RSS
 

Archive for április 8th, 2014

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

08 ápr

2014. február 22. szombat, 18.35

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

08 ápr

2014. február 22. szombat, 18.35

Hőn szeretett leányom, a fájdalomból öröm születik, a kétségbeesésből remény, és az üldöztetésből szabadulás, ha minden át van adva Nekem, teljes bizalommal és Isten Dicsőségére.

Minden mennyei, földi és föld alatti teremtmény térdre fog borulni az Úr színe előtt – mindenki, kivétel nélkül. De az ember gyarló és elesett, nem ad Dicsőséget Istennek – még a legájtatosabbak és legszentebbek sem -, amikor is nem adja át teljesen magát Atyámnak, Énáltalam, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Amíg a gonoszlélek létezik a világban, addig az ember nem méltó arra, hogy Színem elé álljon. Nem borulhattok térdre Előttem, ha saját önteltségetekkel vagytok tele. Nem tudlak meghallani benneteket, ha kirekesztetek Engem, mint a kényurak, amikké váltok, amikor érzéki bűnökkel árasztja el a sátán gondolataitokat. Csak azok tudnak valóban egyesülni Velem, akik tisztán – kiengesztelődvén Velem – járulnak Elém.

Ha úgy jártok-keltek, mint a királyok, és földi trónokon ülve parancsolgattok másoknak, nem lehettek az Én szolgáim. Ha valóban Engem szolgáltok, mindegy milyen feladatkörben, mindig az Igazságot fogjátok szólni. Mindig tudni fogjátok, hogy amikor Igaz Igémet hirdetitek, Az mindig sok bírálatot hoz rátok. Hamarosan már nem esik többet szó az Igaz Igéről azok által, akik beszivárogtak Egyházam legfelsőbb köreibe, azt színlelvén, hogy szeretnek Engem, de valójában gyűlölnek Engem. Akkor annak érdekében, hogy ti, a hűségesek, Bennem és Velem maradjatok, több bátorságra lesz szükségetek.

Hányan rendelkeztek ezzel a bátorsággal? Hányan lesztek képesek kibírni az üldöztetést, mely akkor következik be, amikor az Igazságot hirdetitek? Ezért nehéz szívvel kell tudatnom veletek, hogy sokan, akik azt mondjátok most, hogy szeretettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem. Mert, amikor Szent Igémet megváltoztatják, azért, hogy az egy üres és sivár edénnyé váljon, sokan el fogjátok fogadni ezt a tévtant. Sokan vissza fogjátok utasítani ezt a Küldetést, és hátat fogtok fordítani Kelyhemnek, az Üdvösség Kehelynek.

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok, hogy segítsen nektek hűnek maradni Igémhez.

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

A Pokolban lévő összes démon átkozza ezt a Küldetés, ami az Én utolsó földi Küldetésem. Nagyfokú állhatatosságra, óriási bátorságra és Irántam, a ti Jézusotok iránti mély szeretetre van szükség ahhoz, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. A leggyengébbek fognak elsőként elbukni. Közvetlenül utánuk jönnek majd a lanyha hitűek, és végül csak a bátrak és tiszta szívűek fognak talpon maradni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy