RSS
 

Archive for március, 2014

Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem

13 márc

2014. február 7. péntek, 23.38

Hőn szeretett leányom, ahogy terjednek Üzeneteim, és ahogy felkeltik a vágyat, hogy sokakat buzdítsanak arra, hogy térjenek meg Hozzám, nagyon sok csoda lesz látható.

Meg fognak térni a hitetlenek, a különböző vallásúak, és azok is, akik bűnös életük következtében elszakították magukat Tőlem. Ezt megígérem nektek. Fel fog nyílni azoknak az embereknek a szeme, akiknek csukva van. Örömkönnyeket fognak sírni azok, akiknek gyűlölet van a szívükben, amikor megszabadulnak terhük súlyától. Az, aki egyáltalán nem ismer Engem, fel fog ismerni Engem. Nagyon sokan fognak jönni, és kiáltani Hozzám, és a Szentlélek Jelenléte érezhető lesz sokak által, amikor végre elfogadják azt, hogy Én avatkoztam be, hogy megmentsem őket minden ártalomtól.

Leányom, kérlek, nyugtasd meg mindazokat, akik szomorúak a miatt, ahogyan tagadják Létezésemet a világban. Mondd meg nekik, hogy habár minden nyomomat el fogják tűntetni, Isten Kegyelme által továbbra is meg fogom világosítani azoknak a lelkét, akik Hozzám kiáltanak. Soha nem fogom cserbenhagyni az Enyéimet. Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem. Azáltal, hogy egyszerűen félreteszik a gőgjüket, és jelet kérnek Tőlem Jelenlétemet illetően, Én válaszolni fogok nekik. Eddig még soha nem avatkoztam be ilyen nagy mértékben, mint most. Azon Óhajomnak köszönhetően, hogy meg akarom menteni az egész emberiséget, szívébe fogok hasítani azoknak, akik eddig megtagadtak Engem, ha és amennyiben kiáltanak Hozzám.

Várom válaszotokat. Előre örülök annak a szeretetnek és örömnek, amivel a kiengesztelődés pillanatában el fogom tölteni a szíveteket, lelketeket, mert ez a megtérésetek édessége. Ekkor meg fogjátok nyitni lelketeket, és engeditek majd, hogy Isten Világossága meghozza nektek a legnagyobb Ajándékot, amit el sem tudnátok képzelni – az Örök Élet Ajándékát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust

11 márc

2014. február 7. péntek, 15.50

Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus ma a Földön járna, akkor meggyilkolnák Őt. Egyházának egyetlen hivatalos képviselője sem fogadná el Őt. Nevetség tárgyává válna, aztán meg tartanának Tőle, és olyannyira megvetnék, hogy ismét megfeszíttetnék Őt.

Ezúttal Fiam csak Lélekben jön el, és Atyám Rendelése szerint, Ő nem fog emberként, hús-vér alakban megjelenni a Földön. Nagyon kérem, hogy ez az Üzenet legyen világossá téve mindenki számára, mert sokan fognak jönni az Ö Nevében, de egyikük ki fog emelkedni, és azt fogja mondani, hogy ő az én Fiam, de ez egy hazugság lesz.

Az antikrisztus fel fog lépni, és olyan hagy befolyásra fog szert tenni, hogy mindenütt az ő képe lesz látható. Szobrokat fognak emelni róla, és az arca folyamatosan fel fog tűnni a hírekben és a tévéképernyőkön, szerte az egész világon. Éljenezni fogják a legbefolyásosabb vezetők, de amíg a hamis próféta nyíltan nem üdvözli, és hozzá nem járul, nem igazán fogja gyakorolni az emberiség feletti befolyását.

Ha Fiam ismét emberi testben mutatkozna meg, és felkeltené a figyelmet, elpusztítanák Őt. Ugyanakkor az antikrisztust örömmel fogadják majd a világban, és össze fogják téveszteni Jézus Krisztussal.

Minden Szót, ami a Bibliában szerepel Fiam Második Eljövetelét illetően, meg fognak változtatni és el fognak ferdíteni azért, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy Jézus Krisztus Visszajövetelének tanúja. Fiam ellenségei, akik elvegyültek Fiam Egyházának ártatlan szolgái között a világon mindenütt, súlyos hibába fognak esni. Vezetőik tárt karokkal fogják fogadni az antikrisztust, és arra fogják buzdítani a lelkeket, hogy bálványozzák őt. Befolyása meg fog döbbenteni sokakat azok közül, akik hűségesek maradnak Istenhez, és fontos, hogy védelmezzétek lelketeket az ő hipnotikus vonzerejével szemben.

Az Üdvösségérem, ha magatokon hordjátok, minden általa ígért további Kegyelemmel együtt, meg fog védelmezni benneteket az antikrisztus erejével szemben. Tévedés ne essék, az antikrisztus sokakat el fog bűvölni, és minden idők legbefolyásosabb, legnépszerűbb, legkarizmatikusabb és legnagyobb hatással bíró vezetőjének fog tűnni. Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust, Fiam Egyházával való kapcsolata miatt, és emberek milliói fognak áttérni arra, amit ők az Igazságnak hisznek majd. A szentségesség eme hamis látszata örömkönnyeket fog csalni mindazok szemébe, akiknek egészen addig nem volt semmilyen hit az életükben, ahogy Istenben való hit sem.

Eleinte az antikrisztust egy rendkívüli vezetőnek fogják tekinteni, megnyerő, elbűvölő és szeretetre méltó modorával. Aztán idővel kezdi megmutatni gyógyító erejét, és sokan fognak előállni azt állítván, hogy általa gyógyultak meg. Sokan még azt is állítják majd, hogy csodáknak voltak tanúi a jelenlétében. Aztán hamis jelenések sorozata tűnik fel szerte az egész világon, melyekben a Szentlélek jelének képe lesz látható.

A média egy istenszerű képet fog kialakítani róla, és csak nagyon kevesen merik majd nyíltan bírálni őt. Mivel számos nyelven tud, nagyon rövid időn belül több millió embert meg fog téveszteni. Aztán szárnyra kelnek azok a híresztelések, miszerint Jézus Krisztus másodszor is eljött. Ezeket azok fogják táplálni, akik hazugságok terjesztésével fáradhatatlanul fognak dolgozni az antikrisztusnak, míg végül össze fogják őt téveszteni Fiammal. Mindezek az események túlzásnak hangzanak jelenleg, de amikor szemetek előtt bontakoznak majd ki, akkor olyan természetes eseményeknek fognak tűnni, amelyek sokak szerint felemelőek lesznek.

Aztán, mint minden gonosz hamisság, amiket ellenkezőképpen mutat be a sátán a világnak – látható lesz ahogy az antikrisztus, sátáni szertartások során, felemelkedik az Égbe. Fiam, Visszatérésekor, a felhőkön fog alászállni – az ellenkezőjeként annak, amikor felemelkedett a Mennybe -, pont ahogy megígérte.

Aztán az antikrisztus, és mindazok, akik szolgamód imádják őt, a tüzes tóba lesznek vetve, és békességetek lesz, drága gyermekek. Mindazok, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz, egy szempillantás alatt felemeltetnek majd az Új Paradicsomba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

08 márc

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Gyermekem, amikor eljő az idő, hogy Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem. Én részesültem abban a Kegyelemben, mellyel meg tudom adni nekik a kellő bátorságot ahhoz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Elsődlegesen a Katolikus Egyház papjaira gondolok, mert ők jobban fognak szenvedni, mint Isten bármely más szolgája.

Amikor eljő a nap, amikor is arra szólítják fel őket, hogy tegyenek egy olyan esküt, mely tagadni fogja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor nem szabad kételkedniük azok valós szándékaiban, akik ezt kérik tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor ők tudni fogják, hogy elérkezett az óra. Az a nap lesz az, amikor kezdetét veszi a rothadás, és tanúi lesznek a falak leomlásának a templomok fedele alatt, mindenütt. 

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki, hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Amikor kezdetüket veszik ezek az idők, késznek kell lennetek arra, hogy továbbra is tegyétek Isten Munkáját, és hordozzátok az Ő Keresztjét, kitartással és méltósággal, saját magatok és Isten minden gyermekének lelke érdekében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében: 

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imahadjárat (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Teljes üzenet - Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

08 márc

2014. február 5. szerda, 15.27

Gyermekem, nehezebb visszatérniük Fiamhoz azoknak a lelkeknek, akik már megismerték Őt, de eltévelyedtek Tőle, mint azoknak, akik egyáltalán nem ismerték Őt.

Amikor megtapasztaljátok Jézus Szeretetét, majd aztán hátat fordítotok Neki, akkor az egy nagy űrt teremt életetekben. Semmi sem tudja pótolni az Ő Jelenlétét. Így amikor egy lélek megpróbál visszatérni Hozzá, annak ellenére, hogy Fiam nagy Szeretettel és Türelemmel várja őt szüntelen, az adott személy továbbra sem tudja, hogy hogyan nyissa meg a szívét.

Ha úgy érzitek, hogy elidegenedtetek Fiamtól, soha nem szabad félnetek attól, hogy Hozzá kiáltsatok. Soha ne szégyenkezzetek kitárulkozni Előtte, mert Ő Örökké Irgalmas, és meg fog bocsátani minden bűnt, ha erre kéri őt egy bűnbánó lélek.

Ha szeretnétek Fiamat hívni, egyszerűen csak hívnotok kell Őt, hogy vegyen benneteket Irgalmába, és a többit bízzátok Rá.

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts, hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében:

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak, és azok számára, akik ezeket imádkozzák, fel fog tárulni az Igazság, és szívüket olyan nagy szeretet fogja betölteni, melyet még soha eddig nem tapasztaltak a Földön. Azután meg fog tisztulni a lelkük.

Menjetek most abban a tudatban, hogy amikor közel vagyok Istenhez, a nagy békesség Kegyelmével vagytok megáldva.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal

08 márc

2014. február 4. kedd, 15.00

Hőn szeretett leányom, a mai nap egy különleges nap, mivel végre megkaptam azt az ajándékot, hogy teljes mértékben elfogadtad ezt a Küldetést.

Amikor megérintem azon lelkek szívét, akiket arra Hívok, hogy hirdessék Szavamat, az megrendítő a választott lelkek számára. Jelenlétem egyszerre sokkol és nyugtat. Ez borzalmas felbolydulást okoz, és ez a lélek teljes bizalmát igényli. Ijesztő mindazoknak, akik tanúi Beavatkozásomnak, mivel ez nagyfokú tisztánlátást igényel, a lelkekben kiváltódó érzelmi viszály miatt.

A lélek először elgyengül a Szentlélek Jelenlétének puszta erejétől, a test pedig elnehezül. Az érzékek élesednek, az értelem pedig eltompul. Nem sokkal ezt követően van egy természetes vágy arra, hogy megtudja mi is történik éppen, és kételyek támadhatnak. De a Szentlélek Jelenléte kifürkészhetetlen, és az is marad mindaddig, amíg Akaratom be nem teljesül, amíg a lélek el nem fogadja, hogy mi az elvárás irányába. Aztán a világosság utáni vágy, a megnyugvás iránti szükséglettel együtt, elárasztja a lelket. És amíg a lélek vigaszra és bátorságra nem lel, a Szentlélek Erejét nem lehet megállítani, megfékezni vagy visszatartani.

A lélek azon hajlandósága, hogy hagyja magát, hogy a Szentlélek eszközévé váljon annak érdekében, hogy az Igazságot hirdesse, azt jelenti, hogy semmilyen módon sem áll hatalmában befolyásolni az Igét, beleavatkozni abba vagy megmásítani azt.

Az emberi értelem időről időre harcol ez ellen. Habár a Szentlélek megnyugtatja a lelket, és az nem fél már többé Tőle, mindig van remény a lélek számára, hogy amikor a Küldetés véget ér, ugyanúgy fog folytatódni az élete, mint annak előtte. De persze nem mindig ez a helyzet. Ahogy eme Küldetésem esetében sem, melynek során összegyűjtöm Gyermekeimet, és biztonságba viszem őket, a vég nélküli Világomba, ennek a Küldetésnek sem lesz vége. Ez fennmarad egészen az utolsó Napig. Most, hogy elfogadod ezt a tényt, és már nem szeretnél más alternatívát, végre békére lelhetsz szívedben, leányom.

Gyermekek, csak akkor fogtok békére lelni a szívetekben, ha végre elfogadjátok a világnak szánt Ajándékomat, az Igazság Könyvét. Csak akkor fogtok tudni teljes mértékben bízni Bennem, ha elfogadjátok azt, hogy Én, a Magasságos Isten – Minden Létező és Leendő – szólok a világhoz ebben az időben.

Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal. Ha így tesztek, Békémmel és Szeretetemmel árasztalak el benneteket. Csak akkor fog az öröm és a boldogság betölteni benneteket. Csak akkor lesztek szabadok.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az ördög iránti imádatukat

06 márc

2014. február 3. hétfő, 21.00

Hőn szeretett leányom, fel fogjátok ismerni Tanítványaimat, nemcsak hitük, hanem munkálkodásuk alapján is. Hasztalan mondani, hogy szerettek Engem, ha nem élitek hiteteket gondolattal, szóval és cselekedettel. Csak a gyümölcsök által – melyeket teremtek – mondhatjátok igazán, hogy odaadó Tanítványaim vagytok. Ha azt mondjátok, hogy szerettek Engem, akkor nem utasíthatjátok el azokat, akik segítségért folyamodnak hozzátok – azokat, akiknek égető szükségük van a vigasztalásra. Ha igazán az Enyéim vagytok, akkor ne térjetek ki az elől, hogy segítsetek másokon, azokon, akiket üldöznek, vagy akik szenvednek. Ha hűségesek vagytok Tanításaimhoz, akkor ne beszéljetek kegyetlenül vagy szeretetlenül más lélekről.

Másfelől egyértelműen be fogjátok tudni azonosítani azokat, akik tisztelnek Engem, a gyümölcsökről, amiket teremnek. Sosem fognak tartani attól, hogy hirdessék Isten Igéjének Igazságát. Ők mindig az Igazságot fogják szólni; ők sosem fognak rosszakat mondani másokról, és ők lesznek mindig az elsők, hogy megvigasztalják a betegeket, a rászorulókat, és az Igazságot keresőket. Ők mindig saját szükségleteik elé fogják helyezni mások szükségleteit; türelmet tanúsítanak, amikor provokálják őket az Én Szent Nevemben, és egy szót sem fognak szólni, amikor üldözést szenvednek el, az Irántam való hűségük miatt. Ők mindig imádkozni fognak mások lelkéért, és Irgalomért könyörögnek az egész emberiség számára. Így amíg Én nagy vigaszra és megnyugvásra lelek az ilyen lelkekben, csak arra törekszem, hogy Irgalmamba vonjam azokat a lelkeket, akiket a megtévesztés fátyla borít, amit a sátán befolyása okozott életükben.

Miközben várom a Nagy Napot, melyen visszakövetelem majd Trónomat, addig is el kell viselnem a fenevad, a sátán látványának kínját, ahogy két kezét (a trón karfáján) gőgösen nyugtatva, szétvetett lábakkal és kecskefejjel ül a trónján, miközben lubickol a hízelgésben, melyet önként nyújtanak neki azok, akiket ő tőrbe csalt. A kecske az általa való fertőzésnek a szimbóluma, melynek során bekebelezi mindazoknak a testét és lelkét, akiket a szexuális erkölcstelenség bűne által kerít a hatalmába. Elsődleges célja az, hogy beszennyezze az emberi testet azáltal, hogy arra sarkallja a lelkeket, hogy minden szempontból alacsonyítsák le magukat az érzékek által. Befolyása mindenütt jelen van, és a kecske, valamint szarvainak jelképe látható lesz minden mozdulatban. Arroganciája hamarosan látható lesz azon jelképek által, melyeknek a kitételére fogja sarkallni követőit, kimutatván ezzel az iránta való hűségüket az élet minden területén.

Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az ördög iránti imádatukat, és bárki, aki ezt ártalmatlannak hiszi, bölcsebb lenne, ha most rögtön abbahagyná. Nekik könyörögniük kell Hozzám, Jézus Krisztushoz, hogy segítsek nekik legyőzni a gonosz hatalmat, mely a világban fog gyakorlódni azon hatalom által, melyet a sátán gyakorol ezekben az időkben.

Az Egyházammal szembeni ellenszegülés minden egyes tettéért Atyám meg fogja büntetni a bűnösöket. A szentséggyalázás minden egyes tettéért, melyet Isten Szent Templomaiban folytatnak, ők rettenetesen fognak szenvedni. De azon a napon, amikor megszentségtelenítik Testemet, a Szent Eucharisztiát, még soha nem látott nagy büntetés fogja érni Isten ellenségeit. 

Könyörögve kérlek benneteket, akik hisztek Bennem, a ti Jézusotokban, hogy legyetek éberek a legszörnyűbb utálatosságra, melyet jelenleg terveznek Isten gyermekeinek elpusztítására. A rockzene, a mozik, a politika és a vallás világán keresztül, ravasz módon hangolják most össze azt a gonosz tervet, mellyel arra csábítják a lelkeket, hogy tagadják meg Istent, azáltal, hogy testestül-lelkestül eladják magukat a fenevadnak.

Elérkezett hát az idő, hogy ismert legyen a világ előtt az Isten Templomának falain belülről történő fertőzés. Habár sokan elutasítanának egy ilyen utálatosságot – ha azt nyíltan megmutatnák nekik -, az igazság azonban az, hogy sokuk ettől sem lenne okosabb. De amikor sátáni szimbólumokat helyeznek el a templomokban, akkor azok olyan hatalommal fognak bírni az ártatlanok felett, hogy imátok, áldozataitok és szenvedésetek nélkül, el fognak távolodni Tőlem.

Amikor elérkezik ez az időszak a jövőben, ezek a lelkek nem fognak hinni nektek, akik ismeritek az Igazságot. Amikor Isten Jelenlétének lényegét támadják az Ő földi Egyházán keresztül, akkor a hatásokat érezni lehet majd szerte az egész Földön. Akkor Isten Világossága halványulni fog, mivel eltörlik Isten Jelenlétét. Csak sötétség fog áradni.

Arra kérlek benneteket, hűséges Szolgáim, hogy tegyétek a kötelességeteket, és maradjatok éberek mindazokra a dolgokra, melyekre figyelmeztetve lettetek. Felszentelt Szolgáimnak, akik rövidesen világosan érteni fogják, hogy mi zajlik a szemük előtt, Én a következőt mondom. Parancsom által arra foglak utasítani benneteket, hogy végezzétek szent feladataitokat, hogy a lehető legtöbb lelket megmentsétek azáltal, hogy hűek maradtok Igémhez, és tápláljátok Nyájamat, egészen addig, amíg meg nem mutatkozom a Nagy Nagyon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy védelmet nyújt majd

05 márc

2014. február 2. vasárnap, 17.09

Drága gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy mostantól fogva minden egyes nap imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet, hogy meg tudjátok védelmezni ezt a Küldetést a sátáni támadásoktól. Legszentebb Rózsafüzérem mindennapi imádkozásával enyhíteni fogjátok a sátán gonoszságát, és azokét, akiket ő befolyásol, amikor próbálja eltávolítani a lelkeket attól, hogy kövessék ezt a különleges Mennyei Hívást.

Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy védelmet nyújt majd. A Legszentebb Rózsafüzér mindenkié, és azoké, akik élvezni szeretnék oltalmamat – az Ajándékot, melyet Istentől kaptam, hogy megoltalmazzam a lelkeket a gonosztól.

Drága gyermekek, közületek nagyon sokakat addig fognak gyötörni, amíg végül nem engedtek. Különben el fognak téríteni benneteket ettől a Küldetéstől. Isten ellenségei minden befolyást be fognak vetni, amit csak tudnak, hogy megállítsanak benneteket. Szét fognak cincálni titeket, szitkokat szórnak majd rátok, és gonosz dolgokkal fognak vádolni benneteket. Ne törődjetek ezzel, és engedjétek, hogy én, a ti szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja, megvigasztalhassalak benneteket, és megadhassak minden szükséges védelmet számotokra.

Fiam földi Küldetése során többféle módon is elárultatott. Kövekkel a kezükben vártak Rá a falvakban. Amikor Ő több száz követőjével együtt elhaladt előttük, azok rejtekhelyek mögül vetették Rá a köveket, hogy senki se tudhassa, hogy kik voltak azok. Gyűlölték Őt; feljelentették Őt az Egyházi hatóságoknál; aljas hazugságokat terjesztettek Róla, és azt mondták Róla, hogy gonosz nyelvvel szól, és Isten ellen káromol. Mégsem tudta egyikőjük sem pontosan megindokolni, hogy miként bűnös ezekben a dolgokban. Aztán sok időt töltöttek azzal, hogy arra buzdítsák Tanítványait, hogy tagadják meg Őt. Sokan közülük így is tettek. Aztán a Farizeusok figyelmeztettek mindenkit, akik a templomokban imádkoztak, hogy ha továbbra követik Fiamat, akkor soha többé nem fogják őket beengedni az Isten Házába. És sokan közülük felhagytak Fiam követésével. Ezek a szegény lelkek keserű és szomorú könnyeket ontottak Fiam keresztre feszítése után, mert csak ekkor jöttek rá arra, hogy mennyire igazságtalanul bántak Vele.

Ugyanez lesz igaz erre a Küldetésre is, mely egyengeti az Úr útját és Fiam Második Eljövetelének Nagy Napját. Minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy gyengítsék a Maradék Egyházat. Minden kísérletet meg fognak tenni, hogy csökkentsék elszántságotokat. Ki fognak találni mindenféle tervet, hogy arra sarkalljanak benneteket, hogy fordítsatok hátat saját magatok és mások üdvösségének.

Soha ne engedjétek, hogy a gonoszlélek lelohassza lelkesedéseteket, hogy gyengítse hiteteket, vagy arra sarkalljon benneteket, hogy tagadjátok meg Fiamat. Soha ne veszítsétek el a Fiamba vetett bizodalmatokat, sem azon Ígéretébe, miszerint eljön újra, hogy elhozza az emberiségnek az Új Kezdetet. Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket.  Ő megérti, hogy mennyire nehéz ez mindannyiatok számára, a szenvedés, melyet elviseltek, és az áldozatok, melyeket Érte hoztok.

Ne feledjétek, hogy ti az Övéi vagytok, és amikor valóban az Ő része vagytok és átadjátok magatokat Neki, akkor az Ő Világosságának részeseivé váltok. Isten Világossága, mely jelen van a lelkekben, előcsalogatja a más lelkekben lévő sötétséget. Amikor a sátán ily módon használja a lelkeket, akkor ő ki fogja mutatni és éreztetni fogja dühét. Amikor ellenvetéseket tesznek eme Isten által megáldott Küldetéssel szemben, ezek az ellenvetések sosem lesznek racionálisak vagy higgadtak. A látható dühöngés egyértelmű jele lesz annak, hogy mennyire gyűlöli a sátán ezt a Küldetést. Ezért kell Szent Rózsafüzéremet imádkozni mindannyiatoknak, minden egyes nap, hogy meg tudjátok védelmezni ezt a Küldetést.

Szüntelen bízzatok útmutatásaimban, mert Fiam azt mondta nekem, hogy segítsek nektek megbirkózni azzal a nyomással, melyet az Ő nevében kell kiállnotok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy