RSS
 

Archive for május 22nd, 2014

Üdvösség Anyja: A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére

22 máj

2014. március 9. vasárnap, 17.25

Gyermekeim, mindig oltalmam alatt lesztek, amikor hívtok engem, az Üdvösség Anyját, eme Küldetés során. Isten egy szolgálója vagyok, és feladatom az, hogy szolgáljam Fiamat, Jézus Krisztust, és segítsek Neki a lelkek utáni kutatásban, mely ki fog terjedni az egész Földre. Nem fog kizárni egy nemzetet sem. Fiam Tervei, miszerint felkészíti a világot, felölelnek minden rasszt, nemzetet, vallást, és minden férfi, nő és gyermek tudatában lesz annak, hogy Ő azért jön, hogy segítsen nekik. Ő ezt azon mélységes Szeretetből fakadóan teszi, amit Isten érez a Szívében az Ő gyermekei iránt.

Sokan, akik nem gyakorolnak semmilyen vallást sem, nem tudják majd figyelmen kívül hagyni Fiam, Jézus Krisztus Beavatkozását a világban. Le lesznek taglózva, és először nem lesznek képesek felfogni azt a földöntúli spirituális élményt, amit szívük-lelkük minden ízében érezni fognak. Micsoda öröm lesz a Nagyfigyelmeztetés sok ember számára, mivel ez Fiam Létezésének bizonyítékát fogja elhozni. Ezen Ajándék révén, sokakat egy olyan béke fog betölteni, amit soha addig nem tapasztaltak még, valamint egy nagy vágyakozás arra, hogy Jézus társaságában legyenek.

Habár el fog oszlani minden kétely Fiam Létezését illetően azok fejéből, akik vakok Isten Igéjének Igazságára – sokaknak lelki vezetésre lesz szükségük, miután a Nagyfigyelmeztetés Valósága feltárul. A Nagyfigyelmeztetés után nagy vágy fog ébredni Isten dicsőítésére. Ez a nagy megpróbáltatások időszaka lesz; mert Isten ellenségei minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés – a Lelkiismeret Megvilágosítása – nem történt meg.

Amikor Isten megalázza Magát azért, hogy hívja az Ő gyermekeit, és amikor Ő könyörög nekik, hogy figyeljenek Rá, ez az egyik legnagyobb Cselekedete a Nagylelkűségnek az Ő részéről. Gyermekek, kegyesen fogadjátok a Nagyfigyelmeztetést, mert sokak számára ez lesz az a mentőkötél, amire szükségük van ahhoz, hogy a vég nélküli világban élhessenek. Soha ne utasítsátok el a Mennyből jövő nagy cselekedeteket vagy csodákat, mert ezek mindenki javát szolgálják, annak érdekében, hogy tömegeknek, és ne csak keveseknek adassék meg az üdvösség.

Mindig adjatok hálát Fiam Nagy Irgalmáért. Hallottátok már mennyire Nagylelkű Ő, és hamarosan tanúi lehettek Irgalma nagyságának is, mely körül fogja ölelni a világot.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak

22 máj

2014. március 6. csütörtök, 13.45

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek próbálnak másokat bűnre sarkallni, akkor ők ezt különbözőképpen teszik, amik esetleg nem is tűnnek nyilvánvalónak.

A bűnre kísértés az csábító, és az áldozatnak mindig nehezére fog esni, hogy elhessegesse. Lopás esetében a bűnöst vonzani fogja a nagy zsákmány, ami majd az övé lesz, ha kész arra, hogy lopjon. A másokon elkövetett fizikai erőszak és testi bántalmazás esetében az áldozatot (a megkísértett áldozatot) csábítani fogja a gyűlölet, ami jó dologként van tálalva számára. Meg lesz győződve arról, hogy ő egyszerűen csak részt vesz a megbüntetésben, ami az igazság nevében szükséges. Más esetekben az áldozat belesodródik a bűn elkövetésébe, és semmi rosszat nem fog látni ebben, mert a csábítás nagyon vonzó lesz.

A bűn és az elkövetésére való kísértés mindig jó és ártalmatlan dologként lesz tálalva, és sok esetben még helyesnek is tartják. A rossz jónak fog tűnni, a jó pedig rossznak. Minden dolog, amiben a sátán benne van – különösen, amikor arra kísérti az embert, minden elképzelhető érvvel, hogy fordítson hátat Istennek -, az ellentéte lesz. Mindenütt, ahol a sátán jelen lesz, zűrzavar lesz. Semmi sem lesz olyan, mint aminek lennie kellene. Semmi jó nem származhat az általa való fertőzésből. A lelkek, akik részt vesznek az ő cselszövéseiben, egy mélyen felkavaró lelkifurdalástól fognak szenvedni, a bűn elkövetése alatt és után. A fontos tanulság itt az, hogy el kell kerülni az olyan helyzeteket, amikor kísértéssel néztek szembe. Ahhoz, hogy ezt tegyétek, imádkoznotok kell az erőért, hogy a Kegyelem állapotában tudjatok maradni.

Soha senki ne higgye azt, hogy elegendő akaraterővel rendelkezik ahhoz, hogy ellen tudjon állni a gonoszlélek által rá nehezedő nyomásnak. Ha ezt hiszitek, akkor hirtelen és váratlanul fogtok elbukni. Ébernek kell maradnotok, a nap minden pillanatában, mert soha nem tudhatjátok, mikor munkálkodik a gonosz. Ő nagyon ravasz és nagyon óvatos. Sokaknak fogalma sincs arról, hogyan munkálkodik a sátán, de egyvalami azonban nyilvánvaló. Ő nem hoz számotokra mást, csak nyomorúságot és bánatot. Éppen ezért minden nap imádkoznotok kell a Szent Mihály imát.

Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig, Mennyei Seregek Vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten Erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.”

A sátán és minden démon, akik körüljárnak a Földön, nagyon keményen azon munkálkodnak, hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem most – sokkal inkább, mint bármikor, amióta a Földön jártam. Rajtam kell tartanotok a szemeteket, és Rám kell figyelnetek, hogy továbbra is oltalmazni tudjalak benneteket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én végtelenül Irgalmas Vagyok. Nem állok bosszút

22 máj

2014. március 4. kedd, 21.25

Hőn szeretett leányom, ne feledjétek, hogy Isten mindig az elnyomottak javára ítél. Ő soha nem fogja felmagasztalni azokat, akik magukat felmagasztalják. Minden felmagasztalt embernek: a világotokban lévő kicsinyek legkisebbikjei lesznek felmagasztalva Királyságomban. A világotokban lévő elnyomók válnak majd az elnyomottakká az Utolsó Ítélet Napján.

Én végtelenül Irgalmas vagyok. Nem állok bosszút. Én nem dorgállak benneteket, hajtogatván a rosszat, amiket másokkal tettetek, a gyűlöletet, amit másoknak okoztatok, vagy a keménységet, ahogyan megítéltetek másokat. Szeretetem olyan nagy, hogy én bármilyen bűnt meg fogok bocsátani nektek, kivéve az örökké tartó bűnt, az Isten Igéjének káromlását. Én mindig meg fogok bocsátani nektek, nem számít, hogyan feszítetek keresztre Engem vagy Szolgáimat, akik azért küldettünk, hogy megmentsünk benneteket. Keresztre feszítésem óta nem volt az emberiség tanúja Beavatkozásomnak, úgy, mint most, amikor is elhozom nektek az Igazság Könyvét.

Közel már az idő, hogy összegyűjtsek minden nemzetet a végső egyesülésre. Azokat, akik az Enyéim, tettük, szavuk és cselekedetük által, el fogom vinni egy új kezdetbe, amely az új világ, az Új Paradicsom lesz. Királyságom a tiétek lesz. Össze fogom gyűjteni Népemet a Föld minden szegletéből. Némelyek az Enyéim lesznek, míg mások meg lesznek büntetve gonoszságukért. Azok, akik hívást kaptak, és azok, akik ki lettek választva a kezdetektől, olyanok lesznek, mint az oroszlán. Bátorságot fogtok kapni a Mennyből, és szükségetek lesz erre, ha le akarjátok győzni a majdan ellenetek tanúsított gyűlöletet.

Kérlek, ne féljetek ellenségeimtől. Ne törődjetek gyűlöletükkel. Hangjuk döröghet, harsogásuk fülsiketítő lehet, de nincs hatalmuk felettetek. Ha valóban az Enyéim vagytok, akkor a Pokol tüze soha nem fog erőt venni rajtatok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek