akik kegyeltek Isten által, Nagy Irgalmat fogok tanúsítani. Azok iránt, akiknek gyűlölet van a lelkükben, nem fog Irgalom mutatkozni addig, amíg előbb jóvá nem teszik vétkeiket a Szememben. Jól jegyezzétek meg, a gyűlölet bármely formája – különösen, ha az Én Szent Nevemben teszik -, csak a lélek pusztulását fogja eredményezni.

Szeretetem nagyobb, mint ahogy azt bárki is érezheti. Felfoghatatlan a számotokra. Az irántatok érzett Szeretetem nagyságának és mélységének köszönhető az, hogy be foglak tölteni benneteket a Szentlélekkel.  Szeretetem elő fogja csalogatni a szívetekben lévő szeretetet, függetlenül attól, hogy mennyire csekély lehet az az egyes lelkekben. Ezért hát, kérlek, soha ne adjátok fel ama reményt, hogy Én üdvösséget fogok hozni az egész világnak, mert Türelmem végtelen, és Szeretetem örök.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy