RSS
 

Archive for február 25th, 2014

Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében

25 feb

2014. január 28. kedd, 23.15

Hőn szeretett leányom, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy mindenki megtalálhatja az Igazságot Atyám Könyvében, a Legszentebb Bibliában. Az Ige ott van, ahogy századokon át is ott volt, mindenki szeme láttára. A Szent Biblia tartalmazza az Igazságot, és mindaz, ami elvárás az emberiség felé, kendőzetlenül fel van tárva benne.

Mindaz, ami a próféták és Tanítványaim ajkáról fakadt, akiket a Szentlélek vezetett, benne foglaltatik. Az Igazság benne van az Igében – ami maga az Én Atyám Könyve. Akkor hát miért kérdőjelezi meg az ember az Ige érvényességét? Mindaz, ami az embernek a lelke javára adatott, megtalálható a Szent Bibliában.

A lelkek különbözőképpen dolgozzák fel az Igazságot. Vannak, akik alázatos lelkek, és kérdés nélkül elfogadják Isten Igéjét. Mások viszont fogják, és elvetik bizonyos részeit, míg az már nem hasonlít többé az Igazságra. Aztán vannak azok, akik soha nem fogják elfogadni az Igét, mert nem igazán érdekli az őket. Ők pusztán néphagyománynak tekintik a Szent Bibliába foglalt Igazságot.

Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében. Azok, akik csak azokat a részeket veszik, melyek megfelelnek saját életvitelüknek, eltávolodnak Isten Törvényeitől, melyekhez nem éreznek vonzódást. Amit ma az Igazságként tanítanak, már csak árnyéka annak, ami a Bibliában szerepel.

Három okból kifolyólag beszélek nektek most az Igazságról. Az első, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazság Igéjére – mely benne foglaltatik Atyám Könyvében.  A második, hogy megerősítsem azt a tényt, hogy nem írhatjátok át az Isten Igéjét. A harmadik, hogy Isten gyermekeit táplálni tudjam Isten Igéjével egy olyan időszakban, amikor azt hamarosan meg fogják vonni tőletek. Ezt most az Igazság Könyvén keresztül teszem, mely a próféták által megígértetett nektek. Ha nem tetszik nektek az Igazság, akkor nem fogadjátok el az Isten Igéjét. Ha pedig nem fogadjátok el az Isten Igéjét, akkor nem vihetlek el benneteket Új Királyságomba, és nem adhatom meg nektek az üdvösséget, melyet megígértem nektek, amikor meghaltam a Kereszten a ti bűneitekért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet

25 feb

2014. január 27. hétfő, 17.18

Legdrágább leányom, mennyire félsz, pedig annyira felesleges. Amikor ilyen nagy horderejű Ajándékot adok a világnak, azt kötelességtudatból teszem, valamennyi Gyermekem iránti Nagy Szeretetemből fakadóan.

Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy megóvjalak titeket. Minden egyes Üzenetben, melyet a világ érdekében adok számotokra, feltárok nektek egy részt Magamból. Neked, leányom, megmutatom azon Nagy Vágyamat, hogy közelebb kerüljek Gyermekeimhez. Megmutatom neked Együttérzésemet, Örömömet, Rosszallásomat, Haragomat, Szeretetemet és Irgalmamat. Akkor hát miért féltek Tőlem, amikor így közeledem? Nem szabad félnetek egy Édesapától, Aki szereti minden utódát, különösen a bűnösöket, akik nyíltan meggyaláznak minden Törvényt, melyet Én adtam nektek, annak érdekében, hogy Gyengédségembe burkoljam az emberiséget.

Gyermekek, legyetek készek elfogadni Nagy Irgalmamat. Nyissátok meg szíveteket, hogy örömmel tudjatok fogadni Engem, a ti szeretett Atyátokat. Készüljetek Üdvözlésemre, és Hozzám kiáltsatok minden alkalommal, amikor félelem kúszik be a gondolataitokba, amikor próbáltok megbékélni ezekkel az Üzenetekkel. Ezek az Üzenetek egyedülállóak. Ezeket a Szentháromság tárja a világ elé. Ezeket Én a legfontosabb Küldetésnek tartom azóta, hogy elküldtem Egyetlen Fiamat, hogy megváltson benneteket.

Ezt, az Én Szavamat, kegyes és hálás szívvel kellene fogadni. Üdvözöljétek hát Szavaimat. Érjétek be azzal a tudattal, hogy minden, ami létezik, az Én Irányításomban van, és fog is maradni mindörökké. Én Vagyok minden létező és eljövendő.  Az emberiség jövőjét, és az eljövendő világ sorsát illetően minden döntés Nálam marad. Én soha nem rémítenélek meg benneteket szándékosan, gyermekek. Amit tenni fogok az az, hogy felkészítelek benneteket Új Királyságomra, hogy méltóak legyetek belépni oda – amikor nem lesz több fájdalom és bánat.

Nyugodjatok meg, gyönyörű, bájos gyermekeim. Ti vagytok a Mindenem. Ebbe mindannyiatokat beleértem. Minden bűnöst. Mindazokat, akik nem ismernek el Engem. Mindazokat, akik a sátánt bálványozzák. Minden hűséges Gyermeket. Azokat, akiknek a lelkét megkaparintották. Ti kizárólag Hozzám tartoztok. Nem fogom hagyni, hogy egyetlen lélek is figyelmen kívül legyen hagyva ezen utolsó Próbálkozásom során, hogy felkészítsem a világot Szeretett Fiam Második Eljövetelére.

Egyikőtök sem marad érintetlen Irgalmas Kezem által. Engedjétek, hogy megnyissam szíveteket, hogy megáldhasson benneteket Kezem.

Mondjátok Nekem: „Drága Atya, nyújtsd ki Irgalmas Kezedet, és érintsd meg testemet és lelkemet. Ámen.” Azonnal válaszolni fogok hívásotokra.

Menjetek, Kicsinyeim, és nyugodjatok meg, mert Beavatkozásom lesz a ti megmentő Kegyelmetek, függetlenül attól, hogy milyen nehéz lesz az elkövetkezendő időszak. Várni fogom, hogy kinyithassam Új Paradicsomom Ajtaját, Szeretettel Szívemben, miközben hívogatlak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, a ti Atyátokhoz.

Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam Gyermekeimet. Ez a Nap már közel van, és Szívem ujjongva várja a pillanatot, amikor az ember visszatér az ő jogos helyére, Mellém.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy