RSS
 

Archive for március 5th, 2014

Üdvösség Anyja: Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy védelmet nyújt majd

05 márc

2014. február 2. vasárnap, 17.09

Drága gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy mostantól fogva minden egyes nap imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet, hogy meg tudjátok védelmezni ezt a Küldetést a sátáni támadásoktól. Legszentebb Rózsafüzérem mindennapi imádkozásával enyhíteni fogjátok a sátán gonoszságát, és azokét, akiket ő befolyásol, amikor próbálja eltávolítani a lelkeket attól, hogy kövessék ezt a különleges Mennyei Hívást.

Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy védelmet nyújt majd. A Legszentebb Rózsafüzér mindenkié, és azoké, akik élvezni szeretnék oltalmamat – az Ajándékot, melyet Istentől kaptam, hogy megoltalmazzam a lelkeket a gonosztól.

Drága gyermekek, közületek nagyon sokakat addig fognak gyötörni, amíg végül nem engedtek. Különben el fognak téríteni benneteket ettől a Küldetéstől. Isten ellenségei minden befolyást be fognak vetni, amit csak tudnak, hogy megállítsanak benneteket. Szét fognak cincálni titeket, szitkokat szórnak majd rátok, és gonosz dolgokkal fognak vádolni benneteket. Ne törődjetek ezzel, és engedjétek, hogy én, a ti szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja, megvigasztalhassalak benneteket, és megadhassak minden szükséges védelmet számotokra.

Fiam földi Küldetése során többféle módon is elárultatott. Kövekkel a kezükben vártak Rá a falvakban. Amikor Ő több száz követőjével együtt elhaladt előttük, azok rejtekhelyek mögül vetették Rá a köveket, hogy senki se tudhassa, hogy kik voltak azok. Gyűlölték Őt; feljelentették Őt az Egyházi hatóságoknál; aljas hazugságokat terjesztettek Róla, és azt mondták Róla, hogy gonosz nyelvvel szól, és Isten ellen káromol. Mégsem tudta egyikőjük sem pontosan megindokolni, hogy miként bűnös ezekben a dolgokban. Aztán sok időt töltöttek azzal, hogy arra buzdítsák Tanítványait, hogy tagadják meg Őt. Sokan közülük így is tettek. Aztán a Farizeusok figyelmeztettek mindenkit, akik a templomokban imádkoztak, hogy ha továbbra követik Fiamat, akkor soha többé nem fogják őket beengedni az Isten Házába. És sokan közülük felhagytak Fiam követésével. Ezek a szegény lelkek keserű és szomorú könnyeket ontottak Fiam keresztre feszítése után, mert csak ekkor jöttek rá arra, hogy mennyire igazságtalanul bántak Vele.

Ugyanez lesz igaz erre a Küldetésre is, mely egyengeti az Úr útját és Fiam Második Eljövetelének Nagy Napját. Minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy gyengítsék a Maradék Egyházat. Minden kísérletet meg fognak tenni, hogy csökkentsék elszántságotokat. Ki fognak találni mindenféle tervet, hogy arra sarkalljanak benneteket, hogy fordítsatok hátat saját magatok és mások üdvösségének.

Soha ne engedjétek, hogy a gonoszlélek lelohassza lelkesedéseteket, hogy gyengítse hiteteket, vagy arra sarkalljon benneteket, hogy tagadjátok meg Fiamat. Soha ne veszítsétek el a Fiamba vetett bizodalmatokat, sem azon Ígéretébe, miszerint eljön újra, hogy elhozza az emberiségnek az Új Kezdetet. Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket.  Ő megérti, hogy mennyire nehéz ez mindannyiatok számára, a szenvedés, melyet elviseltek, és az áldozatok, melyeket Érte hoztok.

Ne feledjétek, hogy ti az Övéi vagytok, és amikor valóban az Ő része vagytok és átadjátok magatokat Neki, akkor az Ő Világosságának részeseivé váltok. Isten Világossága, mely jelen van a lelkekben, előcsalogatja a más lelkekben lévő sötétséget. Amikor a sátán ily módon használja a lelkeket, akkor ő ki fogja mutatni és éreztetni fogja dühét. Amikor ellenvetéseket tesznek eme Isten által megáldott Küldetéssel szemben, ezek az ellenvetések sosem lesznek racionálisak vagy higgadtak. A látható dühöngés egyértelmű jele lesz annak, hogy mennyire gyűlöli a sátán ezt a Küldetést. Ezért kell Szent Rózsafüzéremet imádkozni mindannyiatoknak, minden egyes nap, hogy meg tudjátok védelmezni ezt a Küldetést.

Szüntelen bízzatok útmutatásaimban, mert Fiam azt mondta nekem, hogy segítsek nektek megbirkózni azzal a nyomással, melyet az Ő nevében kell kiállnotok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy