RSS
 

Archive for február 9th, 2014

Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Görögországba, és Angliába

09 feb

2014. január 4. szombat, 13.50

Gyermekem, Fiam születését megelőzően, tagadhatatlanok voltak a gyötrelmek mindazt illetően, amik velünk történtek.  Erzsébethez futottam vigaszért, tudván, hogy ő meg van áldva a tisztánlátással, melyet a Szentlélek által kapott. Szeretett hitvesemmel felkerestük eme békés menedéket, akkor, amikor annyira megrendített bennünket az a tudat, hogy mi fog történni.

Amikor közeledett az én időm, a gonoszlélek által elhelyezett akadályok gördültek elénk, minden egyes lépésünknél. Ajtók csapódtak be az orrunk előtt; az emberek, akiket ismertünk, kerültek minket, és kiűzettünk a pusztába. És így arra a sorsra jutottunk, hogy nem volt tető a fejünk felett, és végül egy olyan hajlékban kötöttünk ki, ami csak az állatok számára volt alkalmas, és mindeközben a Szent Messiás, mint egy koldus jött a világra. Nem voltak ünnepségek, nem volt koronázás, nem voltak elismerések. Csak egy pár ember maradt ott, hogy vigasztaljon engem egyedüllétemben. De aztán, amikor Fiam megszületett, minden nyugtalanító érzés elillant belőlem. Kizárólag a Legistenibb Jelenlét szeretetét éreztem. Végre béke uralkodott a Szívemben.

A Szentlélek Ereje által, segítség és vigasztalás küldetett nekünk, bár csak csekély számban. Habár Jézus Krisztus születése egy szerény és alázatos esemény volt – melynek során csak néhány ember volt jelen -, mégis elterjedt a hír. Így működik a Szentlélek. Sokan várták a születést. Sokan hallottak az eseményről, és sokan beszéltek róla azután. Amikor híre ment, hogy megszületett Jézus Krisztus, az emberiségnek megígért Messiás, az ellenállás fokozódni kezdett. Heródes és szolgáinak gonosz támadása azt bizonyította, hogy Isten Jelenléte mekkora félelmet kelt a gonosz emberek szívében.

Attól a naptól fogva én lettem Fiam védelmezője, és attól kezdve számos alkalommal szeretett hitvesem, József szervezte meg a biztonságunkat. Sok éven át egyik helyről a másikra mentünk. Nagy ellenállással, megannyi félelemmel és gyűlölettel találtuk szembe magunkat. Ez volt a mi osztályrészünk. Attól a pillanattól fogva, amikor megtaláltuk Fiamat, amint tizenkét évesen a templomban tanít, elrejtettük Őt a szemek elől.

József családja is részt vett a kicsempészésünkben, és sok éven át utazgattunk. Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült Indiába, Perzsiába, Görögországba, és Angliába. Bármerre mentünk, Fiam Jelenléte sok csodát eredményezett, habár Ő sohasem mutatkozott nyilvánosan a Messiásként. Jól gondját viseltük, és gyakran láttuk Őt. Békében, szeretetben és harmóniában éltünk, és ha nem lett volna hitvesem, József, nem lett volna hová mennünk, hogy megóvjuk Fiamat, amíg nyilvános Küldetése kezdetét nem vette.

És most, hogy Második Eljövetele a küszöbön áll, mindenféle akadály gördül majd Érkezése elé. Minden Szót, mely Prófétája ajkáról fakad, ízekre szednek, és kigúnyolnak. Csak egy maroknyi embernek lesz tudomása az eme Küldetést körüllengő Igazságról, és sok ajtó fog becsapódni azok orra előtt, akik az Ő útmutatásait követik. Ez a Küldetés egy magányos küldetés a számodra, gyermekem, és azt kérem tőled, hogy továbbra is maradj engedelmes mindabban, amit Isten tudatott veled.

Érkezni fog a segítség. De meg is szűnhet a segítség, ha Fiam úgy Kívánja. Habár csak kevesen tűnnek úgy, hogy követik ezt a Küldetést, milliókkal többen hisznek benne teljes mértékben. Mert Isten Szava mindig is vonzani fogja az Övéit, a Szentlélek Ereje által.

A szülési fájdalmak már megkezdődtek, de nem fog nagyon sokáig tartani a vajúdás. Hamarosan felvirrad az új kezdet születése, és végre elérkezik az Úr Napja. Gyermekek, nyugodjatok meg, mert mindezeknek a dolgoknak be kell következniük, mielőtt a Föld megtisztul a bűntől.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy