RSS
 

Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását

20 feb

2014. január 16. csütörtök, 19.41

Hőn szeretett leányom, az Igazság megosztó. Mindig is az volt. Amikor valaki azt mondja, hogy ő tudja az igazságot, a másik tagadni fogja azt. De amikor Isten Igéjéből fakad az Igazság, az a legnagyobb megosztottságot fogja okozni. Sokan félnek az Igazságtól, mert az nem mindig kellemes, viszont az Igazság nélkül, tagadásban élnétek. Ha Isten Igéjének tagadásában éltek, akkor soha nem fogtok igaz békére lelni szívetekben.

Ha tudjátok az Igazságot, melyet Atyám Könyve tartalmaz, akkor ismeritek az Úr Útját, és ezt az utat kell követnetek, egészen az utolsó leheletetekig. Ne térjetek el ettől. De ha Igémet megmásítanák, átírnák és lerombolnák, egészen biztosan nem fogadnátok el azt soha. Ez így rendben is van. De mit fogtok akkor csinálni, ha Templomaim falain belül Szent Igémtől eltérő új tanokat ismertetnek veletek?

Elfogadtok majd egy hazugságot, az Igazság helyett? Elfogadtok majd egy új tant, mely szentségtelen lesz az Én Szememben?

A válasz bizonyára az, hogy nem. Nem szabad megtagadnotok Igémet – senki kedvéért. Senki kedvéért sem, még ha azok az előkelők ruházatát öltik is magukra Egyházam hierarchiájában; egy koldus, egy király vagy egy herceg – bárki, aki azt kéri, hogy fogadjatok el egy új tant Igémre vonatkozóan, az nem Tőlem való.

Egyházamat alig észrevehető módon belülről rombolják, és minden egyes részt lebontanak. Ahogy bontják le a szinteket, és bocsátják el a hűséges szolgákat – miután már nem minősülnek hasznavehetőknek –, úgy nyílik meg az út a Pokolból származó új tanok hirdetése előtt.

Jaj azoknak a papoknak, püspököknek és bíborosoknak, akik védelmezni merik Isten Igéjét, mert ők fognak a legjobban szenvedni. Míg egyeseket ki fognak közösíteni, és eretnekséggel fognak vádolni – annak ellenére, hogy ők csak Isten Igaz Igéjéért fognak szót emelni -, addig mások túl gyengék lesznek. Sok szegény felszentelt szolga fog engedni annak a nyomásnak, hogy bírálja Isten Törvényeit. Amennyiben nem egyeznek bele abba, hogy magukévá tegyék a hazugságok tanát, a farkasok közé lesznek vetve. Azok, akiknek a hite már meggyengült, és akik szeretik a világi dolgokat, és akiknek ádáz törekvés van a lelkükben, ők lesznek az elsők a sorban, hogy hűségesküt tegyenek az új „fogadalmat” illetően.

Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását. Hamisságokat fognak hirdetni Isten Nevében, és sok hithű ártatlan lelket fognak magukkal vinni. Az egyházközségeknek tudtukon kívül méregkelyhet fognak adni, amiben nem lesz más – csak kenyér. A Szent Eucharisztia többé már nem fogja táplálni lelküket. Nemsokára olyan szentbeszédekkel lesznek etetve, melyek ki fogják gúnyolni Isten Igéjét, amikor is az emberi jogokat a legfontosabb tannak fogják nyilvánítani. Majd aztán kihirdetik a legnagyobb eretnekséget, miszerint az embernek, akár megbánja bűneit, akár nem, akkor is Örök Élete lesz. Így pusztítanak el majd több millió lelket.

Ahogy tovább folytatják Egyházam belülről történő szétszakítását, hűséges papjaim és hithű követőim újra fogják építeni Egyházamat, tégláról-téglára. Mint látjátok, Egyházam sosem halhat meg, mert Én nem fogom azt hagyni.

Mindazok a papok, püspökök és bíborosok, akiket meg fognak fosztani trónjuktól, de akik hűségesek maradnak Hozzám, sosem fogják cserbenhagyni az igazakat, vagy azokat a Követőimet, akik meg vannak áldva a Bölcsesség Ajándékával. Akkor, habár a hamis tudás fogja betölteni a gyenge szolgák szívét Egyházamban, a Szentlélek Ajándéka nemcsak Maradék Egyházam lelkeit fogja megvilágítani, hanem magát a Világosságot fogja biztosítani egészen az Ajtómig, mindazok számára, akiknek neve benne van az Élet Könyvében.

Tanítványaim oly módon lesznek próbára téve a jövőben, mint még soha eddig.  Isteni Segítséget fognak kapni ahhoz, hogy fenn tudják tartani Isten Világosságának ragyogását egy olyan világban, mely lassan és kínszenvedések közepette belevész a sötétségbe, amit ellenségem, az antikrisztus érkezése vált ki.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags: , ,

Comments are closed.