RSS
 

Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered

30 márc

2014. február 16. vasárnap, 15.47

Hőn szeretett leányom, amikor gyűlölet költözik a lelkekbe, akkor egész lényükkel azon kell küzdeniük, hogy kiirtsák azt. Ellenkező esetben be fogja kebelezni a szóban forgó lelket, és folyamatosan marcangolja egészen addig, amíg teljesen fel nem emészti.

Az ördög bizalmatlanságot, nyugtalanságot, összezavarodottságot, félelmet kelt, aztán addig nem nyugszik, amíg az általa célba vett lélek el nem telik gyűlölettel, saját maga és mások iránt. A lélekben lévő gyűlölet pusztítást okoz minden egyes személy körül, akivel az adott lélek kapcsolatba kerül. A megfertőzött lélek minden cselt és trükköt be fog vetni, hogy arra sarkalljon másokat, hogy vele foglalkozzanak, amíg meg nem fertőződik a másik lélek is, és így a séma folytatódik.  A gyűlölet terjed, mint a vírus, és egyre csak nő, mert bekebelezi és hatalmába keríti a lelket, amíg a lélek késztetést nem érez arra, hogy kiváltsa ezt a gyűlöletet mások körében is. Így követődik el a gyilkosság is, azon gyűlölet következtében, amit az ember érez mások iránt. A gyűlöletet a hazugságok és a valótlanságok táplálják, és egyre csak nő, amíg hatalmába nem kerít annyi lelket, hogy már csak gonoszság tud áradni belőle. Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered.

A sátán egy hazug, és elülteti a kétely csíráit azokban a lelkekben, akik hagyják ellankadni az éberségüket. Ő a gőg bűnét használja minden alkalommal arra, hogy gyűlöletet szítson a lélekben, egy másik személy iránt. Viszályt szít Isten gyermekei között, akik az eredendő bűn következtében gyarlók, és hacsak nem őszinte Követőim és nem ragaszkodnak Atyám Igéjéhez, áldozatul fognak esni a megtévesztésnek.

Soha ne merjétek Isten gyermekének vallani magatokat, egyfelől, míg másfelől kettéhasítotok valakit. Soha ne állítsátok, hogy a Szentlélekkel vagytok eltelve, egyfelől, míg másfelől azt mondjátok egy másik lélekről, hogy az az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik személyt az alapján, amit ti bűnnek tartotok, amikor ti magatok csúfítjátok el a Rólam kialakult Képet. Soha ne helyezzétek magatokat Fölém, és soha ne mondjátok azt, hogy jártasabbak vagytok Nálam, miközben a sátán parancsait követitek. Azok, akiknek a szeme visszatükrözi az Enyémet, mindent látnak, és nekik imádkozniuk kell az ilyen lelkekért, hogy azok megkapják a Kegyelmet, hogy ki tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból.

Az Előttem álló Út egyre nehezebb. Csak azok fogják tudni megmászni, akik bátorságot kaptak a Szentlélek Ereje által. Sajnos sokan az útszélre fognak esni, a gonosz legnagyobb örömére.

Meglehet, hogy eme Küldetés tövisei felszaggatják testeteket, és a gyűlölet kegyetlen döfései járják át szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki előttetek jár, és így Az, Aki a legtöbb gyűlöletet szenvedi el. Mindig gondoljatok arra, hogy az eme Küldetést érő támadások, támadások Ellenem. Az eme Küldetés elleni gyűlölet, gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Nem mondhatjátok, hogy egy bizonyos szempontból szerettek Engem, aztán meg különböző módon kinyilvánítjátok az Irántam való gyűlöleteteket. Akár hisztek Bennem, akár nem. Ha hisztek Bennem, nem szabad üldöznötök egy másik lelket, mert ha így tesztek, akkor már ellenségem elvett benneteket Tőlem, és nincs jogotok azt állítani, hogy az Enyéim vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek

 

Tags: , ,

Comments are closed.