RSS
 

Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni

27 feb

2014. január 31. péntek, 15.27

Drága gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet, eme Küldetés iránt, felzaklassa szíveteket. Inkább hajtsatok fejet, hálát rebegve az Igazság Könyvének Ajándékáért, ezekben az aggasztó időkben a Földön.

Szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, gyötörték, gúnyolták és korholták a földi Ideje alatti Küldetése során, amikor is hirdette az Igazságot. Azok, akik ismerték Isten Igéjét, nem voltak hajlandóak elismerni a megígért Messiást, amikor pedig ott állt előttük. Szavait ízekre szedték, de ennek ellenére nem hagyták figyelmen kívül. Amikor Isten az Ő prófétái által szól, és Fiam – az Igaz Messiás – esetében, lehetetlen az ember számára, hogy figyelmen kívül hagyja az Igét. Azok, akik nem fogadják el Isten Szavát, amikor Az a próféták ajkáról fakad, lehetetlennek fogják találni, hogy hátat fordítsanak. Viszont gyűlöletük gyötörni fogja őket, és egy pillanatra sem fognak békét érezni a szívükben.

Fiamat Keresztre feszítésekor könyörtelenül bántak, kínozták Őt, olyan gonosz kegyetlenséggel, amit azoknak, akiket aznap Vele együtt keresztre feszítettek, nem kellett elviselniük. Pedig ők elítélt bűnözők voltak, míg Fiamnak az volt az egyetlen bűne, hogy az Igazságot szólta. Amikor az Igazság – az Isten Szava – a próféták által közlődik, az olyan, mint a kétélű kard. Egyeseknek örömet és különleges Kegyelmeket fog szerezni, míg másoknak félelmet fog okozni, ami viszont gyűlöletet eredményezhet. Ezért amikor látjátok a gyűlöletet, gonosz cselekedetek, hazugságok, illetve az Ige szándékos eltorzításának formájában, legyetek tudatában, hogy ez a Küldetés Istentől való. A sok hamis próféta, akik ebben az időben járják a világot, nem váltanak ki ilyen reakciót, mert ők nem Istentől valók.

Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni. Ezért ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik követik ezt (a Küldetést). Nagyon kérlek benneteket, legyetek óvatosak azokkal, akik azt mondják, hogy ők Fiam Nevében jönnek, majd aztán azt állítják, hogy Isten ezen Szavai a sátántól valók. Ők az egyik legsúlyosabb bűnt követik el, mégpedig a szentlélek elleni káromlást. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a szegény lelkekért. Ne érezzetek haragot irántuk. Inkább könyörögjetek irgalomért lelkük számára.

Annak érdekében, hogy megvédelmezzétek ezt a Küldetést a sátán gonoszságával szemben, arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek el imádkozni ezt a hathatós Imát, hogy ellene tudjatok mondani a sátánnak. Ha legalább kétszer egy héten elimádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, segítetek megvédelmezni ezt a Megmentő Küldetést, és még több lelket hoztok Isten Királyságának Birodalmába.

Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése érdekében

“Ó, Üdvösség Anyja, jöjj eme Küldetés segítségére. Segíts meg minket, Isten Maradék Hadseregét, hogy ellene tudjunk mondani a sátánnak. Könyörögve kérünk, taposd el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt a lelkeket mentő Küldetésünk folyamán. Ámen.”

Gyermekek, nem szabad elfelednetek, hogy az sosem könnyű, amikor segítetek Fiamnak hordozni az Ő Keresztjét. Az Ő szenvedése a tietekké válik, amikor megvalljátok Neki hűségeteket. Azáltal, hogy teljes mértékben bíztok Benne, és kitartotok azon küldetésekben, hogy segítetek Neki megmenteni a lelkeket, erősebbek lesztek. Bátorságot, erőt és méltóságot fogtok kapni, hogy felül tudjatok emelkedni a gúnyolódáson, az istenkáromláson és a kísértéseken, melyek napi szinten lesznek osztályrészetek, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelének Napjáig.

Menjetek békével. Vessétek minden bizodalmatokat Fiamba, és mindig hívjatok engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy jöjjek segítségetekre, azon Küldetésetekben, hogy elősegítsétek a lelkek üdvösségét.

Szeretett Édesanyátok

Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.