RSS
 

Archive for március, 2014

Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered

30 márc

2014. február 16. vasárnap, 15.47

Hőn szeretett leányom, amikor gyűlölet költözik a lelkekbe, akkor egész lényükkel azon kell küzdeniük, hogy kiirtsák azt. Ellenkező esetben be fogja kebelezni a szóban forgó lelket, és folyamatosan marcangolja egészen addig, amíg teljesen fel nem emészti.

Az ördög bizalmatlanságot, nyugtalanságot, összezavarodottságot, félelmet kelt, aztán addig nem nyugszik, amíg az általa célba vett lélek el nem telik gyűlölettel, saját maga és mások iránt. A lélekben lévő gyűlölet pusztítást okoz minden egyes személy körül, akivel az adott lélek kapcsolatba kerül. A megfertőzött lélek minden cselt és trükköt be fog vetni, hogy arra sarkalljon másokat, hogy vele foglalkozzanak, amíg meg nem fertőződik a másik lélek is, és így a séma folytatódik.  A gyűlölet terjed, mint a vírus, és egyre csak nő, mert bekebelezi és hatalmába keríti a lelket, amíg a lélek késztetést nem érez arra, hogy kiváltsa ezt a gyűlöletet mások körében is. Így követődik el a gyilkosság is, azon gyűlölet következtében, amit az ember érez mások iránt. A gyűlöletet a hazugságok és a valótlanságok táplálják, és egyre csak nő, amíg hatalmába nem kerít annyi lelket, hogy már csak gonoszság tud áradni belőle. Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered.

A sátán egy hazug, és elülteti a kétely csíráit azokban a lelkekben, akik hagyják ellankadni az éberségüket. Ő a gőg bűnét használja minden alkalommal arra, hogy gyűlöletet szítson a lélekben, egy másik személy iránt. Viszályt szít Isten gyermekei között, akik az eredendő bűn következtében gyarlók, és hacsak nem őszinte Követőim és nem ragaszkodnak Atyám Igéjéhez, áldozatul fognak esni a megtévesztésnek.

Soha ne merjétek Isten gyermekének vallani magatokat, egyfelől, míg másfelől kettéhasítotok valakit. Soha ne állítsátok, hogy a Szentlélekkel vagytok eltelve, egyfelől, míg másfelől azt mondjátok egy másik lélekről, hogy az az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik személyt az alapján, amit ti bűnnek tartotok, amikor ti magatok csúfítjátok el a Rólam kialakult Képet. Soha ne helyezzétek magatokat Fölém, és soha ne mondjátok azt, hogy jártasabbak vagytok Nálam, miközben a sátán parancsait követitek. Azok, akiknek a szeme visszatükrözi az Enyémet, mindent látnak, és nekik imádkozniuk kell az ilyen lelkekért, hogy azok megkapják a Kegyelmet, hogy ki tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból.

Az Előttem álló Út egyre nehezebb. Csak azok fogják tudni megmászni, akik bátorságot kaptak a Szentlélek Ereje által. Sajnos sokan az útszélre fognak esni, a gonosz legnagyobb örömére.

Meglehet, hogy eme Küldetés tövisei felszaggatják testeteket, és a gyűlölet kegyetlen döfései járják át szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki előttetek jár, és így Az, Aki a legtöbb gyűlöletet szenvedi el. Mindig gondoljatok arra, hogy az eme Küldetést érő támadások, támadások Ellenem. Az eme Küldetés elleni gyűlölet, gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Nem mondhatjátok, hogy egy bizonyos szempontból szerettek Engem, aztán meg különböző módon kinyilvánítjátok az Irántam való gyűlöleteteket. Akár hisztek Bennem, akár nem. Ha hisztek Bennem, nem szabad üldöznötök egy másik lelket, mert ha így tesztek, akkor már ellenségem elvett benneteket Tőlem, és nincs jogotok azt állítani, hogy az Enyéim vagytok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek

 

Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus

27 márc

2014. február 15. szombat, 17.14

Gyermekem, amikor a megtévesztés bekebelezi a lelkeket az antikrisztus uralma alatt, a tőle eredő számos cselekedet, tett és szó meg fogja téveszteni az embereket. Nyájas, megnyugtató és higgadt viselkedésével határozottan meg fog indokolni minden Isten elleni bűnt. Még az emberiség elleni legaljasabb bűnt is finoman ki fogja magyarázni, mintha annak semmi következménye sem lenne. Meg fog győzni sokakat arról, hogy az élet kioltása mások javát szolgálja, és fontos része az emberi jogoknak. A szájából ömlő istenkáromlásokat jogosnak és helyénvalónak fogják tartani. Meg fog indokolni mindent, a visszájaként idézvén a Szentírásból. Azok, akik csüngeni fognak minden szaván, nem fogják eléggé ismerni az Isten Igéjét ahhoz, hogy képesek legyenek ellentmondani neki. Majd azt a benyomást fogja kelteni, hogy szüntelenül imádkozik, és azt fogja állítani, hogy lelki adományokkal van megáldva.

Az antikrisztus azoknak a társaságát fogja keresni, akik látszólag nagyszabású jótékonysági tevékenységeket végeznek, és azokat fogja körüludvarolni, akik látszólag szentek Isten Szemében.

Idővel az emberek át fognak térni arra, amit egy valóban felvilágosult egy-világvallásnak hisznek majd, melyben az antikrisztus jelentős szerepet fog játszani. Aztán be fogja vetni minden démoni erejét, melyet a sátántól kapott, hogy meggyőzze a világot arról, hogy neki stigmái vannak, ami a szentekre jellemző. Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus. Majd azt fogja állítani, hogy éppen a Második Eljövetelt jelenti be, és azokat, akik imádattal a lábai elé borulnak, vele együtt el fogja söpörni a föld színéről az Úr Angyala, aki a tüzes tóba fogja vetni őket.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben

27 márc

2014. február 14. péntek, 22.00

Hőn szeretett leányom, amikor valaki azt állítja, hogy ő jártas a tudományokban, akkor neki ezt bizonyítania kell annak érdekében, hogy higgyenek neki. Amikor egy tanár azt állítja, hogy nagy a tudása, abból fogjátok tudni, hogy mennyire jó ő, ha tudtok tanulni tőle. Amikor Isten embere azt állítja, hogy ő mindent tud Istenről, ő átadhatja ezt a tudást, és ti jártasak lesztek. De amikor Isten embere azt állítja, hogy őt a Szentlélek indítja, csak azokról a gyümölcsökről fogjátok felismerni őt, melyeket terem, és nem arról a tudásról, melyet átad.

Amikor a Szentlélek Munkálkodik, az sok gyümölcsöt eredményez, melyek a következőképpen fognak jelentkezni: azok az emberek, akiket vonz a Szentlélek, közelebb fognak kerülni Istenhez. Nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint korábban. Meg fogják osztani szeretetüket. Aztán több időt akarnak majd imádságban tölteni, melynek során sokkal inkább fognak mások lelkéért imádkozni, mint saját szándékaikra.

Az Isten Szeretete mélyebb és személyesebb lesz. És, ahogy engedik, hogy a Szentlélek betöltse őket, égető vágyat fognak érezni arra, hogy teljesen átadják magukat az Isten Akaratának. Azok, akiket a Szentlélek indít, nem fognak gyűlöletet tanúsítani azok iránt, akik megvetik őket. Ehelyett arra fognak törekedni, hogy imádsággal könyörögjenek Hozzám, hogy mentsem meg azt a lelket.

Az Isten Szeretete csak a Szentlélek Ereje által tudja átjárni a lelket. A lélek szüntelen békét és nyugalmat fog érezni, és a szenvedés ellenére, melyet elkerülhetetlenül el kell majd viselniük, közelebb kerülnek Hozzám, az ő Jézusukhoz.

Én nem osztályozom az embereket. Szent Szívemhez vonzom az áldottakat – azokat, akiknek elegendő szeretetük van, mely az Isten iránti mélységes alázatból fakad. Ha már eggyé váltak Velem, egyetlen vágyuk az, hogy lelkeket hozzanak Hozzám. Amikor már, Velem egyesülve, igazán az Enyéim, a gyűlölet tárgyává válnak. Az irántuk tanúsított gyűlölet nem fog számítani nekik, mert ők nem fognak elhagyni Engem, ha elég erős az Irántam való szeretetük. Meglehet, hogy elbuknak időnként, mert az igazságtalanság célkeresztjében lesznek. Érezni fogják az elutasítottság fájdalmát – úgy, ahogy Én is. Gúnyolni, büntetni fogják őket, és bolondnak nevezik majd őket – ahogy anno Engem is. Tudásukkal és bölcsességükkel, amit a Szentlélek által kaptak, kíméletlenül szembe fognak helyezkedni, és mégis, amit ők az Én Nevemben mondanak, be fog vésődni mindazok emlékezetébe, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. 

Ezért hát, szeretett Tanítványaim, gondoljatok Rám, ahogy köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok Engem, nem tudtok megérinteni Engem vagy Arcom Ragyogásába nézni, de tudjátok, hogy Én veletek vagyok, mint egykor, amikor szeretett Apostolaimmal jártam a világot. Én nem kutatom ki az intelligenseket, a tudálékosakat vagy a társadalom oszlopos tagjait – habár örömmel üdvözlöm és átölelem őket, ahogy Isten valamennyi gyermekét. Én nem kérem a beleegyezését a tanultaknak, a közöttetek felmagasztaltaknak, országaitok és egyházaitok vezetőinek. Én nem kérem a jóváhagyás pecsétjét, amelyre az ember hőn áhítozik. Én inkább a szelídeket, az alázatosakat, és azokat keresem, akik csak mások jólétével törődnek, a saját igényeiken túl. Ezek azok a lelkek, akiket Kezem megáldott. Mások iránti szeretetük az Én Szeretetemet tükrözi. Elfogadják a szenvedést, ahogy Én is, és nem igazán számít az nekik. Ezek az emberek alkotják a Kereszténység gerincét, és a Szentlélek beleívódott a lelkükbe, Isten minden gyermekének javára.

Soha ne szégyelljétek a Szentlélek Ajándékát. Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mert ha továbbra is lehajtott fejjel álltok, az ördög és mindaz a szerencsétlen lélek, akiket ő a gyötrésetekre használ, kudarcot fognak vallani azon próbálkozásaikban, hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem.

Álljatok fel, és könnyű szívvel valamint tiszta lélekkel valljátok meg Irántam való hűségeteket, és Én megáldalak benneteket a Béke és a Nyugalom Ajándékával.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön

24 márc

2014. február 13. csütörtök, 13.43

Édes gyermekem, miért aggódsz a nehézségek miatt, amelyekkel minden egyes nap szembe kell nézned eme Küldetés során? Talán nem tudod, hogy Minden Hatalom az Én Atyám, a Magasságos Isten Kezében nyugszik?

Amikor a végső megtisztuláson megy át az emberiség, meglehet, hogy az nem kellemes, de enélkül a lelkek nem tisztulnának meg. Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a Földön. Csak a bűntelenek és tisztalelkűek léphetnek be az Új Paradicsomba, ami maga az Isten Királysága. Így ahelyett, hogy félnétek, én arra buzdítalak benneteket, hogy fogadjátok el az Isten Beavatkozását a világban. Törődjetek bele abba, aminek lennie kell, aminek meg kell történnie, és minden olyan szükséges lépésbe, melyek megóvnak benneteket a gonoszságtól és az igazságtalanságoktól, melyeket azok fognak okozni az emberiségnek, akik csak saját magukhoz valamint a sátán képviselőihez hűségesek.

Fiam vágya az, hogy elsődlegesen azokat az ártatlan lelkeket egyesítse, akik nem hisznek Istenben. Fiam tudja, hogy azok, akik szeretik Istent, de esetleg nem fogadják el Őt, idővel meg fognak térni Hozzá. Ő bízik azokban, akik valóban szeretik Őt, de elutasítják az ezen Isteni Üzeneteken keresztüli Beavatkozását, mivel ők is rohannak majd Hozzá. Azokért aggódik Ő a legjobban, akik nem ismerik Őt, és akik nem hajlandóak elfogadni, hogy Ki Ő. Ezért hát mindig gondoljatok arra, hogy elsőként ezek után az elveszett lelkek után vágyik Fiam a legjobban. Ezek azok az emberek, akik a legjobban bántják Őt; akik szörnyű fájdalmat és szenvedést okoznak Neki, és akik Véres Könnyekre fakasztották, amikor a (Getszemáni) Kerti Haláltusát szenvedte el.

Fenyítések küldetnek, nem csupán büntetésekként az emberiség bűneiért, hanem eszközként arra, hogy az emberiséget észre térítsék, és alázattal térdre kényszerítsék. Amikor az ember megszabadul arroganciájától, saját nagyságába vetett hitétől, és abbéli tévhitétől, hogy hatalma nagyobb, mint az Istené, csak az ilyen megtisztulás által válhat méltóvá arra, hogy megálljon Isten színe előtt.

Az, aki halálos bűnben van, és nem hajlandó bűnbánatot tanúsítani, soha nem lesz képes állni az Isten Világossága okozta gyötrelmet. Ezért az, hogy az Isten beavatkozik, egy Irgalmassági Cselekedet annak érdekében, hogy felkészítse az ilyen lelket, hogy ő is részesülhessen Isten Dicsőségében. Isten Szeretetének és Nagylelkűségének köszönhető az, hogy megengedi, hogy végbemenjenek ezek a nehéz idők, melyek már kezdetüket vették. Nem azért, mert Ő egyszerűen csak meg akarja büntetni Gyermekeit a gonoszságaikért, hanem mert biztosítani akarja azt, hogy ők méltóak legyenek az Örök Életre.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent

24 márc

2014. február 12. szerda, 23.00

Hőn szeretett leányom, mit gondolt az ember, hogy meddig fogok várni, amíg ismét szólok hozzájuk, még Második Eljövetelem előtt? Azt gondolta, hogy majd az előtte levő évben teszem ezt? Vagy az előtte levő hónapban? Vagy az előtte levő héten? Vagy azt hitte, hogy nem is fogom figyelmeztetni őt egyáltalán?

Születésem előtt, a világnak megígértetett a Messiás. Atyám a próféták által szólt, hogy az emberiség reményt és bölcsességet kapjon, valamint Kegyelmet, Isten Igéjének elfogadására, hogy készen álljanak Érkezésemre. Vajon meghallgatták? Sokan igen, és fel is készültek Időmre. Sajnos, amikor Én megszülettem, ők nem álltak készen. Aztán Keresztelő János átadta nekik az Igét, és figyelmeztette őket a felkészülésre. Készen álltak? Nem, mert nem hittek neki. És mégis sokan megmenekültek, mert Kereszthalálom által – amihez az vezetett, hogy ők elutasítottak Engem -, megváltottam őket Atyám Szemében.

Oly sokan harcoltak akkor Küldetésem ellen, és mégis nagyon sokan követtek Engem. A világ most ismételten felkészítés alatt áll, Atyám – minden Gyermeke iránti – Szeretetének köszönhetően. Ezúttal viszont ez nehezebb lesz. Minden Rólam való tudásuk ellenére, továbbra sem lesznek hajlandóak elfogadni azt, hogy Isten avatkozik be, és készíti fel őket Prófétáin keresztül. Minél messzebb távolodnak Istentől, annál kevesebbet tudnak Ígéretemről. Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent, mert sokuk valójában egyáltalán nem tud semmit erről.

Ezúttal nem igazán marad más választásuk, mint látni a jeleket, melyeket tanúsítaniuk kell majd, mivel Én ki fogok nyilatkoztatni mindent.  Amikor Én azt mondom, hogy valami meg fog történni, és az meg is történik, ők továbbra is tagadni fogják, hogy az a prófécia az Ajkamról fakadó Szavakból származott. Amikor látják a Földet eltorzulni, rázkódni, és egyéb más büntetéseket rájuk zúdulni, továbbra is azzal fognak érvelni, hogy erre van tudományos magyarázat.

Amikor a nagy hitehagyás elárasztja a világot, és szétzúzza a Kereszténységet, a pogányság javára, vajon azt fogják mondani, hogy ez jó dolog? A válasz, igen. Ahogy sokan egyre kevésbé tisztelik Jelenlétemet, így milyen eséllyel száll szembe a világ a sátánnal? Ezért készít fel most benneteket Atyám, mert Ő sosem adja fel, ha az Ő Nagy Irgalmára készíti fel Gyermekeit.

Az emberiség felkészítése folytatódik, és a világnak meg fog adatni az Igazság, annak érdekében, hogy megmentse az embert a végső pusztulástól. Az Én Időm közel, és az egész emberiségnek kellő időt kell szánnia lelke felkészítésére. Nem szabad elherdálni az időt, amikor Üdvözlésemre készültök. Nem szabad elvetnetek az Isten prófétájának adott Szót. Mert ha így tesztek, akkor Arcul üttök Engem, a ti Jézusotokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában, sem azon kívül

22 márc

2014. február 12. szerda, 22.45

Gyermekem, ahogy Fiam Képét, Igéjét és Ígéretét, miszerint eljön újra, semmibe veszik, majd eltörlik, ugyanez fog történni minden rám, a ti szeretett Édesanyátokra vonatkozó utalással.

Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában, sem azon kívül. Nagy ellenérzés fog mutatkozni azok iránt, akik felkeresik szent Kegyhelyeimet, és a Máriás csoportokat, minden ok nélkül, több szempontból is bírálni fogják. Nem lehet majd hallani semmilyen elismerő nyilatkozatot azoknak a jelenéseknek a hitelességét illetően, melyek velem, a Boldogságos Szűz Máriával, Isten Anyjával kapcsolatosak. Fiam földi Egyházának újonnan kialakított szerkezete be fog tiltani minden rám vonatkozó utalást. Az irántam való ájtatosságokat be fogják szüntetni sok templomban az újonnan kinevezett, és a jövőben bemutatandó vezetés alatt. El fognak felejteni, és meg fognak vetni engem azok, akik azt állítják majd, hogy egy új modern, mindenkit befogadó egyházat képviselnek, mely alig fog hasonlítani a Sziklára, Fiam szeretett Péter apostolára épített Egyházra.

Amikor azt látjátok, hogy ilyen módon bánnak az irántam, az Isten Szent Anyja iránti mindennemű ájtatossággal, akkor legyetek tudatában, kérlek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz megvet engem, éppen annyira, amennyire fél tőlem. Tudja, hogy a lelkek irántam való ájtatossága távol tartja az ő gonosz módszereit, és hogy a Legszentebb Rózsafüzérem imádkozása gyötri őt, valamint tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az eljövendő napokkal szembe kell majd nézniük azoknak, akik szeretnek engem, és eljön az idő, amikor meg fog szakadni az Egyház kapcsolata Kegyhelyeimmel. Amikor ez bekövetkezik, tudni fogjátok, hogy mindez azért történik, hogy elszakítsák Isten gyermekeit befolyásomtól, melyre akkor szükség lesz majd, hiszen azért vagyok, hogy segítsen nektek Fiam felé közeledni.

Feladatom az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Amíg el nem jön ez a Nap, folyamatosan hívni akarom gyermekeimet. Csak arra vágyom, hogy Fiam elé vihessem a lelkeket, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de mindent el fog követni a gonosz, hogy megakadályozza ennek megtörténtét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát

21 márc

2014. február 11. kedd, 23.41

Hőn szeretett leányom, mennyire kibontakozott már ez a Küldetés, és milyen gyorsan fog most továbbfejlődni, ahogy közelgő Időmre készülök.

Megkezdtem a következő tervet, hogy tudatára ébresszem Isten valamennyi gyermekét, a nagyszerű új világot illetően, mely rátok vár, és ez az előkészület szakaszos lesz.  Az első szakasz a megtisztulás. Ez nem jelent majd mást, mint szakadásokat, éghajlati változásokat, megbolydulásokat és rettenetes hitehagyást, mely végig fog söpörni a Földön. Mindezek egyazon időben történnek majd. Aztán Egyházam elbukik, és csak a Maradék fog ragaszkodni az Igazsághoz, és fog tanúbizonyságot tenni Szent Igémről.

Össze fogom gyűjteni az embereket a világ minden szegletéből – elsőként a Keresztény hitűeket. Aztán a többieket is Magamhoz vonzom. Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát, és Isten Királyságába vitetnek majd, amint az meg lett jövendölve.

Sok hang elnyomja most a Saját Hangomat, de ennek ellenére csak az Én Hangomra fognak felfigyelni, mert Nyelvem olyan, mint egy kard, Jelenlétem pedig, mint egy ágas-bogas villám. Amikor érezhetővé teszem Jelenlétemet, akkor az a legalázatosabb lakóhelyeken történik majd, és megosztásra kerül a kedves lelkekkel – a szelídekkel és az okosakkal egyaránt. Megismertetem Jelenlétemet a pogányok körében, és életükben először kérdezősködni fognak örök jövőjükről, és kezdik megnyitni szívüket Felém. Láthatjátok, hogy egy lélek sem marad megérintetlenül. Lesznek, akik nem fognak örömmel fogadni Engem, de tudni fogják, hogy ott Vagyok.

Nagyon közel van már az Én Időm, amikor is érezhetővé teszem Jelenlétemet a Szentlélek Ereje által. Azt szeretném, ha lecsillapítanátok lelketeket Előttem, és készek lennétek befogadni Engem, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Egy dolgot elárulok nektek, mégpedig azt, hogy ez hirtelen és váratlan lesz.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni

17 márc

2014. február 10. hétfő, 15.43

Hőn szeretett leányom, az Én Időm közel, és a Menny készülődik a nagy ünnepségre, amikor is az Ég egyesül a Földdel, hogy eggyé váljon.

Számos előkészület van folyamatban, és szeretett Atyám azt tervezi, hogy sok Ajándékot hoz azoknak, akik nem ismerik Őt. Az összes angyal és szent egyesült, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért, abban a reményben, hogy minden emberhez eljusson az Igazság, különösen azokhoz, akik semmit sem tudnak a Menny és a Pokol létezéséről.

Amikor a lelkekkel megismertetik Isten Igéjét, nem mindig fogadják Azt szívesen. Inkább kitérnek az Ige elől, miközben Az üdvösségük egyedüli eszköze. Miért ilyen makacs az ember, és miért feltett szándéka csak abban hinni, amiben ő akar, és csak azt elhinni, ami megfelel saját énjüknek? Miért nem látja az ember az összefüggést az életében lévő bűn és az általa érzett elégedetlenségérzés között, amit az okoz, hogy nem képes elfogadni azt, hogy ő semmi? Kizárólag Atyám – a világ, és minden Gyermeke iránt érzett – Szeretetének köszönhető az, hogy az ember olyan sok lehetőséget kapott arra, hogy teljessé váljon. Mégis az ember inkább él egy nem teljes életet, melyben Istent csak bizonyos területekre engedi be, oda ahova az neki megfelel.

Én, Jézus Krisztus, hamarosan meg fogom nyitni azoknak az értelmét, akik nem ismerik fel az Isten Szavát ezekben az Üzenetekben. Meg fogom érinteni a szívüket, és betöltöm őket az Igazság utáni vággyal. Ha hamisságokkal tömnek benneteket, valótlanságokat ismertetve és hazugságokkal etetve a bűnt valamint azt illetően, ahogyan az Isten Szemében tűnik – Én ott fogok állni, mint egy fal, hogy megvédelmezzelek titeket. Dühíteni fogok sokakat, mert nem fogom egykönnyen elengedni azt, hogy az ember semmibe veszi a Szentlélek Ajándékát. Szálka leszek a szemetekben – olyan leszek, mint a nyílt sebre öntött alkohol marása. Csak nagyon keveseknek sikerül majd figyelmen kívül hagyniuk Engem, de nem fogja mindenki elfogadni az Én Utolsó Ajándékomat, az Örök Üdvösség Ajándékát.

Sajnos sokan el fogják utasítani az Utolsó Hívásomat, és ők a fenevadat fogják követni, ami azt jelenti, hogy ők örökre el fognak veszni. Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni?

Választanotok kell a Velem való Örök Élet és az ördöggel való örök kárhozat között. Köztes út nincs. Minden ember a döntése szerinti utat fogja választani.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat

17 márc

2014. február 9. vasárnap, 19.00

Drága leányom, nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat.

Leereszkedem, hogy lábaik elé tehessem Szívemet, de ők továbbra is Rajta taposnak. Megalázkodom azáltal, hogy hívogatom őket ezen Üzeneteken keresztül, de ők kigúnyolnak Engem.

Megengedtem nekik, hogy megostorozzák és megöljék Fiamat, de ők lebecsülik ezt a Nagy Áldozatot, amit értük hoztam, hogy életet adjak nekik, és hogy megszabadítsam őket a gonosz szolgaságból.

Könyörögve kérem őket, hogy hagyjanak fel útjaikkal, de ők Rám se hederítenek. Választott lelkeket küldtem, hogy szóljanak hozzájuk, és hogy hirdessék Szavamat, de ők arcul köpték őket.

Büntetéseket szabadítottam rájuk, de ők semmit sem tanultak azokból. Ehelyett azt állították, hogy azok csupán a sors fintorai voltak, és semmi közük nem volt Hozzám.

Elküldtem nekik Szeretetemet, a látnokoknak, a szenteknek és a prófétáknak adott csodás Ajándékok által, de csak néhányan éltek Azokkal. Jegyezzétek meg most Szavamat, az Igazság Könyve a legnagyobb Ajándék, amit a világnak adtam azóta, hogy elküldtem egyetlen Fiamat azért, hogy megváltson benneteket. Azért adom ezt a Drága Ajándékot, hogy megnyissa szíveteket, hogy megszabadítsa lelketeket az ördög kísértéseihez való kötődésétől, és hogy segítsen felkészíteni benneteket Királyságomra.

Hathatós Beavatkozásom ezúttal azt jelenti, hogy sokakat meg fog döbbenteni, és meg fog lepni az az iram, amellyel Szavam terjedni fog mától fogva. Amikor halljátok Szavamat, minden egyes nyelven szólva, amiben kevés szerepet játszik az emberi kéz által való szervezés, bizonyítékot fogtok nyerni a Szentlélek Erejét illetően. 

Gondoskodni fogok arról, hogy Művem folytatódjon. Át fogok gázolni mindazokon, akik megpróbálják megállítani a Kezemet. Félre fogom lökni mindazokat, akiket a gonoszlélek vezet, és el fogom fojtani szánalmas hangjukat.

Kezem suhintásával el fogom némítani azokat, akik megpróbálnak megállítani Engem, miközben Én csak arra vágyom, hogy megmentsek minden egyes lelket. Eltökéltem Magamban, hogy nem hagyom, hogy ezt a Művet figyelmen kívül hagyják, mert ha már egyszer Felhatalmazásomat adom egy Küldetéshez, mint amilyen ez is, biztosak lehettek abban, hogy az ember hatalma semmi Ahhoz képest.

Legyetek nyugodtak, drága gyermekek, és bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban. Szeretetem olyan nagy, hogy Az nem tud ellanyhulni, függetlenül attól, hogy milyen súlyosan vétkeztek. Én engedem meg ezeket a megpróbáltatásokat, szorongatásokat és azokat a gonosz terveket, hogy eltöröljék Fiam minden nyomát, de csak egy rövid ideig.

Ne féljetek Terveimtől, mert ezeknek célja van, mégpedig az, hogy kiirtsák az összes gonoszságot, és hogy egy Dicsőséges életet szerezzenek nektek, Szent Akaratomnak megfelelően. Sok minden vár még rátok. Mindössze annyit kérek, hogy imádkozzatok, és kövessétek mindazt, amit nektek adtam, ebben az időben, Szent Küldetésem által, mely megszerzi nektek azt az örök és felbecsülhetetlen Ajándékot, melyet Én teremtettem számotokra az Új Égben és az Új Földön – az Új Paradicsomomat – ahogyan az elrendeltetett, amikor Ádámot és Évát megteremtettem.

Mindig gondoljatok irántatok való Szeretetemre, amikor gyengének vagy sebezhetőnek érzitek magatokat, mert Az olyan nagy, hogy fel sem foghatjátok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, mind fizikailag, mind lelkileg

16 márc

2014. február 8. szombat, 16.00

Drága gyermekem, ahogy a Szentlélek – Isten Ajándéka – leszállt Fiam apostolaira, ugyanúgy fog ezekben az időkben kiáradni mindazokra, akik szeretik Fiamat.

Atyámnak számos terve van, amiket Ő életbe fog léptetni, hogy megmentse minden egyes Gyermekét. Ezek a tervek számos természetfeletti eseményt foglalnak magukba, többek között különleges Kegyelmi kiáradást, ezen Üzeneteken keresztül adott kinyilatkoztatásokat – azt biztosítandó, hogy Isten gyermekei ne térjenek rá a rossz útra -, valamint számos egyéb beavatkozást.  Néhány ilyen beavatkozás ökológiai büntetések formájában lesz. Amikor ezek állandóvá válnak, az ember többé már nem mondhatja azt, hogy az árvizeket, a földrengéseket, a cunamikat, a vulkánkitöréseket és a hurrikánokat az idézi elő, hogy az ember nem törődik a Földdel.

Isten uralja a Földet, mert Ő teremtette. Egyedül Ő fogja eldönteni a Föld sorsát, mert Övé minden Hatalom.

Atyám meg fogja rázni a Földet, mind fizikailag, mind lelkileg, miközben a gonosznak tervei és aljas tettei virágkorukat élik minden nemzetben. Minden egyes Isten elleni szentségtörést az Általa való megtorlások fognak követni, melyek elviselhetetlen fenyítést fognak alkalmazni. Atyám szenvedélyesen fog harcolni az emberi bűn ellen, és az embernek nem szabad alábecsülnie az Isten Erejét.

Isten Szeretetét nem szabad természetesnek venni. Őt nem szabad gyengének tekinteni, csak azért mert kifürkészhetetlen a Gyermekei iránti Szeretete. Nagy az Ő Irgalma, és mindazok, akik szeretik Istent, meg lesznek kímélve a szorongattatások közepette, melyek az emberiségre lesznek szabadítva, amiért félre van vetve Isten a hamis istenek, és az emberiség önmaga iránti megszállottságának javára.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert most kezdetét veszi minden megjövendölt dolog, a Fiam Második Eljövetelére való felkészülést illetően. Az események gyors lefolyásúak lesznek, és a sátán serege kimért léptekkel fogja rohamozni Fiam Egyházait, hogy csak kevesen vegyék majd észre. Aztán már nem fognak vigyázni, mivel addigra már olyan sokakat megtévesztettek, és tartanak a markukban, hogy többé már nem kell elrejteniük valódi szándékaikat.

Ti, drága gyermekeim, készüljetek most, maradjatok nyugodtak, tegyétek meg mindazt, amire utasítást kaptatok, és imádkozzatok. Maradjatok együtt. Vezessetek el más lelkeket is az Igazságra, imádkozzatok állhatatosan azok megtéréséért, akik nem hisznek Istenben, és mindazokért, akik megsértik Fiam Jézus Krisztus emlékét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy