RSS
 

Archive for the ‘2011 októberi üzenetek’ Category

Azok hitetlensége sebez meg leginkább, akik azt vallják, hogy ismernek Engem

02 nov

2011. október 31. hétfő; 03.30

Drága, szeretett leányom, Szent Szavam (Üzenetem), mely egy olyan világnak adatik, amely megfeledkezik Létezésemről, lángra lobbantja a lelkeket, hamarosan a Nagyfigyelmeztetést követően.

Végül az emberiség meg fogja hallani Szavamat, ezzel lehetővé téve Számomra, hogy az Én új földi Béke- Korszakomba vezessem őket.  Szólítalak benneteket mindenütt Gyermekeim, tegyétek félre a bírálatotokat (makacsságotokat), és hallgassátok Megváltótokat.

Noha sosem fogom felfedni az Én földre való visszajövetelem dátumát előttetek, elmondhatom nektek, hogy most lélekben fogok visszatérni. Azért jövök most, hogy a Nagyfigyelmeztetés során még egyszer újra megmentselek benneteket, azért, hogy az emberek megtérjenek majd. Kérlek, engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket, és engedjétek az Én legszentebb küldetésem terjesztését a világban, hogy Gyermekeimnek vigasztalást nyújtson. Ne akadályozzatok Engem. Ne utasítsátok el Irgalmas Kezem. Ne engedjétek, hogy büszkeségetek az utatokba álljon.

Ébredjetek fel és fogadjátok el, hogy Én szólok most hozzátok, így tudlak benneteket Nagy Irgalmasságom keblére vezetni. Végül lelketek Isteni Kegyelmeim tüzével fog égni, mely mindannyiatokra ki lesz árasztva.

Minden kétség el fog tűnni. A sátán hatalma gyorsan gyengülni fog, bár nem fog engedni a szorításán a legvégsőkig.

Miközben kéréseimet fontolgatjátok, a következőt kell megkérdeznetek magatoktól. Ha hisztek Bennem, akkor most miért utasítotok el? Miért mutattok haragot és gyűlöletet azok iránt, akik az Én nevemben jönnek? Miért magasztaljátok saját magatokat Egyházamban, Gyermekeim rovására? Ne feledjétek, hogy az Én szememben mindannyian egyenlők vagytok.

Jöjjetek most Hozzám alázatos szívvel. Mert míg ezt meg nem teszitek, nem részesülhettek Irgalmamban és nem kaphatjátok meg a kegyelmeket, melyekkel szeretnélek elárasztani benneteket.

Hangom most felszólítja valamennyi hitetlent, hogy fogadják el az Én Örök Atyám létezését.

A Nagyfigyelmeztetés után engedjétek Nekem, hogy segítsek nektek az örök élethez vezető ösvényen.  Fáj a szívem, mikor elveszett lelkeknek vagyok tanúja. De tudnotok kell, hogy azoknak a hitetlensége sebez meg leginkább, akik azt vallják, hogy ismernek Engem.

Szerető Megváltótok, Jézus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Nyissátok meg szíveteket az igazságra

31 okt

2011. október 29. szombat,16:49

Gyermekem, neked mindig imádkoznod kell az Én védelmemért. Folyamatos vezetés alatt állsz, és minden bizalmadat az Én szeretett Fiamba kell helyezned.

Imádkozz a megtérésért az egész világon.  Oly sok elveszett léleknek van szüksége a te imáidra.  Sose felejtsd ezt el, bármennyire is nehéz ez az utazás számodra.

A gonosz szelleme az emberiség nagy részét most úgy beborítja, ahogyan eddig még sohasem. A csaló cselekedetei folyamatosan erősödnek és fojtogatják Gyermekeimet szerte a világon.

Még azok is, akik megvallják az Én szeretett Fiam iránti hűségüket, süketek az Ő kéréseire, melyek a lelkek megmentésére irányulnak. Olyan arrogánsakká váltak a büszkeség miatt, elfelejtik, hogy az Én Fiam Szent Szava az egyetlen élet, amelyre szükségük van. Az imádság életbevágó ezekben az időkben. Azok, akik felmagasztalják magukat mások szemében, – amint az Én drága Fiam szavát hirdetik, mégis tagadják az Ő hívását -, már megkeményítették a szívüket az igazságra.

Gyermekek, most meg kell hallanotok Fiamat, Jézus Krisztust. Hallgassátok meg, amit Ő mond nektek. A Szentlélek, ha engeditek neki, meg fogja nyitni a szíveteket az igazságra, ahogy Fiam beszél hozzátok ezeken a Szent üzeneteken keresztül.

Sírok a bánattól, amikor látom, hogyan utasítják el Fiam Szent Szavát napjainkban. Azoknak, akik elítélik Fiamat, fel kell ismerniük, hogy Fiam most nemcsak azért jön, hogy megmentsen benneteket, hanem, hogy megvigasztaljon benneteket a sötétség ezen napjaiban. Ha valóban hiszitek, hogy Ő az élet kenyere, akkor engedjétek Neki, hogy felébressze szeretetetek lelkét.

Imádkozzatok a megtérésért az egész világon. Már nincs sok idő.

Szeretett Édesanyátok

A Mennynek és Földnek Királynéja, Mária

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legnagyobb támadás Egyházam ellen, Kereszthalálom óta

29 okt

2011. október 28. péntek; 23.30

Drága, szeretett leányom, Egyházamnak Irántam, az ő szeretett Megváltójuk iránti hűsége a kitartást illetően, rövidesen próbára lesz téve. Egyházam álomba merült, és szendergésében nem készítette fel saját magát az Antikrisztus érkezésére. Az Antikrisztus és csatlósai az Én Atyám templomainak minden résébe beszivárogtak az egész világon.

A Katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja, és ő (az Antikrisztus) addig nem nyugszik, míg legalább Egyházam felének fejét el nem fordítja Tőlem, ezen a földön. Az Én bíborosaim, püspökeim és papjaim annyira felkészületlenek, hogy nem veszik észre azokat a finom kis változásokat, melyek saját soraikon belül zajlanak. Nem telik el hosszú idő, míg az Egyházamon belüli szakadás igazán nyilvánvalóvá válik.

Ez a legnagyobb támadás Egyházam ellen, Kereszthalálom óta. Szegény szeretett szolgáim. Sokan közülük ártatlan sakkfigurák, kiszolgáltatva egy sötét erőnek, amely ügyel rá, hogy ne fedje fel magát.

Minden szolgálómat kérem, hogy kitartóan imádkozzanak azért, hogy az előttük álló gyűlöletet elviseljék. Ők így imádkozzanak Hozzám:

„ Ó, Én szeretett Jézusom, védelmedért esdeklek, és kérem irgalmad, hogy megvédd testvéreimet egyházadban, hogy ne essenek áldozatul az Antikrisztusnak. Áraszd rám kegyelmeidet, és védj meg engem a te erőd fegyverével, hogy ellen tudjak állni a gonosz cselekedeteknek, melyeket a Te Szent Nevedben követhetnek el. Könyörgöm irgalmadért és hűséget fogadok Szent nevednek mindörökké.”

Felszentelt szolgáim, álljatok ellen ezen gonosznak és a szörnyetegnek, kiknek szájából ezek a trágárságok és hazugságok fognak sarjadni.

Figyeljétek az Én Testemmé és Véremmé történő átváltoztatási szertartásban bekövetkező változásokat.  Ha a szavak úgy változnak, hogy tagadják az Én testem létezését a Szent Eucharisztiában, akkor meg kell védenetek az Én isteni ígéretemet: Aki eszi az Én testem, és issza az Én vérem, annak örök élete lesz.

Legyetek bátrak, felszentelt szolgáim. Imádkozzatok a szükséges erőért, mert hitetek és engedelmességetek a kitartást illetően meg lesz méretve.

Szeretlek és védelmezlek benneteket minden időben. Csak azok fognak részesülni az Én szent védelmemben közületek, akik szelíd szívűek és alázatos lelkűek.

Imádkozzatok mindenütt valamennyi felszentelt szolgámért, hogy ne utasítsák el az igazság fényét a sötétség szellemének javára, mely kibontakozóban van Egyházamon belül.

A ti Megváltótok és Védelmezőtök

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ti, Gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek

29 okt

2011. október 27. csütörtök, 15.30

Drága, szeretett leányom, nem véletlen, hogy nő a megpróbáltatások száma, amelyeken most keresztülmész az Én nevemben. Ahogy a sátán továbbra is gyötör téged, csak azokra a lelkekre gondolj, akiket ezen szenvedés által mentesz meg éppen. Próbálj meg felülemelkedni ezeken a nehézségeken, és mindig Én legyek a gondolataidban. Imádkozz az Én szeretett Édesanyámhoz védelemért, és imádkozd a Szent Rózsafüzért, amilyen gyakran csak tudod.

Fontos, hogy minden követőm kérjen védelmet a csaló ellen, aki minden alkalmat megragad, hogy kételyeket ébresszen elméjükben.

A csaló és démonai mindenhol jelen vannak.  Ők minden lehetséges taktikát használni fognak, hogy káoszt okozzanak életetekben. Tudnotok kell, hogy amikor ez megtörténik, akkor már megérintett benneteket Tanításom, és Keresztemet hordozzátok éppen.

Soha ne féljetek gyermekek, mert képesek vagytok felemelkedni ebből a vadonból, azon erő által, amellyel most eltöltelek mindegyikőtöket, Én hadseregem. Győzedelmeskedni fogtok a gonosz, és az ő gonoszsága felett.  Minél többet imádkoztok egységben, annál nagyobb lesz a védelmi fal. Gyermekeim közül senkit, aki üldöztetést szenved el a Nekem végzett munka következményeként, nem érinthet meg a gonosz.

Ti, Gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek, habár nehéz lesz ezt megértenetek.

Ne foglalkozzatok a gúnyolódásokkal. Fordítsatok hátat ezeknek. Ne reagáljatok. Maradjatok csendben. Imádkozzatok erőért. Én veletek vagyok.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket

28 okt

2011. október 26. szerda; 22.00

Szeretett leányom, nem szabad bosszankodnod az állandó támadások miatt, melyek az Én üzeneteimet érik a hamis próféták által.

Mostanra már tudnod kell, hogy mikor Én a kiválasztott hírnökökhöz szólok, akkor ők mindig a gyűlölet célpontjai lesznek. Mikor támadások érnek téged, ne feledd, hogy Engem is támadnak. Az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) ízekre szedik, analizálják, megkérdőjelezik, kritizálják, és nem tartják méltónak, hogy az Én ajkamról fakadjon.

Oh, milyen keveset tudnak az Én gyermekeim.  A félelem és a gyanakvás vakká teszi őket az igazsággal szemben. Meg fogtok lepődni, hogy milyen könnyedén utasítják el az Én szavamat (üzenetemet) a hamis üzenetekkel szemben.

Mivel a Nagyfigyelmeztetés csaknem elérkezett a világba, az igazság végre ismert lesz valamennyi követőm számára.  Ebben a szakaszban ők be fogják fogadni az Én szavamat (üzenetemet), hogy szegény lelküket megszenteljék. Milyen örömmel fogom őket fogadni, és Magamhoz közel vonom őket, miközben könnyeik egybeolvadnak az Enyéimmel szeretetben és egységben. A Nagyfigyelmeztetés előtt továbbra is kételkedni fognak Bennem, de miután Elém járulnak, nem fognak megtagadni (visszautasítani) Engem. Mert ha egyszer Elém járulnak és meglátják azt a szeretetet, melyet Én irántuk érzek, nem akarnak majd egyetlen pillanatra sem elhagyni Engem, olyan mély lesz a mi egyesülésünk.

Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket.

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Hamis Próféták megpróbálják Szent Szavam (Üzenetem) fontosságát csökkenteni

28 okt

2011. október 26. szerda; 15.30

Drága, szeretett leányom, kérlek, mondd meg Gyermekeimnek, hogy óvakodjanak a hamis látnokoktól, akik az Én nevemben beszélnek, de akik olyan szavakat (üzeneteket) terjesztenek, melyek nem az Én ajkamról származnak.

Sokan ezek közül az önjelölt látnokok közül, akik úgy lépnek nyilvánosságra, mint katolikusok, az ehhez, valamint más keresztény elméletekhez kapcsolódó minden manírossággal (modorossággal) együtt, de valójában ők a New Age követői.

A New Age követők most beszivárognak a világba, hogy meggyőzzék Gyermekeimet arról, hogy ők (a New Age követői) az Én Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésének küldöttei. Szavaik látszatra igaznak fognak tűnni. A nyelvezet, amit használni fognak, kifinomult lesz, szeretetteljes, jól átgondolt, de hazugságot fognak rejteni.

Ez a hamis próféták felemelkedésének időszaka, és sok Gyermekemnek nehéz lesz megkülönböztetnie az igazságot a képzelgéstől.

Leányom, téged most célba vesznek ezek a látnokok, akik azt tűzték ki, hogy Szent Szavam (Üzenetem) fontosságát csökkentsék. Ne engedd, hogy ez megtörténjen, vagy Gyermekeimet elnyeli a sötétség, melyből nehezen tudnak majd kiszabadulni.

Ne feledd, ezek a hamis próféták szintén az Én szeretett gyermekeim, ezért kérlek, imádkozz értük. Sajnos ők meg vannak tévesztve, hogy egy képzeletbeli hierarchiában és egy nem létező univerzumban higgyenek.

Légy óvatos azokkal szemben, akik a felemelkedett mesterekre hivatkoznak, vagy akik a világosság egy olyan új korszakáról beszélnek, amelyben Istenre, az Atyára csak, mint egy másik aspektusra tekintenek. Ezek a lelkek nem Tőlem kapják az irányítást.  Ők azt a hitet támogatják, melyet a csaló plántált beléjük. Sok esetben ezek a megtévesztett lelkek elhiszik, hogy isteni üzeneteket kapnak. Így munkálkodik a sátán. Az ő lágy, megnyugtató szavai egy erős, rideg, de meggyőző szóáradatot fognak eredményezni. Ezek nem a Magasságos Istentől valók.

Amint azt korábban mondtam neked, Én egyszerűen szólok a világhoz. Én nem használok egy színes nyelvezetet egy hideg felsőbbrendű hang képében.  Igyekszem, hogy ne tápláljak félelmet a szívetekbe. Egyszerűen csak próbállak benneteket az igazsághoz és felebarátaitok szeretetének fontosságához elvezetni.

Milyen nehéz nektek, gyermekek, ezekben a zavaros időkben.

Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne váljatok áldozataivá egy sor hazugságnak, melyeket a hamis próféták fognak terjeszteni. Ha üzeneteik kitaláltnak tűnnek, nehezen érthetőek és félelmet keltenek a szívetekben, akkor nem Tőlem valók.

Gyermekek, egyedül csak Rám összpontosítsatok. Sok mindent kell elmondanom nektek. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy akár egyetlen percre is kizökkenjetek, mert ez meg fog akadályozni benneteket azon lelkek megmentésében, akiknek oly nagy szükségük van imáitokra.

A ti Jézusotok


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya – El kell utasítanotok a sötétséget, és a világosságot kell választanotok (befogadnotok)

26 okt

2011. október 25. kedd, 15.30

Szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy Én Karjaimba ölelem minden Gyermekem. Minden rendben lesz. Most mindennek az Én Szent Kezeimben kell maradnia, amint azt elrendeltem.

Akaratom szerint elküldöm Fiamat ismét a világba, hogy megmentse az emberiséget a bűn pusztításaitól. Ez az Én isteni igazságosságom cselekedete számotokra, dédelgetett Gyermekeim, így tudom visszaszerezni Királyságom a földön.

A félelem nem Tőlem származik. A félelem a sötétségtől ered.  Amikor féltek Tőlem, tudjátok, hogy a sötétség az, ami lelketeket beburkolja, és nem az Én isteni nagyságom.

Hogy Királyságom részesei legyetek, el kell utasítanotok a sötétséget, és a világosságot kell választanotok (befogadnotok). Ugyanezt a világosságot adományozza most nektek az Én Fiam, az Isteni Irgalmasság Cselekedete által.

Szeretetem oly nagy mindannyiatok iránt gyermekek, hogy minden hatalmam felhasználom a lelkek megváltására mindenütt. Igazságosságom keze le fog sújtani azon lelkekre, akik elutasítanak Engem, de addig nem, amíg meg nem lesz téve minden erőfeszítés, valamennyi Gyermekem egyesítésére az egész világon.

Nagyszerű Dicsőségem Királysága hamarosan feltárul a világ előtt. Közületek, gyermekek, senki sem akarja majd elutasítani Dicsőséges Királyságom, mely az új béke-korszakban fog uralkodni a földön.

Imádkozzatok azokért, akik számára nehéz lesz az igazságot választani (befogadni).

Isten, a Mindenható Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Érkezésem a vártnál hamarabb lesz

25 okt

2011. október 24. hétfő, 19.09

Érkezésem a vártnál hamarabb lesz 

Drága, szeretett leányom, nem szabad hagynod, hogy felzaklassanak azok, akik folyamatosan megkérdőjelezik, és ítélkeznek az Én legszentebb szavaimat illetően. Hagyd figyelmen kívül ezeket a faggatózásokat. Maradj csendben. Imádkozz értük és lépj tovább, mert most már nincs sok idő.

Felszólítalak mindannyiatokat, drága gyermekek, hogy  maradjatok nyugodtak és imádkozzatok Hozzám irgalomért. Kérlek, nem szabad pánikba esnetek, mert Én csak azért jövök, hogy megmentselek bennetek, nem pedig ítélkezni. Nem tudjátok ezt? Nincs mitől félnetek, csak bízzatok Bennem teljesen.

Érkezésem a vártnál hamarabb lesz, így kérlek, készítsétek fel lelketeket. Imádkozzatok mindazokért a lelkekért, akik talán megtagadnak Engem, vagy visszautasítják az Én isteni irgalmasságom ajándékát. Az Én dédelgetett lelkeim sok vigasztalást hoznak nekem, és megkönnyítik a kínt és a szenvedést, amit Én elviselek, amikor látom a gyűlöletet mindenhol, a ti világotokban.

Jöjjetek közelebb Hozzám gyermekek, és engedjétek Nekem, hogy megöleljelek benneteket, hogy megadhassam az Üdvözlésemhez szükséges erőt és magabiztosságot. Ti, az Én különleges hadseregem, egységben vagytok Velem, és akár észreveszitek, akár nem, ti folyamatosan a Szentlélek vezetése alatt álltok a lelkek megmentésében folytatott harcban. 

Üljetek nyugodtan Kicsinyeim, és ne feledjétek, Én mindig veletek vagyok. Örvendezzetek és várjátok Jövetelem, amikor ki fogom árasztani Kegyelmeim, hogy beburkolja minden szeretett követőmet, mindenütt a világban.

Nem számít, hol éltek, nem számít, a föld melyik részéről származtok, ti az Enyéim vagytok. Szeretlek benneteket. Tekintsetek nyitott szívvel és bizalommal a közelgő Nagyfigyelmeztetésre.

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget

25 okt

2011. október 23. vasárnap, 19:15

Drága, szeretett leányom, mindenkinek tudnia kell, hogy szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget szerte az egész világban. Én el foglak látni benneteket, Hadseregem, imákkal, melyeket imádkozni kell majd a lelkek megmentéséért. Ezek az imacsoportok növekedni fognak, és soraikból ki fog emelkedni egy hithű követőkből álló valódi hadsereg, hogy világra hozzák mindenki üdvösségére irányuló Isteni Ígéretem Igazságát.

Amint az Én szeretett Atyám meghagyta, ezek a csoportok meg fogják alakítani a hadsereget, amely le fogja győzni a sátán, valamint az ő hívei és követői okozta gonosz sötétséget.

Igen, Leányom, bár nehéz megérteni, de sok ember van, aki nemcsak, hogy elismeri a sátánt, de még hűséget is tanúsít iránta. Sok lélek van sötétségben, akik hódolattal adóznak, és bálványozzák a Sötétség Királyát. Sok templom, mely a világosság Gyermekeinek szeme elől el van rejtve, a sátán tiszteletére épült. Ők hajlongnak előtte, fekete miséket tartanak és sértegetnek Engem az istenkáromlás és sértés minden fajtájával, amely megbotránkoztatna és undorítana benneteket. Számuk folyamatosan növekszik, és sokan, a sátán lelkes és elkötelezett követői közül, nagyon elismert vezetői pozíciókban dolgoznak az üzleti világban, banki és politikai körökben. Egységbe tömörülnek ellenszegülve Istennek, az Én Örök Atyámnak, teljes tudatában annak, hogy mit cselekszenek.

Csakúgy, mint ahogyan a sátán gyűlöli az emberi természetet, mert az Isten, az Atya, a mindenség Teremtője által lett teremtve, ugyanúgy ezek a sátánhívők is gyűlölik az emberiséget.  A gyűlölet, melyet éreznek, olyannyira mély, hogy megpróbálnak majd egy elit hadsereget létrehozni, hogy életek millióit pusztítsák el a földön. Hatalomra és jólétre való törekvésükben el fogják érni, hogy az emberiség kontrollálására irányuló saját szükségleteikhez és vágyaikhoz megtisztítsák az utat.

Ezekhez a megátalkodott bűnösökhöz keresem a ti segítségeteket gyermekek. Szükségem van imáitokra, hogy megnyissák szívüket azokra a hazugságokra, melyeket a csaló hitetett el velük. Ők elveszettek Számomra, hacsak nem könyörögnek Irgalmasságomért. Emiatt lehet az ima az egyetlen megmentő kegyelem számukra.

Ez, a csaló által vezetett erős hadsereg kísérletet fog tenni arra, hogy borzalmas pusztítást okozzon. Már próbálják megmérgezni gyermekeimet, a legravaszabb módokon, vizeteken, orvosságaitokon és élelmiszereiteken keresztül. Kérlek, legyetek éberek mindig.

Az Én Atyám keze hamar, a Nagyfigyelmeztetést követően le fog sújtani ezekre a gonosz lelkekre, ha folytatják az Én Irgalmam elutasítását. Mindeközben gyermekeim, nektek fel kell állnotok, és nem szabad hagynotok, hogy népeiteket terrorizálják. Imádkozzatok Védelmemért, és éljétek egyszerűen az életeteket. Imádkozzatok és vegyétek a szentségeket magatokhoz. Mindenben kérjétek az Én segítségem, és Én válaszolni fogok kéréseitekre az Én legszentebb akaratom szerint.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy enyhítsétek a világ kontrollálására irányuló gonosz terveket, melyeket ez a gonosz csoport szövöget. Hatalomhoz jutnak a Közel-Keleten és kísérleteket tesznek Európa irányítására, mielőtt a világ más területeit is célba veszik. Az ellenségek, akiket a hírekben mutatnak nektek, azok nem az igazi ellenségek. Ellenségeket kreálnak azért, hogy igazolják a megtorlást, melynek mindig ugyanaz lesz a célja. Irányítani. Birtokolni. Jólétet kiépíteni.

Imádkozzatok értük, hogy megtérjenek, mert megtérés nélkül az ő gonosz tetteik sok bánatot és szorongást fognak okozni. Habár az Én Örök Atyám ki fogja róni az Ő büntetését, ők még így is olyan kárt okozhatnak, mely mérhetetlen szenvedést fog okozni az Én gyermekeim között.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális gyónás

23 okt

2011. február 21. péntek, 20.30

Szeretett leányom, írd a következőt. Te most egy nagyfokú szenvedésen mész keresztül annak érdekében, hogy megmentsd azokat a sötétségben levő lelkeket, akik visszautasítanak Engem vagy Atyámat.

Olyannyira zártak és megátalkodottak ezek a lelkek, hogy csak a mások imái és az áldozati lelkek szenvedése által lesz lehetséges megmenteni őket.  Mert ők nem lesznek hajlandóak keresni az üdvösséget.  Konokságuk fogja akadályozni őket abban, hogy kellő bűnbánatot érezzenek, hogy meggyónják bűneiket, és megbocsátásért esedezzenek.

A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális gyónás. Ekkor mindenki felé az lesz az elvárás, hogy megbocsátást kérjenek bűneikért, máskülönben elutasítás vár rájuk. Oly sok sötétségben lévő lélek fogja elutasítani Irgalmas Kezem. Ők el fognak fordulni Tőlem. Te, leányom, valamint az összes hithű Követőm, segíthettek megmenteni lelküket az örök kárhozattól.

Én soha nem kényszeríteném Gyermekeimet, hogy szenvedjenek az Én nevemben. De mert azok, akik felajánlják Nekem – mintegy ajándékként – segítségüket a szenvedésen keresztülÉn meg tudom menteni az emberiség nagy részét.

A szenvedést a sátán támadásai idézik elő, amikor ő gyötri a Hozzám közel álló lelkeket, és azokat, akiket Én jelöltem ki egy – a lelkek megtéréséért folytatott – szent küldetésnek a vezetésére.  Legyetek tudatában, hogy amikor ezek a támadások jönnek, akkor egységben vagytok Velem.  Akkor fogtok ti olyan jól megismerni Engem. Tudni fogjátok, hogy Én hogyan érzek – az örömöm, a szomorúságom, a bánatom, a fájdalmam, és a rettegést, amikor elveszítek egy lelket a sátán javára.

Ne aggódjatok. Már lelkek milliói menekültek meg ezen üzenetek által.

Odaadó Hadseregem imái már mérséklik a globális katasztrófákat, és az Én Szent Helytartóm távozását a Vatikánból. Isteni Irgalmasságom rózsafüzérének engedelmes imádkozása lelkeket ment éppen most.

Leányom, ügyelj arra, hogy minden Gyermekem megértse, hogy ezen üzeneteken keresztül Én minden valláshoz és felekezethez szólok. Senkit sem zárok ki. Mert ők mindannyian Isten gyermekei. Csak egyetlen egy Isten van, és az az Én Örök Atyám, a Magasságos Isten.

Egyesüljetek Velem gyermekek, és együtt munkálkodjunk azon, hogy megmentjük Lelkeimet, a világ minden táján, gyorsan. Egyedül az ima által tudtok segíteni Nekem a világ megmentésében.

A ti Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy