RSS
 

Archive for május 12th, 2014

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

12 máj

2014. április 20. vasárnap, 17.40

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

Ó, Istenem, Örök Atyám, kérlek Téged, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat. Esedezem azokért a lelkekért, akik megpróbálják elpusztítani Prófétáidat. Könyörgök azon lelkek megtéréséért, akik Számodra elvesztek, és kérlek, hogy Te segíts gyermekeidnek felkészíteni a lelküket, és a Te Isteni Akaratod szerint alakítani az életüket, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Második Eljövetelét várván. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Isten, az Atya: Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz

12 máj

2014. április 20. vasárnap, 17.40

Legdrágább leányom, amikor elküldtem Fiamat, hogy megváltsa az emberiséget, a világ elutasította Őt, ahogy a prófétákat is, akiket Őt megelőzően küldtem.

Most, amikor arra készülök, hogy elküldöm Fiamat, másodszor és utoljára, hogy összegyűjtse gyermekeimet, és Örök Életet adjon nekik, ők el fogják utasítani ezt a Nagy Irgalmassági Cselekedetet is. Igém révén Én átadtam az embernek az Igazságot, de ő továbbra is elutasítja azt. Milyen könnyen felejtenek. Mennyire vakok, mert Én megmondtam a világnak, hogy elhozom nekik Királyságomat – egy Új Világot, melynek nem lesz vége – de nem igazán fogják fel, hogy mit is jelent majd az ő örökségük. Nem mindenki fogja elfogadni Fiam Irgalmát, ezért emlékeztetem a világot az eljövendőre, hogy jöjjenek majd, és fogadják el Királyságomat.

Nagy ellenállás lesz Gyermekeim részéről azt a sok csodát illetően, amit a világnak mutatok majd, Fiam Eljövetele előtt. Sokat fognak beszélni róla, de ellenségeim gondoskodni fognak arról, hogy Gyermekeim meg legyenek tévesztve, hogy ne készítsék fel lelküket arra a Dicsőséges Életre, melyet Én készítettem mindegyikőtök számára.

Ahogy Fiam harmadnapon feltámadt a halálból, ugyanúgy fog harmadnapon megmutatkozni, a háromnapos sötétség végén, Második Eljövetelekor. Azt szeretném, ha tisztában lennétek ezzel a háromnapos sötétséggel, hogy ne féljetek tőle. A szentelt gyertyák fogják biztosítani az egyetlen, Általam megengedett világosságot, hogy lehetővé tegye azok számára, akik szeretnek Engem, hogy lássanak, és örömmel várják Fiam Érkezését.

Ne tartsatok irántatok való Szeretetemtől, vagy az Általam gyakorolt Hatalomtól, mert a ti javatokat szolgálja az, hogy Én megengedem, hogy mindezek az események megtörténjenek a Nagy Napig tartó időszakban. Megengedem ellenségeimnek, hogy körüljárjanak a Földön. Én megengedem a pusztítóknak, hogy megtévesszék az embert, mert így fogom próbára tenni azok hitét, akik meg lettek áldva az Igazsággal. De tudnotok kell a következőt. Azok, akik elárulják Isten Igéjét, száműzve lesznek a pusztába. Azok, akik lesújtanak, és megbüntetik felszentelt Szolgáimat, akik szeretik Fiamat, keményen meg lesznek büntetve. Meg fogom engedni a gyengéknek, és azoknak, akiket könnyű megvezetni, hogy meg legyenek tévesztve, hogy amikor, leányom, a neked adott Próféciáim bekövetkeznek, akkor majd bánják meg bűneiket, és keressenek Engem.

Gyermekek, azért készítelek fel benneteket, hogy Akaratom beteljesedjék, és hogy Országomban éljetek majd, hiszen erre születettek. A világ, amelyben éltek, beszennyeződött a gonosz és annak hatása következtében. A Földet bűn sújtja, most jobban, mint valaha, és a bűn fokozódni fog, melynek mindegyikőtök, akik igazhitűek vagytok, tanúi lesztek. Emlékeztetni kell benneteket az Igazságra, mától, azaz húsvét vasárnaptól fogva minden egyes nap, mert enélkül tévelyegni fogtok, és el fogtok veszni.

Csak nagyon kevesen fogjátok elutasítani az új egy-világegyházat, ezért Beavatkozásom gyors lesz. Magamhoz foglak vonzani benneteket, felemellek titeket, amikor a hitehagyás gyötrelme elviselhetetlenné válik, és megmentem lelketeket bármilyen Általam választott eszközzel, inkább, minthogy elveszejtselek benneteket ellenségeim javára. Azt szeretném, hogy kedvesen, szeretetteljesen tekintsetek azokra, akik Fiam ellen harcolnak eme Küldetése miatt, hogy felkészítse a világot az Ő Második Eljövetelére. Azt kérem, hogy ezzel a különleges Imahadjárati Imával kérjetek Engem, Örök Atyátokat, hogy gyakoroljak Irgalmat mindazok iránt, akik megpróbálják meggátolni Kezemet, Nagylelkűségemet, Hatalmamat és Istenségemet:

Imahadjárat (147) Atyaisten, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat

Ó, Istenem, Örök Atyám, kérlek Téged, gyakorolj Irgalmat azokon, akik megtagadják Fiadat. Esedezem azokért a lelkekért, akik megpróbálják elpusztítani Prófétáidat. Könyörgök azon lelkek megtéréséért, akik Számodra elvesztek, és kérlek, hogy Te segíts gyermekeidnek felkészíteni a lelküket, és a Te Isteni Akaratod szerint alakítani az életüket, szeretett Fiad, Jézus Krisztus Második Eljövetelét várván. Ámen.”

Menjetek Gyermekeim, és készítsétek fel mindazokat, akiket ismertek, különleges imákat ajánlván fel Nekem, Örök Atyátoknak, Nagy Irgalmamért.

Szeretlek benneteket, mind. Én Csupa Szeretet Vagyok, Csupa Türelem, és várom válaszotokat. Soha ne gondoljátok azt, hogy Én nem fogom meghallani imáitokat, mert hangotok édesség Füleimnek, és Irántam való szeretetetek nagy örömet szerez Nekem. Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Semmi.

Menjetek szeretettel és örömmel, mert biztosak lehettek abban, hogy Én Irgalmas vagyok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy