RSS
 

Archive for február 7th, 2014

Még sok minden ki lesz nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja előtt

07 feb

2014. január 3. péntek, 21.45

Hőn szeretett leányom, amikor a régi idők prófétái hívást kaptak Istentől az Igazság hirdetésére, egyikük sem volt túlzottan lelkes azért, hogy át lett nyújtva nekik Isten Igaz Igéjének Kelyhe. Annyira nyomasztó volt mindegyikük számára az – akiknek többsége nem volt jártas a Szentírás Szavaiban –, hogy amit (kinyilatkoztatásként) kaptak, annak nagy részét nem értették. Ugyanakkor vonzotta őket a Szentlélek Ereje, és ez képessé tette őket arra, hogy pontosan úgy adják tovább Isten Szavát, ahogyan az nekik adatott. Sokan meglapultak félelmükben. Néhányan elmentek. Azok, akik elmentek, visszajöttek. Amikor Isten küld egy prófétát, akkor ez azt jelenti, hogy Ő valami nagy jelentőségű dolgot tervez. A próféták, Isten hírnökei, csak azt tárják föl a világ előtt, ami a lelkek üdvössége érdekében szükséges.

Leányom, add tudtára mindenkinek, hogy ez a Küldetés lesz az a küldetés, melynek során Isten Hangja úgy lesz hallható, mintha az mennydörgés lenne, mely a Föld minden részén érezhető lesz. Még sok minden ki lesz nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja előtt. Ennek végbe kell mennie, mert ha Ő nem figyelmeztetné az emberiséget, akkor Ő nem tudná beteljesíteni a prófétáknak – Mózesnek, Dánielnek és Jánosnak – tett Ígéretét. Amikor Isten tesz egy Ígéretet, az mindig teljesül.

Soha ne féljetek egy igaz prófétától, mert ők azokat a Szavakat közlik, amiket Isten ad a szájukba, a ti érdeketekben.

Félelmet kelthet hallani Isten napjainkban közölt Szavát. Nyomasztó lehet, és némi aggodalomra adhat okot. Viszont Isten Igéjének felelevenítése nélkül, azért hogy azt újra magatokba szívjátok, és közöttetek éljen, túl szélesnek találnátok a szakadékot – a távolságot Isten és köztetek. A szakadék bezárul most, ahogy Szavaim, mely Atyámnak köszönhetően adatik nektek, vigasztalást – több örömet, mint bánatot, több bátorságot, mint félelmet, és több vigaszt, mint sírást – fognak nyújtani nektek.

Hallgassátok figyelmesen a következőt, leányom. Soha ne próbáljatok ellökni magatoktól Engem, amikor Én mindössze annyit akarok, hogy Szent Karommal átöleljelek benneteket, és Szívemre öleljelek titeket. Szavam komor lehet, Próféciáimat nehéz lehet meghallgatni, és az ember gonosz tetteit felkavaró lehet látni, de sose felejtsétek el azt, hogy mindezek a dolgok elmúlnak majd. Ezek feledésbe fognak merülni. Alig lesz jelentőségük. Mert a világ, az előttetek álló élet, nagy örömet és vidámságot fog magával hozni, amikor mindenütt, minden otthonban, minden lélekben és minden szívben, az Isten Szeretete lesz érezhető.

Ez a befejező része azon Tervemnek, hogy megmentsem a Földet, és az összes élő teremtményt. Ez sok nehézséget és megpróbáltatást fog jelenteni. Az emberi kegyetlenséget lesz a legrettenetesebb elviselni, valamint az Engem, Jézus Krisztust való elutasítást, ami Atyám Szemében már az utolsó csepp a pohárban. De ez a végső összecsapás nem fog sokáig tartani, ami után az ember megszabadul majd a világban jelenlévő rettenetes gyűlölettől.

A Menny Erejét nem szabad alábecsülni, mert Atyám Beavatkozása túl erőteljes lesz ellenségeinek ahhoz, hogy ellenálljanak annak. Ezért hát legyetek nyugodtak. Fogadjátok el Isten Beavatkozását – az Ő Nagy Szeretetcselekedetét, mely a Prófétái ajkáról fakadó Szó által adatik nektek. Mindezek a dolgok azért vannak, hogy megoltalmazzanak benneteket, hogy közelebb hozzanak bennetek Hozzám, és hogy egy Új Kezdetet teremtsenek, melynek nem lesz vége.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 januári üzenetek, Maria Divine Mercy