RSS
 

Archive for április 4th, 2014

Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van

04 ápr

2014. február 21. péntek, 18.00

Hőn szeretett leányom, az ember sebezhető és gyarló teremtmény, de Isten gyermeke. A mélyen gyökerező létfenntartási ösztön miatt az ember mindent meg fog tenni, ami a túléléshez kell. Nagy fizikai szenvedés idején a benne rejlő erő szilánkjai hangsúlyosabbá fognak válni. Általában nagy erő látható a gyengékben, az éhezőkben, a testileg szenvedőkben, az üldözöttekben, és azokban, akik a fanatikusok kezétől szenvednek. Közületek a leggyengébbek lesznek majd a legerősebbek, viszont azok, akik azt gondolják magukról, hogy ők a legerősebbek, ők lesznek majd a leggyengébbek.

El fogom választani a gyengéket, a szelídeket, az alázatosakat és az igazakat azoktól, akik felmagasztalják magukat, és akik csak színleg fogadják el Tanításaimat, viszont átkoznak másokat a szívükben.  Most el fogom választani a búzát a konkolytól, és ennek következtében minden ember hite próbára lesz téve, egészen a végsőkig. Ebbe beleértem mindazokat, akik nem hisznek Istenben, azokat, akik elutasítják az Igaz Istent, és azokat, akik átadták szívüket ellenségemnek – a gonosznak. Minden lélek egyenlő Előttem, és minden Kegyelmet meg fognak kapni azok, akik most nem ölelnek át Engem.

A világ próbára lesz téve azon szeretet állapot alapján, amit minden egyes személy érez a másik iránt, ami az Isten iránti szeretetük valós tükörképe és mércéje. Időtök véges, és ahhoz, hogy képesek legyetek elviselni a vezeklés eme útját, el kell fogadnotok azt, hogy Isten prófétái egyszerűen csak közlik az Ő Akaratát, csak azért, hogy az Övéi lehessetek, testben és lélekben. Ne utasítsátok el Isten Kezét. Örvendezzetek, mert a megpróbáltatások, melyeket Atyám jelenleg megenged, nagy egyesülést fog eredményezni az Ő Két földi Tanúja – a keresztények és a zsidók – között, és ők ketten nagy megtérést fognak hozni. Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van. Annak köszönhetően, amit el kell majd nekik szenvedniük, még több megtérés lesz, és emberek milliárdjai fogják meglátni az Isten Dicsőségét, tiszta elmével, melyben nincs zavar, ami elrontaná az örömüket, amikor végre ráébrednek az Igazságra.

Közel van annak az ideje, amikor az Igazság – beleértve a jót és a rosszat is – a maga valójában látszik. És akkor többé már semmi sem fog ártani nektek. Nem lesz többé elszakadás Istentől. A szeretet végül  mindent legyőz. A szeretet maga az Isten, és Uralma örökkévaló. Nem lesz többé gyűlölet, mert az ki fog halni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat

04 ápr

2014. február 20. csütörtök, 18.39

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az idő Számomra, hogy megmutatkozzam Második Eljövetelemkor, nem fogtok ráismerni a világra, olyan nagyon meg fog változni.

Meg fog döbbenteni benneteket az az iram, amellyel az emberiség a bűn mélységébe zuhan. Mindenféle utálatos testi bűn lesz látható, és sokan kénytelenek lesznek nézni ezeket, a köztereken elkövetett bűnöket. Csekély szégyenérzet fog mutatkozni az elkövetők részéről, akik, mint az etetés őrületében lévő oroszlánok, a romlottság legmélyebb szintjére fognak süllyedni, melyre nem volt példa Szodoma és Gomora napjai óta. Olyan nagyfokú lesz az emberiség fertőzöttsége, melyet a gonosz idézett elő, hogy gyilkosságok lesznek elkövetve mindenütt, és szélsebesen fog terjedni az öngyilkosság. Ahogy a sátán bekebelezi a lelkeket, mindent meg fog tenni, hogy az Atyám által lefektetett minden egyes Törvény meg legyen szegve. Hideg szívek, sivár lelkek, valamint hamis istenekkel és gonosz lelkekkel való megszállottság fogja felváltani a szeretetet, ami most még létezik a világban.

Nevemet trágárságokra fogják használni, és átkozni fogják egymást a szívükben. Leányom, időnként elviselhetetlen az Igazság, de Atyám igazságot fog osztani azoknak a földrészeknek, melyek meggyalázzák az Ő Igéjét. Az Atyám által kirótt mindennemű büntetés még Második Eljövetelem előtt be fog következni. Városok fognak eltűnni, országokat fog elárasztani Atyám Haragjának árja, és olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat.

Leányom, te már tudod, hogy mely városok fognak nagyon szenvedni. Fel kell ajánlanod Nekem könnyeidet, engesztelésül azok bűneiért, akiknek sorsa sötétségben nyugszik. Szenvedésed nélkül nem tudom megtenni azt, ami ezeknek a lelkeknek a megmentéséhez szükséges. Ezért kérlek, légy nagylelkű szenvedéseddel, és Én Irgalmat fogok tanúsítani azok iránt, akiket Elém hozol.

Hegyek fognak elsüllyedni, tavak fognak egybeolvadni a tengerekkel, és földrészek fognak egyharmadukra zsugorodni. Folyamatosak lesznek az esőzések – melyek az Én Bánatkönnyeim, az emberi szívekben lévő gyűlölet miatt -, egészen addig, amíg Könnyeim el nem apadnak, a majdan megtérő bűnösök kiengesztelődése révén.

Tudjátok meg most, hogy azokat az Ajándékokat, melyeket Édesanyám adott a világnak az évszázadok során, saját védelmetek érdekében kell alkalmazni. Azt is tudnotok kell, hogy az Üdvösségérem – mely mindennél nagyobb erővel bír – lesz a ti védelmetek az antikrisztus csábításával szemben. Minden próbálkozás be lesz vetve az Üdvösségérem akadályozására, de semmi sem állíthatja meg azt az Erőt, ami ezzel az Ajándékkal jár.

Szeretett Követőim, összpontosítsatok az imádságra ezekben a napokban, és vessétek minden bizodalmatokat Belém, mert azok, akik az Enyéim, ők védelem alatt lesznek, és ti lesztek az Ok arra, hogy Irgalmat tanúsítsak a nyomorultak és a pogányok iránt. Nem szabad elgyengülnötök vagy feladnotok, mert ha így tesztek, akkor lehetetlen lesz tájékozódnotok a Hozzám vezető úton Világosságom nélkül, melyre szükség lesz utatok minden egyes lépésénél, ha teljesíteni szeretnétek ezt az utat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy