RSS
 

Archive for the ‘2013 augusztusi üzenetek’ Category

Sokan közületek, akik Engem szolgáltok, nem vagytok méltóak arra, hogy felálljatok, és Isten szolgáinak nevezzétek magatokat

15 szept

2013. augusztus 31. szombat, 21.45

Hőn szeretett leányom, korábban már Mondtam nektek, mindannyiatoknak, hogy vessetek magokat, hogy majd táplálni tudjátok magatokat és családotokat, az üldöztetés alatt. Én ezt okkal teszem. Vessetek, még ha csak pár magot is – tiszta vetőmagokat, melyek nem lettek megmásítva az emberi beavatkozás révén. Én majd megszaporítom a gyümölcsöket, melyek teremni fognak, és mindenkinek lesz elegendő élelme, amikor a világ a nagy éhínséget fogja átélni. Már nincsenek messze ezek a napok, és számos oka van annak, amiért ezek a napok be fognak következni.

A termények fertőzöttek lesz a mohó gazdák beavatkozása miatt. A termés alkalmatlan lesz a fogyasztásra. Aztán a háborúnak az lesz az eredménye, hogy csak néhány ember fogja tudni művelni a földet. Majd jön a tűz, mely a föld négy sarkára fog zúdulni, és minden terméketlenné válik. Ezek a szörnyű megpróbáltatások a gonosz terjedése miatt lesznek, de sokan fogják túlélni, ha bíznak Bennem. Fel kell most készülnötök úgy, mintha egy háború közelegne, és mint amikor az élelmiszert jegyre adják. Legyen bőségesen vizetek, mert meg fogok szaporítani mindent, amit elraktároztok.

Kérlek, ne gondoljátok azt, hogy Én azt kérem tőletek, hogy hagyjátok el otthonotokat, mert ez nem szükséges. Mindössze csak egy kis előkészület szükségeltetik, melynek során segítséget nyújtotok másoknak. Drága Vérem beborítja majd mindazokat, akik hisznek Figyelmeztetésemben, mely az emberiségnek szól a Harmadik Pecsét felnyitásának idejére vonatkozólag, miszerint azt egy háborús időszak fogja követni.

Nagyon sokan fogják figyelmen kívül hagyni Isten ama Szavait, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz. Nagyon sok vezető és felszentelt szolga Egyházamban, ugyanúgy nem fog reagálni Prófétámra, ahogy az özönvíz előtt sem.

Most Felszentelt szolgáimhoz Szólok. Kiben hisztek? Bennem, a ti Jézusotokban, vagy azok zagyvaságainak, akik magukat teológiai szakértőknek vallják, viszont nem tudnak semmit az Igazságról? Ébredjetek! A Pecsétek már felnyíltak. A ti feladatotok az, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket, de ti nem maradtatok éberek Hívásom hangjára. Megmondtam nektek, hogy úgy jövök el, mint a tolvaj az éjszakában. Amikor az a nap eljön, már túl késő lesz azon lelkek számára, akik nem készültek fel.

Nagyon hamar, miután a Pecsétek feltárultak, eljön az idő, hogy a harsonák kikürtöljék ítéletüket. Akkor mi lesz? Végre feleszméltek, és követtek Engem, vagy még több lelket elveszejtetek a Számomra, miközben tétováztok? Miért vártok másokra, hogy mutassák az utat?

Emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy a ti szerepetek az, hogy mentsétek a lelkeket. Egy olyan élet által teszitek ezt, melyben azt feltételezitek rólatok, hogy Engem szolgáltok, és nem azt, hogy cinkostársai vagytok azok gőgjének és önzésének, akik elferdítik Tanításaimat. Sokan közületek Egyházaimban, nem értitek az Új Paradicsomomnak az értelmét, és nem hívtátok fel Isten gyermekeinek a figyelmét Ígéretemre. Fel kell hívnotok a figyelmüket az Igazságra – az időre, még az utolsó nap előtt.

Habár nagyon sokan kedvesek, jóságosak, és szeretetteljesek vagytok, valamint őszinte elköteleződés van benneteket földi Egyházam iránt, de megfeledkeztetek Második Eljövetelemről. Mit gondoltok, mi ez, és mit tudtatok meg (erről)? Hány próféta kellene ahhoz, hogy meggyőzzön benneteket arról, hogy az idő már a nyakatokon van?

Mikor hallottátok azt, hogy Isten nem küldi el az Ő prófétáit, hogy segítsenek felkészíteni az Ő gyermekeit a gonoszság elleni küzdelemben, mely megfertőzi az emberi lelket. És milyen jogon feltételezitek azt, hogy a Jelenések Könyve hazugságokat tartalmaz? Sok mindent tagadtok abból, amit az tartalmaz, és nem beszéltek róla. Miért? Talán nem tudjátok, hogy ez azt jelenti, hogy ti tagadjátok Isten Igéjét?

Türelmem próbára van téve. Haragom nagy. Az, hogy konokul nem vagytok hajlandóak elfogadni Beavatkozásom Ajándékát, mellyel felkészítelek benneteket, sért Engem. Azáltal, hogy üldözitek azokat a felszentelt szolgákat, akik felismernek Engem ezekben az Üzenetekben, megtagadjátok másoktól az Üdvösség Ajándékát. Ti vakok vagytok, és elképesztő a tudatlanságotok Tanításaimat és Isten Igéjét illetően, melyet Atyám Szent Könyve, a Biblia tartalmaz. Azt mondjátok, hogy Engem szolgáltok, de ti nem ismertek Engem, és nem is láttok.

Amikor gyenge a hitetek, nem tudjátok megnyitni szíveteket Felém. Ha megnyitnátok szíveteket Felém, akkor tisztán hallanátok Engem, mert be lennétek töltekezve a Szentlélekkel. Sajnos, sokan közületek, akik azt mondjátok, hogy Engem szolgáltok, nem vagytok méltóak arra, hogy felálljatok, és Isten szolgáinak nevezzétek magatokat. Ti szégyent hoztok Rám, és megszégyenítitek Nevemet, amikor nyíltan megalázzátok nyájamat az Én Nevemben. Isten valamennyi törvényét megszegitek, amikor elítélitek azokat, akik követik ezeket az Üzeneteket, ugyanis nincs felhatalmazásotok ezt tenni. Önmagatok iránti szeretetetek előbbre való az Irántam, Jézus Krisztus iránt való szereteteknél, és ezért nem vagytok méltóak arra, hogy Engem szolgáljatok. Túl gőgösek vagytok ahhoz, hogy megálljatok Trónom előtt.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nagy örvendezés lesz mindenütt, ami 100 napig fog tartani

11 szept

2013. augusztus 30. péntek, 8.24

Hőn szeretett leányom, kérlek, gondoskodj arról, hogy minden nemzet meghallja Próféciáimat, hogy fel tudjanak készülni a csodálatos, megújult Földre – az Új Paradicsomra. Isten minden egyes gyermekének joga van az örökségéhez, és ezért, éppúgy, mintha egy nagy esküvőre készülnének, el kell kezdeniük a tervezést erre a Nagy Napra.

Szólítom a Zsidókat, a Muszlimokat, és a Keresztényeket, valamint minden más vallást, hogy hallgassanak meg ezúttal. Egyikőtök sem lesz érintetlen az Antikrisztus gonoszsága által. De ha most felkészültök, ellenállóvá válhattok azzal a szenvedéssel szemben, mellyel az Antikrisztus sújtja majd a világot, azáltal, hogy felveszitek az Élő Isten Pecsétjét, és hogy otthonaitokban tartjátok azt.

Amikor Isten Szavát, az Igaz Szót közlik veletek, akkor meg kell állnotok, és meg kell hallgatnotok, mert ez az Új Ég és az Új Föld Kapuihoz vezet benneteket. Ezen Új Paradicsom várja, és lesz otthona lelkek milliárdjainak, köztük azoknak is, akik a Tisztítótűzben és a Mennyországban várakoznak. Egyesíteni fogom mindazokat, akiknek szíve nyitva áll Isten Parancsa előtt, akik érzik Irgalmam Szeretetét.

Kérlek, ne féljetek ettől a Naptól, mivel ez nagy boldogságot, békét és örömet hoz nektek. Királyságom ámulatba fog ejteni benneteket, hihetetlen szépsége miatt. Sokan közületek féltek Üzeneteimtől, mert azt hiszitek, hogy Második Eljövetelem a halált – azaz a véget jelenti. De ez egy helytelen feltételezés lenne.

Ti, akik önként, feltétel nélkül, alázattal és szeretettel közeledtek Hozzám, nem fogjátok megtapasztalni a fizikai halál fájdalmát. Ehelyett, egy szempillantás alatt, egy új környezetben fogjátok találni magatokat. Először meg fogtok lepődni, de azonnal körbe fogtok nézni, szeretteiteket keresvén. Én olyan sok lelket fogok megmenteni, hogy együtt lesztek majd a családotokkal, köztük azokkal is, akiket szerettek, akik már Velem vannak a Mennyben, és azokkal is, akiket szabadon fogok bocsátani a Tisztítótűz lángjaiból.

Nagy örvendezés lesz mindenütt, ami 100 napig fog tartani. Új Paradicsomomban csak egyetlen egy vallás lesz, az Új Jeruzsálem, melyben Engem fognak imádni minden egyes nap. Mindenki egységben lesz Atyám Szent Akaratával. Tizenkét nemzet lesz, de csak egyetlen egy nyelv, mert Én nem fogom megengedni a megoszlást.

Vezetőket fogok kijelölni, és egyik nemzetben sem lesz élelem-, víz-, lakás-, és élethiány. Nem lesz többé halál, mert Örök Életet fogok adni mindazoknak, akik ide jutnak. Az összes nemzet együtt fog munkálkodni azon, hogy terjesszék Isten Igéjét, és a boldogság – melyet lehetetlen elérni ma a Földön – lesz az egyik legnagyobb Ajándék, amivel Én meg foglak ajándékozni benneteket. Nagyon-nagyon szeretve lesztek, és úgy fogtok szeretni Engem, ahogyan Én szeretlek titeket.

Sokan közületek találkozni fogtok családotok nemzedékeivel, századokra visszamenőleg. A nemzedékek folytatódni fognak, és így látni fogjátok, ahogy fiaitok és lányaitok megházasodnak, és tökéletes – Istenhez tartozó – gyermekeket nemzenek, akik mindegyike nagy Kegyelmekkel lesz megáldva. Lesz egy kijelölt Feje Egyházamnak, és az ő neve Péter, mert Én megígértem, hogy ő földi Egyházamból való lesz. Ezért az Új Paradicsomban ő fogja vezetni Egyházamat.

Ó, hacsak megmutathatnám nektek, hogy mi vár rátok, örömkönnyeket sírnátok, és a Kapuk felé törekednétek. Ezért kérlek benneteket, ne törődjetek azokkal a próbálkozásokkal, melyekkel fel akarnak tartóztatni benneteket az Örök Életre való törekvésetek során. Ne foglalkozzatok azokkal, akik azt mondják nektek, hogy Én nem Létezem. Ne adjatok hitelt azoknak, akik arra használják Szent Szavamat, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy nem Én szólok hozzátok most ezeken az Üzeneteken keresztül.

Harcolnotok kell, hogy mindannyiatoknak megadassék ez a dicsőséges örökség, mert senkinek sincs joga megtagadni a másiktól ezt a rendkívüli örökséget, mely minden egyes emberé, függetlenül attól, hogy esetleg mennyire megfeketedett a lelke. Én most megadom nektek az eszközöket ahhoz, hogy lelkeket hozzatok Hozzám, mindenhonnan, hogy így együtt le tudjuk rombolni a sátán művét, és gyorsan átmehessünk az Új Világba.

Az Én békém legyen veletek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek

 

Imádkoznotok kell a lelkükért, mivel eladták a lelküket

10 szept

2013. augusztus 29. csütörtök 23.53

Hőn szeretett leányom, ti, akik szorgalmasan imádkozzátok Imahadjárati Imáimat, tudjatok arról, hogy szabadulást hozok a világnak a gonosz csapdáitól.

Az őskígyó bukdácsol és botladozik, sok erőt veszítvén, amikor igyekeztek naponta elmondani Imahadjárati Imáimat. És habár folytatódik a nagy megpróbáltatások időszaka, imáitok sok kudarcot okoznak a világban lévő Szabadkőműves erők által gyártott tervekben, melyeknek a célja, hogy pusztítást okozzanak a gyengék és a védtelenek feletti uralom érdekében. Mindössze egyetlen egy Imahadjárati Ima, szívből való elmondása elég Nekem ahhoz, hogy leromboljam az öntelt, lelkiismeret nélküli politikai vezetők hatalmát.

Az egoizmus átok és teher az emberiség azon képességére nézve, hogy harmóniában és békében éljen. A személyes ambícióval való megszállottság nem szül mást, mint megosztottságot, ahogy az ember arra törekszik, hogy uralkodjon azok felett, akikről úgy érzi, hogy uralkodnia kell felettük annak érdekében, hogy sokra tegyen szert.

Ti, akik vakon követitek a hatalmi pozíciókban lévők parancsait, akik olyan tettek elkövetésébe visznek bele benneteket, melyekről tudjátok, hogy visszataszítóak Isten Szemében, akkor ti is ugyanúgy bűnösnek találtattok, mint azok, akik ilyen gonoszság végrehajtására próbálnak rávenni benneteket. Azon férfiaknak és nőknek, akiknek mások feletti hatalma tisztességtelen és egyéb eszközöknek köszönhetően jött létre, rengeteg dolguk lesz még, ha élvezni szeretnék Dicsőséges Királyságomat.

Le fogom dönteni a köztetek lévő egoistákat és gőgösöket. A földre foglak vetni titeket, míg olyan alázatosak nem lesztek, mint azok, akiket lábbal tiportok.

Ki fogom vágni a szívét azoknak a megkeményedett és makacs lelkeknek, akik semmit sem törődnek mások szükségleteivel, kizárólag csak a sajátjaikkal. Móresre lesznek tanítva, mivel ha ők képtelenek szeretni, akkor nem is lesz rá szükségük. A szeretet helyett csak a bálványimádást keresik. Ezek a szegény lelkek – akiket mindenféle módon felmagasztaltak előttetek a világban – a sátán áldozatai. Ahelyett, hogy hencegésüket éltetitek, és elfogadjátok a közrajongás iránti csillapíthatatlan vágyukat, imádkoznotok kell lelkükért, mivel sokuk eladta a lelkét.

Sok lelket, akik mások feletti befolyással bíró pozíciókban vannak – köztük a politikai életben, a zenei világban, a médiában, a szórakoztatóiparban, illetve a magas pénzügyi pozíciókban lévőket is -, a szívetekben kell hordoznotok, mivel sokuk a saját maga rabszolgájává vált, valamint igényeié, melyek kizárólag saját vágyaikat és kívánságaikat szolgálják. Ők megfertőzik az ártatlanokat, akik követik őket, és leutánozzák életstílusukat, mely elválasztotta őket Istentől.

Én, Jézus, el fogom ítélni a hamis bálványok világát, melyeket azok teremtettek, akik nem akarnak mást, csak hatalmat, gazdagságot, és képességet mások befolyásolására.

Az ateizmus terjedését az ember saját képességére való büszkesége váltotta ki. Ezt az ember abbéli meggyőződése idézte elő, hogy a halandó ember – az emberi intelligencia Adományának köszönhetően – rendelkezik az összes válasszal földi életetek valódi értelmére.

A fiatal lelkek elvesztek a Számomra, mivel – a világi javak, a divat, a zene és a világi szórakozás formájában – hamis bálványokat bálványoznak. Ez nem jelenti azt, hogy nem szabad élvezniük az életet – mert ez szerez Nekem örömet -, hanem azt jelenti, hogy nincs bennük szeretet Irántam és saját testük iránt, ami elszomorít Engem. Ők tisztának és tökéletesnek születtek. Testük egy Mennyei Ajándék. Ők meggyalázzák saját testüket, és nem szégyellnek szemérmetlen cselekedetekben részt venni azért, hogy ártatlan lelkeket vonzzanak magukhoz. Sok ilyen hatalommal bíró (lélek) eladta a lelkét az ördögien ihletett ajándékaikért. Az egyetlen ok, ami miatt megkapták ezeket az ajándékokat az az, hogy élvezetet nyújtsanak a világnak, mint tehetségek, melyet Isten adott nekik. De a sátán sokukat megkísértette, és – cserébe a lelkükért – a gazdagság, a rajongás, a hírnév és az élvezet dicsőséges és csillogó életét ígérte nekik. Amikor megkapták ezeket az ajándékokat, akkor aztán arra használták ezeket, hogy más lelkeket is megfertőzzenek. És ez így folytatódik egészem addig, mígnem további lelkek milliói is a sátán rabszolgáivá válnak. Sok lélek, akik hamis bálványokat követnek, kábítószer-függőségbe keverednek. Nincs szégyenérzetük, nincs bennük szemérem, sem igaz szeretet egymás iránt, ahogy mindegyikük próbál a legnagyobb figyelemre törni.

Oly sok idő töltöttek az öndicsőségért vívott harccal, melyet az önmaguk iránti megszállott szeretet váltott ki, hogy Isten egyáltalán nem játszik szerepet életükben. Sokan közülük a Szent Feszület meggyalázása által nyíltan elutasítják Istent – olyannyira nincs bennük szégyenérzet. Tudjatok arról, hogy szörnyű sors várna rájuk, ha Én nem avatkoznék közbe. Ezek csak egy csoportja az elveszett lelkeknek, akiket Én össze fogok gyűjteni, és – imáitoknak köszönhetően, szeretett Követőim -, meg fogom adni nekik az üdvösség Ajándékát. Ezen különleges ima által Menedékembe fogom vinni őket.

Imahadjárat (117) Ima azokért, akik eladták a lelküket

„Drága Jézus, oltalmadba ajánlom (sorold fel itt azokat, akiknek) a lelkét, és mindazoknak a lelkét, akik elcserélték lelküket a hírnévért cserébe.

Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Hárítsd el tőlük az Illuminátusok általi fenyegetést, akik bekebelezik őket.

Adj nekik bátorságot, hogy félelem nélkül ott tudják hagyni ezt a bűnös szolgaságot. Vedd őket Irgalmas Karjaidba, és dédelgesd őket újra a Kegyelem Állapotába, hogy méltóak legyenek megállni Színed előtt.

Istenséged által segíts nekem ezzel – a sátán fogadott lelkeiért való – imával megkaparintani őket a Szabadkőművesektől. Szabadítsd meg őket a béklyóktól, melyek megkötözik őket, és melyeknek a pokol kamráiban való szörnyű kínzatás a vége.

Segítsd meg őket a választott lelkek szenvedései által, imáim által, és Irgalmad által, hogy az első sorban álljanak, készen arra, hogy belépjenek az Új Békekorszak – az Új Paradicsom Kapuin. Könyörögve kérlek, szabadítsd ki őket a fogságból.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Az utolsó napon, amikor a hajnal hasad, hangos harsonaszó fog hallatszani szerte az egész világon

09 szept

2013. augusztus 28. szerda, 20.00

Gyermekeim, hadd öleljelek át benneteket, ahogy továbbra is elviselitek a sértéseket, melyeket Fiam ellenében tapasztaltok.

Ha hallgattok ezekre a Szent Üzenetekre, és megtanuljátok értelmezni ezeket, akkor sokatok fog nagy bátorsággal haladni tovább, hogy figyelmeztesse a világot az elkövetkező időkre, annak érdekében, hogy Isten fel tudja készíteni az Ő gyermekeit az Új Paradicsomra.

Amit viszont meg kell értenetek az az, hogy gyűlölni fognak benneteket a Fiamért végzett Munkátokért. Sokan nem fognak elfogadni benneteket, és ennek következtében fájdalmat és megaláztatást fogtok elszenvedni. Mert minden lépésnél, amit tesztek, akadályba fogtok ütközni, mivel Fiam Nyomdokaiban jártok.

Egyikőtök számára sem lesz ez könnyű addig, amíg nyugodt beletörődéssel el nem fogadjátok azt, hogy ez várható. Még azok is, akik követik Fiamat, ugyanakkor nem fogadják el ezeket az Üzeneteket, támadni, és üldözni fognak benneteket az Ő Nevében. Ők nem látják, hogy azáltal, hogy ilyen gyűlölettel viseltetnek, sértik Fiamat.

El kell fogadnotok azt, hogy amikor Fiam megmutatkozik, Szavai támadva lesznek, és nagy megosztottságot szülnek. Ha megértitek azt, hogy miért kerültök szembe ilyen támadásokkal, és hogy miért büntetnek benneteket azért, amiért a világhoz szóltok az Ő nevében, akkor könnyebb lesz számotokra ez a Feladat.

Ez az üldöztetés sajnos folytatódni fog egészen az Ő Második Eljöveteléig. Az Ő Kedvéért kérlek, fogadjátok el ezeket a megpróbáltatásokat, Iránta való szeretetből, és ezzel a szenvedéssel nagy dicsőséget fogtok szerezni Istennek. Ezen szenvedés egyáltalán nem vész kárba, mert ha Jézus iránti szeretetből fogadtátok el ezt, akkor az legyőzi a gonoszt, gyengítvén azt a tervét, miszerint elpusztítja az emberiséget.

Bocsássatok meg azoknak a szegény lelkeknek, akik küzdenek eme Küldetés ellen. Ne törődjetek a kegyetlenséggel, melyet Fiam Nevében kell elviselnetek. Fogadjátok el, hogy ha Fiam iránti szeretetetek miatt gyűlölnek benneteket, akkor Isten által különösen kegyeltek vagytok.

Bocsássatok meg azoknak a felszentelt szolgáknak, akik akadályoznak benneteket abban, hogy az Igazság Könyvéről beszéljetek. Ők nem értik a nagyságát Isten azon Tervének, miszerint felkészíti az emberiséget az Új Kezdetre, mivel ők maguk nincsenek felkészülve. Sokan közülük Fiam iránti szeretetük miatt teszik kizárólag azt, amit tesznek. Ők nem akarnak semmi rosszat. Egyszerűen csak nem látják, mert nem látnak.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Én, a ti Édesanyátok megkapjam a Hatalmat, mellyel segítek nektek kibírni ezt az utat – anélkül, hogy feladnátok -, míg el nem jő az utolsó nap. Azon a Napon, amikor a hajnal hasad, hangos harsonaszó fog hallatszani szerte az egész világon. Ez éppen úgy fog felhangzani, ahogyan azt várnátok, melyet majd az angyalok kórusának éneke fog követni. Ez hallatszani fog minden egyes országban, nagyvárosban, kisvárosban, és faluban – mindenütt. Akkor te, gyermekem, mint a hetedik angyal, közhírré teszed, hogy eljött Fiam. Aranyba borul majd az ég, és nem sokkal azután egy Csoda lesz látható minden férfi, nő és gyermek által – minden bűnös által. Fiam a felhőkön fog megmutatkozni, éppúgy, ahogyan Elment. Majd le fog szállni a Mennyből az Új Jeruzsálem – az Új Kezdet mindazok számára, akik elfogadták Isten Irgalmát.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Minden gonosz háborús illetve terrorcselekményért, Isten száműzi, és halálra sújtja majd őket

09 szept

2013. augusztus 27. kedd, 23.45

Hőn szeretett leányom, hamarosan borzalmas háborúkat fog átélni a világ, terjedni fog a gyűlölet, megfertőzve sok nemzetet. Nyugtalanság és megosztottság lesz jelen a legtöbb országban, és az emberek tudni fogják majd, hogy az idők hihetetlenül megváltoztak.

Mélységesen felkavaró nyugtalanság lesz érezhető, és az emberek nehezen fogják tudni megállapítani, hogy kiben bízzanak. Így fertőzi meg a sátán Isten gyermekeit, egyiket a másik ellen uszítván. Csak azok fognak nyugalomra lelni, akik az Igaz Istenben hisznek, mert ők tudni fogják, hogy hitük és Irántam való szeretetük megtartja őket erőben.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy a megtévesztés, mely már leereszkedett, és számos háborúnak az okozója, a maga valójában lelepleződjön majd le – mely nem más, mint egy kísérlet a mély megosztottság és gyűlöletet keltésére, a hatalom érdekében. Atyám meg fogja büntetni a zsarnokokat, mivel ők pusztítást és gyötrelmet okoznak az ártatlanoknak. Ők sokakat megölhetnek és megnyomoríthatnak, de Atyám le fog sújtani rájuk gonoszságukért.

Azok, akik azt hiszik, hogy háborút szíthatnak és megtéveszthetik a világot, nekik nem lesz sok idejük büszkélkedni gonosz ténykedéseikkel. Sorsuk megpecsételődött. Isten Keze általi Beavatkozásom látható lesz a világ minden részén. Minden gonosz háborús illetve terrorcselekményért, Isten száműzi, és halálra sújtja majd őket.

Az a háború, mely az ember kezének műve, a test életét öli meg. Atyám büntetése viszont a lélek életét akadályozza meg abban, hogy elnyerje az üdvösség Ajándékát.  

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A farizeusok sokakat megostoroztak és megöltek, mielőtt végül keresztre feszítettek Engem

07 szept

2013. augusztus 26. hétfő, 20.20

Hőn szeretett leányom, mielőtt keresztre feszítettek Engem, sok gyűlöletes hazugságot kreáltak Rólam ellenségeim. A Farizeusok sokszor tartottak összejöveteleket, hogy eldöntsék, mit tegyenek Velem. Egy pillanatra sem voltak hajlandóak elfogadni azt, hogy Engem Isten küldött, hogy megváltsam az emberiséget. Mennyire gyűlöltek ők Engem. Hogy szidták és gyötörték azokat a Tanítványaimat, akiket elkaptak.

A farizeusok sokakat megostoroztak és megöltek, mielőtt végül keresztre feszítettek Engem. Kegyetlenségük és gonoszságuk Isten Tanításai és a Legszentebb Biblia ellen irányultak. Ez nem rettentette el őket, lévén, hogy ők fogtak el Engem. Ők Isten Igéjét prédikálták, azután meg ellenszegültek Isten Igéjének – mindezt egyszerre. Nemcsak hogy elítéltek Engem, de még azt is állították, hogy Isten soha nem küldene egy ilyen Messiást. Ők lenézték az alázatos és szegény embereket, és azokat, akiket teológiailag tudatlanoknak tekintettek. Irántam való gyűlöletük megrémített sok szegény, templomba járó lelket. Azok, akik megkérdezték tőlük, hogy ők – a Farizeusok – miért ítélnek el Engem, magukat ítélték el ezzel, mert meg merték kérdőjelezni azon érveiket, hogy miért utasítanak el Engem.

Sok álpróféta tanított, míg Én a Földön jártam, Engem viszont őrültnek és tűrhetetlennek tartottak. Sok ilyen álpróféta idézett a Teremtés Könyvéből, és olyan nevetséges kijelentéseket tettek, melyek sértették Istent, mégis megtűrték őket, és szinte nem is foglalkoztak velük.

Habár tanúi voltak az Általam végbevitt csodáknak, továbbra sem akarták felnyitni szemüket az Igazságra, mert nem akartak látni. Az akkori papok sok olyan nyilvános beszédet tartottak, melyek a sátán fiának bélyegeztek Engem, és melyek figyelmeztették azokat, akik kapcsolatba kerültek Velem, hogy ki lesznek zárva a templomokból. Ők azért utasítottak el Engem, mert nem tudták elfogadni egyszerű származásomat, és mert nem voltam tanult az ő magas elvárásaikhoz képest. Ezért arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg nem Én lehetek a Messiás. Azt gondolták, hogy a Messiás az ő saját soraikból fog kikerülni. Ezért ők megvetettek mindent Velem kapcsolatban. Fenyegetve érezték magukat Szavaim által, melyek – annak ellenére, hogy elutasítottak Engem – valahogy mégis megérintették őket, amit nem igazán értettek. 

Nem voltak felkészülve Első Eljövetelemre. Bizonyára ma sincsenek felkészülve Második Eljövetelemre. Bárki, aki azt meri mondani, hogy ő egy próféta, és azért küldetett, hogy figyelmeztesse Isten gyermekeit a Második Eljövetelre, őket meg fogják tűrni, amennyiben nem tárják fel az Igazságot. De amikor egy igaz próféta felfedi kilétét, és Isten Szavát szólja, őt gyűlölni fogják, és nyilvánosan el fogják ítélni. Amikor nyílt elutasítást tapasztaltok, abból fakadóan, hogy nem ismerik az Általam tett Ígéreteket, miszerint eljövök újra, és amikor már oly ádáz a gyűlölet, hogy a tettesek megszegik Isten Szavát, akkor legyetek majd tudatában annak, hogy Én vagyok az, akit ők gyűlölnek. Egyedül Én tudok ilyen nagy gyűlöletet vonzani a bűnösök körében. Egyedül az Én Hangom szít ilyen nagy ellenállást.

Ha Én a Földön járnék most, ők újra megfeszítenének Engem. Azok, akik azt állítják, hogy szeretnek Engem, és akik vezetik tanítványaimat a Keresztény Egyházban, sajnos ők lennének az elsők, akik bevernék az első szöget a Testembe.

Ne feledjétek, egyikőtök sem méltó arra, hogy Színem elé álljon. Egyikőtöknek sincs felhatalmazása arra, hogy nyilvánosan elítélje Szavamat, miközben ti nem is ismertek Engem. Nektek, akik elítéltek Engem, miközben Én próbálom teljesíteni Atyám Végső Szövetségét, nincs semmi szégyenérzetetek. Gőgötök undort kelt Bennem. Ti már elítéltétek saját lelketeket az Én Szememben. Semmit sem tudtatok meg Rólam. Ti nem hisztek a Szentírásban, mert tagadjátok azt, hogy Második Eljövetelem végbe fog menni.

Arra fognak kérni benneteket az utolsó napon, hogy számoljátok össze a lelkeket, akiket elveszejtettetek a Számomra. Azon a napon, amint Irgalmamért könyörögtök, képtelenek lesztek a Szemembe nézni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Féljetek ti, akik felálltok, és gyalázzátok Fiamat

06 szept

2013. augusztus 25. vasárnap, 18.00

Drága leányom, eme Legszentebb Küldetésemből fakadóan egy nagy Ajándékot kell Adnom a világnak. 200 millió lelket fogok megmenteni, gondolkodás nélkül, függetlenül attól, hogy mennyire sértettek meg Engem, és Én ezt, a következő héten teszem, ezzel a Küldetéssel összefüggő szenvedésnek köszönhetően.

Beavatkozásom kérésednek köszönhető, leányom, és Én továbbra is nagy Ajándékokat fogok adni, ahogy ez a Küldetés folytatódik. Azok, akik szeretnek Engem, el fogják viselni türelemmel a rájuk váró üldöztetést, és továbbra is ki fognak tartani, mert ez az Én Óhajom.

Azoknak, akik üldöznek téged, drága kislányom, amiért továbbra is hirdeted Fiam Szent Szavát, tudniuk kell a következőt. Ha démonizáljátok Fiamat, meg foglak büntetni benneteket. Ha démonizáljátok az Ő Legszentebb Szavát, majd azt mondjátok, hogy Isten gyermekei vagytok, akkor a pusztába foglak vetni benneteket. Semmi sem akadályozhatja meg Prófétámat ennek a Küldetésnek a teljesítésében. Semmi. Akárhogy is próbálkoztok, nem fog sikerülni, mert egy olyan háborút vívtok, amelyet sohasem nyerhettek meg. Mindenható Hatalmam érinthetetlen, megmásíthatatlan, és kikezdhetetlen. Kezdjétek csak ki a világ megmentésére irányuló Isteni Beavatkozásomat, és meg fogjátok tapasztalni Haragomat. El lesztek pusztítva. Féljetek ti, akik felálltok, és gyalázzátok Fiamat. Gőgötök és engedetlenségetek lesz a ti vesztetek. A hajdani próféták által Én már figyelmeztettelek benneteket annak következményeire, ha figyelmen kívül hagyjátok Hangomat.

A következő lépésem most az lesz, hogy véglegesítem az emberiség elleni végső támadás kezdetét. Megengedtem, hogy végbemenjen a végső ütközet. Megadtam a gonosznak az utolsó lehetőséget arra, hogy megfertőzze mindazokat, akik hozzá vonzódnak. Én ezt azért teszem, hogy Fiam Irgalma által a lelkek visszautasítsák majd a fenevadat. Ők Fiam iránti hűségük miatt tesznek majd így. Azok, akik nem ismernek Engem vagy Fiamat, nagy Kegyelmeket fognak kapni, hogy elfogadják majd az üdvösséget. Minden üdvösség Irgalmam Hatalmának köszönhető. Csak a makacs, megkeményedett szívek fognak továbbra is hűségesek maradni a fenevadhoz. Mindenki mást Magamhoz fogok vonni. Gondoskodni fogok arról, hogy minden egyes léleknek megadassék minden lehetőség arra, hogy jóvátehessék vétkeiket Fiam szemében, még a végső nap előtt.

Ezt a Végső Küldetést már a kezdetek óta készítik a Mennyben.  Az összes angyal és szent együttesen munkálkodik azon, hogy valamennyi Gyermekemet visszahozzák Hozzám, az ő szeretett Atyjukhoz. Most történik a végső út. Mindazok, akik Fiammal tartanak, közel maradnak Hozzá ebben az időben. Nem lesztek képesek kibírni ezt a gyötrelmes utat, ha nem hallgattok arra, amit Ő mond nektek. Ne hagyjátok befolyásolni magatokat azok által, akik éjjel-nappal azon ügyködnek, hogy rávegyenek benneteket arra, hogy fordítsatok hátat. Ha hagyjátok, hogy ez megtörténjen, nagyon nehéz lesz számotokra, hogy újra összeszedjétek magatokat.

Fiam nélkül semmik vagytok. Nélkülem semmik vagytok. Addig, amíg nem adtok át mindent, és nem követitek az Igazságot, nem fogjátok meglelni azt.

Ha megpróbáljátok akadályozni, hogy Általam, a ti Teremtőtök által megadassék a világnak az Igazság, le fogok sújtani rátok, és sírásotok nem lel vigasztalást. A pusztába fogom vetni a gőgösöket és az öntelteket, akik azt hiszik, hogy többet tudnak Nálam. Nem fogtok sikerrel járni, ha ellenszegültök Szavamnak, és tagadjátok Jelenlétemet, amikor Én próbállak megmenteni benneteket.

Hálátlan emberiség, kevés időtök maradt. Azáltal, hogy Rám hallgattok, Elém járulhattok, de csak akkor, ha arcon csúsztok, és alázattal Fiam elé borultok. Küldetésem egy nagyon veszélyes szakaszba ért, lévén, hogy ellenségeim mindent el fognak követni, hogy ízekre szedjék ezt. Úgy tűnhet, hogy ez történik, de tudnotok kell, hogy ellenségeimnek nagyon kevés idejük van, és hamarosan, amikor Türelmem már elfogyott, ők nem lesznek többé, hiszen soha nem fogják látni Arcomat.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a tűz fog lesújtani a Föld ellenségeire is, és azokra is, akik üldözik ezt a Két Tanút

04 szept

2013. augusztus 24. szombat, 23.15

Hőn szeretett leányom, neked és mindazoknak, akik meg vannak áldva az Igazsággal, tudnotok kell, hogy fokozódik a sátán dühe ezen Küldetés ellen. Merész beavatkozása azt jelenti, hogy most már harmadszor jelent meg előtted fizikailag.  Kínjában nyög, de nem bírja elviselni a benned jelenlévő Világosságomat. A Szent Rózsafüzér imádkozása által kell erőt merítened, melyre szükséged van annak érdekében, hogy megakadályozd őt abban, hogy támadjon téged. Ó, ha a lelkek látnák azt, amit Én megengedek, hogy elszenvedj eme Küldetés miatt, elájulnának a megrázkódtatástól.

Azok, akik sértegetnek Engem – abbéli Előkészületemben, hogy megmentsem a lelkeket -, félre lesznek vetve, amint ez a csata fokozódik, még mielőtt bemutatják az Antikrisztust a világnak. Ha engedelmesek lesztek, és nem kérdőjeleztek meg semmit azok közül, amit kérek tőletek, akkor még többeteket meg tudom menteni, és ki tudlak szakítani benneteket a megtévesztés markából, amely megtévesztést a gonosz ültette el elmétekben.

Talán nem bíztok Bennem, hogy megvédelmezlek benneteket?  Talán nem tudjátok, hogy amikor a Kegyelemeket fogadjátok – melyeket azért adok, hogy segítsen nektek elviselni az elutasítás fájdalmát -, azok értelmüket vesztik, ha a fogadó léleknek fenntartásai vagy kétségei vannak? Nem tudlak eltölteni benneteket erővel, bátorsággal, és a Szentlélek Ajándékával, ha meglapultok és elbújtok. Nyitottnak kell lennetek Hívásomra, Szeretetemre, és Ajándékaimra.

A Jelenések Könyvében szereplő Pecsétek már felnyíltak. Most, hogy ezek már felnyíltak, tűz fog tűz ellen harcolni. Amint fellobban a gyűlölet tüze, miközben a fenevad előkészül, Atyám tüzet fog zúdítani a Földre. Ez a háború nem csak egy szellemi háború lesz. A Föld meg fog rengeni, meg fog hasadni, és tűz fogja égetni, amint Atyám büntetésekkel sújtja azért, hogy ezzel késleltethesse a gonosz csoport működését.

Atyám Hatalmát félniük kell azoknak, akik vakon követik a hazugságokat, melyeket a gonosz zúdított a világra. Atyám meg fog torolni minden gonosz tettet, akármelyikőtök is cselekszi – tudva vagy tudattalanul -, amikor is Isten ellenségének hódoltok.  A Két Tanúmnak – a Keresztény Egyháznak és Izrael Házának – adott Hatalom azt fogja jelenteni, hogy tűz tódul majd szájukból, ahogy a Szentlélek Lángjait terjesztik.  Ez a tűz fog lesújtani a Föld ellenségeire is, és azokra is, akik üldözik ezt a Két Tanút. Ne becsüljétek le a lelkekért vívott csatát, mert ez rémisztő lesz azok számára, akik megtagadják Isten Igéjét. Azok, akik megtartják azt, védelmezve lesznek, hogy az Igazságról tett tanúságukat továbbadhassák azoknak, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mi érte az emberiséget.

Ezért kell hát elfogadnotok Kegyelmeimet, melyek megadják nektek a szükséges erőt a Hadseregemben való harchoz, mellyel véget tudok vetni a gonoszságnak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Gyermekek, már nem vagyunk messze a Nagy Naptól

03 szept

3012. augusztus 23. péntek, 15.00

Drága leányom, míg a világ küszködve próbálja megtalálni az értelmét az általa tapasztalt kétségbeesésnek, tudd, hogy mindezeknek a felbolydulásoknak meg kell történniük, még mielőtt Menedékhelyemre viszem mindazokat, akik szeretnek Engem.

Gyermekek, hamarosan tudni fogjátok, hogy Ki Vagyok Én. Ti, akik bizonytalanok vagytok Engem illetően, végre látni fogjátok az Igazságot, és ez nagy békét fog szerezni nektek. A világban lévő gonoszság nő jelenleg, és leereszkedik a megtévesztés. Kérlek benneteket, legyetek erősek, mivel várom már a napot, amikor a megújulás kezdetét veszi majd, és valamennyi Gyermekem vigaszra lel azon a Napon, amikor szeretett Fiam kinyilvánítja Magát.

Aminek tanúi vagytok jelenleg az nem más, mint egy csata Mennyei Hierarchiám, valamint a sátán és démonai között. Sokatoknak ez ijesztő és nagyon felkavaró, de tudnotok kell, hogy Én be fogok avatkozni, fájdalmatokat enyhítendő. Tudnotok kell, hogy ti az Enyéim vagytok, és hogy Én békét fogok szerezni a világnak, amikor megszabadítom a fertőzéstől.

Gyermekek, már nem vagyunk messze a Nagy Naptól, és habár sok mindennek kell még megtörténnie, melynek során Fiam Szent Nevét ízekre fogják szedni, mindez gyors lesz. Most már a jövőbe kell tekintenetek, hiszen az egy olyannyira csillogó ékszer, hogy azon a Napon, amikor az Új Békekorszakba léptek, el fogtok felejteni minden üldöztetést, mellyel a gonosz sújtotta a világot. Úgy kell cselekednetek, ahogy Fiam kéri tőletek. Meg kell őriznetek a nyugalmatokat, amint a Pecsétek kinyilatkoztatásra kerülnek számotokra, melyek mind a ti javatokat szolgálják, mindazok javát, akiknek lelke számára, Én kérlek benneteket, hogy esdekeljétek ki Irgalmamat.

Ha hűek maradtok Parancsolataimhoz, és életeteket Fiammal egységben élitek, akkor már félútnál jártok. Ha szilárdan kitartotok Szentségeim mellett, és nem vagytok hajlandóak részt venni a pogány szertartásokon, melyek a fenevadat tisztelik, akkor nagyon fogjátok Kegyeimet élvezni.

Menjetek, és ne feledjétek, hogy Én a Mindenható Vagyok, és minden Hatalom az Enyém. Hamarosan el fogom pusztítani a gonoszokat, és feltárom előttetek Új Paradicsomomat. Legyetek türelemmel. Bízzatok Bennem. Kövessétek Fiamat, és fogadjátok el az Ajándékokat, melyeket Ő és az ő szeretett Édesanyja, a Szeplőtelen Szűz Mária, hoz el nektek, az Imahadjárati Imák és az Üdvösség-Érem formájában.

Végül úgy fogadjátok Pecsétemet, mint az egyik legnagyobb Ajándékot azok közül, amit Én az emberiségnek ajándékoztam azóta, hogy Életet adtam nekik. Én újfent Életet adok Különleges Kegyelmeimmel, amikor közeletekben tartjátok az Élő Isten Pecsétjét. Mindazok, akik rendelkeznek a Pecséttel, helyet kapnak az Új Paradicsomban.

Szeretlek benneteket, gyermekek, de Én a ti Atyátok Vagyok, és meg kell engednem ezeket a megpróbáltatásokat, mivel ezek segítenek Nekem kiválogatni azokat, akik soha nem fognak eltérni a fenevad táborától. Az az idő, amit azzal töltök, hogy megpróbálom megnyerni szívüket, egy rettenetes és gyűlöletes csatát szül a bukott angyalok és démonok millióival, még ha csak egy lélekről legyen is szó.

Vigasztalódjatok abban a tudatban, hogy Én megáldalak benneteket, mind, akik tiszta és alázatos szívűek vagytok. Szeretlek benneteket, így soha nem szabad feladnotok, amikor minden reménytelennek tűnik, mert Hatalmam azt jelenti, hogy a gonosz elpusztítása Irányításom alatt áll. Vessétek minden bizodalmatokat Belém, különösen most, amikor Igazságosságomat szigorúnak érzitek.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy ő hithű Keresztény

03 szept

2013. augusztus 23. péntek, 14.09

Gyermekem, mennyire fognak szenvedni a Keresztények, ahogy a bűn okozta fertőzés számos formában elárasztja a világot mindenütt.

Van egy szervezett kísérlet a Kereszténység kiirtására, és ez számos formát ölt. Fel fogjátok ismerni ezt, amikor a Keresztényektől megtagadják azt a jogot, hogy nyilvánosan megvallhassák Isten iránti hűségüket, viszont minden más – nem Istentől származó – vallásnak meg fogják ezt engedni. Ezen más vallások nagy támogatást fognak kapni, amikor az igazságosságra fognak hivatkozni, az őket megillető polgári jogok nevében. Ez azt fogja eredményezni, hogy továbbra is terjedni fognak azok a bűnök, melyek undort keltőek Atyám számára.

Az embereket arra fogják kényszeríteni, hogy fogadják el a bűnt országaikban, és bűnnek fog számítani a Keresztények esetében, ha tiltakoznak ezen törvények ellen. A Keresztényeket könyörteleneknek, szélsőségesen jobboldaliaknak fogják tekinteni, valamint olyanoknak, akiket hidegen hagynak mások emberi jogai. Minden olyan tulajdonságot, mely Atyám meghatározása szerint kívánatos a lelkekben, fegyverként fognak használni abbéli törekvéseikben, hogy igazolják az ilyen gonoszságokat nemzeteikben.

Amikor egy közösség testi betegséget kap el, akkor az a betegség sokakat elpusztít. De a nagy szomorúság és a sok haláleset időszaka után, a megmaradt közösség ellenállóvá válik a betegséggel szemben. A bűn testi betegséget fog okozni sok nemzetben, amint az emberiség Megváltója kihirdeti, az Úr angyalai pedig lezúdítják a Pecsétek ítéleteit. Sokan meg fognak halni az emberiség gonoszságának engeszteléséért. Ez a megtisztulás egészen addig fog folytatódni, amíg csak azok nem maradnak, akik ellenállóak lesznek a halállal szemben, Isten iránti szeretetüknek köszönhetően.

A Keresztények számos módon szenvedni fognak, de nagyon. Hitüket el fogják venni tőlük, és helyében egy utálatosság lesz látható. Gyötrelmük, mely már kezdetét vette, ugyanolyan, mint amit Fiam él át jelenleg. Aztán egy megdöbbentő látványnak kell, hogy tanúi legyenek, amikor is az Antikrisztus, bejelentésekor, azt fogja állítani, hogy hithű Keresztény. Sok bibliai idézetet fog alkalmazni a világhoz intézett beszédeiben. A megfáradt Keresztények, akik egészen idáig szenvedtek, hirtelen meg fognak könnyebbülni. Végül azt fogják gondolni, hogy itt van egy ember, akit a Mennyből küldtek, válaszul az imáikra. Sok édes és vigasztaló szó tódul majd szájából, és úgy fog tűnni, mintha istenáldása lenne, melynek során úgy tekintenek majd rá, mint aki helyrehozza a Keresztényekkel szembeni sérelmeket. Gondosan fel fogja építeni, hogy milyennek érzékeljék őt a Keresztények, különösen a Római Katolikusok, mert ők lesznek az ő elsődleges célpontjai.

Mindenki csodálni fogja az Antikrisztust, és az állítólagos keresztényi cselekedetei, gesztusai, valamint a Szentírást illető látszólagos szeretete azonnal elfogadottá teszik őt sokak körében. Össze fogja vonni az összes nemzetet, és nekilát majd annak, hogy más vallások, különösen pogány szervezetek részére szertartásokat tartson, hogy így együtt tudjanak munkálkodni a világbéke megvalósításán. Sikeresen egyesíteni fogja azokat az országokat, melyek addig ellenségek voltak. Csend hallatszik majd a háború szétzilálta országokban, és mindenütt az ő képe tűnik fel. Végső, nagy eredménye az lesz, amikor a Katolikus Egyház, és minden további Keresztény felekezet fennhatósága alá gyűjti mindazokat a nemzeteket, akiket ő egyesít. Ennek az egyesítésnek a révén fog megalakulni az új egy-világvallás. Attól a naptól fogva, elszabadul a pokol a Földön, és a démonok befolyása az özönvíz óta a lehető legnagyobb méreteket fogja ölteni. Látni lehet majd az embereket, ahogy Istent imádják az új egy-világrend egyházban, és minden tekintetben hithűnek fognak tűnni. Majd a templomokon kívül nyíltan átadják magukat a bűnnek, mert egy bűn sem fog szégyenérzetet kelteni bennük. Az ál-háromság, azaz a sátán által kreált háromság hipnotikus irányítása alatt, vágyódni fognak mindenfajta bűn után, melyekkel fenntartják újonnan felfedezett étvágyukat.

Ez a gonoszság ki fog terjedni a testi bűnökre is, melynek során elfogadott lesz a meztelenség, ahogy az ember nyilvános helyeken szemérmetlen testi bűnökbe keveredik. Mindennaposak lesznek a gyilkosságok, és sokan fognak elkövetni gyilkosságokat, köztük gyerekek is.

Sátánimádás és fekete misék zajlanak majd sok Katolikus Templomban. Látni lehet majd, ahogy az abortusz egyfajta megoldás lesz mindenféle problémára, és egészen a szülés napjáig engedélyezett lesz.

Hamarosan bűncselekménynek fog számítani bárminemű hűséget mutatni Jézus Krisztus iránt. Ha egy eredeti Kereszttel fognak látni benneteket, azon fogjátok kapni magatokat, hogy bűnt követtetek el, mert megszegitek a törvényt. Az országaitokban lévő törvény kettős törvény lesz – melyben a politika és a vallás összefonódik majd az új világrendben.

Ez az üldöztetés azt fogja jelenteni, hogy sokan – anélkül, hogy tudnának róla – a fenevadat fogják imádni, és meg fognak fertőződni. Annyira meg fognak fertőződni, hogy fel fogják adni a hatóságoknak fivérüket, nővérüket, anyjukat, apjukat, ha netalán továbbra is hűségesek maradnának a Kereszténységhez. Az egyetlen reményetek, gyermekek, az ima, hogy ki tudjatok tartani ezen időszak alatt.

Arra buzdítalak benneteket, hogy őrizzetek meg minden szent tárgyat, rózsafüzéreket, szentelt gyertyákat, szenteltvizet, a Biblia egy példányát, valamint a köznapi szent Misekönyvet, az Imahadjárati Imakönyvvel együtt. Tartsátok otthonaitokban az Élő Isten Pecsétjét, és ha lehetséges, hordjátok magatoknál is. Üdvösség-Érmém meg fogja téríteni azokat, akik magukon viselik azt, és Fiam Irgalmasságot fog tanúsítani irántuk. Arra kérlek most téged, gyermekem, hogy már most gyártasd le az Üdvösség-Érmét, valamint készíttesd el az Élő Isten Pecsétje Skapulárét.

Ez az Üzenet egy figyelmeztetés a Mennyből az eljövendőket illetően. Hallgassatok rám, az üdvösség Anyjára, hiszen nekem kell elvezetnelek benneteket az Igazságra, hogy valóban mindvégig hűségesek maradjatok Fiamhoz.

Menjetek békével, gyermekek, és legyetek nyugodtak, mivel ez a megpróbáltatás – Isten Kegyelmének köszönhetően – rövid lesz. Bízzatok bennem, a ti Édesanyátokban, mivel folyamatosan veletek leszek megpróbáltatásaitok során. Sohasem lesztek egyedül.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy