RSS
 

Archive for the ‘2014 áprilisi üzenetek’ Category

Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz

12 máj

2014. április 20. vasárnap, 17.40

Legdrágább leányom, amikor elküldtem Fiamat, hogy megváltsa az emberiséget, a világ elutasította Őt, ahogy a prófétákat is, akiket Őt megelőzően küldtem.

Most, amikor arra készülök, hogy elküldöm Fiamat, másodszor és utoljára, hogy összegyűjtse gyermekeimet, és Örök Életet adjon nekik, ők el fogják utasítani ezt a Nagy Irgalmassági Cselekedetet is. Igém révén Én átadtam az embernek az Igazságot, de ő továbbra is elutasítja azt. Milyen könnyen felejtenek. Mennyire vakok, mert Én megmondtam a világnak, hogy elhozom nekik Királyságomat – egy Új Világot, melynek nem lesz vége – de nem igazán fogják fel, hogy mit is jelent majd az ő örökségük. Nem mindenki fogja elfogadni Fiam Irgalmát, ezért emlékeztetem a világot az eljövendőre, hogy jöjjenek majd, és fogadják el Királyságomat.

Nagy ellenállás lesz Gyermekeim részéről azt a sok csodát illetően, amit a világnak mutatok majd, Fiam Eljövetele előtt. Sokat fognak beszélni róla, de ellenségeim gondoskodni fognak arról, hogy Gyermekeim meg legyenek tévesztve, hogy ne készítsék fel lelküket arra a Dicsőséges Életre, melyet Én készítettem mindegyikőtök számára.

Ahogy Fiam harmadnapon feltámadt a halálból, ugyanúgy fog harmadnapon megmutatkozni, a háromnapos sötétség végén, Második Eljövetelekor. Azt szeretném, ha tisztában lennétek ezzel a háromnapos sötétséggel, hogy ne féljetek tőle. A szentelt gyertyák fogják biztosítani az egyetlen, Általam megengedett világosságot, hogy lehetővé tegye azok számára, akik szeretnek Engem, hogy lássanak, és örömmel várják Fiam Érkezését.

Ne tartsatok irántatok való Szeretetemtől, vagy az Általam gyakorolt Hatalomtól, mert a ti javatokat szolgálja az, hogy Én megengedem, hogy mindezek az események megtörténjenek a Nagy Napig tartó időszakban. Megengedem ellenségeimnek, hogy körüljárjanak a Földön. Én megengedem a pusztítóknak, hogy megtévesszék az embert, mert így fogom próbára tenni azok hitét, akik meg lettek áldva az Igazsággal. De tudnotok kell a következőt. Azok, akik elárulják Isten Igéjét, száműzve lesznek a pusztába. Azok, akik lesújtanak, és megbüntetik felszentelt Szolgáimat, akik szeretik Fiamat, keményen meg lesznek büntetve. Meg fogom engedni a gyengéknek, és azoknak, akiket könnyű megvezetni, hogy meg legyenek tévesztve, hogy amikor, leányom, a neked adott Próféciáim bekövetkeznek, akkor majd bánják meg bűneiket, és keressenek Engem.

Gyermekek, azért készítelek fel benneteket, hogy Akaratom beteljesedjék, és hogy Országomban éljetek majd, hiszen erre születettek. A világ, amelyben éltek, beszennyeződött a gonosz és annak hatása következtében. A Földet bűn sújtja, most jobban, mint valaha, és a bűn fokozódni fog, melynek mindegyikőtök, akik igazhitűek vagytok, tanúi lesztek. Emlékeztetni kell benneteket az Igazságra, mától, azaz húsvét vasárnaptól fogva minden egyes nap, mert enélkül tévelyegni fogtok, és el fogtok veszni.

Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz. Magamhoz foglak vonzani benneteket, felemellek titeket, amikor a hitehagyás gyötrelme elviselhetetlenné válik, és megmentem lelketeket bármilyen Általam választott eszközzel, inkább, minthogy elveszejtselek benneteket ellenségeim javára. Azt szeretném, hogy kedvesen, szeretetteljesen tekintsetek azokra, akik Fiam ellen harcolnak eme Küldetése miatt, hogy felkészítse a világot az Ő Második Eljövetelére. Azt kérem, hogy ezzel a különleges Imahadjárati Imával kérjetek Engem, Örök Atyátokat, hogy gyakoroljak Irgalmat mindazok iránt, akik megpróbálják meggátolni Kezemet, Nagylelkűségemet, Hatalmamat és Istenségemet:

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

Ó, Istenem, Örök Atyám, kérlek Téged, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat. Esedezem azokért a lelkekért, akik megpróbálják elpusztítani Prófétáidat. Könyörgök azon lelkek megtéréséért, akik Számodra elvesztek, és kérlek, hogy Te segíts gyermekeidnek felkészíteni a lelküket, és a Te Isteni Akaratod szerint alakítani az életüket, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Második Eljövetelét várván. Ámen.”

Menjetek Gyermekeim, és készítsétek fel mindazokat, akiket ismertek, különleges imákat ajánlván fel Nekem, Örök Atyátoknak, Nagy Irgalmamért.

Szeretlek benneteket, mind. Én Csupa Szeretet Vagyok, Csupa Türelem, és várom válaszotokat. Soha ne gondoljátok azt, hogy Én nem fogom meghallani imáitokat, mert hangotok édesség Füleimnek, és Irántam való szeretetetek nagy örömet szerez Nekem. Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Semmi.

Menjetek szeretettel és örömmel, mert biztosak lehettek abban, hogy Én Irgalmas vagyok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Jézus mindenben hasonló volt hozzátok, a bűnt kivéve, mert az képtelenség lett volna

11 máj

2014. április 14. péntek, 15.22

Drága gyermekem, hét bukott angyal fogja támadni ezt a Küldetést, és megpróbálják majd rávenni Isten gyermekeit, hogy ne maradjanak hűek az Ő Maradék Hadseregéhez. Azoknak, akiket megtévesztenek, a Világosság angyalaiként fognak megjelenni, holott valójában egyáltalán nem azok.

A sátán hatalma nagyon erős, és jelenléte a világban nyilvánvaló, ahogy kiválogatja híveit, arra buzdítva őket, hogy kérkedjenek jelenlétével. Ő ezt a zenén keresztül teszi, azokon a vallásokon keresztül, melyek nem Fiamtól, Jézus Krisztustól valók, valamint azokon keresztül, akik olyan állítólagos szent csoportok mögött tetszelegnek, melyek a fenevadat és annak földi birodalmát bálványozzák.

Gyermekek, szüntelen kövessétek Fiamat, mindazon által, amit Ő földi Ideje alatt tanított. Az Ő Szent Igéje szent és sérthetetlen, és ez minden, amit tudnotok kell, ha követni akarjátok az Ő Örök Életre vezető Útját. Mindig azon vágyatok legyen a szemetek előtt, hogy elnyerjétek az Örök Életet, és ezért úgy éljétek életeteket, ahogy Fiam mutatta nektek. Ne fogadjatok el soha semmit, ami kételyt ébreszt az Ő Istenségét illetően. Az az ember, aki valótlanságokat mer állítani Fiamról, az nem rendelkezik a Szentlélek Ajándékával, és ezért nem méltó arra, hogy meghatározza mindazt, ami Fiam.

Fiam, a ti Isteni Megváltótok, Aki megalázta Magát azért, hogy emberré legyen. Amikor megszületett, az Ige testté lett, és így Jézus Krisztus minden tekintetben ember volt. Jézus mindenben hasonló volt hozzátok, a bűnt kivéve, mert az képtelenség lett volna.  Az Isten Fia azért küldetett, hogy megváltsa az emberiséget, és megmentse mindegyikőtöket a haláltól, ami a sátán iránti szolgaságból következik. Istensége Mindenható, Csupa Jóság, Csupa Kifürkészhetetlenség, és tagadni az Ő Istenségét, annyit tesz, mint tagadni az Isten Hatalmát. Amikor így tesztek, az ördög iránti hűségeteket nyilvánítjátok ki.

Gyermekek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, és hívjatok engem, szeretett Édesanyátokat, hogy oltalmazzalak meg benneteket a megtévesztéstől, melyet elétek fognak tárni, arra buzdítva benneteket, hogy tagadjátok az Isten Hatalmát.

Imahadjárat (146) Oltalom a megtévesztéssel szemben

„Drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem azon Kegyelemmel, mely oltalmat nyújt a megtévesztésekkel szemben, amiket a sátán azért hozott létre, hogy lerombolja a Keresztények hitét. Oltalmazz meg minket Isten ellenségeivel szemben. Óvj meg minket a hazugságoktól és az eretnekségtől, amiket azért vetnek be, hogy gyengítsék Fiad iránti szeretetünket. Nyisd fel szemünket a hazugságokra, a megtévesztésre, és minden olyan próbálkozásra, amivel szembekerülhetünk, melyek arra buzdítanak bennünket, hogy tagadjuk meg az Igazságot. Ámen. „

Köszönöm, hogy válaszoltok hívásomra, mellyel figyelmeztetlek benneteket a nagy megtévesztésre, ami hamarosan le fog ereszkedni Fiam földi Egyházára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amíg él a szeretet, addig az emberi nem képes a túlélésre

11 máj

2014. április 3. csütörtök, 17.11

Hőn szeretett leányom, a szeretet az egyik legerősebb Ajándéka Istennek. Amíg él a szeretet, addig az emberi nem képes a túlélésre. A szeretet fölötte áll minden gonoszságnak, megosztottságnak és gyűlöletnek, mert az Istentől való, Aki Mindenható, és semmilyen gonosz erő nem képes azt teljesen elpusztítani.

Amikor egy lélek igazán közel van a Szívemhez, eltöltöm őt szeretettel. Elárasztom őt ezzel az Ajándékkal, és ennek köszönhetően, lehetetlen lesz számára, hogy gyűlöljön egy másik személyt, beleértve azokat is, akik gyötrik őt. A szeretetet, amikor az jelen van egy lélekben, Isten arra fordítja, hogy Magához vonzzon más lelkeket is. Arra fordítja, hogy örömet és vigasztalást nyújtson a szükségben lévőknek és a szenvedőknek. Ugyanakkor ez egy Kegyelem, és azoknak a lelkeknek adatik, akik arra választattak ki, hogy másoknak is továbbadják, Isten Dicsőségére. Ó micsoda örömet szereznek Nekem ezek a lelkek, akik feltétel nélkül elfogadják Tőlem a Szeretetet. Amikor ők nyitott szívvel üdvözlik Jelenlétemet, és engedik, hogy eltöltsem lelküket, akkor ezek a lelkek Edényeimmé válnak, és mint egy jó bor, el fogják tölteni azokat a lelkeket, akik szomjaznak a Jelenlétemre.

A szeretet az a mód, ahogyan Én kommunikálok a világgal, egészen a Nagy Napig, amikor is eljövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat. Ahol jelen van az igaz szeretet, ott Vagyok Én. Ahol nincs szeretet, Jelenlétem onnan visszavonul. Sok ember kizár Engem, ezért képtelenek érezni a Szeretet Ajándékának teljességét, úgy, ahogyan azt kellene.

Megígérem nektek, hogy eme Küldetés által terjeszteni fogom Szeretetem Ajándékát. Szeretetem egy ismertetőjel lesz, és mindazok, akik válaszolnak Hívásomra, Szeretetembe lesznek burkolva, amikor ezt az Imahadjárati Imát imádkozzák:

Imahadjárat (145) Tölts be engem Szereteted Ajándékával

„Drága Jézus, tölts be engem, egy üres edényt, Szereteted Ajándékával. Áraszd el lelkemet Jelenléteddel. Segíts, hogy úgy szeressek másokat, ahogy Te szeretsz engem. Segíts, hogy a Te Békéd, Nyugalmad és Irgalmad eszköze legyek. Nyisd meg szívemet mindenkor mások nehéz helyzetére, és add meg nekem a Kegyelmet, hogy megbocsássak azoknak, akik elutasítanak Téged, és akik vétkeznek ellenem. Segíts, hogy azon példán keresztül hirdessem Szeretetedet, ahogyan Te cselekednél az én helyemben. Ámen.”

Meg fogom érinteni mindazoknak a lelkét, akik beengednek Engem. A szeretet örökkévaló boldogságot hoz nektek. Ha kérdés nélkül és nyitott szívvel elfogadjátok Szeretetemet, akkor nagy örömet szereztek Nekem. Ajándékom most már a tiétek, és azt szeretném, hogy mostantól kezdve helyezzétek a Szeretet Ajándékát magatok elé, mindemben, amit tesztek. Így segítetek legyőzni a gyűlöletet, amely megfertőzi az emberiséget, és amely a sátántól ered. A Szeretet eme Ajándékával, különleges Áldást árasztok ki mindannyiatokra; egy egyedülálló és erőteljes Áldást, melyet érezni fogtok, amikor ezt az Imát imádkozzátok, különösen, ha Imahadjárati Imacsoportban, mely különösen fontos eme Üdvösség-Küldetésemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Az Atyám által Ígért megtérés ebben a hónapban veszi kezdetét

06 máj

2014. április 2. szerda, 16.27

Gyermekem, az Atyám által Ígért megtérés ebben a hónapban veszi kezdetét, és a Szentlélek Erejének köszönhetően terjedni fog az egész világon. Meg lesznek kímélve a lelkek, és nagy Irgalmat fog gyakorolni Fiam még a legmegátalkodottabb bűnösökkel szemben is.

Sokan, akiknek nincs Istenhitük, és úgy élik életüket, mintha nem lenne Örök Élet, ők lesznek az elsők, akiknek – Atyám óhaja szerint – megmutatkozik az Igazság Világossága. Ezek az emberek nagyon-nagyon szeretve vannak, és hitetlenségüket fel fogja váltani a szeretet és az a vágy, hogy kiengesztelődjenek Jézus Krisztussal, Akit ők elhagytak. A következők azok a lelkek lesznek, akik szörnyű bűnt követtek el, és akik megfertőződtek az ördög befolyása által. Nagy Kegyelmekben fognak részesülni, és Fiam Irgalma oly hirtelen fogja átjárni szívüket, hogy azonnal meg fognak térni. Annyira váratlan lesz ez a Csoda, hogy amikor ők elkezdik terjeszteni az Evangélium hírét, sokan fel fognak figyelni rájuk, és hallgatni fogják őket.

A legnyomorultabb lelkek megtérésének lesz köszönhető az, hogy még több lélek menekülhet meg, és meg is fog majd menekülni. Ez azokon fog múlni, akik már az Igazságot követik, függetlenül attól, hogy hűségesek akarnak maradni Fiamhoz és az Ő Tanításaihoz, vagy sem. Ezek a lelkek lesznek azok, akik a legjobban fognak szenvedni, mert ők Istenhez tartoznak, és ezért a gonosz mindent el fog követni, hogy az Igazságot illetően kételyekkel gyötörje őket. Ezek azok a lelkek, akik el fognak távolodni Fiamtól, és akikre a leginkább vágyik a gonosz.

Ahhoz, hogy megvédelmezzétek a keresztény hitet az egész világon, kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát:

Imahadjárat (144) Ima a Keresztény Hit megvédelmezéséért

„Ó, Üdvösség Anyja, kérlek, járj közben a Keresztény lelkekért, szerte az egész világon.

Kérlek, segítsd meg őket, hogy megőrizzék hitüket, és hűségesek maradjanak Jézus Krisztus Tanításaihoz. Imádkozz, hogy legyen szellemi és lelki erejük ahhoz, hogy mindenkoron fenntartsák hitüket.

Drága Édesanyám, járj közben értük, hogy megnyíljon szemük az Igazságra, és hogy részesüljenek abban a Kegyelemben, hogy fel tudják ismerni mindazokat a tévtanokat, amiket Fiad Nevében ismertetnek velük.

Segítsd meg őket, hogy továbbra is igaz és hűséges szolgálói legyenek Istennek, és ellene mondjanak a gonosznak és a hazugságoknak, még ha emiatt fájdalmat és gúnyolódást is kell elszenvedniük.

Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet, és imádkozz, hogy minden keresztény az Úr útját kövesse, egészen az utolsó leheletéig. Ámen.”

Gyermekek, Jézus mindenkit szeret. Ő szüntelen küzd azért, hogy megoltalmazzon benneteket a veszedelemtől, és a legkülönlegesebb módokon fog beavatkozni, hogy megvédjen benneteket minden gonosztól, a sötétség napjaiban, amit el kell viselnetek Őérte. Bízzatok bennem, szeretett Édesanyátokban, miként közben fogok járni értetek, hogy közelebb kerüljetek Fiamhoz az eljövendő megpróbáltatások idején.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Isten Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy