RSS
 

Archive for április 3rd, 2014

Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ

03 ápr

2014. február 18. kedd, 18.09

Hőn szeretett leányom, amikor fokozódik a lelkekért vívott eme csata, sokan előbb elkezdenek kételkedni Létezésemben, majd aztán teljesen elutasítanak Engem.

A világ tudatában egy új, hamis változatot fognak kialakítani Rólam. Bátran fogják alkalmazni Nevemet, de a szavak, amelyeket Nekem fognak tulajdonítani, nem Tőlem származnak majd. Ki fogják jelenteni, hogy Isten nem hagyja, hogy az emberi bűnök elhomályosítsák az Ő Ítéletét. Isten inkább nem fogja figyelembe venni a bűnt, mert annak csekély jelentősége van, hiszen az ember gyarló, és szüntelen vétkezni fog, mindegy mit. Azt fogják mondani nektek, hogy Jézus mindenkinek megbocsát, mert az Ő Irgalma háttérbe szorítja Ítéletét. Ez egy hazugság lesz, de sokan el fogják hinni, és nem fognak semmiféle kötelességet érezni, hogy elkerüljék a bűnt, vagy hogy keressék a megbocsátást, mert akkorra már azt fogják hinni, hogy a bűn valójában nem létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akik a leginkább rászorulnak az imára. Senki ne keverje össze Irgalmamat Ítéletemmel, mert ez két különböző dolog.

Irgalmam csak azok iránt fog megmutatkozni, akik bűnbánatot tanúsítanak bűneikért. Azok iránt viszont nem fog megmutatkozni, akik gőgösen állnak Színem előtt, melynek során semmiféle próbálkozást nem tettek azért, hogy Megbocsátásomat keressék. Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ. És amikor Irgalmam a végére ér, bárdként fog lesújtani Igazságosságom. Meg fogom büntetni a gonoszokat, akiken már nem lehet segíteni.

Az embernek egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. Eljövök, hogy összegyűjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos sokuk soha nem fog Paradicsomomba jutni, mert akkorra már tagadni fognak Engem, Létezésemet és a bűn létezését.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok

03 ápr

2014. február 17. hétfő, 00.15

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az Utolsó Ítélet Napja, addigra már sok lélek meg fog tagadni Egem, és nagy lesz a félelem a szívükben. Mert addigra az Igazság olyan lesz, mint egy kristálytiszta tó, szennyfolttól mentes. Olyan világos lesz az Igazság, mintha csak tükörbe néznének. És mit fognak látni? Arcomat, Bánatomat, Szeretetemet, Szánakozásomat, Haragomat, és tanúi lesznek Igazságosságomnak, mert akkor már nincs visszaút.

Most zajlik az emberiségnek – a vétkeik jóvátételére – adott idő. Azért kaptam ezt az időt, hogy felkészítselek benneteket. Használjátok ki bölcsen, és akkor meg fogjátok látni Isten Dicsőségét. Ha eltékozoljátok, akkor sosem fogjátok meglátni Királyságom Ragyogását, sem pedig Dicsőségét. Ehelyett a Tőlem való örök elszakadást kell majd elviselnetek. Egyedüli társaságotok egy farkasfalka lesz – dühös démonok – a pokolban, amely a fenevad lakhelye. Mindazok, akik megadják magukat a gonoszságnak, nem számít milyen mértékben, egyre messzebb fognak távolodni Tőlem – és annál inkább meg fogják tagadni Isten Igéjét.

Azért kapta az emberiség ezt az időt, hogy megfelelően felkészüljön. Küldetésem az, hogy letöröljem szemetekről a pókhálót, így meg tudom mutatni nektek, hogy mit kell tennetek azért, hogy Új Paradicsomomban üdvözölhesselek benneteket.

Lehet, hogy ez a Küldetés az egyetlen esélyetek arra, hogy meg tudjátok ragadni Kezemet, még mielőtt elmerülnétek a megtévesztés nagy légüres terében. A sátán kijelentette, hogy folytatni fogja azok lelkének ellopását, akik szeretnek Engem. Az ő kizárólagos célja ebben az időben az, hogy elhurcolja Tőlem azokat, akik igazán szeretnek Engem. Így el fog ültetni minden kételyt, minden hazugságot és istenkáromlást azon lelkekbe, akik életüket az Igazság szerint élik. Befolyása révén ezek az emberek el fognak hagyni Engem. A sátán gőgösen gúnyol Engem, most és minden egyes alkalommal, amikor elveszítek egy lelket az ő javára, és esküszik, hogy szüntelenül akadályozni fog minden olyan Küldetést a Földön, melyre Áldásomat adtam a lelkek megmentése érdekében.

Soha ne foglalkozzatok ellenségeimmel, vagy védjetek meg Engem ellenségeimmel szemben. Soha ne tévesszétek szem elől a Legszentebb Bibliát. Ne hagyjátok, hogy valaki is megmásítsa. Ne törődjetek azokkal, akik próbálnak meggyőzni benneteket arról, hogy Isten jóváhagyna mindennemű próbálkozást egyetlen egy szó, egyetlen egy prófécia, egyetlen egy Parancsolat megváltoztatására, mert ez a legnagyobb bűn. Soha ne szegjétek meg az Első Parancsolatot. Senki sem helyezheti magát Isten fölé.

Akármelyikőtök is vétkezik, vissza kell térnetek Hozzám, újra és újra. Ne szégyelljetek futva jönni Hozzám. Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet bármilyen formája is eltöltsön benneteket. A bűnötök az, amitől irtózom – mégis megbocsátom. Szeretlek titeket, és mindig is szeretni foglak. Mivel szeretlek benneteket, megkaptam ezt az időt arra, hogy összegyűjtselek benneteket. Ne engedjétek, hogy a gonosz elszakítson benneteket testvéreitektől. Ne hallgassatok semmire és senkire, aki megpróbál elvonni benneteket Művemtől – eme Küldetéstől, az Üdvösség-Küldetéstől.

Irántam való hűségetek fontos, mert ti, Maradék Hadseregem vagytok azok, akik jelentős szerepet fogtok játszani abban, hogy megmentsétek a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint azok, akik nem voltak hajlandóak Noéra hallgatni. Bárki, aki felelős akár csak egyetlen egy lélek Tőlem való elvételében, szenvedni fog ezért. Haragom tetőfokára hágott, amikor nemhogy eleget tennétek annak, hogy saját lelkeket állapotára összpontosítotok, még szándékosan is próbáltok másokat magatokkal vinni, és eltávolítani őket Szeretetemtől és Királyságomtól.

Korábban már figyelmeztetve lettetek a következményekre. Most ismételten emlékeztetlek benneteket. Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy