RSS
 

Archive for február, 2014

Üdvösség Anyja: Ezek a jelenések idén tavasszal veszik kezdetüket, Fiam rendelése szerint

18 feb

2014. január 24. péntek, 20.05

Drága gyermekem, szeretném tudtotokra adni, hogy még egyszer meg fogok jelenni az összes olyan Mária barlangnál, amit Fiam Egyháza elismert az évszázadok során.

Szent helyeken fogok megmutatkozni, többek között Lourdes-ban, Fatimában, La Salette-ben és Guadalupe-ban. Továbbá meg fogok jelenni Garabandalban is. Ezek a jelenések idén tavasszal veszik kezdetüket, Fiam rendelése szerint.

A választott lelkek látni fognak engem, fejem mögött a Nappal. Tizenkét csillag fogja övezni és körülfonni a fejemre helyezett töviskoronát – amit Fiam viselt a Keresztre feszítésekor -, mintegy jelzésként mindenki számára, hogy kövessék példámat. Szerepem az, hogy az Igazság Útján vezessem Isten valamennyi gyermekét, és hogy Fiamhoz vigyem őket.

Amikor ezek a jelenések történnek, nem lesz kétség afelől – különösen azok körében, akik tisztelnek engem -, hogy én az Igazságot szólom, amikor azt mondom, hogy a végső Út, mely Fiamhoz visz benneteket ezekben a végidőkben, az Igazság Könyvén keresztül vezet.

Ha követtek engem, a ti Édesanyátokat, én kézen foglak, és elvezetlek benneteket Fiamhoz. Fiam sok csodát ígért, hogy fel tudja nyitni a szemeteket azokra a próféciákra, amiket Ő adott a világnak az én Küldetésem által. Sokan nem fogadják el azt, hogy Én jelentem meg ezeken a rendkívüli jelenési helyeken, és elvetik ezek jelentőségét a lelkek üdvözítésében.

Amikor még egyszer utoljára megjelenek ezeken a helyeken, úgy, mint az Üdvösség Anyja, akkor tudni fogjátok, hogy ez a Küldetés az utolsó küldetésem, és hogy minden jelenés eredője ez a végső jelenés, ami elhozza a világnak az Üdvösséget, mely minden egyes embernek a veleszületett joga.

Örvendezzetek, mert ezek a napok már nincsenek messze, és amikor ezekről a dolgokról hallotok, akkor legyetek tudatában, hogy ez a prófécia – amikor beteljesedik- csak tőlem jöhetett, a ti szeretett Édesanyátoktól, az Üdvösség Anyjától, az Isten Anyjától.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan a Poklot hivatalosan is egy nem létező helynek fogják nyilvánítani

17 feb

2014. január 12. vasárnap, 20.28

Hőn szeretett leányom, ha Én, Jézus Krisztus nem beszélnék ebben az időben a világhoz, sok lélek sosem lépné át a Paradicsom Kapuit.

Oly sok hálátlan lélek nem engedelmeskedik többé Törvényeimnek, és így megteremtik saját értelmezésüket, amit Én visszataszítónak találok. A törvények az Igazsághoz kapcsolódóan adattak, mintegy Ajándékként az emberiségnek, mintegy eszközként arra, hogy az ember képes legyen elnyerni az üdvösséghez való jogot. Talán nem tudjátok, hogy nem élhettek a saját verziótok szerint, Isten Törvényeit illetően, és aztán meg elvárjátok, hogy a Paradicsomba jussatok?

Az ember önteltsége felülmúlja az alázat lelkét. Az ember már nem úgy szolgálja Istent, ahogyan az meg lett hagyva neki. Hanem a saját fantáziája alapján egy elképzelést alkot arról, amit ő a Mennyországnak hisz. Manapság egyetlen szolgám sem – akik arra lettek kinevezve, hogy Engem szolgáljanak – utal soha a Pokol létezésére. Már a Pokol szó puszta említése is feszélyezi felszentelt Szolgáimat, mert félnek a nevetségességtől, mellyel szembe kellene nézniük egy már megtévesztett világi társadalom részéről. A Pokol sok szegény lélek lakhelye, és mennyire fáj látnom a gyanútlan lelkeket a rettegés mélységébe zuhanni, midőn utolsó lélegzetüket veszik.

Isten gyermekeinek meg kell most mondani, hogy sürgősen imádkozzanak azokért a lelkekért, akik vakok az Igazságra. Hamarosan a Poklot hivatalosan is egy nem létező helynek fogják nyilvánítani. Azt fogják mondani a lelkeknek, hogy Isten minden gyermeke, amennyiben ésszerű és méltóságteljes életet élnek – függetlenül attól, hogy hisznek-e Istenben vagy sem -, el fogja nyerni az Örök Életet. De ez egy hazugság. Nincs visszaút a Pokolból. Az örökre szól.

Sok olyan lélek, akik látszólag elutasítottak Engem, mind magukban, mind nyilvánosan, a Pokolban senyved. Keserű bánatukat tovább fokozza rettenetes gyötrelmes szenvedésük és a sátán általi gyűlölet. Miután már a Pokolban vannak, a sátán a maga összes gonosz és aljas formájában megmutatkozik előttük, és az irántuk érzett gyűlölete minden pillanatban átjárja őket. Ellenérzésük a sátán iránt – ugyanazon fenevad iránt, akinek tisztelettel adóztak földi életükben – már önmagában sok szenvedésüknek az okozója. De a legnagyobb kínszenvedést a Tőlem való különélés, és a sötétség gyötrelmének átélése okozza számukra.

Bárki, aki azt mondja nektek az Én Nevemben, hogy a Pokol nem létezik, annak nem érdeke segíteni nektek, lelketek megmentésében. Ha meg vagytok győződve arról, hogy a Pokol nem létezik, akkor helytelenül azt feltételezitek, hogy a bűn nem számít.

Nem tudtok szolgálni Engem, ha azt hiszitek, hogy a bűn nem létezik. Nem tudtok örök, dicsőséges életet élni Királyságomban, ha nem kértek Engem, hogy bocsássam meg nektek bűneiteket. Ez a lényege annak a hamarosan bevezetésre kerülő új tannak, aminek elfogadására lesztek kényszerítve. Ekkor fognak fortéllyal rávenni bennetek, hogy ne törődjetek azzal, hogy felkészítitek lelketeket az Úr Nagy Napjára, amikor is eljövök, hogy jogot formáljak rátok, mint Enyéimre.

Azért mondom ezt nektek, hogy figyelmeztesselek benneteket – nem azért, hogy megrémisszelek titeket. Könyörgök, fogadjátok el a bűnt, mint életetek részét, de arra buzdítalak benneteket, hogy továbbra is kerüljétek el a hét főbűnt, mert ha elkerülitek, Kegyeimben lesztek. Mindig meg kell gyónnotok bűneiteket. Tegyétek ezt meg minden nap. Beszéljetek Hozzám, és kérjetek Engem, hogy bocsássak meg nektek. Mert ti, akik nem részesülhettek a Gyónás Szentségében – akik más hitet és vallást követtek -, nektek akkor el kell fogadnotok az Ajándékot, amit Én adtam nektek, a Teljes Búcsú Ajándékát.

Gondozzátok lelketeket, mert a lelketek fog örökké élni. Kizárólag e két hely valamelyikén – a Pokolban vagy Királyságomban – fogtok élni, örökké.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A mai világban élő emberek semmiben sem különböznek azoktól, akik több ezer évvel ezelőtt éltek

15 feb

2014. január 11. szombat, 10.48

Hőn szeretett leányom, szeretném, ha tudná a világ, hogy mennyire szeretem az emberiséget, mert Én még a legegyszerűbbeket, a legelgyötörtebbeket, és a legméltatlanabbakat is szeretem.  Ha bárki is azt hiszi, hogy Én egyik embert a másik elé helyezem, az nem ismer Engem. Meglehet, hogy kivételezek bizonyos lelkekkel, különösen a választott lelkekkel, de nem szeretem őket sem jobban, sem kevésbé, mint a nyomorult lelkeket.

Szívem Szeretetével tekintek minden egyes lélekre. Én ragaszkodom mindegyikőtökhöz, mert az Enyéim vagytok – Atyáméi. Jóllehet, bántanak Engem gyarlóságaitok, és haragszom gonosz szándékaitok és vágyaitok miatt, de Szeretetem sosem hal meg irántatok. Isten az összes bűnöst szereti – mindegy mit tettek. Isten rendelkezik a végső Hatalommal minden lélek sorsa felett, és ez a Hatalom az Övé.

Egyedül Nekem van Jogom ítélni. Közületek senkinek sem adatott meg ez a jog. Amikor valaki bűnösnek tart másvalakit, akkor az csak vezekléssel büntetheti azt az adott személyt, halállal nem. Senki, sem bíró, sem politikai vezető, sőt földi Egyházam tagja sem ítélhet halálra soha senkit bűnei miatt – mindegy mennyire gonoszak is legyenek ezek. Senki sem ítélhet másvalakit Pokolra, mert amikor valaki kijelenti egy lélekről, hogy az elkárhozik, akkor ő lesz az, aki el fog kárhozni, függetlenül attól, hogy mennyi szent cselekedetet vitt végbe az Én Nevemben.

Milyen sok időt pazaroltok arra, hogy ítélkezzetek egymásról, ahelyett, hogy elfogadnátok a nektek adott Ajándékot – az egymás iránti szeretet Ajándékát. Szeressétek az Ajándékot, amit Istentől kaptatok, és amely azért adatott nektek, hogy továbbadjátok, úgy, ahogyan szeretnétek – amennyiben az megfelel Atyám Akaratának. Mégis nagyon sokan – akik szeretnek Engem, Jézus Krisztust – azt hiszik, hogy Én szemet hunyok minden olyan cselekedet felett, melyet az egymás iránti gyűlölet hajt. Viszont tudnotok kell, hogy Én egyszerűen csak azt akarom, hogy szeressétek egymást, és maradjatok állhatatosak Isten Igéjéhez, melyet az Ó-, és az Újszövetség tartalmaz.

Az Ige örök – nem változik soha. A mai világban élő emberek semmiben sem különböznek azoktól, akik több ezer évvel ezelőtt éltek. Jóllehet, nektek nagyobb tudás és több információ van a birtokotokban, de nem vagytok nagyobbak, mint bármely másik generáció, akik előttetek jártak. Az emberiség halandó. E tekintetben nem fog változni semmi, amíg el nem hozom nektek az Örök Életet.

Álljatok meg, és gondoljátok át. Útmutatásaim továbbra is ugyanazok, mint amiket földi Időm során adtam az emberiségnek. Az egyetlen különbség most csak az, hogy a tudomány fejlődése miatt sok ember hiszi azt, hogy ő nagyobb, mint Isten. Sokan olyannyira hisznek a halhatatlanságukban, hogy ők már úgy döntötték, hogy nem fogadják el azt, hogy őket Istent teremtette. Sokan azt képzelik, hogy rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy átírják Isten Törvényeit.

Sokan határoztak úgy, hogy felhúznak egy új Bábeli Tornyot, és ha ezt megteszik, akkor az le fog omlani, Atyám Kezének egyetlen egy suhintásától. Akkor végre rá fog jönni az ember, hogy az élet egyedül Istentől és Istenért létezhet, Isten Akaratával összhangban. Nincs élet Isten nélkül.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el

14 feb

2014. január 9. csütörtök, 21.40

Hőn szeretett leányom, nézz körül, mit látsz? Egy világot, tele ellentmondásokkal. Az egyik oldalon szeretetet, örömet és jóakaratot fogsz látni. Ezt viszont, a másik oldalon, ellensúlyozni fogja a gyűlölet, amit a gonosz érez az emberiség iránt.

Minden nyugtalanság, szomorúság, zavar, bizalomhiány, gyűlölet, gyűlölködés és gonoszság, amit a világban láttok zajlani; legyetek tudatában, hogy mindezek kizárólag egy forrásból származhatnak. Az emberiség csapása, maga a sátán teremtett rettenetes boldogtalanságot Isten gyermekei körében. Gyötrelmük az Én gyötrelmemmé válik, és ezért végez a gonosz ilyen pusztítást – hogy bántson Engem.

Leányom, mától kezdve, bármerre mész, és bárki arcát nézed, úgy fogod látni, ahogy Én látom őket – mindegyikük Isten gyermeke. Mennyire szeretem őket, és mennyire szeretném dédelgetni mindegyiküket – függetlenül vétkeiktől vagy bűneiktől. Mindegy, hogy mivel bántottak meg Engem; Én továbbra is szeretem őket – mindegyiküket. Nagy öröm tölt el, amikor látom, ahogy sugárzik belőlük a szeretet – az a szeretet, amit egyfajta Ajándékként kaptak Atyámtól, Aki megteremtette őket. Az ő szeretetük az Én Szeretetem, és az hozzájuk vonzza a többi lelket, és ettől terjed aztán az Isten Szeretete mindenütt.

De amikor fájdalmat és szenvedést látok egy lélekben, akkor fájdalmuk az Én fájdalmammá válik. Fájdalmukat okozhatja rettenetes szenvedés, előidézheti a mások iránti szeretet hiánya, ami borzalmas elhagyatottság érzést szül. Magányukat és elszigeteltségüket Én is érzem, és ez tovább szítja Könyörületességemet.

Aztán vannak azok a lelkek, akik minden idejüket olyan dolgok hajszolásával töltik, melyek nem Tőlem valók. Azok, akik elutasítanak Engem, teljesen összetörik a Szívemet. Mennyi Vérkönnyet hullatok ezekért a lelkekért, mert ők elvágták a köldökzsinórt, mely összekötötte őket Megváltójukkal – az egyetlen reményükkel az Üdvösségre. Amikor ránézel ezekre a lelkekre, leányom, rettenetes szomorúságot fogsz érezni a szívedben, pont úgy, ahogy Én is érzek irántuk.

Végül vannak azok, akik azt állítják, hogy ők Engem képviselnek, de akik arra sem méltóak, hogy letöröljék Lábamat. Irántam való gyűlöletüket az önmaguk iránti szeretet okozza. Ennek ellenére nem számít, hogy milyen gyakran sértenek meg Engem, és vezetik félre Nyájamat, Én továbbra is vágyom a lelkük után.

Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el. És ez így lesz egészen a végsőkig. Karjaimban fogom tartani az összes lelket egészen az utolsó napig, amikor már minden lélekmentő erőfeszítésem kimerült, és csak azok fognak örökre elveszni a Számomra, akik a fenevad szakadékába rohannak, és akik elutasítanak Engem, annak ellenére, hogy tudják, hogy mennyire szeretem őket.

Mindig úgy szeressétek egymást, a hibákkal együtt, mindenestül – ahogy Én szeretlek titeket. Amikor elítélnétek valakit, gondoljatok Szeretetemre, és ne szóljatok egy szót sem. Amikor megvetitek a másikat, legyetek tudatában, hogy ez a gyűlölet nem Tőlem jön. Ha ránéztek valakire, az Én Szemeimen keresztül lássátok őket. Egyikőjüket sem kellene kerülnötök. Inkább tanúsítsatok könyörületet azok iránt, akik bosszantanak benneteket, akik megbántanak titeket, vagy ártanak nektek, mert Én szeretem őket. Ha szerettek Engem, akkor szeretetet kell tanúsítanotok mindazok iránt, akikkel kapcsolatba kerültök.

A szeretet ragadós, mert az Istentől származik. Csak jó származhat a szeretetből.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem hiszek Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni

12 feb

2014. január 7. kedd, 23.15

Hőn szeretett leányom, ahogy a hűségesek felkiáltanak: „Elég! Nem bírjuk tovább nézni a gonosz győzelmét a jó felett.” , úgy fog minden gyötrelemnek hirtelen vége szakadni.

A gonosz kiirtásához az kell, hogy hagyni kell, hogy előbb elterjedjen. Ez egy teszt a gonosz szívű emberek számára, akiket elsőként fog vonzani. Ahogy belevesznek a gonosz légüres terébe, ők vagy ellen fognak állni a fájdalomnak, amit az kelt a lelkükben, vagy hagyják magukat, hogy újabb mélységekbe vigyék őket, egyre távolabb és távolabb Isten Országától.

A hűségesek lelke a végsőkig próbára lesz téve, és meggyötörtek lesznek az előttük álló zűrzavar miatt. Sokan tudni fogják szívükben, hogy amit ők igaznak hittek, és amit ők szívükhöz közel állónak tartanak, azt többé már nem tekintik az Igazságnak. És így nem fogják tudni eldönteni, mi az, ami Tőlem való, és mi az, ami nem. Hitük darabokra fog törni, és sokan azon kapják majd magukat, hogy egy új, ember alkotta tanba keveredtek bele, amitől soha nem fogják nyugodtnak érezni magukat. Nyugtalanságot fognak érezni, és sokan nem fogják tudni bizalmasan megvallani félelmeiket azoknak, akik erre lettek kijelölve, mint felszentelt Szolgáim. Nem fogják tudni, hogy kihez forduljanak az Igazságért.

Tanúi kell, hogy legyenek majd annak a nyilvános bejelentésnek, mely dicsőíteni fogja a bűnt, amikor is kijelentik, hogy az emberiség gyarló – Isten tudja, hogy a bűn által elgyengült ember nem más, csak áldozat. Ahelyett, hogy a bűnt annak teljes rútságában kellene nézniük, arra fogják kényszeríteni őket, hogy rábólintsanak, és elfogadják azokat az új törvényeket, melyeket be fognak vezetni az Egyházba. Azt várják majd tőlük, hogy tiszteljék az új törvényeket, melyek arra hívnak majd benneteket, hogy tiszteljétek az ember egyéniségét, és azon jogotokat, hogy azok legyetek, amik szeretnétek, és azt tegyétek, amit akartok.

Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem hiszek Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni. Ki fogják választani, hogy Tanításaim mely részében akarnak hinni. Aztán eldöntik, hogy mely részekkel nem értenek egyet. Majd azt fogják mondani, hogy ha ma Jézus a földön járna, akkor Ő egyetértene ezzel az új értelmezéssel. Ó mily keveset tanultak, és mennyire szét fogja cincálni őket a gőg. Amikor a büntetés lesújt körülöttük, és amikor rájönnek, hogy mennyire megbántottak Engem, sikoltozni fognak a rémülettől, amikor szemtől szembe kerülnek majd a rájuk mért igazsággal.

Azon a napon, amikor feltárul az Igazság, csak Maradék Hadseregem imáinak köszönhetően fognak megmenekülni azok, akik szégyent hoztak magukra, és akik harcoltak Ellenem, szeretett Jézusuk ellen, Aki csak Irgalmat akartam hozni nekik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, amivel valaha is sújtotta a sátán a világot

11 feb

2014. január 7. kedd, 12.15

Hőn szeretett leányom, Igém sértetlen fog maradni, mert szeretett, hűséges Követőim, szerte az egész világon, akik Egyházam Maradékát fogják alkotni, soha nem fognak eltérni az Igazságtól.

Nagyon sok Követőm fog fellépni, hogy megalakítsák Maradék Hadseregemet a világ minden nemzetében, még a kommunista rezsimekben is. Éppen most küldetik a Szentlélek, hogy beborítsa ennek a parányi, ámbár erőteljes Hadseregemnek minden egyes kis töredékét. Tanítványaim hamarosan az egész világon terjeszteni fogják azon próféciák Szavait, melyek eme Küldetés által adatnak a világnak. Ők most a világba mennek, és hirdetni fogják az Evangéliumot, Igémet és Ígéreteimet, mely mindenkire vonatkozik. Soha nem fogom megengedni, hogy Követőim hite megfakuljon és elsorvadjon. Ugyanakkor csak néhányan lesznek azok a lelkek, akik hűek maradnak az Igéhez, ahogyan az az emberiségnek adatott a Bibliában.

Fényem, mint a Nap, be fogja ragyogni mindazokat a helyeket, ahol szeretett Tanítványaim válaszolnak most Hívásomra. Ez egy Mennyei Hívás, mely arra hív benneteket, hogy vegyétek fel Keresztemet, és kövessetek Engem, Jézusotokat, akár a világ végére is. Azt szeretném, hogy azzal, hogy szétrajzotok, hogy hirdessétek a Legszentebb Háromság Igazságát, segítsetek majd Nekem összegyűjteni az elveszetteket, az összezavarodottakat, a tévelygőket, és azokat, akik nem ismernek Engem.

Szólítsatok meg majd minden vallást, és adjátok tovább nekik Szavamat. Az imáknak köszönhetően, amiket Én adok nektek, ők áldottak lesznek. Örvendezzetek, ti, akik tudjátok, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki szólít benneteket most, a nagy változás idején. Ti tényleg áldottak vagytok. Tudjátok, hogy irántatok érzett Szeretetem olyan, hogy Én vezetni foglak benneteket, megerősítelek titeket, és az oroszlánok bátorságát adom nektek küldetésetek során. Szeretettel és ékesszólóan fogtok beszélni, és a Szentlélek Tüze áradni fog ajkatokról. Ez az Ajándék milliókat fog újra Hozzám vonzani. Most felkészítelek benneteket, mert a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, amivel valaha is sújtotta a sátán a világot.

Ha Énértem vagytok, akkor képesek lesztek megvédeni a világot attól, hogy elárassza gonoszságával a gonosz, még az utolsó napjaiban. Nem fogtok kudarcot vallani. Viszont szenvedni fogtok. Rosszallással, ellenállással, és az eretnekség vádjával találjátok majd szembe magatokat, pedig ti csak emlékeztetni fogjátok az embereket arra, ami már benne foglaltatik a Szent Evangéliumban.

Nyugodjatok meg, mert Ajándékaim meg fognak tartani benneteket erőben ezen csata folyamán. Most már készen álltok, mert ellenségeim – akik arra várnak, hogy bátran leleplezzék magukat a világ előtt -, hamarosan ismertté válnak. Akkor jön el az ideje annak, hogy az emberiség üdvösségét szolgáló végső Tervem betejesedjen.

Én bennetek és veletek vagyok, és mindig szívetekben, lelketekben lakozom.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Görögországba, és Angliába

09 feb

2014. január 4. szombat, 13.50

Gyermekem, Fiam születését megelőzően, tagadhatatlanok voltak a gyötrelmek mindazt illetően, amik velünk történtek.  Erzsébethez futottam vigaszért, tudván, hogy ő meg van áldva a tisztánlátással, melyet a Szentlélek által kapott. Szeretett hitvesemmel felkerestük eme békés menedéket, akkor, amikor annyira megrendített bennünket az a tudat, hogy mi fog történni.

Amikor közeledett az én időm, a gonoszlélek által elhelyezett akadályok gördültek elénk, minden egyes lépésünknél. Ajtók csapódtak be az orrunk előtt; az emberek, akiket ismertünk, kerültek minket, és kiűzettünk a pusztába. És így arra a sorsra jutottunk, hogy nem volt tető a fejünk felett, és végül egy olyan hajlékban kötöttünk ki, ami csak az állatok számára volt alkalmas, és mindeközben a Szent Messiás, mint egy koldus jött a világra. Nem voltak ünnepségek, nem volt koronázás, nem voltak elismerések. Csak egy pár ember maradt ott, hogy vigasztaljon engem egyedüllétemben. De aztán, amikor Fiam megszületett, minden nyugtalanító érzés elillant belőlem. Kizárólag a Legistenibb Jelenlét szeretetét éreztem. Végre béke uralkodott a Szívemben.

A Szentlélek Ereje által, segítség és vigasztalás küldetett nekünk, bár csak csekély számban. Habár Jézus Krisztus születése egy szerény és alázatos esemény volt – melynek során csak néhány ember volt jelen -, mégis elterjedt a hír. Így működik a Szentlélek. Sokan várták a születést. Sokan hallottak az eseményről, és sokan beszéltek róla azután. Amikor híre ment, hogy megszületett Jézus Krisztus, az emberiségnek megígért Messiás, az ellenállás fokozódni kezdett. Heródes és szolgáinak gonosz támadása azt bizonyította, hogy Isten Jelenléte mekkora félelmet kelt a gonosz emberek szívében.

Attól a naptól fogva én lettem Fiam védelmezője, és attól kezdve számos alkalommal szeretett hitvesem, József szervezte meg a biztonságunkat. Sok éven át egyik helyről a másikra mentünk. Nagy ellenállással, megannyi félelemmel és gyűlölettel találtuk szembe magunkat. Ez volt a mi osztályrészünk. Attól a pillanattól fogva, amikor megtaláltuk Fiamat, amint tizenkét évesen a templomban tanít, elrejtettük Őt a szemek elől.

József családja is részt vett a kicsempészésünkben, és sok éven át utazgattunk. Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Görögországba, és Angliába. Bármerre mentünk, Fiam Jelenléte sok csodát eredményezett, habár Ő sohasem mutatkozott nyilvánosan a Messiásként. Jól gondját viseltük, és gyakran láttuk Őt. Békében, szeretetben és harmóniában éltünk, és ha nem lett volna hitvesem, József, nem lett volna hová mennünk, hogy megóvjuk Fiamat, amíg nyilvános Küldetése kezdetét nem vette.

És most, hogy Második Eljövetele a küszöbön áll, mindenféle akadály gördül majd Érkezése elé. Minden Szót, mely Prófétája ajkáról fakad, ízekre szednek, és kigúnyolnak. Csak egy maroknyi embernek lesz tudomása az eme Küldetést körüllengő Igazságról, és sok ajtó fog becsapódni azok orra előtt, akik az Ő útmutatásait követik. Ez a Küldetés egy magányos küldetés a számodra, gyermekem, és azt kérem tőled, hogy továbbra is maradj engedelmes mindabban, amit Isten tudatott veled.

Érkezni fog a segítség. De meg is szűnhet a segítség, ha Fiam úgy Kívánja. Habár csak kevesen tűnnek úgy, hogy követik ezt a Küldetést, milliókkal többen hisznek benne teljes mértékben. Mert Isten Szava mindig is vonzani fogja az Övéit, a Szentlélek Ereje által.

A szülési fájdalmak már megkezdődtek, de nem fog nagyon sokáig tartani a vajúdás. Hamarosan felvirrad az új kezdet születése, és végre elérkezik az Úr Napja. Gyermekek, nyugodjatok meg, mert mindezeknek a dolgoknak be kell következniük, mielőtt a Föld megtisztul a bűntől.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Még sok minden ki lesz nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja előtt

07 feb

2014. január 3. péntek, 21.45

Hőn szeretett leányom, amikor a régi idők prófétái hívást kaptak Istentől az Igazság hirdetésére, egyikük sem volt túlzottan lelkes azért, hogy át lett nyújtva nekik Isten Igaz Igéjének Kelyhe. Annyira nyomasztó volt mindegyikük számára az – akiknek többsége nem volt jártas a Szentírás Szavaiban –, hogy amit (kinyilatkoztatásként) kaptak, annak nagy részét nem értették. Ugyanakkor vonzotta őket a Szentlélek Ereje, és ez képessé tette őket arra, hogy pontosan úgy adják tovább Isten Szavát, ahogyan az nekik adatott. Sokan meglapultak félelmükben. Néhányan elmentek. Azok, akik elmentek, visszajöttek. Amikor Isten küld egy prófétát, akkor ez azt jelenti, hogy Ő valami nagy jelentőségű dolgot tervez. A próféták, Isten hírnökei, csak azt tárják föl a világ előtt, ami a lelkek üdvössége érdekében szükséges.

Leányom, add tudtára mindenkinek, hogy ez a Küldetés lesz az a küldetés, melynek során Isten Hangja úgy lesz hallható, mintha az mennydörgés lenne, mely a Föld minden részén érezhető lesz. Még sok minden ki lesz nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja előtt. Ennek végbe kell mennie, mert ha Ő nem figyelmeztetné az emberiséget, akkor Ő nem tudná beteljesíteni a prófétáknak – Mózesnek, Dánielnek és Jánosnak – tett Ígéretét. Amikor Isten tesz egy Ígéretet, az mindig teljesül.

Soha ne féljetek egy igaz prófétától, mert ők azokat a Szavakat közlik, amiket Isten ad a szájukba, a ti érdeketekben.

Félelmet kelthet hallani Isten napjainkban közölt Szavát. Nyomasztó lehet, és némi aggodalomra adhat okot. Viszont Isten Igéjének felelevenítése nélkül, azért hogy azt újra magatokba szívjátok, és közöttetek éljen, túl szélesnek találnátok a szakadékot – a távolságot Isten és köztetek. A szakadék bezárul most, ahogy Szavaim, mely Atyámnak köszönhetően adatik nektek, vigasztalást – több örömet, mint bánatot, több bátorságot, mint félelmet, és több vigaszt, mint sírást – fognak nyújtani nektek.

Hallgassátok figyelmesen a következőt, leányom. Soha ne próbáljatok ellökni magatoktól Engem, amikor Én mindössze annyit akarok, hogy Szent Karommal átöleljelek benneteket, és Szívemre öleljelek titeket. Szavam komor lehet, Próféciáimat nehéz lehet meghallgatni, és az ember gonosz tetteit felkavaró lehet látni, de sose felejtsétek el azt, hogy mindezek a dolgok elmúlnak majd. Ezek feledésbe fognak merülni. Alig lesz jelentőségük. Mert a világ, az előttetek álló élet, nagy örömet és vidámságot fog magával hozni, amikor mindenütt, minden otthonban, minden lélekben és minden szívben, az Isten Szeretete lesz érezhető.

Ez a befejező része azon Tervemnek, hogy megmentsem a Földet, és az összes élő teremtményt. Ez sok nehézséget és megpróbáltatást fog jelenteni. Az emberi kegyetlenséget lesz a legrettenetesebb elviselni, valamint az Engem, Jézus Krisztust való elutasítást, ami Atyám Szemében már az utolsó csepp a pohárban. De ez a végső összecsapás nem fog sokáig tartani, ami után az ember megszabadul majd a világban jelenlévő rettenetes gyűlölettől.

A Menny Erejét nem szabad alábecsülni, mert Atyám Beavatkozása túl erőteljes lesz ellenségeinek ahhoz, hogy ellenálljanak annak. Ezért hát legyetek nyugodtak. Fogadjátok el Isten Beavatkozását – az Ő Nagy Szeretetcselekedetét, mely a Prófétái ajkáról fakadó Szó által adatik nektek. Mindezek a dolgok azért vannak, hogy megoltalmazzanak benneteket, hogy közelebb hozzanak bennetek Hozzám, és hogy egy Új Kezdetet teremtsenek, melynek nem lesz vége.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Négyből hárman meg fognak tagadni Engem

03 feb

2014. január 2. csütörtök, 20.40

Leányom, már nyakatokon van az az időszak, amikor minden nyilvános elismerés azt illetően, hogy Ki Vagyok Én, nem lesz más, csak egy gyertya halvány pislákolása. 

Azok, akik azt mondják, hogy ők Tőlem valók, keveset fognak szólni Rólam. Azok, akik hűségesek Hozzám, meg fognak döbbenni, amikor látják, hogy milyen sokan vannak azok, akik meg fognak tagadni Engem. Már a nyakatokon van az az idő, amikor a hűségesek el fognak határolódni azoktól, akik súlyos tévedésbe sodródtak. Ezekben az eljövendő napokban, a vakok, a süketek, és azok, akiknek nem sikerült ébernek maradniuk Isten Igaz Szavára, több milliárdan összegyűlnek majd, és el fognak fogadni egy tévtant – mely nem Tőlem való.

Amikor halljátok szóba hozni a hitfogadalom (Apostoli Hitvallás) újbóli megújítását, mely a Bérmálás Szentségének egy formája lesz, akkor legyetek tudatában, hogy az ember alkotta lesz. Ez semmitmondó lesz az Én Szememben. Ezt a hamis próféta fogja ismertetni, ama globális tervének részeként, hogy egyesítse a világban lévő összes vallást. Istenségem félre lesz söpörve. Igémet elfeledik és eltemetik, miközben Tanításaimat kiforgatják, hogy arra kényszerítsék a hűségeseket, hogy fogadják el az úgynevezett evangelizáció egy új formáját.

De Igém továbbra is élni fog, annak köszönhetően, hogy azok, akik továbbra is megmaradnak Egyházamban, ahogyan az a kezdetektől alapítva lett, nem fognak megtagadni Engem. Négyből hárman viszont meg fognak tagadni Engem. Csak Maradék Egyházam fog ragaszkodni Hozzám, és őrzi meg Igémet, és sokuk meg lesz rémülve. Azoknak a szegény lelkeknek, akik azután is Egyházam tagjai maradnak, hogy azt már hatalmába kerítette az új tan, nem lesz hová fordulniuk. Nekik a következőt mondom. Legyetek erősek. Legyetek szilárdak. Ne tagadjatok meg Engem. Imádkozzatok Vezetésemért, és továbbra is szolgáljatok Engem, ahogy mindig is tettétek. Ha arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, azok, akik azt állítják, hogy mindenki – minden vallás – érdekében cselekednek, fordítsatok hátat, mert arra fognak kérni benneteket, hogy fogadjátok el a pogányságot, mely Kereszténységnek lesz álcázva.

Ahogy ezek a csaló szélhámosok, Isten ellenségei, megszállják Egyházamat, annak hierarchiáján belül, Atyám szörnyű Büntetést fog leküldeni. Atyám fel fogja borítani a világot, és sem férfi, sem nő, sem gyermek nem lesz képes figyelmen kívül hagyni ezeket a megbolydulásokat. Amikor ellenségeim megtámadják Titokzatos Testem, sok kárt, nagy zűrzavart fognak okozni, és sokakat el fognak téríteni az Igazságtól. De soha nem fogják elpusztítani Egyházamat, mert Maradék Hadseregem soha nem fogja elhagyni az Igazságot, vagy hagyni, hogy a sátán és annak megbízottjai iránti hűségesküre kényszerítsék.

Most sok háború el fog mérgesedni, viharok és földrengések támadnak majd, egészen addig, amíg Atyám Haragjának Dörgedelme érezhető nem lesz mindenütt. 

Ellenségeimnek, akik közöttetek járnak, és félrevezetik Egyházamat, tudniuk kell a következőt. Soha nem fogom engedni, hogy megnyerjétek magatoknak azokat a lelkeket, akikért Én az Életemet adtam. Önteltségetek rövid életű lesz, gonosz tetteitek meg lesznek fékezve, és azon próbálkozásotoknak, hogy ártsatok azoknak a lelkeknek, akiket megjelöltetek, hirtelen vége szakad. Nem lázadhattok fel soha Isten Igéje ellen, anélkül, hogy le ne sújtana rátok az Isteni Beavatkozás. A gonosz iránti hűségetek katasztrófával fog végződni számotokra, és mindazok számára, akiket sikerül megtévesztenetek. Ha azért próbáltok közeledni a Mennyország kapui felé, hogy hencegjetek a sátán iránti hűségetekkel, akkor le lesz sújtva rátok, megkötöztettek, és a mélységbe vettettek, anélkül, hogy bármiféle Irgalom mutatkozna irányotokba.

Most menjetek, ti mind, akik tanúi vagytok ezeknek az elközelgő dolgoknak, és folyamatosan legyetek éberek. Továbbra is szolgáljatok Engem, mert csak egy Mester lehet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy