RSS
 

Archive for the ‘Üdvözlet!’ Category

Kedves Látogató!

20 jún

“Ne féljetek a Nagyfigyelmeztetéstől, örömmel várjátok”

“A Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja, hogy Isten létezik”

Úgy fogadjátok el ezt a Figyelmeztetést, mint a tiszta szeretet üzenetét


Ezen az oldalon a Mennyei Atya, Jézus és a Szűzanya, Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriája) által adott Üzeneteit tesszük közzé, mely maga Az Igazság Könyve, és azért adatik az emberiségnek, hogy felkészítse a világot az eljövendő eseményekre, kiváltképp a Mennyei Atya legnagyobb irgalmassági cselekedetére, azaz a Nagyfigyelmeztetésre, valamint Krisztus Második Eljövetelére.

Kérjük, olvasd el ezeket az Üzeneteket, és oszd meg családtagjaiddal, barátaiddal, szomszédaiddal és kollégáiddal.

Váltsuk tettekre az üzeneteket!   

A szerkesztők, Rita és Orsolya


+ + + Minden legyen Isten nagyobb dicsőségére, és a lelkek mentésére! + + +

 

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:
1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.
2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.
3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják
.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Üdvözlet!