RSS
 

Hogyan fog zajlani?

Rövid összefoglaló arról, amit a Garabandáli látnokok “Nagy Figyelmeztetésnek” neveznek

 

IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az egyház kapuit  ostromolják, “nagy jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot”.
A Garabandáli látnokoknak a Kármelhegyi Boldogasszony megmutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a  jelenésekről szóló szakirodalomban és a hívek között is Nagy Figyelmeztetés néven vált közismertté.

A Garabandáli látnokok szerint a  Nagy Figyelmeztetés egy lelki élmény lesz:

 • amelyet az egész emberiség minden tagja ugyanabban az időpontban él majd át;
 • egy égi fényjelenséggel fog kezdődni, mely jelenséget minden ember látni fog;
 • mindenki úgy fogja érezni, hogy ez az égi fény belé hatol;
 • ettől a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva,
 • megszűnik a külvilággal való érintkezésünk,
 • úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne,
 • az egész hasonlatos lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;
 • szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkkel,
 • és látni fogjuk mindazokat a bűneinket, amelyeket életünk során elkövettünk,
 • valamint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s mindezeknek a következményeit;
 • ebben a pillanatban minden ember tudni fogja, hogy ezt az élményt Isten idézte elő a lelkekben;
 • minden egyes ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és hogy csak az Ő törvényei szerint szabad élni;
 • ez a lelki élmény ítéletszerű lesz ugyan, de nem ítélet lesz;
 • minden bűnünket úgy fogjuk látni, mintha Krisztust Magát kínoznánk velük,
 • illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szenvedéseket okozunk Krisztusnak bűneinkkel;
 • ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát,
 • akaratától függetlenül minden egyes  akkor élő ember át fogja élni,
 • mindannyiunknak szörnyű élmény lesz szembesülni bűnös voltunkkal,
 • sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bűneikkel okoztak;
 • az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.

 

Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden ember által alkotott gépezetnek meg kell állnia a Földön, hiszen a gépezetek kezelői is ezzel  az élményükkel lesznek elfoglalva.

Istennek a Nagy Figyelmeztetéssel az a célja, hogy rádöbbentse az emberiséget arra, hogy bűnös életet él, s ezáltal saját vesztébe rohan, de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útja a megtérés, és fiának, Jézus Krisztus Urunknak a követése.

A Nagy Figyelmeztetés  Isten utolsó előtti nagy figyelmeztetése az emberiség megtérésére  a  Föld megtisztulása előtt. Ennek hatása azonban még mindig nem lesz  elégséges, sokan még ennek az élménynek sem fognak hinni. A  tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a sátán erői “tudományos”   magyarázatokkal fogják ellátni az embereket, igyekezvén meggyőzni őket arról, hogy ez a Nagy Figyelmeztetés nem Isten műve volt. Ezért sokan a sátán erőinek fognak majd hinni, és folytatni fogják bűnös  életüket.

Ezért Isten a Nagy Figyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is adni fog az emberiségnek, amelyre már nem lehet majd semmilyen   tudományos magyarázattal szolgálni. Ez a csoda (többek között) Garabandálban lesz látható a Nagy Figyelmeztetéstől számított tizenkét hónapon belül.

Ha az emberiség ezután sem fordul vissza Istenhez, akkor következik az ítélet…

 

 

2011. május 31. A Garabandáli jövendölés valósággá válik

“A világ, a következő hónapokban, amelyek a Nagyfigyelmeztetéshez vezetnek,  kissé elcsendesül, és különösnek fog tűnni. Bár ez látványosan fog megtörténni,  mert látható lesz az égen,  mégis olyan csendes, belső, misztikus élmény lesz, hogy ti,  a saját lelkiismeretetekkel való hangtalan találkozásra,  jobban fel szerettetek volna készülni.”

2011. május 23. A Nagyfigyelmeztetés közben az ég megnyílik 

„Ez az esemény a világon,  sok embert sokkolni fog,  mert ez, egy dramatikus esemény lesz, amikor az ég meg fog nyílni és szerte a világon kilövellnek az Irgalmasság sugarai. Sok ember nem fogja megérteni,  hogy mi is történik valójában. Olyan sokk alatt lesznek,  hogy tévesen azt fogják hinni,  hogy eljött a világ vége. Mondd meg nekik,  hogy örüljenek,  mert tanúi lehetnek dicsőségemnek, és ha rendesen fel vannak rá készülve,  akkor ez számukra Irgalmasságom leglátványosabb példája lesz, a keresztre feszítésem napja óta.”

2011. május 29. Az Igazságosság kardjai le fognak sújtani most

“Sok-sok lélek nehezen fogja azt megérteni, hogy ez az esemény mit is jelent valójában. Ennek következményeként sokan fognak a sokk miatt meghalni,  ami elszomorít Engem, mert amikor ezek a lelkek meglátják lelkük  siralmas állapotát, nem fogják túlélni.”

“Egyedül csak azok lesznek kellőképpen felkészülve,  akik szívükben erős szeretetet éreznek Irántam és Isten iránt,  az Örök Atya iránt.”

“Ami pedig a többit illeti:  olyan brutális lesz a sokk, ami éri őket,  hogy holtan fognak összerogyni,  amint felismerik lelkük sötétségét. Nekik már késő lesz a megbocsátásért könyörögni. Semmi remény sem lesz számukra.”

2011. június 5. Összeütközik két üstökös, a vörös égbolton megjelenik Keresztem 

“Mielőtt bekövetkezne a Nagyfigyelmeztetés, nagy jelek lesznek láthatóak az égen. A csillagok olyan csattanással fognak összeütközni, hogy összezavarja az embereket, mert az égen végbemenő látványosságot katasztrófának hiszik. Miközben ezek az üstökösök elhaladnak, egy nagy vörös égbolt keletkezik, és Keresztem jele szerte a világon mindenki által látható lesz. Sokan félni fognak. De Én azt mondom nektek: Örüljetek, mert először az életetekben valódi Isteni Jelet fogtok látni, ami egy nagy hír jelképe lesz a bűnösök számára.”

„Amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt, az égen látni fogjátok a keresztet, tudni fogjátok,  hogy ez szeretetem jele irántatok.”

2011. június 20. A Nagyfigyelmeztetés alatt az Én gyermekeim először fognak szembenézni Velem

„Szeretett leányom, most készítsd fel gyermekeimet, mert nagyon hamar teljes Dicsőségem és Irgalmasságom Színe elé fognak kerülni. Nagyon hamar meg fogom Magam mutatni minden egyes férfinak, nőnek és  minden bizonyos kor feletti (7 év feletti/ lsd. 2011. jan. 28-i üzenet) gyermeknek.”

„Örvendjetek, mert ti, először, valamennyien szembe fogtok nézni Velem. Sok embert elönt majd a szeretet és a boldogság, olyan csodálatos lesz ez az egyesülés. Lesznek, akik félni fognak. De nincs mitől félnetek, mert Én mindannyiatokat szeretem.

2011. június 22.  A Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja, hogy Isten létezik

“Szeretett gyermekeimnek is tudniuk kell azt,  hogy hamarosan jönni fogok, és szembe kell nézniük Velem. Mióta szeretném megmutatni nekik, hogy Én valóban létezem és mennyire vágyódom látni az örömöt arcukon, amikor tanúi lesznek szeretetemnek és Irgalmasságomnak! Akkor sok gyermekem fog térdre borulni, és a megkönnyebbülés könnyeit sírni. Az öröm és boldogság könnyeit. A csodálat és a szeretet könnyeit.”

Comments are closed.