RSS
 

Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben

27 márc

2014. február 14. péntek, 22.00

Hőn szeretett leányom, amikor valaki azt állítja, hogy ő jártas a tudományokban, akkor neki ezt bizonyítania kell annak érdekében, hogy higgyenek neki. Amikor egy tanár azt állítja, hogy nagy a tudása, abból fogjátok tudni, hogy mennyire jó ő, ha tudtok tanulni tőle. Amikor Isten embere azt állítja, hogy ő mindent tud Istenről, ő átadhatja ezt a tudást, és ti jártasak lesztek. De amikor Isten embere azt állítja, hogy őt a Szentlélek indítja, csak azokról a gyümölcsökről fogjátok felismerni őt, melyeket terem, és nem arról a tudásról, melyet átad.

Amikor a Szentlélek Munkálkodik, az sok gyümölcsöt eredményez, melyek a következőképpen fognak jelentkezni: azok az emberek, akiket vonz a Szentlélek, közelebb fognak kerülni Istenhez. Nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint korábban. Meg fogják osztani szeretetüket. Aztán több időt akarnak majd imádságban tölteni, melynek során sokkal inkább fognak mások lelkéért imádkozni, mint saját szándékaikra.

Az Isten Szeretete mélyebb és személyesebb lesz. És, ahogy engedik, hogy a Szentlélek betöltse őket, égető vágyat fognak érezni arra, hogy teljesen átadják magukat az Isten Akaratának. Azok, akiket a Szentlélek indít, nem fognak gyűlöletet tanúsítani azok iránt, akik megvetik őket. Ehelyett arra fognak törekedni, hogy imádsággal könyörögjenek Hozzám, hogy mentsem meg azt a lelket.

Az Isten Szeretete csak a Szentlélek Ereje által tudja átjárni a lelket. A lélek szüntelen békét és nyugalmat fog érezni, és a szenvedés ellenére, melyet elkerülhetetlenül el kell majd viselniük, közelebb kerülnek Hozzám, az ő Jézusukhoz.

Én nem osztályozom az embereket. Szent Szívemhez vonzom az áldottakat – azokat, akiknek elegendő szeretetük van, mely az Isten iránti mélységes alázatból fakad. Ha már eggyé váltak Velem, egyetlen vágyuk az, hogy lelkeket hozzanak Hozzám. Amikor már, Velem egyesülve, igazán az Enyéim, a gyűlölet tárgyává válnak. Az irántuk tanúsított gyűlölet nem fog számítani nekik, mert ők nem fognak elhagyni Engem, ha elég erős az Irántam való szeretetük. Meglehet, hogy elbuknak időnként, mert az igazságtalanság célkeresztjében lesznek. Érezni fogják az elutasítottság fájdalmát – úgy, ahogy Én is. Gúnyolni, büntetni fogják őket, és bolondnak nevezik majd őket – ahogy anno Engem is. Tudásukkal és bölcsességükkel, amit a Szentlélek által kaptak, kíméletlenül szembe fognak helyezkedni, és mégis, amit ők az Én Nevemben mondanak, be fog vésődni mindazok emlékezetébe, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. 

Ezért hát, szeretett Tanítványaim, gondoljatok Rám, ahogy köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok Engem, nem tudtok megérinteni Engem vagy Arcom Ragyogásába nézni, de tudjátok, hogy Én veletek vagyok, mint egykor, amikor szeretett Apostolaimmal jártam a világot. Én nem kutatom ki az intelligenseket, a tudálékosakat vagy a társadalom oszlopos tagjait – habár örömmel üdvözlöm és átölelem őket, ahogy Isten valamennyi gyermekét. Én nem kérem a beleegyezését a tanultaknak, a közöttetek felmagasztaltaknak, országaitok és egyházaitok vezetőinek. Én nem kérem a jóváhagyás pecsétjét, amelyre az ember hőn áhítozik. Én inkább a szelídeket, az alázatosakat, és azokat keresem, akik csak mások jólétével törődnek, a saját igényeiken túl. Ezek azok a lelkek, akiket Kezem megáldott. Mások iránti szeretetük az Én Szeretetemet tükrözi. Elfogadják a szenvedést, ahogy Én is, és nem igazán számít az nekik. Ezek az emberek alkotják a Kereszténység gerincét, és a Szentlélek beleívódott a lelkükbe, Isten minden gyermekének javára.

Soha ne szégyelljétek a Szentlélek Ajándékát. Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mert ha továbbra is lehajtott fejjel álltok, az ördög és mindaz a szerencsétlen lélek, akiket ő a gyötrésetekre használ, kudarcot fognak vallani azon próbálkozásaikban, hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem.

Álljatok fel, és könnyű szívvel valamint tiszta lélekkel valljátok meg Irántam való hűségeteket, és Én megáldalak benneteket a Béke és a Nyugalom Ajándékával.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.