RSS
 

Bepillantás Keresztre feszítésem történetébe (2011-09-26)

2011. szeptember 26. hétfő, 23:45

Drága szeretett leányom, ma éjjel először engedtem bepillantást neked Keresztre feszítésem történetébe, amely meglepett téged. Mégis, amit feltártam előtted, óriási jelentőséggel bír.

Sok langyos lelkű hívő azt gondolja, hogy amikor Engem keresztre feszítettek, valahogy Én – mert Én Atyám Fia vagyok– nem szenvedtem el azt a fizikai fájdalmat, amit egy ember elszenvedne. Ők is azon a véleményen vannak, hogy Isteni mivoltomból kifolyólag Én nem rettegtem, és nem is retteghettem volna, Atyámtól kapott Erőm miatt.

Az igazság egészen más. Nagyon egyedül éreztem magam, és féltem. A Kertben (megj.: Getszemáni) töltött Idő számomra borzasztó volt Emberi természetemből fakadóan. Ne feledjétek, hogy Én testben jöttem el. Ugyanazt a fájdalmat és bánatot éreztem, mint bármely más ember. Sokan nem értik ezt meg.

Úgy éreztem, elhagyott az Én Örök Atyám, és Apostolaim bizonyos szempontból magától értetődőnek tartották, nem tettek semmit, hogy megvigasztaljanak Engem ezekben a szörnyű órákban.

Amikor szembenéztem hóhéraimmal, reszkettem a félelemtől, és alig tudtam reagálni a vádjaikra. Úgy éreztem, mint bármely emberi lény érezne, amikor egy brutális kivégzéssel néz szembe.  Méltóságom sértetlen maradt az áldozat miatt, amit tudtam, hogy meg kell hoznom az emberiségért.  Ellentmondásnak tűnik, tudom, de szeretetet és örömet is éreztem Szívemben ezen szenvedés alatt. Mert tudtam, hogy Halálom megmenthet benneteket, gyermekeim, az örökkévalóságra. De most szeretném, ha feltennétek magatoknak a kérdést: hányan menekülhetnek meg Kereszthalálom által? Kik akarnak megmenekülni, és ők valóban értik-e a jelentőségét.

Halálom által ők bemehetnek a Mennyországba most. Azt is tudják, hogy ez saját választásuk által és a kapott szabad akaratuk által fog történni? Istenben, az Atyában való hit elsődleges kell, hogy legyen számotokra. Előbb jöjjetek Hozzám, és Én elvezetlek benneteket az Atyához. Maradjatok meg Tanításaimnál, amiket a Szent Biblián keresztül adtam nektek. Szeressétek felebarátaitokat. Hitetek legyen egyszerű. Hitetek mutasson kiegyensúlyozott képet. Szeressetek Engem. Imádkozzatok Hozzám. Imádjatok Engem. Engedjétek Nekem, hogy Gyengéd Szívemmel szerethesselek benneteket, így Isteni Jelenlétem eláraszthatja drága kis lelketeket. Én a tietek vagyok. Ti az Enyéim vagytok, gyermekek.  Ez ilyen egyszerű.

Minél többet imádkoztok, annál közelebb kerültök Hozzám, és annál szorosabban fog összefonódni a szívetek az Enyémmel.

Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

Comments are closed.