RSS
 

Archive for február 23rd, 2014

Minden szó, amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden cselekedet, amit teszel, Tőlem ered

23 feb

2014. január 17. péntek, 20.42

Hőn szeretett leányom, légy nyugodt, ahányszor csak szembenézel azzal a sok akadállyal, amellyel te és minden Követőm szembenéz nap, mint nap eme lelkeket mentő Mű során.

Mindig gondolj arra, hogy a sátán soha nem fog felhagyni azzal, hogy gyötörje ezt és minden más hiteles küldetést, mert ezek Istentől valók. A hiteles küldetések, melyekre áldásomat adom ma, illetve adtam az évszázadok során, mindig is kínlódtak az ellenállás miatt.

Csak a valóban Istentől eredő küldetések vonzzák az ilyen gyűlöletet. Csak az igaz próféták vonzanak gyűlöletet. Mózes, Illés, Noé és Keresztelő János, valamint a hozzá hasonlóak, vonzották a gyűlöletet, a sátán gyenge lelkekre gyakorolt befolyása miatt. Egyedül Én, Jézus Krisztus – egyike a földi Időmben lévő több száz prófétának – vonzottam olyan fajta gyűlöletet, ami Engem ért. És most csak te, az Én utolsó prófétám, fogsz olyan gyűlöletet vonzani, mely már hosszú ideje nem volt tapasztalható – habár hozzád hasonlóan mások is sokat szenvedtek az elmúlt időkben.

Amikor ellenállást kell elviselned Isten Nevében, tudd, hogy amikor a Szentháromság egy próféta által tálalja az Igét az emberiségnek, az a legrosszabb. Ha nem kapnál Isteni Segítséget, rémülten menekülnél. Atyám óv téged, kislányom, és ezért teljes gőzzel haladnod kell előre, mindig abban a tudatban, hogy Ő vágyik a lelkek után, minden egyes szóért, mely ajkadról elhangzik, minden egyes szóért, mely kezed által íródik, és minden egyes lélekért, akit elérsz. Mindezek a szenvedések még több lelket szereznek Nekem.

Légy egészen nyugodt, közel van már az idő, hogy visszatérjek, hogy visszaköveteljem Trónomat, és ahogy egyre közeledik ez a Nap, számos cselt be fognak vetni, hogy elgáncsoljanak téged eme Küldetésben. Mindenféle hazugságokat fognak rád zúdítani, minden követ rád fognak vetni, mindenféle gyötrelem lesz osztályrészed, és Isten minden ellensége eléd fog kerülni, mindegyik úton, amelyre rátérsz. De Én, mint az emberiség Megváltója, gondoskodni fogok arról, hogy minden tüskebokor gondosan el legyen távolítva, minden kő félre legyen dobva, minden út meg legyen tisztítva, azért, hogy sikerüljön a világ elé tárnod Szavamat, akkor, amikor Én már szinte elfeledett leszek.

Én kísérlek téged, leányom. Kezemet bal válladon nyugtatom, hogy megoltalmazzalak téged a gonosztól, és szüntelen vezetlek téged. Minden szó, amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden cselekedet, amit teszel, Tőlem ered. Minden szenvedés, amit elhordozol, az Én szenvedésem. Az akaratod az Én akaratom, mivel átadtad Nekem, és most kizárólag Én lakozom benned. Amikor bántanak téged, Engem sértenek meg. Amikor gúnyolnak téged, tagadják az Igazságot. Ha megtagadják az Igét, Engem tagadnak meg, de ha elfogadják a neked adott Szavamat, akkor Részemmé válnak, és így ők is részesülni fognak Védelmemben. 

Menj most, leányom, és ne félj, amikor gyűlöletet tanúsítanak irántad eme Küldetés során, mert sem neked, sem azoknak, akik hallják Hívásomat, nem lesz kétsége afelől, hogy Ki ellen vannak ők. Ők nem téged taszítanak el, hanem Engem, Jézus Krisztust. Amikor Énértem, Velem és Bennem vagy, és az Én Szavamat szólod – akkor valóban Isten gyermeke vagy.

Jézusod

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy