RSS
 

Archive for the ‘2013 decemberi üzenetek’ Category

Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el

24 jan

2013. december 30. hétfő, 20.06

Hőn szeretett leányom, amikor megkérdőjelezitek Hatalmamat, azzal tagadjátok az Igazságot. Amikor vitatjátok Igémet, mely kőbe van vésve, akkor nem fogadjátok el az Igazságot. Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el. A világ figyelmeztetve lett, hogy soha senki – sem felszentelt szolga, sem választott lélek, sem próféta – nem adhat hozzá, vagy vehet el az Atyám Könyvében rögzített Igéhez – Igéből. Mégis pontosan ez fog történni, amikor azok, akik azt állítják magukról, hogy földi Egyházam választott vezetői, megmásítják az Igazságot. Ez a nap nagyon közel van. Ez az a nap, melyre figyelmeztetve lettetek. Mert bárki, aki meg meri másítani az Igét, azt állítja, hogy ő Isten fölött áll. Aki cselekedeteivel vagy tetteivel azt állítja, hogy Isten fölött áll, az sosem lehet az Én képviselőm.

Mivel nagyon gyenge az ember hite, és mivel kevés az ismerete az Újszövetségről, sokakat fondorlatos módon rá fognak venni, hogy fogadják el az eretnekséget az Igazságnak. Ez lesz az ő vesztük.

Beavatkozásom a Szentlélek áradásán keresztül történik majd, hogy megvilágosítsa azokat, akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzám. Most a következő lesz a próbatétel. Ha ti valóban hisztek Létezésemben, Küldetésemben, Keresztre feszítésemben, a halálból való Feltámadásomban, és az Üdvösség Ígéretében, akkor sosem kérdőjelezitek meg Igémet, mely a Szent Bibliában adatott nektek. Ha csak egy pillanatra is azt gondoljátok, hogy Én áldásomat adnám bármilyen új értelmezésére Evangéliumomnak, a Tízparancsolatnak, illetve mindannak, amit tanítottam nektek, csak azért, hogy megfeleljenek egy modern társadalomnak, akkor nagyon nagyot tévedtek.

Az a nap, amikor az a vezető, aki azt állítja, hogy földi Egyházamat vezeti, azt mondja nektek, hogy bizonyos bűnök többé már nem számítanak, az a vég kezdetének a napja. Mert ez lesz az a nap, amire nagyon kell ügyelnetek. Ez lesz az a nap, amikor Egyházam a sötétség korszakába lép. Azon a napon nem szabad kísértésbe esnetek, hogy megtagadjatok Engem – hogy megtagadjátok az Igazságot. A hazugságok sosem pótolhatják az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes a számotokra

24 jan

2013. december 29. vasárnap, 19.48

Hőn szeretett leányom, amikor feltártam az Igazság Könyvének titkait, kezdettől fogva azt mondtam nektek, hogy a Könyv már meg lett jövendölve a prófétáknak – összesen háromnak -, a Legszentebb Háromságot jelképezvén. Én nem azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy megrémisszelek benneteket. Azért mondom el nektek ezeket a tényeket, hogy teljes mértékben bízzatok Bennem.

Leányom, Atyám azon Terve, hogy terjedjen a megtérés, abban a pillanatban vette kezdetét, amikor ez a Küldetés is megkezdődött. Nagyon nagy szükség van erre a megtérésre, a nagy hitehagyás, az Isten Igéje iránti közöny és szégyenteljes közömbösség idejében. Isten gyermekei megkapták az Igazságot a Legszentebb Könyvben, de a benne foglaltak nagy része csekély hatással van a mai világban élő emberekre. Hogy lehet ez? Nagyon sokak figyelmét elvonja a szórakozás, könnyedén szórakoznak, és hamar megragadja őket minden, ami izgalmat nyújt. Sőt még az ember Teremtésének Igazságát is tagadják. Viszont felváltották az Igazságot, a saját maguk alkotta hamis istenekbe vetett nevetséges tévhittel. A mágiával kapcsolatos gyakorlataik, és az okkultizmussal való gonosz foglalatoskodásuk, sokak figyelmét felkeltette, és felgyújtja a képzeletét azoknak, akik a feltűnéskeltésre törekednek életükben.

Aztán vannak azok, akik visszaélnek a spirituális világot illető tudásukkal, és akik miatt sok lélek tévelyedett el Tőlem. Annak érdekében, hogy szellemi adományokkal ruházzák fel magukat, ezek a szegény lelkek inkább a gonosz szellemet hívják, amikor azok szellemeit idézik meg, akik a Pokolba jutottak. Ezek a szellemek csak bele fogják sodorni őket egy olyan hálóba, melyből sosem fogják kiszabadítani magukat. Azok, akik new age gyakorlatokkal foglalkoznak – a boszorkánysággal, a tarot kártyával és a távolbalátással -, lesznek az okozói a másokat ért rettenetes csapásoknak, habár sok esetben nincs is tudomásuk arról a kárról, amit okoznak. Minden ilyen ember, aki hamis isteneket helyez az Egy Igaz Isten elé, vétkesek egy förtelmes bűnben – a pogányságban -, mert ők már ismerték az Igazságot, mielőtt elfordultak attól.

Aztán vannak azok, akik átkoznak másokat, amikor sátánizmussal foglalkoznak. Ők már annyira elfajzottak, hogy szüntelenül gúnyolnak Engem, és ilyen gonosz tevékenységeket folytatnak, mivel már lepaktáltak az ördöggel. Bármit teszek, semmi sem fogja megváltoztatni őket. Ó mily keserű Könnyeket ontok ezen szegény félrevezetett lelkek miatt.

Aztán vannak azok, akik valóban ismernek Engem, de kevés időt töltenek Társaságomban. Nagy bánatot okoznak ők Nekem, mert természetesnek veszik lelküket. Úgy vélik, hogy természet adta joguk az Örök Élet, de nem gondolják, hogy azt ki kell érdemelniük. Sokan közülük annyira önteltek, hogy nem törődnek a Szentségekkel, és ritkán szentelnek bármi figyelmet is a Tízparancsolatnak, mert nem gondolják, hogy azok rájuk vonatkoznának manapság. Többségük nem hisz a Pokolban, sem a Tisztítótűzben. Ők egy nagyon veszélyes úton járnak. Hamarosan még jobban meg lesznek tévesztve, amikor egy új felhígított tannal fogják etetni őket, melyet ellenségeim fognak ismertetni.  Nekik most sok imára van szükségük.

Végül, vannak azok, akik a legközelebb vannak Hozzám, és akik jártasak minden Szent dologban. Ezek azok a lelkek, akik nagy vigaszt nyújtanak Nekem, és akikre támaszkodom. De vannak olyanok köztük, akik nem élik az Igazságot. Hirdetik az Igazságot, de nem gyakorolják alapvető Tanításaimat. Nem szeretik egymást úgy, ahogyan kellene. Lenézik azokat, akiket – a szent dolgokat illetően- náluknál kevésbé tájékozottaknak tartanak. Némelyikük úgy véli, hogy a többiek fölött áll, és különösen kegyeltek Isten által. Ezek a képmutatók dühítenek Engem a legjobban, mert ők nem látják, hogy mennyire vétkeznek az Én Szememben.

Nos, láthatjátok, hogy az Igazságot sosem szabad magától értetődőnek venni. Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes – túl időigényes – a számotokra, mert sokan úgy tekintitek az Igazságot, mint olyasvalamit, ami már nem időszerű mai, elfoglalt életetekben. Sokan meg fogtok tagadni Engem, mígnem végül teljesen elutasítotok Engem, amikor hazugságokkal fognak etetni benneteket azok, akik el akarnak távolítani benneteket az üdvösségtől. Ezért kell újra elsajátítani az Igazságot.

Csak egy Igazság lehet, és ez az az Igazság, amit Isten kezdettől fogva meghatározott.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak

24 jan

2013. december 28. szombat, 23.50

Gyermekem, Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak. Ő azt szeretné, hogy mindazok, akiknek családjuk és barátaik elutasítják Istent, és tagadják szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, tudják, hogy Isten el fogja árasztani őket Kegyelmeivel, amikor ezt a különleges Imahadjárati Imát imádkozzátok értük. Amikor ezt az Imát imádkozzátok, Ő nagy Könyörületet fog tanúsítani mindegyikük iránt, és meg fogja menteni őket, valamint vissza fogja rántani őket a pusztulás széléről.

Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája

„Ó, drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy Irgalmazzon (nevezd meg itt mindazokat, hogy kiknek) a Nagyfigyelmeztetéskor, és az utolsó Napon is, mielőtt még Fiad színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmenekülhessen, és élvezhesse az Örök Élet gyümölcseit.

Oltalmazd meg őket, minden egyes nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy megláthassák az Ő Jelenlétét, és hogy lelki békét és nagy Kegyelmeket nyerjenek. Ámen.”

Ennek a Küldetésnek köszönhetően, Fiam rendkívüli Kegyelmeket fog árasztani azokra a lelkekre, akik rászorulnak Irgalmára. Ő minden esetben nagylelkű lesz, ha a lelkek az Ő Szent Akarata szerint élnek, és örömmel fogadják Őt a szívükbe.

Menjetek és örvendezzetek, mert ez az egyik legkülönlegesebb Ajándék, amit Ő azoknak adott, akik válaszoltak erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja

24 jan

2013. december 28. szombat, 23.36

Hőn szeretett leányom, sokaknak, akik hisznek Istenben, csak halvány fogalmuk van arról, hogy Ki is Ő, és miért teremtette a világot.

Atyám maga a Szeretet. Mindazok, akik körülötte vannak, szeretik Őt, pont úgy, ahogy egy nagyon kedves édesapa iránti szeretetet képzelnétek. Vele lenni a legtermészetesebb érzés, és a Mennyben mindenki teljes egységben van Vele. Ők dédelgetve, és nagyon szeretve érzik magukat, és ez a teljes odatartozás érzését kelti bennük. Amikor mindazok, akik kegyeltek Atyám Királyságában, egyesülnek Vele, olyan földöntúli örömöt tapasztalnak meg, ami nem fogható semmihez, amit a Földön ismertek. Amikor ti – akik követtek Engem, Jézus Krisztust, és egyesültök Velem – megismeritek Atyámat, ti is meg fogjátok tapasztalni ezt az odatartozás érzést.

Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja, és Ő minden egyes gyermekét örök szenvedéllyel szereti. Ti, akik Égi Kegyelmekkel vagytok megáldva, és akik közel érzitek magatokat Atyámhoz, nektek tudnotok kell, hogy egy félelemmel vegyes tiszteletet fogtok érezni, amikor Vele beszélgettek a szívetekben – egyrészt. Másrészt viszont ösztönösen érezni fogjátok, hogy szeretve vagytok, amit nem fogtok érteni, de tudni fogjátok, hogy az Ő gyermekei vagytok. Ez Isten valamennyi gyermekére vonatkozik, kortól függetlenül. Mert Isten Királyságában nem létezik a kor. Minden lélek a maga állapota szerint emeltetik fel, illetve aszerint, hogy hogyan teljesítette Atyám Akaratát.

Ó, mennyire feledésbe merült Atyám, és mennyire félreértik Őt. Ő nem félelmetes. De azért Igazságossága Véges. Ő szeretetteljes és igazságos, és minden Tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megújítsa a világot, hogy az méltóképpen fel legyen készülve Fogadásomra, az Ő szeretett Fia fogadására.

Nem szabad azt éreznetek, hogy nem tudjátok megszólítani Atyámat, mert Ő a ti Atyátok, a Mindenható, Aki a Parancsot adta, hogy az élet elkezdődjék, és Aki a Parancsot adja, hogy az élet kioltódjék. Kövessétek Atyám Parancsolatait. Fogadjátok hálával Születésem, Halálom és Feltámadásom Ajándékát, akkor az Örök Élet a tiétek lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Terveim – az egész világ megmentésére – már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni

24 jan

2013. december 26. csütörtök, 14.20

Hőn szeretett leányom, Szeretnék vigaszt nyújtani nektek ebben az időben. Terveim – az egész világ megmentésére – már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni. Isten minden egyes gyermeke képes a szeretetre – még azok is, akik elszakadtak Istentől. Minden egyes lélek a Szeretet Adományával – az Isten Ajándékával született, Aki bennük lakozik, még ha nem is ismerik fel Őt.

A szeretet egy olyan jellemvonás, amit gyűlöl a sátán, mert Isten maga a Szeretet. Mindenki, aki szeret egy másik embert, örömet érez a szívében. A szeretet a legtermészetesebb érzés, és ettől világít Isten Világossága egy sötét világban. A sátán minden adandó alkalommal támadni fogja a szeretetet. El fogja venni a szeretetet azoktól, akiktől csak tudja, és sok gonosz dolgot ültet majd a helyébe. Amikor a Házasság Szentségét támadja, egészen addig gyengíti a szeretetet minden ilyen egységben, hogy már csak a gyűlölet marad. Barátságokat zúz szét. Megosztottságot, bizalmatlanságot és gyűlöletet szít, amikor és ahol csak tud. Ő az oka a gyilkosságnak, az emberek közötti erőszakos cselekedeteknek, a zsarnoki cselekedeteknek, a gyötrelemnek, és a háborúnak. Amikor a sátán a szeretet természetes törvényét támadja, amit Atyám alkotott, akkor rettenetes gyötrelembe sodorja az embereket. Nem fognak békét érezni, ha hiányzik a szeretet az életükből. Nem fognak bízni másokban, ott, ahol nincs szeretet, és amikor valaki lelkében gyűlölet van, akkor az szörnyű kegyetlenséggel fog bánni másokkal.

A gyűlölet sosem származhat Istentől. A gyűlölet az ördögtől való. Az az ember, aki gyűlöl, azokat a tulajdonságokat utánozza, amik a sátánra jellemzőek. Mivel a sátánt utánozza, ezért gyakran édes és ravasz mázzal fogja álcázni a gyűlöletet. Az az ember, aki gyűlöl valakit, nagyon gyakran azt fogja mondani, hogy ő csak szeretetből szól, amikor kárt okoz másoknak, csakhogy összezavarja őket.  Az az ember, aki pont úgy gyűlöl, mint a sátán, nagyon fog ügyelni arra, hogy ne derüljön fény gyűlöletére.  Sokan azt fogják mondani, hogy ők jó szándékkal cselekszenek, mert szükség van az őszinteségre. De semmilyen gyűlöletcselekedet sem teremhet jó gyümölcsöket, mert mint a rothadó hús, rothadást fog okozni, majd a lélek enyészetét.

Csak a Szeretet számít a Szememben. Biztosak lehettek abban, hogy mindazok, akiket szeretet tölt be – akár mások iránt, akár Isten iránt -, ők már kegyeimben vannak. Azok iránt, akik kegyeltek Isten által, Nagy Irgalmat fogok tanúsítani. Azok iránt, akiknek gyűlölet van a lelkükben, nem fog Irgalom mutatkozni addig, amíg előbb jóvá nem teszik vétkeiket a Szememben. Jól jegyezzétek meg, a gyűlölet bármely formája – különösen, ha az Én Szent Nevemben teszik -, csak a lélek pusztulását fogja eredményezni.

Szeretetem nagyobb, mint ahogy azt bárki is érezheti. Felfoghatatlan a számotokra. Az irántatok érzett Szeretetem nagyságának és mélységének köszönhető az, hogy be foglak tölteni benneteket a Szentlélekkel.  Szeretetem elő fogja csalogatni a szívetekben lévő szeretetet, függetlenül attól, hogy mennyire csekély lehet az az egyes lelkekben. Ezért hát, kérlek, soha ne adjátok fel ama reményt, hogy Én üdvösséget fogok hozni az egész világnak, mert Türelmem végtelen, és Szeretetem örök.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva

24 jan

2013. december 25. szerda, 09.50

Hőn szeretett leányom, Én Vagyok a megtestesült Ige. Testem átöleli a világot ma, de a világ – annak ellenére, hogy a Karácsonyt ünnepli – közömbös Üdvösségtervem iránt.

A Karácsony többé már nem a Születésem ünnepe, hanem egy pogány változat, ahol a hamisságok hajszolásának adnak minden tiszteletet. Mennyire meggyengült a Keresztények hite. Mennyire elfelejtettek mindent, amit tanítottam a világnak. Mennyire csak az anyagi kényelemmel törődnek, mely porrá lesz, és melynek során teljesen elhanyagolják lelkük állapotát.

Olyan idők jöttek rátok, melyben a legtöbb Keresztény hite olyannyira meggyengült, hogy kevés szó esik Dicsőséges Istenségemről, illetve ritkán említik meg azt. Tanításaimnak már nincs valódi értelme életetekben, és sok pap már nem szeret Engem úgy, ahogyan kellene. Nem, leányom, ők valójában egyáltalán nem ismernek Engem.

Addig nem fogok nyugodni, amíg meg nem hallják Hangomat, amíg fel nem rázlak benneteket azon hívással, hogy újítsátok meg hiteteket. Hamarosan a Belém vetett hitetek még jobban meg fog gyengülni. Annyira lefoglalnak majd benneteket azoknak az országoknak a politikai ügyei, ahol tombol a háború és a szegénység, hogy meg fogtok feledkezni Rólam. Helyettesítve leszek hitetekben ellenségeim által, akik Szolgáimnak adják ki magukat, és akik egyre messzebb távolítanak benneteket Tőlem.

Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva, ami azoknak a csaló szélhámosoknak a munkáját fogja dicsérni, akik Egyházamban parádéznak, viselvén az öltözetet, mely nem szolgál mást, minthogy megtévesszék a híveket. Azon a napon tapsolva éljenzik majd a társadalmi igazságosság és az emberi jogok bálványát, valamint a pénzt, melyről azt fogják mondani, hogy a világ éhezőinek gyűjtötték. De tudnotok kell a következőt. Mindezek a dolgok, amiket az Én Nevemben ismertetnek a világgal, csak egyetlen egy dolgot szolgálnak. Mégpedig azt, hogy elszakítsanak benneteket az Igétől, ami az Én Testem. Testem része az Én (titokzatos) Testemnek. (Titokzatos) Testem pedig maga az Egyházam. Amikor azok, akik magukat Egyházamhoz tartónak vallják, nem tisztelik Szent Igémet, viszont üdvözlik, és irányítani próbálják a világpolitikát, akkor ők nem mondhatják, hogy Tőlem valók. Elérkezett az idő, hogy a megoszlás – a megjövendölt egyházszakadás – végbemenjen, ami gyors lesz.

Csak az egyedüli Istent szerethetitek, és az egyedüli út Atyámhoz, Rajtam, az Ő Egyszülött Fián keresztül vezet. Ha elszakítjátok magatokat Tőlem a politikai kampányok hajszolásával, melyek – mintegy az Ige helyett – az emberi jogokat és a társadalmi igazságosságot igyekeznek hirdetni, akkor meg fogtok tagadni Engem.

Nehéz a Szívem ebben az időben. Azért adom ezt a figyelmeztetést nektek, hogy ne essetek tévedésbe, és ne essetek bele a legravaszabb csapdába, melyet félelmetes ellenségem – maga az ördög – tanítványai fognak elétek állítani.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják hinni

19 jan

2013. december 23. hétfő, 18.36

Gyermekem, a sötétség oly hirtelen fog Fiam Egyházára zuhanni, hogy sokan azonnal elnémulnak majd, annyira meg lesznek döbbenve. Fiamat, Jézus Krisztust, a Királyt, többé már nem fogják Királynak tekinteni. Helyébe a felemelkedett pogány istenek kerülnek, és a vallások összessége, magába foglalva azokat is, melyek nem Istentől valók, és mindegyik helyet foglal majd Fiam földi Egyházában.

Az újonnan meghirdetett úgynevezett Kereszténység jó hírnek fog tűnni a világ számára. A világ ujjongani fog, mert sokan fogják üdvözölni azt, amit ők nagyfokú toleranciának látnak, minden olyan cselekedet iránt, ami addig bűnnek számított Isten Szemében.

Amikor Fiam a Földön járt, a farizeusok elvetették az Igazságot. Csak abban hittek, ami kedvükre volt, és ők sok hamisságban hittek. Nem akarták elfogadni Fiam kitárt Karjait, amikor Isten Igaz Igéjét hirdette. Ismét elérkezett az idő azok számára, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot, hogy megtagadják Fiamat. Úgy értem, hogy az Ő Szent Igéjét, ahogyan az a Legszentebb Evangéliumokban van hirdetve. Hamarosan el fogják vetni a Legszentebb Könyvet, és helyette egy  új, szentségtörő változatot fognak hirdetni mindenkinek, Fiam Egyházán belül és kívül. Sokan meg lesznek tévesztve.

Fiam ellenségei annyira ravaszak, hogy Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják hinni. Fiam Igéjét úgy fogják alkalmazni, és egyben megváltoztatni, hogy valami újat jelentsen – valamit, amit Ő sosem mondott. A gonosz – Fiam ellenségein keresztül – folyamatosan meg fogja téveszteni a világot azáltal, hogy az Igazságot használja a hazugságok alapjául. Ők mindig azt fogják támadni, ami Igaz, azáltal, hogy az Igazsággal ügyködnek, azért, hogy becsméreljék Fiam Szavát.

Először a Szavával kezdik, amit le fognak rombolni – elsőként azáltal, hogy kigúnyolják, majd elvetik az eretnekség javára. Ezt követően a Testét fogják támadni. Az Ige Testté lett Fiam alakjában. Ők már keresztre feszítették Fiamat, és most, amikor Ő eljön újra, hogy megújítsa a Földet, ők el fogják pusztítani a Szent Eucharisztiát. Mindazoknak, akiknek van hite, ki kell tartaniuk ezen szörnyű szülési fájdalmak közben, mert amikor mindennek vége, az Emberfia fel fog emelkedni, és eljön, hogy visszakövetelje az Ő földi Királyságát. Azoknak, akik szeretik Fiamat, tisztelniük kell Őt mindenkor, és sosem szabad megtagadniuk Őt. 

Késznek kell lennetek arra, hogy az Igazság szerint éljetek, és hogy soha ne adjátok meg magatokat annak, hogy elfogadjátok az egész világon majdan elterjesztett hazugságokat, és a hamarosan bejelentésre kerülő új egy-világvallást. Amikor látjátok ezeket a dolgokat megtörténni, biztosak lehettek abban, hogy már közel az ideje az Egyedüli Igaz Üdvözítő – Jézus Krisztus, az emberiség Királyának Második Eljövetelének.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan látni fogtok Engem teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát

17 jan

2013. december 22. vasárnap, 15.56

Hőn szeretett leányom, nemsokára a világ fel fog figyelni, és el fogja ismerni Jelenlétemet. Jelenlétem érezhető lesz minden nemzetben, országban és otthonban, és senki nem fogja tagadni Jelenlétemet, mégis lesznek, akik nem akarnak tanúi lenni Beavatkozásomnak. El kell fogadnotok mindannyiatoknak azt, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, az a Legnagyobb Mennyei Jel lesz. Ez fogja bizonyítani a Szeretetet, melyet Isten érez minden Gyermeke iránt.

Azon a Napon véget ér az Istentől való magányos elkülönülésetek. Azoknak, akik az áhított Védelmet szeretnék, a mai világban jelen lévő szomorúságtól, tudniuk kell a következőt. Le fogom törölni könnyeiteket. Megbocsátom vétkeiteket. Megáldalak benneteket, még azokat is, akik hátat fordítanak Nekem, abban a reményben, hogy majd futva jönnek vissza Hozzám, hogy meg tudjam menteni őket.

A világ az Enyém. Isten gyermekei össze lesznek gyűjtve, és mindazokat, akiknek a neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, Karjaimba nyalábolom. Imádkozzatok, hogy azok, akiknek kételyeik vannak, megszabaduljanak azoktól, hogy azok, akik rettenetes sötétségben vannak, Irgalomért könyörögjenek Hozzám, és hogy azok, akik megtagadnak Engem, végre felismerjenek Engem.

Nem szabad hagynotok, hogy azok, akik Szent Szavamat ócsárolják, eltávolítsanak Tőlem, a ti szeretett Jézusotoktól. Hamarosan látni fogtok Engem, teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem Titkát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret – Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak

17 jan

2013. december 22. vasárnap, 15.19

Gyermekem, kérlek, tudasd, hogy drága Fiam az Ő Nagy Irgalmassági Beavatkozására készül. Ennek folytán meg fog újulni a világ, és sokan örvendezni fognak, hogy újra meglelték a szabadságot a kételytől, Isten Létezését illetően.

Mennyire egyedül vannak azok, akik nem ismerik Fiamat. Amikor Fiam ott állt a hegyen, közvetlenül Mennybemenetele előtt, Tanítványai össze voltak zavarodva, és meg voltak rémülve az elválás miatt, amivel Nélküle kellett szembenézniük. Sokan pánikba estek, és könyörögve kérték Fiamat, hogy ne hagyja el őket. Ő megnyugtatta őket azáltal, hogy türelmesen elmagyarázta nekik, hogy ez az elválás csak ideiglenes, és hogy majd küld nekik segítséget. A segítség, amire utalt, a Szentlélek Ajándéka volt. Majd azt mondta nekik: „Ne féljetek, mert az Ő segítségével, Akit majd küldeni fogok nektek, nem lesztek egyedül. Én mindig veletek leszek a Szentlélek Formájában.”

Mert, bár azon a napon Ő megmondta mindenkinek, hogy majd újra eljön, ők nem igazán értették, hogy mire gondolt. Voltak, akik azt gondolták, hogy hetek telnek el majd, mire Megmutatkozik. De jól jegyezzétek meg, egy nap Isten Időszámításában bármikor lehet. Most egyre közeledik az a Nap, és most zajlik minden, a végidő jeleit illetően megjövendölt prófécia. Ne legyen félelem szívetekben, drága gyermekek, mert az örvendezés ideje már a küszöbön van. Nem lesz több könny, sem bánat, mert Fiam Nagy Napja hirtelen felvirrad majd, és Ő Szent Karjaiba fogja gyűjteni az Övéit, mind.

Imádkozzatok Isten Nagy Áldásáért, és a Nagy Irgalomért, melyet bőven tartogat Fiam Isten minden egyes gyermeke számára. Ebbe egyaránt beletartoznak a jók, a rosszak, és a közömbösek. A Lelkiismeret – Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak.

Legyetek hálásak ezért a nagy Irgalomért. Fiam irántatok érzett Szeretete sosem hal meg, sosem fakul meg, sőt sosem lesz visszatartva, mert ti Hozzá tartoztok, Ti az Ővéi vagytok. Ti az Isten gyermekei vagytok. Ti nem a sátánhoz tartoztok.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség Fiam Irgalmas Kezét válassza majd, és ne a megtévesztést, sem a gonosz szorítást, melyet a gonosz gyakorol a gyengék felett.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem választhatjátok el Egyházamat az Igétől – a Testtől -, mert akkor Az nem tud létezni

16 jan

2013. december 21. szombat, 20.13

Hőn szeretett leányom, azoknak, akik azzal vádolnak téged, hogy Szent Szavam által az Egyház Fennhatósága ellen harcolsz, meg kell hallgatniuk Hívásomat.

Az Egyházat Én, Jézus Krisztus alapítottam, egy szilárd Sziklára építve, és mindegy, hogy mennyire támadják Egyházamat – Testemet -, a Pokol kapui nem fognak erőt venni Rajta soha. A sátán és megbízottjai, csak azt támadják, ami hiteles, ami Igaz, és ami Tőlem való. Ez az, ahova minden energiáját összpontosítani fogja – Egyházamra. Én Jelen Vagyok Egyházamban, Testem, a Legszentebb Eucharisztia által. Ellenségeim mindig a Legszentebb Eucharisztiát veszik célba, mert Az nem csupán jelképe Szeretetemnek, és azon Ígéretemnek, hogy megmentem a világot – Az maga a Testem. Él és lélegzik, mert Én, Jézus Krisztus vagyok Az, Aki Abban lakozom. Én még továbbra is Jelen maradok a Szent Eucharisztiában, egészén addig, amíg már közel a vég, de Egyházam sosem hal meg.

Igém Testté lett, és Testem által, ti – Isten gyermekei – közel maradtok Hozzám. Amikor ellenségeim megtámadták Egyházamat a múltban, Egyházam összefogott, és felvette a harcot ellenfeleivel szemben. De amikor a gonosz szellem által belülről éri támadás Egyházamat, akkor csak nagyon kevés akadállyal kerül szembe a szekuláris világban.

A sátán nem támadja saját művét. Én, mint az Emberfia, sosem fogom magára hagyni Egyházamat, mert Az áthatolhatatlan az ördög számára. Követőim továbbra is hűségesek lesznek Egyházamhoz, egészen az utolsó napig. Ugyanakkor sokan lesznek azok, akik nem fogják érteni a támadásokat, melyek belülről érik majd Egyházamat. Ők többnyire elégedettek lesznek azzal a sok változtatással, melyeket – a Szentségeket, illetve Isten Törvényeit illetően – vezetnek majd be. Be fogják nyelni a hazugságot, hogy a modern élet egy modern egyházért kiállt; hogy az embereknek ma szükségük van arra, hogy saját szabad akaratuk alapján választhassanak – függetlenül attól, hogy megsértik-e Istent vagy sem. Akkor, amikor ők megsértik Istent, és szentségtörést követnek el, azzal, hogy meggyalázzák a Szent Eucharisztiát, többé már nem lesznek Egyházam tagjai. Egyházam érintetlen marad. Egyházam továbbra is állni fog, azoknak köszönhetően, akik hűek maradnak Isten Igéjéhez – az Igéhez, mely Testté lett. Nem választhatjátok el Egyházamat az Igétől – a Testtől -, mert akkor Az nem tud létezni.

Megígértem, hogy meg fogom védelmezni Egyházamat a pokol kapuival szemben, és ezt most teszem azáltal, hogy felkészítem hűséges felszentelt Szolgáimat, hogy álljanak Mellettem, és maradjanak hűek és állhatatosak, egészen a Nagy Napig. Én sosem szegem meg Ígéretemet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy