RSS
 

Archive for február 24th, 2014

Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék

24 feb

2014. január 26. vasárnap, 15.00

Hőn szeretett leányom, soha ne hagyd, hogy azok, akiknek keserűség van a szívében ezen Mű iránt, elbizonytalanítsanak téged a lelkekért folyó Küldetésemet illetően.

Mit számít az, ha elutasítanak téged és szeretett hűséges lelkeimet, akik nem hajlandóak eltérni Isten Igéjétől? Vajon mit számít az, hogy megvetést zúdítanak-e rátok vagy sem? Emberi véleményüknek, melyek tagadják az Igét, nincs semmilyen jelentőségük az Örök Üdvösségre való törekvésetekben. Amikor dicsőítetek Engem, és amikor tisztelitek Szent Igémet, minden oldalról kísérteni fognak benneteket, hogy fordítsatok hátat Nekem.

Nagyon sokan el fogják utasítani ezt a Küldetést egészen addig, amíg rá nem ébrednek a szörnyű igazságra, amikor tanúi lesznek a hamis próféta szájából tóduló istenkáromlásoknak. Amikor valaki, aki ellene mond a Szentháromság Létezésének, főpapi öltözetet merészel viselni Egyházam fedele alatt, majd aztán arról próbál meggyőzni benneteket, hogy amit egészen mostanáig igaznak ismertetek, többé már nem az, akkor tudni fogjátok, hogy a gonoszlélek elárasztotta Egyházamat belülről.

Amikor új ideológiák, új tanok vesznek körül benneteket, és amikor azt mondják nektek, hogy az emberi nem ma igényli ezeket a változásokat, az lesz az az időszak, amikor Isten Óhajaira többé már nem reagálnak. Ehelyett, amikor az ember alkotta tanok, tele tévedéssel és hibával, nem létezőnek nyilvánítják a bűnt, akkor közel lesz az idő, hogy elpusztítsam ellenségeimet, amint az meg lett jövendölve.

Sokkal többen fogtok ráébredni az Igazságra, és arra a szörnyű tiszteletlenségre, mellyel Engem, Jézus Krisztust fognak illetni földi Egyházamban. A hűséges szolgák fel fogják ismerni a gonoszságot, és sokuk el fog menekülni. De amikor elérkezik az idő, és elétek tárják ezt a döntést, sajnos sokan el fogtok hagyni Engem, és pogány gyakorlatokban fogtok részt venni.

Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék. Igém Igazságát száműzni fogják alkotmányaitokból, iskoláitokból, mígnem végül felhagynak vele Saját Egyházamban is. Ti, akik azt hiszitek, hogy ez nem történhet meg soha – hogy Isten sosem engedné meg ezeket a dolgokat -, tévedtek. Ezek a rémtettek meg lettek engedve az ember végső megtisztulásában, Második Eljövetelem előtt.  Ha nem maradtok éberek, függetlenül attól, hogy mennyire szerettek Engem, akkor egy sor olyan szertartáson való részvételbe visznek bele titeket, melyek nem Istennek hódolnak. Ha ezek nem Engem tisztelnek, akkor meg kell kérdeznetek magatoktól, hogy miért van ez? Miért történtek ezek a változások, és miért ily hirtelen? A válasz az idő – mert csak kevés van hátra.

A lelkek megnyeréséért folyó verseny mindkét oldalon ádáz csatába fog torkollni. Az egyik oldal meg fog győzni benneteket arról, hogy utasítsátok el Isten Igéjét a gonosz gyakorlatok javára, melyek a sátánt fogják bálványozni. Olyan ravaszul fogják előadni tervüket, miszerint eltávolítanak Engem Egyházamból, hogy még azokat is meg fogják téveszteni, akik jól ismerik Igémet. A másik oldal szenvedni fog nemcsak egyedül ezen Üzenetekhez való hűségük miatt, hanem az Isten Igaz Igéjéhez való hűségük miatt is, mely Atyám Könyvében adatott a világnak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy