RSS
 

Archive for február 19th, 2014

Édesanyám Társmegváltói szerepe végre teljes mértékben megértésre kerül

19 feb

2014. január 24. péntek, 20.19

Hőn szeretett leányom, amikor Édesanyám még egyszer utoljára megjelenik a Mária jelenési helyeken, szerte a világon, tudnod kell, hogy a világ végre meg fog térni, és Hozzám fog futni. Szeretett Édesanyámnak köszönhetően még több lélek vezetődik Hozzám. Az ő feladata mindig is az volt, hogy Engem szolgáljon, az emberiség érdekében. És most végre teljes mértékben megértésre kerül Édesanyám Társmegváltói szerepe.

Én minden léleknek megadom a lehetőséget, hogy tanúja legyen Hathatós Beavatkozásomnak, azért hogy meg tudjam téríteni őket. A megtérés által milliókat tudok megmenteni. Az Üdvösség Ígéretét Én tettem, és Kereszthalálom által teljesedett be. Most össze fogom gyűjteni a lelkeket, akiket eme Küldetésnek köszönhetően Magamhoz vonzok, és hirdetni fogom Igém Igazságát szerte az egész világon.

Azok, akiknek soha nem adatott meg az Igazság, életükben először meg lesznek ajándékozva ezzel. Azok, akiknek megadatott az Igazság, de elfelejtették azt, emlékeztetve lesznek Ígéretemre. Azok, akik ismerik az Igazságot, de megváltoztatták azt saját vágyaikhoz illeszkedően, emlékeztetve lesznek, hogy csak egy Igazság létezhet.

Én elhozom az emberiségnek az Igazságot akkor, amikor elméjük össze lesz zavarodva, amikor lelküket kételyek gyötrik – de enyhíteni fogom félelmeiket. Csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az ő Megváltójuknak van Hatalmam ily módon beavatkozni. Csak Én rendelkezem azzal a Hatalommal, hogy békét hozzak nekik, és megszerezzem számukra az üdvösséget, mely jogosan az övék.

Ezen Küldetés minden szála összefonódóban van, egy mintát alkotandó. Majd amikor a különböző részek – egy kirakós játék darabjaihoz hasonlóan -összekapcsolódnak és összeillesztődnek, amikor minden darab kezd összeállni, akkor kirajzolódik a végleges kép. Akkor Jelenlétemet mindenütt megtaláljátok majd – az Atyám által a világnak adott minden egyes hiteles szent küldetéshez kapcsolódóan -, egészen addig, míg végül a teljes Igazság világossá nem válik mindenki számára.

Atyám megígérte, hogy ki fogja nyilatkoztatni a világnak az Igazságot, az Igazság Könyvén keresztül, ami meg lett jövendölve Dániel és János Evangélista prófétáknak. Atyám elhozza nektek az Igazságot, most ebben az időben, de ezt Ő apránként teszi, amíg az utolsó részlet ki nem teszi az egészet. Csak akkor fog az Igazság Könyve értelmet nyerni. Csak akkor kerülnek leküzdésre a végső akadályok, amikor az emberiség többsége Második Eljövetelemet várva énekelni és örvendezni fog. Csak Küldetésem befejeztével fog beharangozódni a Nagy Nap a világnak.

Menjetek békével, és legyetek tudatában, hogy ha minden bizodalmatokat Belém vetitek, akkor Én be tudom teljesíteni Atyám Szövetségének befejező részét, és el tudlak vinni benneteket az Ő Mindenható Királyságának Birodalmába.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy