RSS
 

Isten, az Atya: Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet

25 feb

2014. január 27. hétfő, 17.18

Legdrágább leányom, mennyire félsz, pedig annyira felesleges. Amikor ilyen nagy horderejű Ajándékot adok a világnak, azt kötelességtudatból teszem, valamennyi Gyermekem iránti Nagy Szeretetemből fakadóan.

Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy megóvjalak titeket. Minden egyes Üzenetben, melyet a világ érdekében adok számotokra, feltárok nektek egy részt Magamból. Neked, leányom, megmutatom azon Nagy Vágyamat, hogy közelebb kerüljek Gyermekeimhez. Megmutatom neked Együttérzésemet, Örömömet, Rosszallásomat, Haragomat, Szeretetemet és Irgalmamat. Akkor hát miért féltek Tőlem, amikor így közeledem? Nem szabad félnetek egy Édesapától, Aki szereti minden utódát, különösen a bűnösöket, akik nyíltan meggyaláznak minden Törvényt, melyet Én adtam nektek, annak érdekében, hogy Gyengédségembe burkoljam az emberiséget.

Gyermekek, legyetek készek elfogadni Nagy Irgalmamat. Nyissátok meg szíveteket, hogy örömmel tudjatok fogadni Engem, a ti szeretett Atyátokat. Készüljetek Üdvözlésemre, és Hozzám kiáltsatok minden alkalommal, amikor félelem kúszik be a gondolataitokba, amikor próbáltok megbékélni ezekkel az Üzenetekkel. Ezek az Üzenetek egyedülállóak. Ezeket a Szentháromság tárja a világ elé. Ezeket Én a legfontosabb Küldetésnek tartom azóta, hogy elküldtem Egyetlen Fiamat, hogy megváltson benneteket.

Ezt, az Én Szavamat, kegyes és hálás szívvel kellene fogadni. Üdvözöljétek hát Szavaimat. Érjétek be azzal a tudattal, hogy minden, ami létezik, az Én Irányításomban van, és fog is maradni mindörökké. Én Vagyok minden létező és eljövendő.  Az emberiség jövőjét, és az eljövendő világ sorsát illetően minden döntés Nálam marad. Én soha nem rémítenélek meg benneteket szándékosan, gyermekek. Amit tenni fogok az az, hogy felkészítelek benneteket Új Királyságomra, hogy méltóak legyetek belépni oda – amikor nem lesz több fájdalom és bánat.

Nyugodjatok meg, gyönyörű, bájos gyermekeim. Ti vagytok a Mindenem. Ebbe mindannyiatokat beleértem. Minden bűnöst. Mindazokat, akik nem ismernek el Engem. Mindazokat, akik a sátánt bálványozzák. Minden hűséges Gyermeket. Azokat, akiknek a lelkét megkaparintották. Ti kizárólag Hozzám tartoztok. Nem fogom hagyni, hogy egyetlen lélek is figyelmen kívül legyen hagyva ezen utolsó Próbálkozásom során, hogy felkészítsem a világot Szeretett Fiam Második Eljövetelére.

Egyikőtök sem marad érintetlen Irgalmas Kezem által. Engedjétek, hogy megnyissam szíveteket, hogy megáldhasson benneteket Kezem.

Mondjátok Nekem: „Drága Atya, nyújtsd ki Irgalmas Kezedet, és érintsd meg testemet és lelkemet. Ámen.” Azonnal válaszolni fogok hívásotokra.

Menjetek, Kicsinyeim, és nyugodjatok meg, mert Beavatkozásom lesz a ti megmentő Kegyelmetek, függetlenül attól, hogy milyen nehéz lesz az elkövetkezendő időszak. Várni fogom, hogy kinyithassam Új Paradicsomom Ajtaját, Szeretettel Szívemben, miközben hívogatlak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, a ti Atyátokhoz.

Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet. Ez a Nap már közel van, és Szívem ujjongva várja a pillanatot, amikor az ember visszatér az ő jogos helyére, Mellém.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.