RSS
 

Archive for február 14th, 2014

Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el

14 feb

2014. január 9. csütörtök, 21.40

Hőn szeretett leányom, nézz körül, mit látsz? Egy világot, tele ellentmondásokkal. Az egyik oldalon szeretetet, örömet és jóakaratot fogsz látni. Ezt viszont, a másik oldalon, ellensúlyozni fogja a gyűlölet, amit a gonosz érez az emberiség iránt.

Minden nyugtalanság, szomorúság, zavar, bizalomhiány, gyűlölet, gyűlölködés és gonoszság, amit a világban láttok zajlani; legyetek tudatában, hogy mindezek kizárólag egy forrásból származhatnak. Az emberiség csapása, maga a sátán teremtett rettenetes boldogtalanságot Isten gyermekei körében. Gyötrelmük az Én gyötrelmemmé válik, és ezért végez a gonosz ilyen pusztítást – hogy bántson Engem.

Leányom, mától kezdve, bármerre mész, és bárki arcát nézed, úgy fogod látni, ahogy Én látom őket – mindegyikük Isten gyermeke. Mennyire szeretem őket, és mennyire szeretném dédelgetni mindegyiküket – függetlenül vétkeiktől vagy bűneiktől. Mindegy, hogy mivel bántottak meg Engem; Én továbbra is szeretem őket – mindegyiküket. Nagy öröm tölt el, amikor látom, ahogy sugárzik belőlük a szeretet – az a szeretet, amit egyfajta Ajándékként kaptak Atyámtól, Aki megteremtette őket. Az ő szeretetük az Én Szeretetem, és az hozzájuk vonzza a többi lelket, és ettől terjed aztán az Isten Szeretete mindenütt.

De amikor fájdalmat és szenvedést látok egy lélekben, akkor fájdalmuk az Én fájdalmammá válik. Fájdalmukat okozhatja rettenetes szenvedés, előidézheti a mások iránti szeretet hiánya, ami borzalmas elhagyatottság érzést szül. Magányukat és elszigeteltségüket Én is érzem, és ez tovább szítja Könyörületességemet.

Aztán vannak azok a lelkek, akik minden idejüket olyan dolgok hajszolásával töltik, melyek nem Tőlem valók. Azok, akik elutasítanak Engem, teljesen összetörik a Szívemet. Mennyi Vérkönnyet hullatok ezekért a lelkekért, mert ők elvágták a köldökzsinórt, mely összekötötte őket Megváltójukkal – az egyetlen reményükkel az Üdvösségre. Amikor ránézel ezekre a lelkekre, leányom, rettenetes szomorúságot fogsz érezni a szívedben, pont úgy, ahogy Én is érzek irántuk.

Végül vannak azok, akik azt állítják, hogy ők Engem képviselnek, de akik arra sem méltóak, hogy letöröljék Lábamat. Irántam való gyűlöletüket az önmaguk iránti szeretet okozza. Ennek ellenére nem számít, hogy milyen gyakran sértenek meg Engem, és vezetik félre Nyájamat, Én továbbra is vágyom a lelkük után.

Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el. És ez így lesz egészen a végsőkig. Karjaimban fogom tartani az összes lelket egészen az utolsó napig, amikor már minden lélekmentő erőfeszítésem kimerült, és csak azok fognak örökre elveszni a Számomra, akik a fenevad szakadékába rohannak, és akik elutasítanak Engem, annak ellenére, hogy tudják, hogy mennyire szeretem őket.

Mindig úgy szeressétek egymást, a hibákkal együtt, mindenestül – ahogy Én szeretlek titeket. Amikor elítélnétek valakit, gondoljatok Szeretetemre, és ne szóljatok egy szót sem. Amikor megvetitek a másikat, legyetek tudatában, hogy ez a gyűlölet nem Tőlem jön. Ha ránéztek valakire, az Én Szemeimen keresztül lássátok őket. Egyikőjüket sem kellene kerülnötök. Inkább tanúsítsatok könyörületet azok iránt, akik bosszantanak benneteket, akik megbántanak titeket, vagy ártanak nektek, mert Én szeretem őket. Ha szerettek Engem, akkor szeretetet kell tanúsítanotok mindazok iránt, akikkel kapcsolatba kerültök.

A szeretet ragadós, mert az Istentől származik. Csak jó származhat a szeretetből.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy