RSS
 

Archive for február 12th, 2014

Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem hiszek Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni

12 feb

2014. január 7. kedd, 23.15

Hőn szeretett leányom, ahogy a hűségesek felkiáltanak: „Elég! Nem bírjuk tovább nézni a gonosz győzelmét a jó felett.” , úgy fog minden gyötrelemnek hirtelen vége szakadni.

A gonosz kiirtásához az kell, hogy hagyni kell, hogy előbb elterjedjen. Ez egy teszt a gonosz szívű emberek számára, akiket elsőként fog vonzani. Ahogy belevesznek a gonosz légüres terébe, ők vagy ellen fognak állni a fájdalomnak, amit az kelt a lelkükben, vagy hagyják magukat, hogy újabb mélységekbe vigyék őket, egyre távolabb és távolabb Isten Országától.

A hűségesek lelke a végsőkig próbára lesz téve, és meggyötörtek lesznek az előttük álló zűrzavar miatt. Sokan tudni fogják szívükben, hogy amit ők igaznak hittek, és amit ők szívükhöz közel állónak tartanak, azt többé már nem tekintik az Igazságnak. És így nem fogják tudni eldönteni, mi az, ami Tőlem való, és mi az, ami nem. Hitük darabokra fog törni, és sokan azon kapják majd magukat, hogy egy új, ember alkotta tanba keveredtek bele, amitől soha nem fogják nyugodtnak érezni magukat. Nyugtalanságot fognak érezni, és sokan nem fogják tudni bizalmasan megvallani félelmeiket azoknak, akik erre lettek kijelölve, mint felszentelt Szolgáim. Nem fogják tudni, hogy kihez forduljanak az Igazságért.

Tanúi kell, hogy legyenek majd annak a nyilvános bejelentésnek, mely dicsőíteni fogja a bűnt, amikor is kijelentik, hogy az emberiség gyarló – Isten tudja, hogy a bűn által elgyengült ember nem más, csak áldozat. Ahelyett, hogy a bűnt annak teljes rútságában kellene nézniük, arra fogják kényszeríteni őket, hogy rábólintsanak, és elfogadják azokat az új törvényeket, melyeket be fognak vezetni az Egyházba. Azt várják majd tőlük, hogy tiszteljék az új törvényeket, melyek arra hívnak majd benneteket, hogy tiszteljétek az ember egyéniségét, és azon jogotokat, hogy azok legyetek, amik szeretnétek, és azt tegyétek, amit akartok.

Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem hiszek Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni. Ki fogják választani, hogy Tanításaim mely részében akarnak hinni. Aztán eldöntik, hogy mely részekkel nem értenek egyet. Majd azt fogják mondani, hogy ha ma Jézus a földön járna, akkor Ő egyetértene ezzel az új értelmezéssel. Ó mily keveset tanultak, és mennyire szét fogja cincálni őket a gőg. Amikor a büntetés lesújt körülöttük, és amikor rájönnek, hogy mennyire megbántottak Engem, sikoltozni fognak a rémülettől, amikor szemtől szembe kerülnek majd a rájuk mért igazsággal.

Azon a napon, amikor feltárul az Igazság, csak Maradék Hadseregem imáinak köszönhetően fognak megmenekülni azok, akik szégyent hoztak magukra, és akik harcoltak Ellenem, szeretett Jézusuk ellen, Aki csak Irgalmat akartam hozni nekik.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy