RSS
 

Archive for the ‘2014 márciusi üzenetek’ Category

Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére

22 máj

2014. március 9. vasárnap, 17.25

Gyermekeim, mindig oltalmam alatt lesztek, amikor hívtok engem, az Üdvösség Anyját, eme Küldetés során. Isten egy szolgálója vagyok, és feladatom az, hogy szolgáljam Fiamat, Jézus Krisztust, és segítsek Neki a lelkek utáni kutatásban, mely ki fog terjedni az egész Földre. Nem fog kizárni egy nemzetet sem. Fiam Tervei, miszerint felkészíti a világot, felölelnek minden rasszt, nemzetet, vallást, és minden férfi, nő és gyermek tudatában lesz annak, hogy Ő azért jön, hogy segítsen nekik. Ő ezt azon mélységes Szeretetből fakadóan teszi, amit Isten érez a Szívében az Ő gyermekei iránt.

Sokan, akik nem gyakorolnak semmilyen vallást sem, nem tudják majd figyelmen kívül hagyni Fiam, Jézus Krisztus Beavatkozását a világban. Le lesznek taglózva, és először nem lesznek képesek felfogni azt a földöntúli spirituális élményt, amit szívük-lelkük minden ízében érezni fognak. Micsoda öröm lesz a Nagyfigyelmeztetés sok ember számára, mivel ez Fiam Létezésének bizonyítékát fogja elhozni. Ezen Ajándék révén, sokakat egy olyan béke fog betölteni, amit soha addig nem tapasztaltak még, valamint egy nagy vágyakozás arra, hogy Jézus társaságában legyenek.

Habár el fog oszlani minden kétely Fiam Létezését illetően azok fejéből, akik vakok Isten Igéjének Igazságára – sokaknak lelki vezetésre lesz szükségük, miután a Nagyfigyelmeztetés Valósága feltárul. A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére. Ez a nagy megpróbáltatások időszaka lesz; mert Isten ellenségei minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés – a Lelkiismeret Megvilágosítása – nem történt meg.

Amikor Isten megalázza Magát azért, hogy hívja az Ő gyermekeit, és amikor Ő könyörög nekik, hogy figyeljenek Rá, ez az egyik legnagyobb Cselekedete a Nagylelkűségnek az Ő részéről. Gyermekek, kegyesen fogadjátok a Nagyfigyelmeztetést, mert sokak számára ez lesz az a mentőkötél, amire szükségük van ahhoz, hogy a vég nélküli világban élhessenek. Soha ne utasítsátok el a Mennyből jövő nagy cselekedeteket vagy csodákat, mert ezek mindenki javát szolgálják, annak érdekében, hogy tömegeknek, és ne csak keveseknek adassék meg az üdvösség.

Mindig adjatok hálát Fiam Nagy Irgalmáért. Hallottátok már mennyire Nagylelkű Ő, és hamarosan tanúi lehettek Irgalma nagyságának is, mely körül fogja ölelni a világot.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak

22 máj

2014. március 6. csütörtök, 13.45

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek próbálnak másokat bűnre sarkallni, akkor ők ezt különbözőképpen teszik, amik esetleg nem is tűnnek nyilvánvalónak.

A bűnre kísértés az csábító, és az áldozatnak mindig nehezére fog esni, hogy elhessegesse. Lopás esetében a bűnöst vonzani fogja a nagy zsákmány, ami majd az övé lesz, ha kész arra, hogy lopjon. A másokon elkövetett fizikai erőszak és testi bántalmazás esetében az áldozatot (a megkísértett áldozatot) csábítani fogja a gyűlölet, ami jó dologként van tálalva számára. Meg lesz győződve arról, hogy ő egyszerűen csak részt vesz a megbüntetésben, ami az igazság nevében szükséges. Más esetekben az áldozat belesodródik a bűn elkövetésébe, és semmi rosszat nem fog látni ebben, mert a csábítás nagyon vonzó lesz.

A bűn és az elkövetésére való kísértés mindig jó és ártalmatlan dologként lesz tálalva, és sok esetben még helyesnek is tartják. A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak. Minden dolog, amiben a sátán benne van – különösen, amikor arra kísérti az embert, minden elképzelhető érvvel, hogy fordítson hátat Istennek -, az ellentéte lesz. Mindenütt, ahol a sátán jelen lesz, zűrzavar lesz. Semmi sem lesz olyan, mint aminek lennie kellene. Semmi jó nem származhat az általa való fertőzésből. A lelkek, akik részt vesznek az ő cselszövéseiben, egy mélyen felkavaró lelkifurdalástól fognak szenvedni, a bűn elkövetése alatt és után. A fontos tanulság itt az, hogy el kell kerülni az olyan helyzeteket, amikor kísértéssel néztek szembe. Ahhoz, hogy ezt tegyétek, imádkoznotok kell az erőért, hogy a Kegyelem állapotában tudjatok maradni.

Soha senki ne higgye azt, hogy elegendő akaraterővel rendelkezik ahhoz, hogy ellen tudjon állni a gonoszlélek által rá nehezedő nyomásnak. Ha ezt hiszitek, akkor hirtelen és váratlanul fogtok elbukni. Ébernek kell maradnotok, a nap minden pillanatában, mert soha nem tudhatjátok, mikor munkálkodik a gonosz. Ő nagyon ravasz és nagyon óvatos. Sokaknak fogalma sincs arról, hogyan munkálkodik a sátán, de egyvalami azonban nyilvánvaló. Ő nem hoz számotokra mást, csak nyomorúságot és bánatot. Éppen ezért minden nap imádkoznotok kell a Szent Mihály imát.

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig, Mennyei Seregek Vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten Erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.”

A sátán és minden démon, akik körüljárnak a Földön, nagyon keményen azon munkálkodnak, hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem most – sokkal inkább, mint bármikor, amióta a Földön jártam. Rajtam kell tartanotok a szemeteket, és Rám kell figyelnetek, hogy továbbra is oltalmazni tudjalak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem állok bosszút

22 máj

2014. március 4. kedd, 21.25

Hőn szeretett leányom, ne feledjétek, hogy Isten mindig az elnyomottak javára ítél. Ő soha nem fogja felmagasztalni azokat, akik magukat felmagasztalják. Minden felmagasztalt embernek: a világotokban lévő kicsinyek legkisebbikjei lesznek felmagasztalva Királyságomban. A világotokban lévő elnyomók válnak majd az elnyomottakká az Utolsó Ítélet Napján.

Én végtelenül Irgalmas vagyok. Nem állok bosszút. Én nem dorgállak benneteket, hajtogatván a rosszat, amiket másokkal tettetek, a gyűlöletet, amit másoknak okoztatok, vagy a keménységet, ahogyan megítéltetek másokat. Szeretetem olyan nagy, hogy én bármilyen bűnt meg fogok bocsátani nektek, kivéve az örökké tartó bűnt, az Isten Igéjének káromlását. Én mindig meg fogok bocsátani nektek, nem számít, hogyan feszítetek keresztre Engem vagy Szolgáimat, akik azért küldettünk, hogy megmentsünk benneteket. Keresztre feszítésem óta nem volt az emberiség tanúja Beavatkozásomnak, úgy, mint most, amikor is elhozom nektek az Igazság Könyvét.

Közel már az idő, hogy összegyűjtsek minden nemzetet a végső egyesülésre. Azokat, akik az Enyéim, tettük, szavuk és cselekedetük által, el fogom vinni egy új kezdetbe, amely az új világ, az Új Paradicsom lesz. Királyságom a tiétek lesz. Össze fogom gyűjteni Népemet a Föld minden szegletéből. Némelyek az Enyéim lesznek, míg mások meg lesznek büntetve gonoszságukért. Azok, akik hívást kaptak, és azok, akik ki lettek választva a kezdetektől, olyanok lesznek, mint az oroszlán. Bátorságot fogtok kapni a Mennyből, és szükségetek lesz erre, ha le akarjátok győzni a majdan ellenetek tanúsított gyűlöletet.

Kérlek, ne féljetek ellenségeimtől. Ne törődjetek gyűlöletükkel. Hangjuk döröghet, harsogásuk fülsiketítő lehet, de nincs hatalmuk felettetek. Ha valóban az Enyéim vagytok, akkor a Pokol tüze soha nem fog erőt venni rajtatok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

Terjedni és fokozódni fognak a háborúk, mígnem bejelentésre kerül a Nagy Háború

21 máj

2014. március 4. kedd, 17.00

Hőn szeretett leányom, fontos, hogy az emberek, a világon mindenütt, forduljanak Hozzám most, és kérjenek Engem, hogy védelmezzem meg őket a háború csapásától.

Terjedni és fokozódni fognak a háborúk, mígnem bejelentésre kerül a Nagy Háború, és akkor a legnagyobb ellenség, maga a kommunizmus, nagy zűrzavart fog kelteni minden nemzet körében. A hatalom, és az iránta való éhség az önzésből fakad. Azoknak, akik hatalomra törekednek, idővel nem lesz semmilyen hatalmuk, amikor meg kell állniuk Színem előtt. Azok, akik üldözik a gyengéket és a sebezhetőeket, el fogják szenvedni a saját maguk által való üldözést, méghozzá háromszorosát annak, amit ők másoknak okoztak.

Ezek a háborúk zűrzavarba fognak torkollni. Életek vesznek majd oda, de akkor a Keleten lévő háború egy még nagyobb háborút fog kirobbantani. Amikor ez a háború zajlik, életek milliói vesznek oda. Amikor minden reménytelennek tűnik, fel fog tűnni a béke embere, és akkor a vég kezdetének lehettek a tanúi.

Életem, Jelenlétem gondoskodni fog arról, hogy továbbra is élni fog a remény, a szeretet és az ima, annak érdekében, hogy ezekben az időkben enyhítse Isten gyermekeinek fájdalmát. Biztosíthatlak benneteket, hogy minden háború rövid lesz. Mindezek a szörnyű események rövid életűek lesznek, de legyetek tudatában, hogy amikor ezek megtörténnek, akkor Atyám kezében lesz az időzítése mindannak, aminek meg kell történnie.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Szeretet képes legyőzni minden csapást, amit az emberiség elszenved

21 máj

2014. március 3. hétfő, 23.37

Hőn szeretett leányom, szeretettel a szívedben gondolj Rám, mert csak Szeretet által szólok a világhoz, az Igazság Könyvén keresztül.

Atyám Parancsára Én összegyűjtöm az Ő drága gyermekeit, mind, egységben Ővele és Őbenne. A Szeretet az, ami lehetővé teszi ezt az Isteni Beavatkozást. Atyám Fájdalmat, Haragot, Türelmetlenséget és Csalódottságot él át a bűn szennyének következtében, amely megmételyezi minden egyes Gyermekének a lelkét. De mindannyiatok iránti örök Szeretete az, ami lángolva tartja Isten Világosságát a Földön.

E nélkül a Világosság nélkül csak sötétség lenne, nemcsak szellemi értelemben, hanem magán a Földön is. Napfény nem létezne. A Nap nem sütne, és a Hold sem ragyogná be az éjjelt. A csillagok eltűnnének. Mégis mindezek az Ajándékok a helyükön maradnak Isten Szeretetének köszönhetően. Amikor ez a Szeretet viszonzásra lel, az nagy örömet szerez Atyámnak, mert Ő tudja, hogy ha már a szeretet lelke jelen van a lelkekben, akkor az le tudja győzni a lélek minden sötétségét.

A Szeretet képes legyőzni minden csapást, amit az emberiség elszenved. Az egymás iránti szeretet elpusztítja a gonoszt. Az Isten iránti Szeretet megsemmisíti a sátán hatalmát az ember felett. Az Isten Parancsolataihoz való hűség tökéletesíti a lelket, ugyanakkor viszont megmenti az emberi nemet a száműzetéstől és az Istentől való elszakadástól.

Amikor Isten Világossága megőrződik szívetekben, és az Isteni Szeretet a másik iránt jelen van a lelketekben, akkor minden gonosz legyőzhető, és le is lesz győzve. Amikor szeretitek Istent, egy mélységes békét fogtok érezni magatokban, mert amikor szeretetet tanúsítotok Iránta, Ő el fog tölteni benneteket Kegyelmeivel. Mindig abban a hatalmas Szeretetben kell vigasztalódnotok, melyet Isten érez a Szívében irántatok. Akárkik is vagytok, akármilyen sérelmet is okoztatok Neki esetleg, és mindegy mennyire gonosz bűneitek vannak, Ő meg fog bocsátani nektek – mindig. Csak annyit kell tennetek, hogy hívnotok kell Őt, kérvén Engem, az Ő szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy járjak közben értetek a kiengesztelődés által.

Jöjjetek Hozzám imáitokkal, és mondjátok: „Jézus, vigyél engem Menedékedben Atyámhoz, és hozz nekem Örök Üdvösséget.”

Ha őszinte bűnbánattal lelketekben jöttök Hozzám, tiétek lesz a Mennyek Országa.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

Ha Én már a tiétek vagyok, akkor már minden a tiétek

20 máj

2014. március 2. vasárnap, 20.14

Hőn szeretett leányom, vannak küzdelmes idők, amikor az emberek tehetetlennek érzik magukat. Vannak tragikus idők, amikor az emberek félnek. És vannak olyan idők, amikor az ember kétségbe esik, és minden remény elillan az életéből. Aztán vannak nyomorúságos idők, amikor az ember elszakítja magát azoktól, akiket szeret – amikor úgy érzi, hogy túl nehéz az élet számára ahhoz, hogy elviselje. Én azt mondom nektek, akik ilyen kínokat viseltek el, hogy hívjatok Engem, és kérjetek Engem, Jézus Krisztust, hogy vegyem el minden szenvedéseteket. Ajánljátok fel Nekem minden megpróbáltatásotokat, amikor az már túl sok, hogy elviseljétek. Abban a pillanatban, amikor átadjátok iszonyatos gyötrelmeteket, megszüntetem a homályt, mely beárnyékolja lelketeket, és összezavarja elméteket.

Soha ne adjátok meg magatokat a szenvedésnek. Soha ne érezzétek azt, hogy minden reménytelen, mert ha Én már a tiétek vagyok, akkor már minden a tiétek. Én Vagyok a ti támaszotok ebben az életben, és csak Én segíthetek nektek. Az embernek mindig küzdenie kell az életben maradásért, harcolnia kell az igazságtalanság ellen, meg kell őriznie az erkölcsi tisztaságot, és soha nem szabad félnie attól, hogy hirdesse az Igazságot. De amikor az, aminek tanúi vagytok, nagy fájdalmat és szenvedést hoz számotokra az igazságtalanságok miatt, akkor egyedül Én tudlak életben tartani benneteket az ilyen szorongattatások idején.

Semmi, amit a világ kínálhat, sem tud valódi vigaszt nyújtani számotokra szükségetek idején. Egyedül Én, Jézus Krisztus tudom megadni nektek a lelki békét, az erőt és a bátorságot, hogy el tudjátok viselni a gyűlöletet, az igazságtalanságot, az üldöztetést és az elszigetelődést. Én kell, hogy legyek az első választásotok, szükségetek idején, amikor is Hozzám kell kiáltanotok. Csak Én fogok megnyugvást, békét és aggódásmentességet hozni számotokra, mert Én Vagyok maga a Szeretet, és amikor szeretet lakozik a lelketekben, akkor bármire képesek vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek

 

Üdvösség Anyja: Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez

05 máj

2014. március 25. kedd, 15.30

Drága gyermekeim, amikor Isten kiválasztott engem, mint Egyszülött Fiának Édesanyját, így történt az, hogy dicsőséget adhattam Istennek, szolgálván Őt a régóta várt Messiás világra hozatalával. Én egyszerűen csak egy alázatos szolgáló voltam akkor is, és most is.

Mindig gondoljatok arra, hogy amikor Istent szolgáljátok, abbéli Tervében, hogy Örök Üdvösséget hozzon a világnak, ti az Ő egyszerű szolgái vagytok. Az Istenszolgálat mélységes alázatot kíván. Ez másképpen nem lehetséges. Ez a Küldetés – mely az utolsó olyan, amit Atyám szentesített azon Terve részeként, hogy végső üdvösséget hozzon Gyermekeinek – lelkek milliárdjait fogja vonzani, hogy szolgálják Őt. A Föld minden szegletéből fognak jönni. Sokan addig nem lesznek tudatában elhívásuknak, amíg nem imádkozzák az Imahadjárati Imákat. Az Imahadjárati Imák imádkozása által a Szentlélek megragadja ezeket a lelkeket, és készek lesznek Fiam Keresztjét hordozni.

Ha igazán szolgáljátok Fiamat, és a Segítségére siettek, hogy üdvösséget hozhasson minden bűnösnek, akkor el kell majd fogadnotok a Kereszt súlyát. Ha Fiamat szolgáljátok, viszont később zokon veszitek a szenvedést, amit az magával hoz, ez fogja áttörni azt a gátat, ami megvéd benneteket a gonosztól.

A sátán soha nem zaklatja azokat, akik hamis látnokokat követnek, vagy azok követőit, mert tudja, hogy ők nem teremnek gyümölcsöt. Ugyanakkor a hiteles küldetések esetében, kíméletlen kegyetlenséggel támad. Felhasználja a gyenge lelkeket, akiket a gőg bűne sújt, hogy támadják Fiam igaz tanítványait. Gyűlölete azok iránt, akik válaszolnak nekem, az Üdvösség Anyjának, akkor lesz a legnyilvánvalóbb, amikor Üdvösségérmém elérhetővé válik az egész világon.

Az Üdvösségérem lelkek milliárdjait fogja megtéríteni, ezért a gonosz mindent el fog követni, hogy akadályozza ezt. Ezeken a támadásokon keresztül látni fogjátok azt a merő gyűlöletet, amely a gonoszból és annak képviselőiből árad, mert nem akarja, hogy ez az Érem eljusson Isten gyermekeihez. Gyermekek, nem szabad engednetek a nyomásnak vagy a gonoszságnak, mely azokból árad, akik elpártoltak Fiamtól. Így cselekedni nem jelent más, mint behódolni a sátánnak. Ehelyett kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez, most, az Angyali üdvözlet évfordulóján.

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok (143) Ima az Üdvösség-Küldetés megvédelmezéséért: 

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd meg ezt a Küldetést, Isten Ajándékát, hogy Örök Életet szerezhessen Isten minden Gyermekének, szerte az egész világon. Kérlek, járj közben értünk szeretett Fiadnál, Jézus Krisztusnál, hogy adjon nekünk bátorságot azon kötelességünk teljesítéséhez, hogy Istent szolgáljuk mindenkor, különösen, amikor ezért szenvedünk. Segíts, hogy ez a Küldetés több milliárd lelket megtérítsen, Isten Isteni Akarata szerint, és hogy a kőszívűeket Fiad szerető szolgálóivá alakítsa. Adj nekünk erőt, akik szolgáljuk Jézust eme Küldetés során, hogy felül tudjunk kerekedni a gyűlöleten és a Kereszt üldözésén, és hogy nagylelkű szívvel, valamint a teljes elfogadásával mindannak, aminek jönnie kell, fogadjuk a velejáró szenvedést. Ámen.”

Drága gyermekeim, soha ne hagyjátok, hogy az Istenszolgálattól való félelem megakadályozzon benneteket abban, hogy hirdessétek Szent Igémet. A félelem a sátántól jön – nem Istentől. A bátorság és az erő, párosulva az alázattal és az Isten Akaratához való ragaszkodással, egyedül csak Istentől jöhet.

Hálát adok ma, az Angyali Üdvözlet évfordulóján, szeretett Atyámnak, a Magasságos Istennek, azért az Ajándékért, amit Ő a világnak adott, amikor megkért engem, hogy hozzam világra az Ő hőn szeretett Fiát, hogy megválthassa az emberiséget, és hogy bevezethesse a világot Örökkévaló Országába.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog

05 máj

2014. március 22. szombat, 14.00

Hőn szeretett leányom, nem szabad félni a haláltól, ha elfogadjátok Kereszthalálomat. A halál csak egy pillanatnyi átmenet ebből a világból Atyám Országának Házába. A haláltól való félelem Irgalmasságom megtagadása, mert Én meg fogok menteni minden olyan lelket, aki elismer Engem, és aki arra kér, hogy bocsássam meg neki a bűneit.

Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog. Örök Élete lesz, amennyiben a lélek engedi, hogy jogot formáljak rá. Máskülönben el fog veszni a sátán javára, amennyiben a lélek megtagad Engem, miközben tudja, hogy Én Ki Vagyok.

Egy földi lélek halála olyan természetes, mint a születése. Amikor egy lélek elhagyja testét, és Színem elé járul, Kegyelmek özöne fogja eltölteni őt, és Atyám családja veszi majd körül – az Ő Országa, mely olyan nagy szeretettel, örömmel és boldogsággal teli, amit soha nem lehetne elérni itt a Földön. Sokatok, akik szeretetet, örömet és boldogságot tapasztaltatok meg életetekben, csak egy parányi morzsát ízleltetek meg az Örök Élet ízéből. Örömmel a szívetekben, mindig arra a pillanatra kell törekednetek, amikor beléptek Atyám Országába, mert ezt örömmel kell várni – és nem félni kell tőle.

Ha szembe kell néznetek a halállal, vagy ha egy szeretteteknek kell szembenéznie a halállal, akkor mindig forduljatok Hozzám, a ti Jézusotokhoz, segítségért. Ha így tesztek, felemellek benneteket lélekben, letörlöm könnyeiteket, száműzök minden félelmet szívetekből, amikor a következő imát imádkozzátok.

Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra

„Drága Jézusom, bocsásd meg nekem bűneimet. Tisztítsd meg lelkemet, és készíts fel engem, hogy bebocsátást nyerhessek Országodba.

Add meg nekem a Kegyelmeket, hogy felkészülhessek a Veled való egyesülésre. Segíts, hogy le tudjak győzni minden félelmet.

Add meg nekem a bátorságot, hogy felkészítsem lelkemet és elmémet, hogy méltó legyek megállni Színed előtt.

Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom magam testestül, lelkestül és elméstül az örökkévalóságig. Legyen Akaratod az enyém, és szabadíts meg engem a fájdalomtól, a kételyektől és az összezavarodottságtól. Ámen.”

Én kivétel nélkül üdvözölni fogom mindazokat a lelkeket, akik ezt az imát imádkozzák.  Irgalmam különösen azokra a lelkekre terjed ki, akik a halállal néznek szembe, viszont nem hisznek Bennem, ha utolsó napjaikban, naponta háromszor elimádkozzák ezt az imát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben

04 máj

2014. március 18. kedd, 16.20

Hőn szeretett leányom, senki se szégyenkezzen az üldöztetés miatt, mert az keresztényként Engem védelmez. Nem szabad félnetek a Szent Nevemért való üldöztetéstől, mert amikor úgy találjátok, hogy azért bírálnak benneteket, mert az Igazságot szóljátok, akkor legyetek tudatában, hogy hű szolgáim vagytok.

Csak azok, akik Bennem és Velem vannak, szenvednek el gúnyolódást és gyűlölködést az Én Nevemben. Ti, akik valóban az Enyéim vagytok, amikor átadjátok akaratotokat, hogy az az Enyém legyen, fogtok a legjobban szenvedni. Mindig meg kell értenetek, hogy amikor a legintenzívebb a gyűlölet bármely szeretett Követőmmel szemben, biztosak lehettek benne, hogy Jelenlétem ott a legerősebb. Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben.

Drága követőim, hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy Kezem vezet benneteket minden áldott nap, eme utolsó földi Küldetésem során. Szavam megindítja lelketeket, és annak a több milliárdnak a lelkét, akik követni fognak benneteket – mert hamarosan a világ meg fogja hallani Hangomat. Ne hagyjátok, hogy bármilyen akadály is az utatokba álljon, amikor Rólam beszéltek; amikor emlékeztetitek az embereket Tanításaimra, és amikor emlékeztetitek szent Szolgáimat azon kötelességükre, hogy hűnek kell maradniuk a Szent Evangéliumokba foglalt Igémhez.

Amikor azt kérik tőletek, hogy tagadjatok meg Engem, akár a Szent Eucharisztia által, akár a Szent Biblia egy módosított változata által, nyíltan és szégyenérzet nélkül vissza kell utasítanotok ennek megtételét. Meg kell védelmeznetek az Igét, azáltal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni a hazugságokat a Nevemben. Annak érdekében, hogy megvédelmezzétek magatokat az üldözőktől, akik gaztetteket fognak elkövetni Egyházam ellen, és mindazok ellen, akik hűek maradnak az Isten Igéjéhez, kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát.

Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen

„Drága Jézus, védelmezz meg engem azon küzdelmemben, hogy bármi áron hű maradjak a Te Igédhez. Oltalmazz meg engem ellenségeidtől. Óvj meg engem azoktól, akik üldöznek engem Miattad.

Osztozz fájdalmamban. Enyhítsd szenvedésemet. Emelj engem Arcod Ragyogásába, addig a Napig, amíg el nem jössz, hogy Örök Üdvösséget hozz a világnak.

Bocsáss meg azoknak, akik üldöznek engem. Fordítsd szenvedésemet bűneik engesztelésére, hogy békére lelhessenek szívükben, és hogy bűnbánattal lelkükben üdvözölhessenek Téged az utolsó Napon. Ámen.”

Menjetek, és vigasztaljon benneteket a remény, hogy Nagy Irgalmasságom Menedékébe fogom vinni ellenségeimet, és mindazokat, akik üldöznek benneteket az Én Nevemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében

01 máj

2014. március 13. csütörtök, 20.45

Legdrágább leányom, Védelmem kiterjed most mindazon Gyermekemre a világban, akik szeretnek Engem. Én ezt bőséggel teszem, azon fenyegetések miatt, melyekkel az emberiség szembenéz a történelem ezen idejében.

Nektek, Gyermekeim, imádkoznotok kell mindazokért, akik elvesztek a Számomra. Epekedem utánuk. Vágyom a szeretetükre. Sírok értük. Várom a napot, amikor végre megértik Szövetségemet, mely Általam jött létre a kezdetben. Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében. Szövetségem által kellő időt adtam az embernek arra, hogy észre térjen, és felismerje, hogy mi is ő valójában, és mi nem. Szerető Kezem teremtette az embert, a Saját Képmásomra. Elárasztottam lelkét Szeretetemmel, teljes szabadságot adtam neki Ajándékom, a szabad akarat és a szabad választás Ajándéka révén. Sosem akartam azt, hogy az ember a Tőlem való félelmében szeressen viszont Engem. Mindössze annyit akartam, hogy úgy szeressen Engem, ahogy Én szeretem őt. Még az ember előtt teremtettem Angyalaimat, azért, hogy szolgáljanak Engem, de irántuk való Szeretetemnek köszönhetően, ők is részesültek a szabad akarat Ajándékában.

Lucifer árulása következtében szenvedett az ember. Lucifer szeretett és kegyelt volt Általam. Rendkívüli adományokkal és hatalommal volt megáldva, és sok angyal szolgált alatta. Amikor megteremtettem az embert, Lucifer féltékeny haragra gerjedt. Nem bírta elviselni, hogy nagymértékben fogom szeretni az embert, és így elhatározta, hogy elszakít Engem Gyermekeimtől. Megkísértette Ádámot és Évát, és ez azt jelentette, hogy ők szabad akaratukból megtagadták Hatalmamat, és azt gondolták – ahogy Lucifer is -, hogy elnyerhetik Hatalmamat, és jogot formálhatnak Istenségem egy darabjára.

Lucifer és hűséges angyalai – akik mind rémtetteket követtek el Gyermekeim ellen, akkor és most -, a pokolba lettek vetve az örökkévalóságig. De szabad akaratuk révén, amit Én önként, és az emberiség iránti Szeretettel adtam, Én sosem követeltem vissza szabad akaratukat. Ezért létrehoztam a Szövetséget, hogy visszanyerjem a lelküket, a megváltásukat érintő Tervem által. Hatalmas kegyekben részesültek Általam. Prófétákat küldtem, hogy figyelmeztesse őket annak veszélyeire, ha engednek az ördög kísértésének. A Tízparancsolatot adtam nekik, hogy vezesse őket, és segítsen nekik abban, hogy Akaratom szerint éljenek. Elküldtem nekik egyetlen Fiamat, tulajdon Véremet, hogy szabadulást hozzon nekik a Pokoltól. Nem akarták elfogadni ezt, de Fiam Kereszthalála fordulópont volt a Végső Szövetséget érintő Tervemben.

Az Igazság Könyve az utolsó szakasza Beavatkozásomnak, még az Utolsó Nap előtt, amikor is összegyűjtöm valamennyi Gyermekemet, és visszaviszem őket a Paradicsomba, amit elsősorban nekik teremtettem. Azok, akik hallgatnak az Igazságra, és hűek maradnak Szent Igémhez, nagy kegyelmet fognak találni Nálam. Akik viszont nem hallgatnak az Igazságra és nem maradnak hűek Szent Igémhez, azok továbbra is kegyelmet fognak találni Nálam, az általuk élt élet miatt, az általuk mások iránt tanúsított szeretet miatt, és lelkük tisztasága miatt. Üdvözölni fogom őket, ha már elismerik, hogy elfogadják az Irgalmas Kezet, melyet Fiam fog nyújtani nekik.

Szövetségem beteljesülésének utolsó szakasza fájdalmas lesz. A sátán és démonainak befolyása révén sok ember, tévedésből, imádni fogja őt és minden szolgáját, akik közöttetek járnak. Meg fogom engedni a lelkek szenvedését és a megpróbáltatásokat, melyeket sok ártatlan ember fog elviselni, de csak egy rövid ideig. Akkor el fogom söpörni ellenségeimet a Föld színéről. Megígérem nektek, drága gyermekek, hogy enyhíteni fogom fájdalmatokat, bánatotokat és félelmeteket, hathatós Kegyelmeket és Áldásokat ajándékozván nektek. Védelmezve lesztek Angyali Hierarchiám köre által.

Ahhoz, hogy arra kérjetek Engem, hogy elűzzem félelmeteket és bánatotokat, és hogy megadjam nektek az üldöztetéstől való szabadulást, kérlek, imádkozzátok ezt az imát.

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Gyermekek, erősnek kell maradnotok ebben az időben. Soha ne hallgassatok a gyűlöletre és utálatra, mely be fogja borítani a Földet, az eljövendő fertőzés következtében. Ha figyelmen kívül hagyjátok, akkor a legjótékonyabb módon tudtok szolgálni Engem, mindennemű rosszindulat nélkül szívetekben.

Készüljetek fel a világban hamarosan kitörő nagy dühre, mely Ellenem, a Magasságos Isten, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus ellen fog irányulni. Imádkozzatok azokért, akiket be fog szippantani a hazugságok légüres tere, mely hazugságok csak bánatot fognak okozni nekik.

Maradjatok Bennem, Velem és Értem.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy