RSS
 

Archive for the ‘2012 szeptemberi üzenetek’ Category

Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget

05 okt

2012. szeptember 29. szombat; 23.00

Drága, szeretett leányom, miért gondolja olyan sok ember a világon, hogy halandóságuk bizonytalan?

Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget. Sokakat azok közül, akik nagy elismertséget és sikert keresnek és érnek el, bálványozzák azok, akik azt hiszik, hogy ez az a dicsőség, melyre nekik is törekedniük kell, és amely majd elégedetté teszi őket.

Ők nagyon kevés időt fordítanak arra, ami valójában lényeges. Ők eltaposnak másokat, hogy megszerezzék, amit akarnak, a világ előtti dicsőségben való fürdőzés iránti telhetetlen vágyuk miatt.

Hiúságukat a szórakoztatóipar, a média világa táplálja, és a tökéletességre való törekvésük tetszésnek örvend.

Ez az, amire az átlagos emberek ma törekednek. Ők nyíltan csodálják az ilyesféle törekvést, és ez egyfajta vallássá válik. Ők bálványozzák azokat, akik ilyen magasságokba jutnak, majd utánozni kezdik az ő életüket.

Egyszer sem veszik fontolóra, hogy az ilyen dolgok nem igazán lényegesek. Ők sosem állnak meg, hogy megkérdezzék maguktól: „Ez az, amiről az életemnek szólnia kell?”

Ők többnyire nem hisznek Istenben, mert ha hinnének, tudnák, hogy mennyire visszatetsző ez Isten Szemében, azaz a dicséret ily módon való keresése.

Amikor valaki folyamatosan a figyelmet, a dicséretet keresi, és mániája, hogy milyen képet fest magáról a világ felé, akkor nem érti, milyen rövid is ez az út. Ez el fog tűnni egyszer csak, és üresnek fogják érezni magukat, nem rendelkezvén szeretettel, melyet másokkal megoszthatnának.

Ők oly sok időt töltenek azzal, hogy saját magukat szeressék, hogy nem marad hely bennük semmilyen egyéb szeretetnek. Ők saját szükségleteiket mások elé helyezik. Ők bármit megtesznek majd, beleértve az Istent sértő cselekedetek elkövetését is, hogy dicsőségre tegyenek szert.

Ennek a nemzedéknek oly sok hazugságot mondtak arról, hogy hogyan éljék az életüket. Őket egy olyan világ ösztönzi, mely úgy véli, hogy a legfontosabb dolgok, melyekre törekedni kell, az az anyagi gyarapodás, a hírnévkultúra és a nagy csodálatot kiváltó becsvágy.

Mily keveset tudnak ők. Mennyire meg lesznek rendülve, amikor rájönnek, mekkorát tévedtek.

Azok, akik ilyen életet élnek, csalódással és kiábrándultsággal szembesülnek majd, mikor vágyaik nem nyernek kielégülést. Egyetlen, öntelt nagyravágyásuk által még több élvezetet nyújtó cselekedetük sem fog békét hozni nekik.

Imádkozzatok, hogy az emberek hamarosan ráébredjenek, hogy a hírnév és a dicsőség hajszolása, csak rövid ideig adnak kielégülést. Csak egyetlen cél létezik, melyre törekednetek kell, és ez az Úr Tanításainak követése.

Ha ezt teszitek, akkor békességben lesztek.

Ti továbbra is élvezhetitek a világ örömeit, de meg fogjátok érteni, mi számít igazán.

Oly sok fiatal helyez nagy hangsúlyt arra, hogy milyennek mutatkoznak mások számára. Tönkreteszi a lelküket a rajtuk lévő nyomás, hogy életüket ugyanazon célok hajszolásával éljék, mint az általuk csodált hírességek.

Ez kizárja az Istennek tetsző valóságot.

Ez kizárja az Igazságot.

Kizárólag az Igazság fogja az elégedettség érzésével eltölteni őket, és hoz majd nekik békét, szeretetet, örömet és boldogságot.

Én Vagyok az Élet, melyet keresnek.

Bennem fogják meglelni a Dicsőséges életet.

Ez az a Dicsőség, melyet keresniük kell.

Mert a Nagy Dicsőség életét fogják élni az Új Paradicsomban, ha megtérnek Hozzám.

Ez az egyetlen dicsőség, mely kimondhatatlan örömet szerez majd nekik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A hívők soha ne érezzék biztosnak magukat abban, hogy ismerik az Igazságot

03 okt

2012. szeptember 29. szombat, 19.15

Drága, szeretett leányom, el kell Mondanom mindazoknak, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, hogy ébredjenek fel, és éljék az életüket Bennem mostantól.

Ezen Üzenetek nemcsak figyelmeztetés gyanánt adatnak azoknak, akik hisznek Krisztusban, az Emberiség Megváltójában, hanem azoknak is, akik Istenben hisznek.

A hívők soha ne érezzék biztosnak magukat abban, hogy ismerik az Igazságot.

Ti, akik azt mondjátok, hogy ismeritek Tanításaim Igazságát, soha nem szabad önelégültséget éreznetek. Mert ha önelégültséget éreztek, ez azt jelenti, hogy elhanyagoljátok a lelketek megszentelődéséhez szükséges foglalatoskodást.

A hívők összezavarodhatnak Tanításaimat illetően. Oly sokan nem értik Második Eljövetelem jelentését.

Sok Követőm úgy gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy az egész emberiség így is úgy is tudni fog erről, és hogy Irgalmam által meg fognak menekülni. Ó mennyire szeretném, ha ez igaz lenne. Mily végső megkönnyebbülést hozna ez Nekem. Sajnos sokan nem lesznek felkészülve. Sokan nem hajlandók hallgatni Figyelmeztetéseimre és Útmutatásaimra. Mint ilyenek, nem fognak megfelelően felkészülni.

Második Eljövetelem meg fog történni. Azon hívőknek, akik azt mondják, hogy hisznek a Szent Bibliában foglalt Igazságban, tudniuk kell a következőt. Könnyű elfogadnotok a benne jövendölteket, és azt, ami már meg is történt. Viszont nem olyan könnyű elfogadnotok a jövőbeni próféciákat, amelyeknek csak eztán lesz szemtanúja az emberiség.

Fogadjátok el azt a tényt is, hogy Isteni üzenetek küldetnek a felkészítésetekre. Fogadjátok el, hogy ez a felkészítés éppen most zajlik.

Legyetek éberek mindenkor. Ezúttal ne utasítsatok el Engem, mert ez az előkészületek ideje.

Legyetek hálásak, hogy megadatik nektek ez a nagy ajándék.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a férfi azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sok – a világot irányító – névleges vezető fogja őt éljenezni

02 okt

2012. szeptember 28. péntek; 22.15

Drága, szeretett leányom, a világban lévő nagy változások – melyek előre megjövendölték Második Eljövetelemet -, most lépésről-lépésre bontakoznak ki.

Nagyon közel az ideje annak, hogy azon csaló szélhámosok, akik azt állítják majd, hogy az Én Nevemben jönnek, bemutatkozzanak a világnak.

Oly sok ember lesz félrevezetve, hogy higgyenek ezekben a hamis prófétákban, mert ők nagy pompával jelentik majd be magukat.

De egy közülük sokakat meg fog téveszteni, mert ő úgy állítja majd be magát, mint a király, alázatos, szerény módon, hogy arról győzze meg az embereket, ő Én vagyok, Jézus Krisztus.

Ez a férfi azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sok – a világot irányító – névleges vezető fogja őt éljenezni.

Ők elsősorban rendkívüli és könyörületes vezetőként fogják őt bemutatni.

Ő egy tehetséges béketeremtőnek fog tűnni, amint azt már Mondtam nektek. Fellengzős viselkedése egy misztikus képet fog mutatni, amely isteni eredetűnek tűnik majd.

Jó megjelenése, és vonzó, megnyerő személyisége elnyeri majd a tömegek tetszését.

Ő hamarosan felfedi magát a világ előtt, és megjelenése váratlan lesz.

Tisztelet övezi a világ számos pontján azokat a vezetőket, akik megmentőként fogják őt bemutatni, mint azt az embert, aki véget vet majd a háborúnak a Közel-Keleten. Emiatt fogják ezt a hamis messiást olyan könnyen elfogadni.

Bizonyos idő elteltével az ő varázsa terjedni fog. A média magasztalni fogja az ő diplomáciai érzékét, és nagy lesz a követőtábora.

Ez az a férfi, aki azt fogja mondani, ő a messiás. Mindenkinek azt fogja mondani, hogy ő Jézus Krisztus, aki visszatért, hogy bejelentse második eljövetelét.

Ő az Antikrisztus.

Egyetlen pillanatra se tévesszen meg benneteket. Én, Jézus Krisztus, testben jöttem el az első alkalommal, hogy megmentsem az emberiséget. De tudnotok kell a következőt. Ez alkalommal Én nem testben fogok eljönni. Úgy jövök majd, mint egy tolvaj, éjszaka. Én fel fogom készíteni a világot, ezen üzeneteken keresztül, de nem fogom nektek megmondani sem a napot, sem az órát, mert Én azt nem tudom. Kizárólag Atyám ismeri annak az idejét. 

Második Eljövetelemet az Érkezésem jelét megelőzően fogom kihirdetni, amely jel az égen fog megjelenni, szerte az egész világon. 

Bárki, aki azt állítja, hogy ő Jézus Krisztus, és a földön emberként jár, az hazug.

Meneküljetek, mert ő elmondhatatlan nyomorúságot és szenvedést fog hozni. Álnoksága egy hamis, Isten általi szeretetbe ringatja majd a lelkeket. Ő ki fogja forgatni az Igazságot. Nagy veszélyben vannak, akik őt követik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kétmilliárd lélek fogja visszautasítani Irgalmas Kezem

01 okt

2012. szeptember 27. csütörtök, 09.00

Drága, szeretett leányom, a Küldetésnek – mely azon kétmilliárd lélek megmentésére irányul, akik vissza fogják utasítani Irgalmas Kezem – részét kell képeznie mindazok napi imádságának, akik Isten Keresztes Lovagjainak nevezik magukat.

A megannyi csoda azt fogja eredményezni, hogy az emberiség nagy része megkapja az Üdvösség Ajándékát és a belépést az Új Paradicsomba.

Szent Szívem fájdalmasan sajog ezen elveszett lelkek miatt. Ezért kell Tanítványaimnak állhatatosan imádkozniuk, hogy ezek a lelkek, mind, egy családként egyesülhessenek az Új Korszakban, mert ha Családom szétzilált, az szörnyű kínszenvedést okoz nekem.

Hívlak mindannyiatokat, hogy mentsétek meg azokat a lelkeket, akik makacsul nem hajlandók elfogadni az Istent, imádkozván ezt az imát, az Imahadjárat (79)-es imáját: Ima a kétmilliárd elveszett lélekért

„Ó, Drága Jézus, könyörögve kérlek, áraszd ki Irgalmadat a tévelygő lelkekre.

Bocsásd meg nekik, hogy elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet arra, hogy Irgalmad által, kiáraszthasd rájuk a lelkük megszentelődéséhez szükséges Kegyelmeket.

Kérlek, add meg lelküknek az irgalom ajándékát.

Kérlek, nyisd meg szívüket, hogy Hozzád menjenek, és kérjenek Téged, hogy töltsd el őket Szentlelkeddel, hogy el tudják fogadni Szereteted Igazságát, és Veled éljenek, valamint Isten teljes családjával, mindörökké.

Ámen.”

Sok ember számára nehéz elfogadni Isten Irgalmát, a sátán felettük való hatalma miatt; csak sok esetben ezt ők nem is tudják.

Bizonyos esetekben, ugyanakkor, nem kételkednek Isten Létezését illetően, mégis a sátánt választják annak teljes tudatában, hogy Isten létezik, és Ő teremtette őket. Ők hátat fordítanak Isten Királyságának.

Az általuk választott királyság az, amit a sátán ígért nekik. Azt hiszik, hogy ez a királyság, az idők végén, nagy gazdagságot és nagy csodákat kínál, valamint azt, hogy ez egy olyan világ lesz, mely csillog, csak hogy ez nem csillog. Amit találni fognak az mindössze egy nagy tüzes tó, ahol szenvedni fognak a gonosz kezétől. Ő az örökkévalóságig fogja kínozni őket, és szenvedni fognak eme kíntól minden egyes másodpercben, mert ez soha nem ér véget.

Most már tudjátok, miért Szenvedek ily kínt, mert az ilyen lelkeknek, a rájuk váró szenvedés puszta gondolata is túl sok, hogy elviseljék.

Követőim, csak a ti imátok és az Én Irgalmam tud bármi reményt nyújtani nekik.

Segítsetek Nekem megmenteni őket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A bűn addig bocsátható meg, amíg éltek. A halál után már nem

01 okt

2012. szeptember 26. szerda; 22.12

Drága, szeretett leányom, Én azért engedem meg ezt az intenzív fizikai szenvedést számodra, hogy még több lelket ments meg ma. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a választott lelkekért, akiket segítened kell Nekem megmenteni. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de amikor megkönnyebbülsz, tudd, hogy sok lélek menekült meg a pokol tüzétől, és most már a Tisztítótűzben várják a megtisztulást.

Áldozati lélekként, neked el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem neked a szenvedés pillanatait, hogy segíts megmenteni Isten gyermekeinek lelkét. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a lelkekkel, és akkor majd megérted, mily nagy boldogságot szerez ez Atyámnak. Tudd, hogy amikor te szenvedsz, Én veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Nem vagy egyedül.  Amikor azt érzed, hogy nem kapsz levegőt, ez ugyanaz a fojtó érzés, melyet azok a lelkek éreznek, akik a halált követően szembenéznek a pokol tüzének füstjével.

Bár ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, függetlenül attól, hogy a Kegyelem állapotában van vagy sem, a sátán gyötörve kínozza a csábítás erejével. Ő még akkor is próbálja magához vonzani a lelkeket. Az ilyen lelkekért mondott ima nagyon fontos.

Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok állhatják az Én Irgalmasságom Fényének Erejét, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha az ő lelkük tisztátalan, akkor a Tisztítótűzben kell megtisztulniuk.

Leányom, sok szint van a Tisztítótűzben, és a lélek által elkövetett bűnöktől függően tölti majd be őket a Szentlélek tisztító Tüze.

A Tisztítótűz fájdalmas a lélek számára, és azok, akiknek ott kell időzniük, olyan fizikai fájdalomként érzékelik azt, mintha még mindig életben lennének.

Senki se becsülje le az áldozatokat, melyek ahhoz kellenek, hogy lelküket Atyám Királyságára méltó állapotban tartsák.

Atyám minden Gyermekét szereti, de a lelkeknek el kell nyerniük a jogot, hogy alkalmasak legyenek Atyám Királyságába belépni. Ahhoz, hogy méltóak legyenek rá, meg kell menteniük magukat az Én Szememben, amíg még élnek. Őszinte szívvel kell vezekelniük bűneikért.

A bűnösnek még a halál pillanatában is segítségére lehet Nagy Irgalmasságom, kérvén Engem, hogy bocsássam meg a bűneit. Én majd megragadom őt, és Karjaimba zárom. Majd kiárasztom rá Irgalmamat, és kézen fogva elvezetem őt a Paradicsom Kapuihoz.

A bűn addig bocsátható meg, amíg éltek. A halál után már nem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Hamarosan nagy változások kezdődnek a világban

30 szept

2012. szeptember 26. szerda; 16.40

Gyermekem, hamarosan nagy változások kezdődnek a világban.

Itt az idő, hogy az Üdvösség terve bevezetésre kerüljön minden nemzetet átívelően, az emberek szívében.

Oly sok ember fog megrendülni annak Igazságától, hogy honnan is származnak, és hogyan kell Isten Szemében megmenteniük magukat.

Isten gyermekei olyannyira felkészületlenek ezekre a nagy eseményekre. Isten – valamennyi Gyermeke iránti – Szeretete miatt kaptok figyelmeztetést.

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezeket a figyelmeztető jeleket, a saját felelősségetekre, ha kinevetitek vagy kigúnyoljátok ezeket az Isteni Beavatkozásokat, melyek azért következnek be, hogy az emberek szívét Isten Szívéhez vigyék, akkor szenvedni fogtok.

Gyermekek, mindig legyetek éberek. A Mennybéli jelek és az Isteni Beavatkozás csodája napról napra közeledik.

Imádkozzatok, hogy megkapjátok a Kegyelmeket, hogy megnyissátok szíveteket, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Nagy Irgalmasságára.

Minden út megnyílik Isten gyermekeinek visszacsalogatására, az Ő Szent Szívének menedékébe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól

30 szept

2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Drága, szeretett leányom, soha ne légy önelégült, illetve ne érezd azt, hogy ez a feladat – amikor úgy tűnik, hogy jól halad – egyik pillanatról a másikra elkerüli a gonosz veszedelmét. Ő tombolva dühöng. Ő beleköt minden általad vállalt feladatba, problémákat generál és akadályokat állít, melyek nyugtalanná, csalódottá és tehetetlenné tesznek téged.

Oly sok ember vak a veszedelemre, melyet a gonosz okoz az emberiségnek. Mivel ők nem látják a gonoszt, ezért nem hiszik, hogy ő létezik. Azok, akik utat nyitnak neki a bűn által, és beengedik őt a lelkükbe, lehetetlennek találják majd, hogy megszabaduljanak a rettenetes fájdalomtól és elégedetlenségtől, melyet ő hoz majd az életükbe.

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól.

Az első, a Gyónás Szentsége, mely megtisztítja a lelketeket, ha őszinte a bűnbánatotok. A nem katolikusok, kérem, fogadják el az Imahadjárat (24) imájában lévő Teljes Bűnbocsánat Ajándékát, mely ezen Küldetés által adatott a világnak.

A második mód, a napi áhítat Édesanyámhoz, aki megkapta a sátán letiprásához a hatalmat. Az ő Szent Rózsafüzére egy fontos védőpajzs, mely elfed benneteket és családotokat a gonosz szeme elől.

Az utolsó, ha – a Kegyelem Állapotában, melyet a Velem való rendszeres beszélgetés révén érhettek el – a Szent Eucharisztiában magatokhoz vesztek Engem.

Oly sok ember, aki el akar menekülni a sátán karmaiból, és akik szívük mélyén tudják, hogy elnyelte őket a gonosz örvénye, nekik Hozzám kell fordulniuk, és kérniük kell a Segítségemet, az Imahadjárat (78) ezen különleges imájával: Ments meg engem a gonosztól.

“Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent

29 szept

2012. szeptember 24. hétfő; 15.55

Drága, szeretett leányom, bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent.

Milyen undort vált ki Belőlem azoknak a képmutatása, akik Isten ájtatos követőinek vallják magukat.

Ezek az emberek halállal fenyegetik azokat, akik nem értenek velük egyet, és meggyilkolják azokat, akik sértegetik az ő isteneiket.

Gyűlölni valakit, az bűn. Ha meggyilkoltok valakit, vagy megpróbáltok egy másik lelket halálosan megsebesíteni a vallás nevében, az halálos bűn.

Hát nem tudjátok, ha készek vagytok valakit halálra ítélni azért, mert ő sértegeti az Istent, akkor nem követitek Isten Törvényeit?

Minden valláshoz, és minden felekezethez Szólok, akik azt mondják, hisznek Istenben. Ha hisztek Istenben, akkor szeretetet kell mutatnotok mások iránt, még akkor is, ha ők gyötörnek vagy megsértenek benneteket.

Sok út vezet Atyámhoz, de csak egy Isten van. Az Igaz Isten a világ Teremtője, és csak akkor nyertek bebocsátást az Ő Királyságába, ha szeretitek felebarátotokat, és ebben ellenségeitek is benne foglaltatnak.

Nagyon könnyű gyűlölni másokat, mert a gonosz lelkek elárasztják és kínozzák Isten gyermekeit minden másodpercben. Mennyire örül a gonosz, amikor egy vallásos ember, aki nyíltan megvallja Isten iránti szeretetét, szítja a gyűlöletet, és aki nem teketóriázik meggyilkolni azokat, akiket ellenségeinek hisz.

Senki sem kerüli el a büntetést, ha meggyilkol valakit. Senki sem nyer bebocsátást az Új Paradicsomba, ha meggyilkol valakit Atyám nevében.

Nehéz és fájdalmas lehet számotokra, ha valaki megsérti a hiteteket, de imádkoznotok kell érte, és sose feledjétek a Parancsolatot: „Ne ölj!”.

Atyám Parancsolatai nagyon egyszerűek. Egyértelműek. Nem szorulnak magyarázatra, de jaj annak, aki megszegi Atyám Törvényeit.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Készüljetek, mert tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek

29 szept

2012. szeptember 23. vasárnap; 20.00 

Drága, szeretett leányom, szeretettel kérem Isten valamennyi gyermekét, hogy készüljetek, mert tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek.

A jelek különböző módon kerülnek bemutatásra a világban, hogy felébresszék Isten gyermekeit. Sokan próbálják majd tagadni és elutasítani ezeket a jeleket, mint babonát, és mint ami csak a hívek képzeletében létezik.

Ti, akik tanúi lesztek a jeleknek, tudnotok kell, hogy azok segíteni fognak nektek a lelketek felkészítésében. Mert ha tápláltátok lelketeket, és bűneitek bocsánatát kértétek, akkor a Nagyfigyelmeztetés után minimális lesz a szenvedésetek.

Fogadjátok el ezeket a jeleket, ezeket a csodákat, mint egy Mennyből jövő Ajándékot.

Ne harcoljatok ellenük, illetve ne hagyjátok figyelmen kívül ezeket a jeleket, mert ezek a bizonyítékai az Én Ígéretemnek, miszerint felkészítelek mindannyiatokat Második Eljövetelemre.

Menjetek most, és higgyetek.

A bizalom az Irántam, Jézusotok iránti hűség legfontosabb cselekedete.

Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt

28 szept

2012. szeptember 23. vasárnap, 09.00

Drága, szeretett leányom, eljön az idő, amikor az embernek meg kell kérdeznie magát – ki vagyok én, és miért élek?

Az egyetlen válasz, amely békét hoz neki, az az, amikor megérti, hogy ő Isten gyermeke.

Ahelyett, hogy tagadja az Igazságot, azon nyomás miatt, melyet azok gyakorolnak, akik kigúnyolják azokat, akik hisznek Istenben, legyen őszinte magával.

Tudja, hogy az általa érzett szeretet Istentől ered.

Tudja a szívében, hogy a nyomorúság, melyet a sötétségben és a kétségbeesésben érez, a másik oldaltól jön. A sötét oldaltól.

Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt.

Habár az Igazságot megírták a Szent Könyvben, sokan nem tudják elfogadni, hogy a Szentírás tartalmazza mindazokat a válaszokat, amiket keresnek.

Meg kell ragadnotok az Igazságot, és abba kell kapaszkodnotok jó erősen, mert ez az üdvösséghez vezető utatok.

Sok ember minden lehetőt meg fog tenni, hogy tagadja az Igazságot. Főleg az emberi intelligenciát fogják használni, hogy ízekre szedjék az Igazságot, és hogy elhitessenek veletek egy hazugságot.

Minden érvet fel fognak hozni, hogy tagadják az Isten Igazságát. Oly meggyőzőek lesznek ezek az érvek, hogy sok hívő számára nehéz lesz megvédeni az Igazságot.

Hitetek ki fogja állni az idő próbáját, de csak akkor, ha engeditek, hogy Én vezesselek benneteket éjjel-nappal.

Ahhoz, hogy Én vezesselek benneteket, soha nem szabad levennetek a tekinteteteket Rólam, és támaszkodjatok Rám.

Beszéljetek Velem. Kommunikáljatok Velem, bármikor a nap folyamán, az autóban, a munkában, az iskolában vagy a templomotokban. Nem számít, hogy hol, mert bármely pillanatban hívhattok Engem, és Én válaszolni fogok.

Ez az út, az út a Kálváriára, Követőim sorsa. Ez egy nagyon nehezen megmászható hegy. El kell viselnetek a kudarcokat, és az elutasítás fájdalmát azoktól, akik nem fogják elfogadni a vallásotok gyakorlásához való jogotokat. A hegy teteje kell, hogy célotok legyen. Csak ha a hegytetőre értek, akkor fogtok békére lelni.

Tartsatok ki, szeretett Követőim, és oly módon fogjátok érezni Szeretetemet, hogy az erőt ad majd nektek, amit nem hinnétek lehetségesnek.

Szeretlek titeket. Kísérlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket. Megáldalak mindannyiatokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy