RSS
 

Archive for the ‘2012 augusztusi üzenetek’ Category

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát. Csak Isten ismeri.

05 szept

2012. augusztus 31. péntek; 23.20

Drága, szeretett leányom, ti a küszöbén álltok egy robbanásnak, mely  Irgalmasságom kiáradásához vezet majd a világban, egy olyan esemény során, mely meg fogja változtatni a föld színét.

Ez egy gyors küldetés.

A hívást hirtelen és sietősen kaptad, amint Én lépéseket tettem annak biztosítására, hogy a világ megkapja az Igazságot.

Oly kevesen értik meg, hogy Isten ily módon hívja el a prófétákat, váratlanul, nem hagyva időt a prófétának a felkészülésre.

Ez azt jelenti, hogy a szavak habozás nélkül áradnak.

Senki sem rendelkezik azzal a képességgel, hogy olyan Üzeneteket írjon, mint ezek. Azt állítani, hogy ez lenne a helyzet, ez sérti Atyámat és a Szentlelket.

Emberi szavak által senki sem tudja Isten Szeretetének Lángját úgy fellobbantani az Ő gyermekeinek lelkében, mint ahogyan azt ezek az Üzenetek tudják.

Csak Isten képes ilyen eredményt elérni.

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát. Csak Isten ismeri.

Csak Én, az Isten Báránya rendelkezem a hatalommal, hogy kinyilatkoztassam annak tartalmát. Én ezt most az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária Hírnökömön keresztül teszem, aki az Én Szavaimat (Üzeneteimet) – nem pedig az övéit – fogja közvetíteni, egy hitetlen világnak.

Figyeljetek most Szavamra (Üzenetemre), mert ez azért adatik, hogy megmentsen benneteket. Hogy figyelmeztessen benneteket. Hogy felkészítsen titeket. És hogy megtisztítson benneteket.

Álljatok készen, mikor az idő elérkezik.

Az Üzenetek által Jövök, hogy felkészítselek benneteket. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát, épp ezért úgy kell felkészítenetek lelketeket, mintha Eljövetelem ideje a következő napon lenne.

Mindig álljatok készen. Azt kérem, hogy elmétek legyen tiszta és nyitott, mikor első alkalommal olvassátok Üzeneteimet, mert minden valószínűséggel ez lesz az egyetlen alkalom, hogy Mennyből jövő Hangomnak tanúi lesztek, annak a napnak az eljöveteléig, melyet mindannyian vártok.

Mindannyiatokat megáldalak.

Hívlak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám.

Amikor azt kérem, hogy imádkozzatok, egyszerűen csak azt kérem, helyezzétek Belém bizalmatokat, a ti saját, egyszerű szavaitokkal.

A magatok módján. A ti legbensőbb gondolataitokkal. Én mindent hallok. Mindent látok. Érzem, amit ti éreztek. Mindannyiatok mellett ott vagyok, csak várva a napot, mikor végül megadjátok magatokat Hívásomnak.

Nincs miért félnetek Tőlem, hiszen irántatok való Szeretetem le fog győzni minden sötétséget, mely távol tart benneteket Tőlem.

Forduljatok Felém, és Én Világosságomat árasztom rátok.

Aztán majd nektek adom az általatok áhított békét. Én várok. Én türelmes vagyok.

Jöjjetek Hozzám, mikor készen álltok.

Szeretlek benneteket. Megáldalak titeket.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az ébredés nemsokára eljön.

04 szept

2012. augusztus 30. csütörtök, 18.15

Gyermekem, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a Béke Korszaka már nincs túl messze.

Ahogy Isten valamennyi gyermekére áldás kerül drága, szeretett Fiam Szavának Ajándéka által, a Szentlélek továbbra is terjedni fog minden nemzeten át.

Fiam Szavát semmi sem fogja megállítani, mert ez Atyám parancsa.

A megtérés lángra lobbantja majd az alázatos szíveket, és sokan fogják érezni az Isten, azaz az ő természetes Atyjuk Szeretetét, mely számukra meglepő és megdöbbentő módon fogja magával ragadni őket.

Ha egyszer ez az Isteni Szeretet átjárja őket, késztetést fognak érezni arra, hogy felkiáltsanak örömükben, mert ez semmilyen, ember által ismert szeretethez sem fogható.

Az ébredés hamarosan eljön.

Ahogy Isten Lelke továbbra is a Dicsőség Lángjaiban terül szét, a gonosz gyengülni fog, és a sátán serege katonáitól megfosztva marad majd.

Védtelenül marad majd, mert sok követője felett fog győzedelmeskedni majd Isten Irgalma, felére csökkentve a sátán seregét.

Kiábrándulva a sátán üres ígéreteiből, ők válaszolni fognak Fiam Isteni Irgalmának Világosságára.

Nemcsak a harc kezdődött el, hanem a Fiamat követő lelkek is megszaporodtak, kutatván az Örök Élet Igazságát.

Megáldalak téged, gyermekem.

A Menny örvendezik a lelkek megtérése, és a sötét lelkek megmenekülése miatt, mely a Fiamat szeretők imái által valósul meg.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

04 szept

2012. augusztus 29. szerda, 23.00

Drága, szeretett leányom, a harc most kezdődik.

Minden súlyos törvényért, melyet az Isten Törvényeivel szembehelyezkedő nemzetek fogadtak el, a büntetés erői fognak lesújtani rájuk, Atyám Keze által.

Minden gonosz büntettet – melyeket Isten Törvényeit semmibe véve hajtottak végre – támadás fog érni, és a nemzetek szenvedni fognak bűneikért.

Amint az Isten Irgalma is nagy, és a lehető legszélesebb körben fog kiterjedni a lelkek megmentése érdekében, ugyanúgy fog Isten büntetése is elszabadulni, hogy megállítsa a gonosz terjedését.

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

Azok, akik az Isten törvényeit követik, fenn fognak maradni.

Kegyesen fognak bánni azokkal, akikért az Isten törvényeit követők imádkoznak, és személyes áldozatot ajánlanak fel, a bűneikért engesztelésül.

Meg lesznek büntetve azok, akik az Igazság ismerete ellenére sem hajlandók követni az Istent, és megfertőznek más lelkeket is a nemzeteikben lefektetett gonosz törvényeik által.

Sok vihar, árvíz és földrengés várható.

Minden egyes Isten elleni sértés heves ellenállásba fog ütközni, hogy idővel a megtisztulás beteljesülhessen, és be is teljesüljön majd.

Sose feledkezzetek meg arról, hogy az Isten iránti szeretetnek szívből kell jönnie.

Ha elutasítjátok Isten Szavát (Üzenetét), akkor ezért szenvedni fogtok.

Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az Istenfélelem egy természetes része a fenséges Teremtő, minden dolgok Teremtője iránti vonzódásnak, és része ennek a szeretetnek.

Az Isten Törvényei iránt tiszteletet kell mutatni.

Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor az ember gúnyt űz Isten Törvényeiből, és mindez megrontja az emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét

04 szept

2012. augusztus 28. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, a világ és a benne élő emberek tagadásban vannak.

Ők nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban.

Ők, többmilliárdnyian, összezavarodottan fel-alá rohangálnak, és zsákutcákba futnak,  keresvén egy istent, akinek hűséget fogadhatnak.

Az a probléma az istenekkel, a hamis istenekkel, akiket piedesztálra állítanak, hogy ezeket a bálványokat ők maguk gyártják. Úgy készült az ő saját alkotásuk, hogy az megfeleljen azon értelmezésüknek, hogy kinek is kell lennie az Istennek.

Ezek az istenek, melyekből százakat alkottak, Leányom, a saját képzeletükből lettek megalkotva.

Ugyanezek az istenek csak egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy önzésből fakadóan alakítsák az elvárásokat atekintetben, hogy milyennek kell lennie az ő ideális istenüknek.

Az általuk alkotott istenek alaposan kidolgozottak, melyek azt az érzetet keltik bennük, hogy lelkük isteni joggal van felruházva. Ezek a lelkek azt hiszik, hogy az általuk alkotott istenek támogatják a csodálatos dolgokhoz való jogaikat.

Közületek azoknak, akik nem fogadják el az Igazságot, az egy Igaz Isten Létezését, tudnotok kell a következőt.

Kizárólag az emberiség Igaz Teremtője adhat nektek szabad akaratot.

Atyám sosem fog kényszeríteni benneteket, vagy utasítani titeket bárminek is a megtételére, mert ez lehetetlen.

Amikor ti a hamis isteneket arra kéritek, hogy adjanak nektek gazdagságot, tegyenek benneteket sikeresekké, vagy amikor kiváltságokra törekedtek, akkor önzőek vagytok.

Csak akkor kommunikáltok valóban az egy Igaz Istennel, amikor arra kéritek Istent, hogy az Ő Szent Akarata szerint adományozzon nektek ajándékokat.

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.

Ő várja a pillanatot, amikor nektek adományozhatja majd az ilyen kegyelmeket. Ne nyissatok ajtót a Hazugságok Királyának, mert ennek nagy lesz az ára.

Ő az ilyen világi ajándékokat a lelketekért cserébe fogja adni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez az a felelősség, melyet Én adok nektek, Tanítványaim, hogy megtérítsétek azokat a lelkeket, akikre a legjobban áhítozom

03 szept

2012. augusztus 27. hétfő; 19.20

Drága, szeretett leányom, Szeretetem azon Tanítványaim iránt, akik válaszoltak Üzeneteimre, oly mértékben árasztja el Szent Szívemet, hogy azt most szétfeszítik a túláradó kegyelmek.

Kegyelmeim elárasztanak most benneteket, szeretett Követőim.

Ezek azért adatnak nektek, hogy megerősítsék Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére irányuló elhatározásotokat és eltökéltségeteket.

Mennyből jövő Üzeneteim táplálni fogják a lelkeket, köztük a legmegfeketedettebbeket is, azzal az oxigénnel, melyre szükségük van a sátán által a világra zúdított sötétség túléléséhez.

A sátán láthatatlan, de erőteljes befolyása meggyengíti még a legerősebb híveket is, akik elkezdenek kételkedni hitükben.

Amikor Én nektek adományozom ezeket a kegyelmeket, azt okkal Teszem.

Tanítványaim, ti vagytok a horgony, mely magához vonz minden lelket, aki céltalanul, összezavarodottan bolyong. Még ha eleinte nem is fognak rátok hallgatni, ki kell tartanotok.

Adjátok oda nekik Üzeneteim és Imahadjáratom imáinak másolatait, majd csendben távozzatok.

Őket meg fogja érinteni valamilyen módon Szentlelkem. Ha nem fogadják el azokat, nehéz lesz majd egyszerűen továbblépniük, és csak elfelejteni azokat. Nem, ők vissza fognak térni Hozzám.

Némelyek vonakodva fognak visszatérni. A kíváncsiság le fogja győzni őket.

Némelyek azzal a céllal térnek majd vissza, hogy megpróbálják elutasítani ezeket az üzeneteket, és hogy megpróbáljanak benneteket is meggyőzni, hogy tegyétek ugyanezt.

Mások azért térnek majd vissza, hogy vitába szálljanak veletek, gúnyolódjanak rajtatok, és provokáljanak benneteket.

Mások azt fogják mondani nektek, hogy ezek a Szavak (Üzenetek) nem Tőlem valók, és ez összetöri majd a szíveteket.

De aztán ott lesznek a megtértek. Azok, akik futva jönnek hozzátok, tiszta örömmel szívükben, még többért esedezve.

Ezek lesznek azok a lelkek, akikért mindez megéri majd.

Mégis a sötét lelkek azok, akikért a legtöbbet kell imádkoznotok, és miattuk történik, hogy Kegyelmeimet kiárasztom rátok, hogy segítsetek megmenteni az ő lelküket. Mert a ti segítségetek nélkül, számukra nincs remény.

Ez az a felelősség, melyet Én adok nektek, Tanítványaim, hogy megtérítsétek azokat a lelkeket, akikre a legjobban áhítozom.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A gyűlölet – mely sok formát ölt – az oka minden rossznak, gonoszságnak a világban.

02 szept

2012. augusztus 26. vasárnap, 18.30

Drága, szeretett leányom, a gyűlölet – mely sok formát ölt – az oka minden rossznak, gonoszságnak a világban.

A másik személlyel szembeni ellenségeskedés, rosszindulat a félelemből fakad, abból a félelemből, hogy ez a személy valamilyen módon megbánthat benneteket.

Egy másik személlyel való nézeteltérés a gőg bűne miatt is kialakulhat. Ez az, amikor azt érzitek, hogy minden áron bizonyítanotok kell saját érdemeteket, még ha tévedtek is.

A féltékenység nagyon hamar gyűlöletbe csap át, még ha az enyhe is eleinte.

A magatokkal szembeni elégedetlenség azért veszi kezdetét, mert összehasonlítjátok életeteket másokéval, akiknek, érzésetek szerint, jobb sorsuk van, mint nektek.

Ez az elégedetlenség nagyon hamar önmagatok, a saját testetek iránti gyűlöletté fajul. Majd ez a test bűneihez vezet.

A gyűlölet kialakulhat azon bűn miatt is, amikor a mások javait kívánjátok.

Ez háborúhoz vezethet, amikor egyik ország a másik vagyonára vágyik.

Vagy ez jelentheti azt is, hogy engedtek a kapzsiságnak, hogy az feleméssze lelketeket, amikor ugyanarra a világi gazdagságra vágytok, mint felebarátotok.

Az irigység is a gyűlölet egyik formájává válik, különösen amikor – függetlenül attól, mennyire kitartóan próbáljátok felülmúlni a másikat – nem éritek el, amit elhatároztatok.

Valamennyi bűn – ha hagynátok elmérgesedni – a gyűlölet felé vezethetne benneteket.

Amikor gyűlöletet éreztek, tudnotok kell, hogy akkor a sátánnak sikerült behatolni a szellemetekbe.

Amikor ez történik, akkor a sátán satuszerű szorításban tart majd benneteket, és nem hagy majd békén titeket.

Nem számít, mennyire próbáljátok enyhíteni a szorítását, ő ragaszkodni fog hozzátok nagyon. Az egyetlen fegyveretek az ima.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amikor a gyűlölet átjár benneteket. Mert amíg a gyűlölet el nem hagy benneteket, addig soha nem érezhetitek újra a békét, a szeretetet és az örömet.

Amikor a gyűlölet hatalmába keríti a szíveteket és a lelketeket, akkor egy lépéssel távolabb kerültök Tőlem, a ti Jézusotoktól.

Szörnyen szenvedtek, haragot és tehetetlenséget éreztek, amit nem tudtok irányítani.

Soha ne higgyetek a végső hazugságnak, amit a sátán ültet el majd lelketekben, amikor rátok borítja a gyűlölet köpenyét.

A hazugság a következő: Gyűlöletetek csak akkor tud eloszlani, ha megpróbáltok végső bosszút venni gyűlöletetek célpontján.

Mi a teendő, amikor a gyűlölet elborít benneteket?  A szeretet ereje képes azonnal elpárologtatni a gyűlöletet.

Amikor imádkoztok, és kéritek, hogy segítsek nektek, Válaszom a következő lesz.

Bocsássatok meg ellenségeiteknek, és azoknak, akiket gyűlöletetek okának hisztek.

De a megbocsátáshoz meg kell alázkodnotok Előttem, és kérnetek kell Engem, hogy előbb Én bocsássak meg nektek.

Ha egyszer megbocsátotok azoknak, akiket gyűlöltök, akkor jóvá kell tennetek bűneiteket.

Mutassatok szeretetet ellenségeitek iránt. Harcoljatok szeretettel a gyűlölet ellen, mely a lélek gonosz és veszélyes betegsége.

A szeretet az a gyógymód, amely révén megszabadul a lelketek ettől a fertőzéstől.

Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor már legyőztétek a sátánt, és ő elhagy benneteket.

Soha ne féljetek harcolni a lelketekben lévő gyűlölet ellen, még akkor sem, ha ezt nagyon nehéznek találjátok.

Ha a gyűlölet ily módon – a bűnös alázata által – enyhíthető lenne, akkor a béke uralkodna a világban.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék.

02 szept

2012. augusztus 25. szombat, 12.00

Gyermekem, örvendezik a Menny. Az Angyalok Kórusa a lehető leghangosabban zeng dicsőítést Atyámnak.

Az Ő Dicsőséges Irgalmát, melyet a Védettség különleges Kegyelme által adományoz, nagy szeretettel és örömmel ismerik el az összes angyalok és szentek a Mennyben.

Gyermekeim a mai napig nem értik az Atya, a Magasságos Isten általi Irgalom eme nagy Ajándékának jelentőségét.

Nektek, gyermekeim, most megvan az a hatalmatok, hogy megmentsétek a többieket, az elveszett lelkeket.

Ez azt jelenti, hogy a gonosz hatalmát le lehet győzni oly módon, ami eddig még nem volt lehetséges.

A hazugságok, a megtévesztés és a gyűlölet – melyeket a gonosz ültet el Isten gyermekeinek elméjében – hasztalanná tehetők, ha a Fiamat szeretőknek adott imák bemutatásra kerülnek Atyám Trónja előtt.

Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek.

Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék.

Ez bizonyítja nektek a Szeretetet, melyet Atyátok érez minden egyes szeretett Gyermeke iránt.

Ez egyike a nagy csodáknak, mely odaajándékozásra kerül Isten minden gyermekének a végidőkben.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Mária, a Mennyek Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért

31 aug

2012. augusztus 24. péntek, 03.15

Drága, szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg Tanítványaimat, hogy mostantól kezdjék el naponta imádkozni a ‘Jézus az Emberiséghez’ Litániáimat.

Ezek az imák nagy Kegyelmeket fognak leesdeni, és meg fogják menteni mindazokat, akiket – a lelkük megmentésére irányuló – különleges szándékaitokba fogaltok. 

Ez a második litánia, Örök Atyám tiszteletére van, aki minden egyes dédelgetett gyermekét szereti.

Fejemet a Vállára hajtom, Karjaimmal átölelem Őt minden nap, hogy vigaszt nyújtsak Neki, mert Ő nyugtalankodik mindazokért a szegény lelkekért, akik elvesztek az Ő számára.

Jöjjetek Hozzá, szeretett Tanítványaim, és adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért, melyet mindazoknak megad, akik válaszolnak az Ő Hívására.

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (2) Litánia a Védettség Kegyelméért

Ó Fölséges Mennyei Atya
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram Irgalmazz.
Uram bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket.
Imádlak Téged.
Magasztallak Téged.
Hálát adok Neked minden különleges Kegyelmedért.
Könyörögve kérlek a Védettség Kegyelméért szeretteim számára
(Nevezd meg mindazokat, akik lelkének üdvösségéért imádkozol)

Felajánlom Neked hűségemet minden időben.
Te, Ó Mennyei Atya,
Minden dolog Teremtője,
A Világmindenség Teremtője,
Az emberiség Teremtője,
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy a Szeretet.

Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért esedezem mindazon lélek számára, akik nem ismernek Téged,
akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmas Kezedet.
Átadom magam Neked, értelmemet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba tudd venni őket, biztonságban tartva a gonosztól.
Kérlek, nyisd meg a Paradicsom Kapuit, hogy végre valamennyi Gyermeked egyesülhessen az örökségben, melyet Te teremtettél mindannyiunk számára.
 
Ámen.

Azt akarom, hogy mindannyian tudjátok a következőt.

A szeretet, melyet Örök Atyám érez minden egyes Gyermeke iránt, meghaladja felfogóképességeteket.

Ez százszor, vagy még többszörösen erősebb annál, amit egy szülő érez a szívében a saját gyermeke iránt a földön.

Oly erős az a szeretet, amit Atyám érez az Ő gyermekei iránt, hogy Ő már sok olyan áldozatot hozott, amelyekről nincs is tudomásotok.

Keze vissza lett tartva attól, hogy számos büntetést kirójon, amelyeket Ő azért tervezett, hogy megbüntesse Gyermekeit.

Türelme az elviselhetetlenségig próbára lett téve.

Ő figyelmen kívül hagyta a Rá zúdított sértéseket.

Ehelyett Ő vissza akarja hozni Gyermekeit Magához, nem a félelem, hanem azon Gyermekei szeretete által, akik Őt a legjobban szeretik.

Ő számít azokra közületek, akiknek mély, állhatatos szeretete van Iránta, és Irántam, az Ő Fia iránt, hogy segítsetek összegyűjteni az Ő elveszett gyermekeit, így Ő Magához tudja vonni őket.

Hozzátok el, és helyezzétek most Atyám trónja elé a szívetekhez közel álló valamennyi lelket, és Ő, Irgalmában, meg fogja adni nekik a legnagyobb Ajándékot.

Ő az üdvösségüket fogja megadni. 

Hozzátok el a sötét lelkek neveit, beleértve a számotokra ismeretlenek listáját is, és könyörögjetek irgalomért az ő lelkük számára.

Atyám, szeretettel a Szívében vár a ti nagylelkű válaszotokra.

Jöjjetek. Ne vonakodjatok, mert ez a legkülönlegesebb Ajándék a maga nemében a Mennyből.

Ti, ezen generációból, valóban áldottak vagytok.

Jézusotok
 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Fontos Üzenet Istentől, az Atyától: Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

30 aug

2012. augusztus 23. kedd, 15.15

Drága, szeretett leányom, ritka volt az, hogy a Szentháromság ily módon kommunikált az emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen küldetést hagytam jóvá.

Gyermekeim, sokan, akik nem fogják fel ezen Isteni Beavatkozás jelentőségét, hamarosan meg fogják érteni, miért van szükség erre.

Ha Szeretett Fiam Második Eljövetele a Nagyfigyelmeztetés nélkül következne be, az Én drága gyermekeim soha nem lépnének be az Én Új Paradicsomom kapuin.

Ők sosem lettek volna képesek felkészíteni lelküket, és nem lennének alkalmasak arra, hogy bebocsátást nyerjenek a Béke Új Korszakába. 

Ez egy olyan kommunikáció, amelyre a világnak nehéz lesz válaszolnia.

Oly sötét az a felhő, amely beborítja az emberek szívét, hogy alig lesz néhány lélek, aki képes lesz meglátni az Én Isteni Ígéretem Világosságát.

A gonosz erők – melyek örökké jelen vannak a világban – megakadályozzák Gyermekeimet abban, hogy eljussanak Hozzám.

Nagyon erős az az Elhatározásom, hogy Családomat közel hozzam, és Keblemen egyesítsem őket.

Senki se felejtse el megérteni, hogy Én bármi áron elősegítem majd az emberiség gyors megtérését.

Tekintettel arra, hogy valamennyi Gyermekem szabad akarata érintetlen maradjon, az Általam majdan elrendelt csodák ki fogják fordítani a szívüket teljesen.

Ez az Én Ígéretem, melyre hívlak mindannyiatokat, drága Kisgyermekeim.

Én, a ti Szeretett Atyátok arra vágyom, hogy elvigyelek, összegyűjtselek, és Szívemhez közel tartsalak benneteket, valamint biztonságba jutassalak titeket.

Oly kevesen ismerik közületek Szeretetem mélységét. Ha egyszer megtapasztaljátok az Irántam, a ti Örök Atyátok iránt érzett szeretetet, akkor soha nem tudnátok újra elvágni a Hozzám fűződő kapcsolatotokat.

Én vigaszt szeretnék nyújtani nektek.

Tudatni szeretném veletek, hogy irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy – Fiam, Jézus Krisztus által – nagy Irgalom fog mutatkozni még a kőszívűeknek és a nagyon fekete lelkűeknek is, akiket csak egy csoda menthet meg.

Az Engem szeretőknek a következőt mondom. Irántam, a ti Atyátok iránti szereteteteket bőségesen vissza fogjátok kapni.

Drága Fiam iránti szeretetetek meg lesz jutalmazva azáltal, hogy Én védettséget fogok adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

Semmi sem lehetetlen.

Szeretetem végtelen.

Bízzatok Bennem.

Bízzatok Fiamban.

Ha megteszitek, Én nagy kegyelmeket fogok adni az emberiség Üdvösségéért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását

28 aug

2012. augusztus 23. csütörtök; 12.40

Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél nagyobb az ellenállás Fiam Szent Szavával (Üzenetével) szemben most, annál több kegyelem fog kiáradni Szeretett Fiam tanítványaira.

Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten valamennyi gyermeke elfogadja a megtérés kegyelmét.

A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását. Napi imáitok, köztük az Imahadjárat imáinak imádkozása, segíteni fognak ezt elérni.

Azokért, akik ellenállnak Fiam földi küldetésének, kérlek benneteket, imádkozzatok az ő lelkükért.

Ez a lelkekért vívott csata egyre intenzívebbé válik, és nektek felül kell emelkednetek a gyötrelmen és megpróbáltatáson, hogy kérjetek engem, hogy imádkozzam a szegény félrevezetett lelkekért, akik azt hiszik, Fiam nevében beszélnek, ellenben a gonosz megtévesztése alatt állnak.

Fiam sosem fogja feladni a lelkek keresését, különösképpen azokat, akik elutasítják Őt, akik kigúnyolják az Ő Szent Szavát (Üzenetét), és akiknek lelke megfeketedett a bűn által.

Erősnek kell maradnotok, gyermekek, mindannyiatoknak, és ki kell tartanotok az iránti elhatározásotokban, hogy megteszitek Fiam Szent Akaratát.

Ez nem lesz könnyű, de az Új Paradicsomba való belépést sem könnyű elnyerni.

Sok türelmet, sok imát, sok egymás iránti szeretetet igényel, és a megbocsátás képességét mindazok felé, akik fájdalmat és szomorúságot okoznak nektek, és akik megszentségtelenítik Fiam Szavát (Üzenetét).

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy