RSS
 

Archive for április 21st, 2014

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz

21 ápr

2014. február 25. kedd, 13.50

Hőn szeretett leányom, meg lett jövendölve, hogy az emberiség Isten iránti gyűlölete példátlan méreteket fog ölteni a végidőkben. Az emberek ekkor nem fognak tudni különbséget tenni jó és rossz között. A nagy összevisszaság meg fogja mételyezni őket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, mely csekély békét fog teremni számukra.

Istent meg fogják tagadni. Engem, az Ő egyetlen Fiát, ki fognak gúnyolni, és Istenségemet tagadni fogják. Mindazokat, akik szeretnek Engem, arra próbálják majd rávenni, hogy forduljanak el mindattól, amit Én tanítottam nekik. Mindenki, aki megtagad Engem, próbál majd okot találni erre. Okuk a következő lesz. „ Jézus – mondják majd – csak egy névleges vezető, egy próféta, aki azért küldetett, hogy az Igazságot hirdesse az embereknek.”  Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem hazugság volt, és hogy csak az Isten – a Jóságos Isten – iránti hűség szükséges minden vallás számára ahhoz, hogy egyként egyesülhessenek.

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz. Hanem ők az Isten angyalainak álcázott hamis szellemeket fogják bálványozni. Miközben örvendezni fog a világ, együtt a keresztényekkel, akik továbbra is hűek Hozzám, és a zsidókkal, akik hűségesek maradnak Atyámhoz, Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog eljönni, hogy csak nagyon kevesen fognak készen állni. Akkor az üldözők el lesznek hallgattatva, a gonoszok el lesznek pusztítva, és azok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, egyesülni fognak, és egy dicsőséges örök életet fognak élni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat

21 ápr

2014. február 24. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, ellenségeim nem a tévvallások hierarchiájában találhatóak. Sok ilyen léleknek nincs elég ismerete, de el fog fogadni Engem, amikor megismertetem Magam velük. A legveszélyesebbek közülük azok, akik a legnagyobb hitehagyást fogják kitervelni és irányítani, földi Egyházam sorain belülről.

Nem mindenki, aki Szolgámnak öltözve jár, való Tőlem, de tudjátok a következőt.  Közel van az Én Órám, és közvetlenül Második Eljövetelem előtt, a hitehagyás csapása le fog sújtani, és elnyeli földi Egyházamat. Mint a báránybőrbe bújt farkasok – elhitetvén a világgal, hogy Isten Háza elfogad bármilyen hitvallást, beleértve azokat is, melyek tagadnak Engem, Jézus Krisztust -, meg fognak győzni benneteket, hogy ez az utálatosság a legnagyobb evangelizáció, amit valaha látott a világ. És ez magára fogja vonni Isten Haragját. Miközben a világ és annak minden vallása be lesz szippantva ebbe az új hamis egyházba, elő lesz készítve számukra az út, hogy büszkén felkészítsék a törvénytelenség emberét.

Miközben ti – akik továbbra is éberek maradtok Figyelmeztetésemre, és dacosan ki fogtok tartani Igém mellett – szenvedtek, Én is erőt fogok adni nektek ahhoz, hogy el tudjátok viselni ezt a sajnálatos eseményt. Azok a csaló szélhámosok, akik addigra már beügyeskedték magukat Egyházamba, és sokakat megtévesztettek, ők továbbra is milliókat fognak megtéveszteni, beleértve minden keresztény hitfelekezetet, és azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. Mindezek a megtévesztők eretnekséget fognak terjeszteni, és idővel egyetlen vallást fognak létrehozni a világ számára. Nem fognak megtűrni semmilyen más vallást, kivéve az új tévtant – a pokolbéli tant. A keresztény és a zsidó lesz az a két vallás, melyekből ki fog alakulni a Maradék.

Amikor Próféciáim könnyeket csalnak szemetekbe, legyetek tudatában, hogy mivel eme Küldetés által, Én acélidegekkel és vasakarattal áldalak meg benneteket, hűségesek fogtok maradni Hozzám, a ti Jézusotokhoz.

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, hogy forduljatok el Tőlem, és tartsatok ki az Irántam való szeretetekben, minden időben. Maradék Egyházam, mind eme Küldetésen kívülről, mind pedig azon belülről fog kialakulni. Ti, akik most elutasítjátok ezt a Küldetést, de őszintén szerettek Engem, ti is földi Maradék Hadseregembe fogtok vonódni. Azon a napon, amikor ez történik, rá fogtok ébredni arra, hogy az Igazság Könyve valójában egy Mennyei Ajándék volt azért, hogy segítsen nektek a Királyságomba és az Örök Életre vezető végső utatokon. Csak akkor fogtok örvendezni, és lesztek bátrak, mivel rendelkezni fogtok a kellő magabiztossággal, hogy dicsőséget szerezzetek Istennek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva

21 ápr

2014. február 23. vasárnap, 16.28

Gyermekem, amíg a sátán uralma létezik a Földön, addig az Igazság mindig el lesz fojtva.

Fiam Kereszthalála óta, az Ő Szavának terjesztésére tett mindennemű próbálkozás akadályozva volt. És amióta csak terjed a Kereszténység, számtalan törés jelent meg, és a Tan, melyet Fiam, Jézus Krisztus tanított a Tanítványai által, át lett alakítva. Az Igazság folytonosan meg lett másítva, de ennek ellenére Isten igéje még mindig él a világban, és Fiam Jelenléte a Szent Eucharisztiában fennmaradt.

Az Igazság, a sátán létezését és a Pokol valóságát illetően, évtizedekig el lett fojtva, és ennek káros hatása lett az emberiség üdvösségére. A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva. Így most, ma, kevesen hisznek az ördög vagy a Pokol mélyének létezésében. Ez a hazugság lett az emberiség csapása, és ennek következtében sok lélek elveszett, mivel tagadva van a Pokol. Többé már tartják valóságosnak a halálos bűnt, és így nem tesznek semmit annak elkerülésére. Azok, akik Fiamat, Jézus Krisztust szolgálják az Ő Egyházaiban, nekik kötelességük felkészíteni a lelkeket, hogy alkalmasak legyenek bebocsátást nyerni a Mennyek Országába.

A Pokol elkerülhető, a halálos bűn következményeinek megértése következtében, de egy szó sem esik erről. Lelkek vesznek el, mert soha nem kaptak megfelelő tanítást arról, hogy hogyan kerüljék el a bűnt, vagy hogy hogyan keressék a bűnbánatot. Ahhoz, hogy méltók legyetek bebocsátást nyerni Fiam Királyságába, Isten Igéje szerint kell élni az életeteket. Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az Igazságot, mert ha így tesztek, el fogtok veszni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség elfogadja a sátán létezését, mert amíg nem, addig soha nem fogja igazán elfogadni Fiam Ígéretét, a Megváltás Ígéretét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy