RSS
 

Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben

27 ápr

2014. március 8. szombat, 13.37

Hőn szeretett leányom, a Szentlélek Ereje most a legerősebb a világban, ezen Üzenetek által. Ahogy fokozódott a sátán emberiség iránti gyűlölete, szerte az egész világon, úgy fokozódott a Szentlélek Ereje is, és nagy erővel fog lesújtani a gonoszság magvára.

Mindig gondoljatok arra, hogy az Isten és a sátán között dúló csata az emberek lelkekért folyik. És miközben Atyám által minden erő és Kegyelem kiárad az emberiségre – a gonosz is elkövet minden gonosz tettet és cselekedetet a lelkek ellen. Sok ember közömbös azt illetően, hogy mi is történik jelenleg, és sajnos sokan önként átadják magukat a sátánnak, azáltal, hogy megnyitják lelküket előtte, és engedik neki, hogy behatoljon a lelkükbe.

Eltarthat egy ideig, amíg a sátán valóban kinyilvánítja magát a lelkekben, és azoknak, akik szüntelen keresik a kiengesztelődést Általam, Jézus Krisztus által, meg fogják kapni a Kegyelmeket ahhoz, hogy szembeszálljanak vele, hogy meg tudják védeni magukat attól, hogy engedjenek azoknak a cselekedeteknek, melyek teljes romlottsághoz vezethetnek. Nagyon kérlek benneteket, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik áldozatul esnek a sátán gonosz cselvetéseinek és szándékának. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imát:

Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez

„Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem Drága Véreddel, és mindazokat, akik gyengék és védtelenek a jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy elutasítsam őt, és segíts, hogy kitérjek mindazon kísérlete elől, hogy bármilyen módon is lefoglaljon engem, minden egyes nap. Ámen.”

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül Figyelmeztetésemet, azokat a veszélyeket illetően, hogy az ördöggel cimboráltok, azáltal hogy engedtek az ő gonosz útjainak. Amikor utánozzátok az ő tulajdonságait, mint például a hazudozást, saját vágyaitok kielégítését, a másoknak való fájdalomokozást, felebarátotok rágalmazását, akkor tudni fogjátok, hogy ő már bekebelezett benneteket, és csak Általam, valamint az Általam adott Kegyelmek által lesztek képesek kivonni magatokat a majdan felettetek gyakorolt szorításából.

Minden alkalommal kiáltsatok Hozzám, Jézus Krisztushoz, amikor tudjátok a szívetekben, hogy az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.