RSS
 

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat

21 ápr

2014. február 24. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, ellenségeim nem a tévvallások hierarchiájában találhatóak. Sok ilyen léleknek nincs elég ismerete, de el fog fogadni Engem, amikor megismertetem Magam velük. A legveszélyesebbek közülük azok, akik a legnagyobb hitehagyást fogják kitervelni és irányítani, földi Egyházam sorain belülről.

Nem mindenki, aki Szolgámnak öltözve jár, való Tőlem, de tudjátok a következőt.  Közel van az Én Órám, és közvetlenül Második Eljövetelem előtt, a hitehagyás csapása le fog sújtani, és elnyeli földi Egyházamat. Mint a báránybőrbe bújt farkasok – elhitetvén a világgal, hogy Isten Háza elfogad bármilyen hitvallást, beleértve azokat is, melyek tagadnak Engem, Jézus Krisztust -, meg fognak győzni benneteket, hogy ez az utálatosság a legnagyobb evangelizáció, amit valaha látott a világ. És ez magára fogja vonni Isten Haragját. Miközben a világ és annak minden vallása be lesz szippantva ebbe az új hamis egyházba, elő lesz készítve számukra az út, hogy büszkén felkészítsék a törvénytelenség emberét.

Miközben ti – akik továbbra is éberek maradtok Figyelmeztetésemre, és dacosan ki fogtok tartani Igém mellett – szenvedtek, Én is erőt fogok adni nektek ahhoz, hogy el tudjátok viselni ezt a sajnálatos eseményt. Azok a csaló szélhámosok, akik addigra már beügyeskedték magukat Egyházamba, és sokakat megtévesztettek, ők továbbra is milliókat fognak megtéveszteni, beleértve minden keresztény hitfelekezetet, és azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. Mindezek a megtévesztők eretnekséget fognak terjeszteni, és idővel egyetlen vallást fognak létrehozni a világ számára. Nem fognak megtűrni semmilyen más vallást, kivéve az új tévtant – a pokolbéli tant. A keresztény és a zsidó lesz az a két vallás, melyekből ki fog alakulni a Maradék.

Amikor Próféciáim könnyeket csalnak szemetekbe, legyetek tudatában, hogy mivel eme Küldetés által, Én acélidegekkel és vasakarattal áldalak meg benneteket, hűségesek fogtok maradni Hozzám, a ti Jézusotokhoz.

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, hogy forduljatok el Tőlem, és tartsatok ki az Irántam való szeretetekben, minden időben. Maradék Egyházam, mind eme Küldetésen kívülről, mind pedig azon belülről fog kialakulni. Ti, akik most elutasítjátok ezt a Küldetést, de őszintén szerettek Engem, ti is földi Maradék Hadseregembe fogtok vonódni. Azon a napon, amikor ez történik, rá fogtok ébredni arra, hogy az Igazság Könyve valójában egy Mennyei Ajándék volt azért, hogy segítsen nektek a Királyságomba és az Örök Életre vezető végső utatokon. Csak akkor fogtok örvendezni, és lesztek bátrak, mivel rendelkezni fogtok a kellő magabiztossággal, hogy dicsőséget szerezzetek Istennek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.